iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Výstava obrazů a básní boxera Rosti Osičky v Praze

Umělec o sobě

„Malovat jsem začal již na základní škole. V 15-ti letech jsem navštěvoval LŠU v Břeclavi. Do 19-ti let jsem bydlel v Moravském Žižkově. V roce 1976 jsem nastoupil jako armádní sportovec do Dukly Olomouc a několik let jsem reprezentoval naši rozkradenou a rozprodanou, ale přesto krásnou republiku. V tomto mém sportovně nejaktivnějším období jsem se začal přátelit s malíři a sochaři, např. s Georgio Stejskalem nebo Tomem Měšťánkem. Jejich tvorba mě silně ovlivnila, mnoho probdělých nocí jsem trávil v jejich ateliérech a také v kavárnách, kde se malovalo, žilo... V pozdějších letech, když už jsem bydlel v Praze, jsem se tak seznámil s dalšími malíři jako jsou Jiří Sozanský nebo Václav Benedikt. Od nich jsem také načerpal určitá moudra pro malbu."

Ivo Janoušek o umělci

...Rostislav Osička, kamarády a četnými přáteli oslovovaný prostě zkráceným křestním jménem Rosťa, je široké veřejnosti znám jako legendární osobnost našeho sportu, bývalý reprezentant a šampión v boxu, vícenásobný mistr ČSSR a ČSR, vítěz osmi mezinárodních turnajů. O to více vzbuzuje podiv jeho zaujetí malířskou tvorbou, tvorbou, která byla již prezentována a vzbudila pozornost na řadě skupinových i samostatných autorských výstav. Zmíněná životopisná data úzce souvisí s námětovými okruhy malířových obrazů, mezi nimiž četností prvořadé a civilní profesi symptomaticky nejbližší jsou výjevy z boxerských utkání, často to imaginární představy historických matchů....

Avšak nejvlastněji a nejbytostněji se umělec v obrazových vzpomínkách vrací ke krajině a kraji svého mládí, k panoramatům rozlehlých vinic Jižní Moravy a prostředím vinných sklípků s jejich atmosférou a vůněmi pro všechny smysly, k alejím ovocných stromů, jejichž básnivý vid může třeba podtrhávat až myticky vyhlížející, v meruňkovém sadu cválající kůň...

Osičkovo osobité malířské dílo ve svém celku je poetickou výpovědí o prožívání života, prostřednictvím reflexí každodennosti je umělcovým hledáním pravdy o světě a místa sebe sama v něm...

Umělecké aktivity Rosti Osičky

Současná Osičková výstava ve výstavní síni Galerie 9 v přízemí historické budovy radnice Prahy 9 svým obsahovým zaměřením reflektuje autorovo výrazné emoční cítění a touhu po harmonii lidského života a přírody - tento návrat ke kořenům bytí se mu stává určující vizí pro jeho životní i umělecké směřování do budoucna.

Více se jistě dozvíme z Osičkou připravované autobiografie, která rozhodně nebude jenom životním bilancováním, ale další výzvou pro zarputilého sportovce-malíře poprat se sám se sebou. Důkazem mohou být i básně, kterými reflektuje neutěšitelnost současného světa a člověka v něm. Na zahájení nynější výstavy v Praze zazpívala také operní pěvkyně Barbara Slezáková, která vystupovala v pražské opeře ND, s umělci Itálie a několik let zpívá s umělci ND na koncertech v Praze a v dalších městech ČR. Otec Ing. Karel Slezák byl také úspěšným boxerem a dlouhá léta pořádal v Praze koncerty vážné hudby. Před časem zemřel. Jeho vnuk, syn Barbary Slezákové, teď začíná také s boxem, a právě u umělce a boxera Rosti Osičky.

Výstavní síň Galerie 9 v přízemí historické budovy radnice Prahy 9, Sokolovská 324/14, Praha 9,
26.8.-15.9.2019 - výstava je prodejní Kontakt: www.boxosicka.cz/mail:info@boxosicka.cz/tel.: 603 265 041 www.galerie9.cz, tel.: 236 041 292 Připravil: PhDr. Svatopluk Vičar - září 2019. O pražské výstavě obrazů a básní Rosti Osičky píše i Nová Večerní Praha na internetu /vecerni-prahga.cz/, jak nám sdělil šéfredaktor Pavel Fryml.

BOJ SE SMRTELNOU NEMOCÍ VYHRÁLI, NÁSLEDKY DODNES

Bývalým onkologickým dětským pacientům pomáhá organizace Společně k úsměvu z.s.: Bohunka onemocněla v 6 letech, těsně před nástupem do 1. třídy. Lékaři jí našli zhoubný nádor v oblasti hlavy a krku. Léčba chemoterapií a ozařováním dívce zachránila život, následky si však nese dodnes, mimo jiné v podobě ztráty zubů, či ochrnutí obličeje. S dopady náročné léčby v Česku bojuje až 80 % bývalých dětských pacientů. Část z nich založila organizaci Společně k úsměvu, která pomáhá jak rodinám nemocných dětí, tak dospělým, kteří v dětství prodělali onkologické onemocnění. Snaží se pomoci i Bohunce a pořádá koncert, jehož výtěžek by měl jít částečně právě na záchranu chrupu.

