iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kdy stíhán NSZ Zeman? Bakala nesouzen za mld. OKD

Chystaná změna zákona o státním zastupitelství byla hlavním tématem dnešní schůzky vedení Unie státních zástupců s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Prezident Unie Jan Lata zdůraznil, že má-li dojít k posílení nezávislosti veřejné žaloby, je třeba, aby se její postavení v zákoně co nejvíce přiblížilo soudům. Ministryně s takovou myšlenkou souhlasí, ale prosazovat ji prý nyní nebude.

Podobnou myšlenku nedávno v Senátu vyslovil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj by se měla přijmout změna Ústavy, aby státní zastupitelství již nespadalo pod moc výkonnou. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová vyjádřila s takovým návrhem souhlas, sama však takový krok coby členka kabinetu Andreje Babiše prosazovat nebude, protože v současné politické situaci podle ní není reálné získat pro takovou zásadní změnu dostatek hlasů v parlamentu. „Takovému kroku bych byla nápomocna, myslím si, že by podobně jako NKÚ měli mít samostatný rozpočet. Je to útvar svého druhu já bych tomu fandila, protože patří mezi justiční orgány a vůbec se nebudu zlobit, když mi to vypadne ze hry. Ale změnu v současné situaci iniciovat nebudu,“ řekla po jednání.

V tomto duchu zástupci Unie kritizují i složení výběrových komisí na vedoucí státní zástupce. V nich mají zasednout dva státní zástupci, jeden soudce a dva zástupci ministerstva. Žalobci to vnímají tak, že většinu členů komise budou tvořit zástupci ministerstva. „Pokud má soudní moc většinu ve výběrových komisích na předsedy soudů, není žádný důvod, proč by stejná pozice neměla být garantována státnímu zastupitelství při výběru svých vedoucích.

Konečné slovo by v každém případě zůstalo ministrovi, který může navrženého kandidáta nejmenovat. Unie státních zástupců odmítá současný ministerský návrh, aby pátým členem výběrové komise byl soudce, neboť soudní moci z povahy věci nepřísluší podílet se na výběru manažerských pozic ve státním zastupitelství,“ uvedl prezident Unie Jan Lata.

Stejný názor nedávno pro spolek Rekonstrukce státu vyslovila šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová. „Podle vládního návrhu má být z pětičlenné komise jeden člen soudce, kterého vybere Ministerstvo spravedlnosti. S tím nesouhlasíme – jedná se o rozhodování o tom, kdo bude v soustavě státního zastupitelství vykonávat státní správu. O tom nemá (spolu)rozhodovat soudce. Soudce nemá být spoluzodpovědný za to, jak bude probíhat státní správa státního zastupitelství. Nesouhlasili bychom s tím ani v případě, že by soudce navrhl například předseda Nejvyššího soudu,“ uvedla. Benešová už dříve uvedla, že soudce ve výběrové komisi by byl nezávislý, a že tedy tvrzení o převaze ministerstva není pravdivé.

Unie státních zástupců už dříve avizovala, že se jí také nelíbí délka přechodných období pro výběrová řízení vedoucích státních zástupců, kterou stanoví současný návrh novely zákona z dílny ministerstva. „Nelze odhlédnout ani od toho, že zatímco předsedové Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu pobývají ve funkcích deset let, pro nejvyššího státního zástupce se počítá pouze s obdobím sedmiletým,“ uvedl nyní zástupce spolku Ondřej Šťastný po jednání s Benešovou. Pavel Zeman, Lenka Bradáčová, Ivo Ištvan i další vedoucí státní zástupci by podle Unie měli mít možnost se po účinnosti novely zákona o státním zastupitelství znovu hlásit na svá místa ve výběrových řízeních.

Reprezentanti Unie státních zástupců s ministryní spravedlnosti dále hovořili o nutnosti zvyšování současných velice nízkých platů kancelářských pracovníků státního zastupitelství.