„I po 17 letech od vyléčení se stále potýkám s velkou únavu, častými nemocemi a neustálými bolestmi břicha. Pravou stranu obličeje mám ochrnutou,“ svěřuje se 23letá žena. Bohunce ozařování v dětství závažně poškodilo chrup, a ten se jí stále více kazí. „Zuby jsem si pravidelně čistila, přesto jsem již 7 z nich ztratila. Na řadě jsou bohužel další. Kousat mohu jen na jedné straně pusy, na druhé straně nemám zuby vůbec,“ doplňuje. Na záchranu svých zubů vynaložila již tisíce korun.

Podle MUDr. Tomáše Kepáka, vedoucího lékaře pozdních následků Kliniky dětské onkologie a zároveň lékaře ambulance dlouhodobého sledování ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně patří problémy s chrupem k opomíjeným faktorům onkologické léčby. „Děti, které podstoupily chemoterapii a ozařování čelisti, mají větší dispozice ke kazivosti zubů. Chrup nemusí dobře vyrůst a být plně funkční. Jeho rekonstrukce v dospělosti stojí desítky tisíc korun,“ říká MUDr. Kepák.
Mezi další následky léčby, s nimiž se bývalí mladí pacienti potýkají, patří problémy se štítnou žlázou, nadváhou, srdcem nebo dýcháním. Vyléčené děti mohou mít trvale poškozený zrak či sluch.

Závažným následkem nemoci a léčby je také problém s plodností, a to zejména u žen. V Česku je v současné době více než 7 tisíc bývalých dětských pacientů, kteří jsou vyléčeni ze zhoubného nádoru. Specializovanou lékařskou pomoc najdou ve 2 ambulancích v Praze a Brně. Obě centra jsou ale podle MUDr. Kepáka přetížená. „Péče o bývalé dětské onkologické pacienty je roztříštěná. Buď se o ně starají praktičtí lékaři, kteří ale často nemohou znát detailně jejich historii, nebo zůstávají v péči dětských onkologů. Není optimální, aby se o 40letého pacienta staral lékař specializovaný na pediatrii. Je proto nutné rozšířit odborná pracoviště o další specialisty, především internisty a kardiology,“ vysvětluje MUDr. Kepák.

Kromě fyzických potíží se někdejší pacienti potýkají i s psychickými problémy. „Trápí je deprese i úzkosti, že se nemoc znovu vrátí. Velká část z nich také řeší problémy se zaměstnáním. Kvůli jejich diagnóze jim banky často odmítají dát hypotéku a problematické je i pojištění,“ popisuje Markéta Šejnohová z organizace Společně k úsměvu. Spolu s dalšími pacienty proto pravidelně pořádají svépomocné skupiny pod vedením psychoterapeutů. Vyléčení pacienti mohou otevírat témata, která je trápí. Často řeší právě začlenění do běžného života. Spolek také dlouhodobě podporuje ambulanci pro léčbu pozdních následků v Brně. Současným i bývalým onkologickým pacientům nově nabízí i dentální workshopy. „Spolu se zkušenými stomatology učíme děti, které se léčí, jak o chrup pečovat. Při bolestech a častém zvracení bývá většinou dentální hygiena až na posledním místě. Prevence a včasné rozpoznání potíží s chrupem je přitom důležité. Správnou péčí lze dopad ozařování a chemoterapie na zuby alespoň částečně zmírnit,“ říká Lucie Štrublová, jedna ze zakladatelek Společně k úsměvu. Léčba chrupu bývá pro pacienty velmi nákladná.

Benefiční koncert Hvězdy pro úsměv, který spolek pořádá, vypukne 22. září v 17 hodin v brněnském Sono centru. Vybrané peníze poputují kromě Bohunky i na podporu následné péče dalších onkologicky léčených dětských pacientů.

Společně k úsměvu

Pacientská organizace složená z vyléčených onkologických pacientů, lékařů a dalších partnerů. S pomocí workshopů a tvorbou osvětových materiálů se snaží sehrát roli v prevenci pozdních následků léčby, jako jsou například metabolický syndrom, psychosociální následky, či dentální potíže. K tomu využívá unikátní spojení současných profesí vyléčených pacientů jako jsou nutriční specialista, zdravotní laborant, či psycholog.

V rámci projektu dochází vyléčení pacienti v podobě Moudrých průvodců na kliniku dětské onkologie a jsou oporou současným dětským pacientům a jejich rodinám. Svoje zkušenosti s onkologickou léčbou sdílejí také na webových stránkách či sociálních sítích. Pořádají charitativní akce na podporu projektů následné péče onkologické léčby a aktuálně léčených dětí. Bc. Dominika Cardová, Mgr. Markéta Pudilová