Za Unii se schůzky účastnili prezident Jan Lata, viceprezidenti Petr Hořín a Dita Havlínová a tiskový mluvčí Ondřej Šťastný. Druhou stranu vedle paní ministryně zastupovali náměstci Jeroným Tejc, Michal Franěk, Zbyněk Spousta a další vedoucí pracovníci. Novela mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanoví délku jejich funkčního období na sedm let. Vlastní podobu novely připravili i opoziční poslanci Pirátů, ODS a lidovců, ceskajustice.cz

SENÁTOŘI SI HRAJÍ NA VELKÉ KÁDROVÁKY., NESCHVÁLILI KŘEČKA A SELUCKOU

Veřejná ochránkyně práv zůstává nadále bez nového zástupce. Sněmovna dnes do této funkce opět nezvolila Stanislava Křečka, jemuž skončilo funkční období zástupce ombudsmanky v dubnu, ani právničku Markétu Seluckou. Bude se muset uskutečnit další, už třetí volba, do níž navrhnou po dvou kandidátech prezident a Senát.

Někdejší poslanec ČSSD Křeček získal v nynějším finále tajné volby 38 ze 181 hlasů. Děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Seluckou volilo 61 poslanců. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). Křeček podle dřívějších informací mluvčí ombudsmanky ve funkci zůstane, dokud nesloží slib nový zástupce.

Křečka, jenž v minulosti působil jako předseda Sdružení nájemníků ČR, nominoval prezident Miloš Zeman. Členství v sociální demokracii Křeček přerušil až v roce 2013 kvůli zvolení do funkce zástupce veřejného ochránce práv. V roce 1998 se ukázalo, že Křeček řadu let neoprávněně používal titulu JUDr. Až později složil rigorózní zkoušku, a titul doktora práv tak řádně získal. Seluckou navrhoval Senát. Kromě akademické sféry působila ve státní správě, advokacii a podnikatelské sféře. Byla také asistentkou ústavních soudců.

Druhým Zemanovým kandidátem byl další někdejší poslanec ČSSD a právník Zdeněk Koudelka, Senát spolu se Seluckou nominoval do nynější volby svého bývalého místopředsedu za Starosty Jiřího Šestáka. V březnovém finále první neúspěšné volby obdržel Křeček 25 ze 161 odevzdaných hlasů. Seluckou volilo 63 poslanců.

MAJETEK SE MUSÍ VYDAT I CIZINCŮM

Česká republika musí implementovat evropskou směrnici o vzájemném uznávání příkazů k zajištění majetku a příkazů ke konfiskaci majetku v trestním řízení. Soudy budou povinně upozorňovat i cizince, že jako poškození mohou vznést nárok na majetek v ČR a stát bude zajišťovat majetky v ČR podle rozsudků zahraničních soudů. Změní se i ustanovení o odškodňování obětí trestných činů o osoby, které nejsou rezidenty. Stát se zavazuje, že při zabavování majetku nebude konat svévolně.

Že jde o mimořádně obtížnou problematiku vyplývá z důvodové zprávy jakožto i z obsáhlého návrhu na souběžné novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci, trestního řádu, zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, trestního zákoníku, zákona o obětech trestných činů a zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Podmínkou pro uznání příkazu ke konfiskaci majetku v ČR, který přijde z cizí členské země EU, je skutečnost, že údajný skutek je trestným činem i v České republice.
Zabavení majetku musí doprovázet procesní záruky

Rozsáhlá novelizace zajištění a konfiskace majetku zahraničních vlastníků v ČR nebo naopak občanů v zahraničí se rozsahem novelizace úředních postupů stává samostatnou disciplínou. Novela se opírá nejen o evropskou směrnici, ale také o řadu mezinárodních smluv a o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, mimo jiné co se týče Článku 6 – Práv na spravedlivý proces a dodatkového protokolu č. 1 o právu na majetek, kterého nemůže nikdo být nezákonně zbaven nebo protokolu 7 a práva na odvolání, zákazu dvojího trestu a závazku odškodnit lidi za nezákonné odsouzení.

Že si navrhovatel novel a implementace uvědomuje, že se zlověstně pouští na tenký led potenciální zneužitelnosti vykonstruovaného řízení v zahraničí, dokládá ujištění navrhovatele: „Ve světle výše uvedeného je možné uzavřít, že řízení o odčerpání majetku není v rozporu s Úmluvou, pokud jej doprovázejí dostatečné procesní záruky, které zajistí, že při rozhodování o zajištění a zabavení majetku nebude prostor pro svévoli a případné zásahy budou přiměřené, přičemž dotčené osobě se vždy dostane možnosti napadnout takový zásah před nezávislým a nestranným soudem v kontradiktorním řízení,“ uvádí se v důvodové zprávě doslova.

Agenda se přesune ke krajským soudům

Jak dále vyplývá z návrhu, jde především o striktní úřední postupy a mezinárodní komunikaci. Ta bude nově umístěna mimo jiné ke krajským soudům: „Navrhovaná úprava si vyžádá určitý nárůst nákladů v souvislosti s nárůstem administrativy u krajských soudů spojeným s agendou uznávání konfiskačních příkazů, neboť nově se navrhuje, aby tato agenda byla přesunuta z okresních soudů na krajské soudy. Okresním soudům naopak v tomto směru náklady poklesnou. Vzhledem k tomu, že ze statistických údajů vyplývá, že počty případů se pohybují v řádu nanejvýše desítek případů ročně, nevyžádá si tato změna personální náklady (i s ohledem na regionální rozvrstvení agendy podle umístění majetku),“ vysvětluje důvodová zpráva.

„Pokud jde o organizační složky příslušné ke sdílení majetku, novela jim nepřináší zvýšené náklady, neboť úprava sdílení majetku s jinými členskými státy je již nyní obsažena v § 290 zákona č. 104/2013 Sb. (novela přináší pouze zpřesnění postupů při sdílení majetku),“ uvádí se dále v důvodové zprávě. Irena Válová, ceskajustice.cz

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 300 TISÍC

Zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc korun podpořili v prvním čtení poslanci. Na zvýšení budou mít nárok rodiny s dětmi do čtyř let, které ještě v lednu 2020 budou příspěvek pobírat. „Rodičovský příspěvek pobírá v současnosti 280 tisíc rodin a navrhovaná varianta se dotkne zhruba 80 procent,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová.

„Asi nemusím připomínat, že jsem od začátku bojovala za variantu, která by byla pro rodiny nejspravedlivější, tedy pro všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let. Nicméně z rozpočtových a časových důvodů došlo na úrovni vlády ke kompromisu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí

„Zatímco rostly za posledních 12 let ceny léků, plen, kojenecké výživy, oblečení, ale i energií a nájmů, rodičovský příspěvek se právě za těch posledních 12 let nepohnul ani o korunu. A proto sociální demokracie navýšení rodičovského příspěvku prosadila do koaliční smlouvy a do programového prohlášení vlády,“ řekla Maláčová.

Poslankyně ANO Jana Pastuchová kritizovala, že si podle ní Maláčová přivlastňuje zásluhy za zvýšení rodičovského příspěvku, když zdůrazňuje, že to byla sociální demokracie, která to prosadila do vládního programového prohlášení.
„Věty paní ministryně, že ona nebo ČSSD prosadila do vládního prohlášení jsou asi pravdivé, ale vládu máme spojením ČSSD a ANO a tento zákon, pokud projde, a myslím si, že projde tento návrh zákona, tak bude schválen napříč politickým spektrem, tak poslouchat tady a přetahovat se, čí je to největší zásluha, myslím, že už nikoho moc nezajímá,“ reagovala na Maláčovou Pastuchová.

Zvýšení rodičovského příspěvku podpoří i opoziční strany. S vlastním nápadem přišli Piráti. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová navrhne, aby byl rodičovský příspěvek valorizován podle inflace. „Rádi bychom přispěli k dlouhodobému řešení,“ řekla Richterová

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navrhuje finanční pomoc i pro prarodiče. „Navrhujeme, aby měl prarodič během péče o vnouče plně hrazené zdravotní pojištění a tato doba se mu započítala do důchodu,“ řekla místopředsedkyně TOP 09.

ČAPUTOVÁ NAPADLA ČÍNU, HRAJE VELKOU HRU

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová kritizovala Čínu za zhoršování situace v oblasti lidských práv a za zadržování lidskoprávních aktivistů. Na sociální síti potom dodala, že ochranu lidských práv vnímá jako „nezbytný základ naší svobody“.Vyjádření si od Čaputové v úterý vyslechl čínský ministr zahraničí Wang I, který je na návštěvě Slovenska. Reakce šéfa diplomacie této asijské země zatím není známá.

„Vyjádřila (Čaputová), v souladu se společnou pozicí EU, znepokojení a obavy ze zhoršující se situace v oblasti ochrany lidských práv v Číně a ze zadržování právníků a lidskoprávních aktivistů, jakož i z postavení etnických a náboženských skupin,“ uvedla kancelář slovenské prezidentky.

Čaputová na sociální síti zase napsala, že šéfa čínské diplomacie informovala, že ochranu lidských práv vnímá jako „nezbytný základ naší svobody“. Dodala, že na letošek připadá 30. výročí takzvané sametové revoluce a pádu Berlínské zdi, které otevřely Slovensku cestu k demokracii a ke svobodě.

Slovenská prezidentka uvedla, že vzájemný dialog s Čínou by měl být založen na hodnotách, které Slovensko jako člen EU vyznává. Vyjádřila rovněž očekávání ohledně pokroku v lidskoprávním dialogu mezi EU a Čínou, kterou zároveň ocenila za podporu globálního úsilí v boji s klimatickými změnami. Wang I jednal v Bratislavě také se svým slovenským kolegou Miroslavem Lajčákem, který zmínil zájem Slovenska na zvýšení exportu svých výrobků do Číny.

Čína jako klíčový aktér

Lajčák také ocenil podepsání protokolu o vývozu slovenského mléka a mléčných výrobků do Číny a vyjádřil přesvědčení, že obě země v blízké budoucnosti podepíšou i dohodu o vzájemném uznávání vysokoškolských diplomů a akademických titulů, jakož i program kulturní spolupráce.

Čaputová pozvala Zemana na Slovensko, ten ocenil podporu Českému domu

„Čína představuje jednoho z klíčových aktérů na poli mezinárodní politiky. Máme zájem udržovat s vámi dialog v souladu s politikou EU na základě principu jedné Číny,“ řekl Lajčák podle tiskového odboru slovenského ministerstva zahraničí.
Čaputová se jako jediná z nynějších vedoucích politiků Slovenska vymezila vůči Číně v otázce dodržování lidských práv. V roce 2016 se tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska zase sešel s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou, který v rámci cesty po Evropě navštívil Slovensko. Čína, která dalajlamu považuje za separatistu prosazujícího nezávislost Tibetu, tehdy kvůli zmíněné schůzce pohrozila blíže neupřesněnou odvetnou reakcí.

ZÁTAH NA PAŠERÁKY VE SVĚTĚ, ZADRŽENO PŘES 15 TISÍC ZVÍŘAT

Mezinárodní policejní organizace Interpol ve spolupráci se Světovou celní organizací (WCO) provedla jeden z největších zátahů proti pašerákům zvířat. Operace se týkala více než sto zemí po celém světě a podařilo se odhalit přes 15 tisíc pašovaných zvířat. Při zátahu se také našel velký počet částí jejich těl, jako jsou například sloní kly.

Interpol o zátahu v úterý informoval na svém webu, kde zveřejnil i fotografie zabavených zvířat. Operace se týkala celkem 109 zemí po celém světě, policie během červnového zásahu zadržela 582 podezřelých. Zabaveno bylo mimo jiné i 23 primátů, 30 kočkovitých šelem, přes 4300 ptáků, 1500 plazů a 9777 želv. Kromě živých zvířat úřady našly také téměř půl tuny slonoviny, několik nosorožčích rohů a další části zvířecích těl, například medvědí tlapy nebo kosti.

V Mexiku celníci objevili například pašované mládě bílého tygra, v Rusku plný kontejner želv a v Indii plameňáka. Během zátahu úřady zabavily i 1,7 tuny rostlin a mořskou faunu zastoupenou hlavně korály. Policie našla téměř tunu šupin luskounů, tedy hmyzožravých savců z Asie a z Afriky, kteří jsou jedním z nejvíce pašovaných zvířat na světě.

Na letišti v Manile našli 1500 pašovaných želv, byly svázané páskou

Šupiny, které malé živočichy chrání před predátory, jsou podobně jako nosorožčí rohy žádaným artiklem v tradiční čínské medicíně. Zločiny spáchané na divoce žijících zvířatech podle šéfa Interpolu Jürgena Stocka připravují životní prostředí o přírodní zdroje a navíc jsou živnou půdou pro násilí, praní špinavých peněz a podvody. I přes velké množství nalezených zvířat a jejich částí úřady zjistily, že se míra pašování některých druhů snižuje. Podle WCO jde o důkaz, že se tvrdší dohled nad pašeráky vyplácí.