iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kárná řízení by se mohla vrátit na vrchní soudy

Na vrchní soudy se možná vrátí rozhodování o kárných žalobách soudců a státních zástupců. Podle informací České justice k tomu dospělo jednání mezi zástupci ministerstva spravedlnosti a obou nejvyšších soudů. „Schůzku svolal pan náměstek Franěk, paní ministryně přítomna nebyla. Účelem bylo najít shodu v řešení otázky první instance kárného řízení. Pro Nejvyšší správní soud je přijatelná i varianta, že první stupeň nebude u krajských soudů, ale u soudů vrchních“, sdělil České justici předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Michal Mazanec.

Novelu zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů poslal do připomínkového řízení ještě předchůdce Marie Benešové ve funkci Jan Kněžínek. Návrh počítal v kárném řízení se zavedením dvojinstančního řízení s tím, že prvoinstanční řízení by obstarávaly kárné senáty Nejvyššího soudu (NS), případná odvolání by pak řešily kárné senáty NSS. Právě to se však stalo terčem kritiky obou soudů, kterou vyjádřily v připomínkovém řízení.

Základní námitkou bylo, že oba nejvyšší soudy nemohou být vůči sobě, byť jen formálně, v roli soudu „nadřízeného“ a „podřízeného“. NS, NSS i Nejvyšší státní zastupitelství pak v rozsáhlých připomínkách kritizovaly celkovou koncepci návrhu, na němž byla znát vysoká míra odtrženosti od rozhodovací praxe kárných senátů. Přítomnost zástupce ministerstva spravedlnosti je totiž na jednání kárných senátů absolutní výjimkou, jakkoliv je ministerstvo ze zákona o řízení vždy vyrozuměno.

Na již zmíněném jednání, kterého se vedle náměstka pro legislativu Michala Fraňka zúčastnili oba předsedové nejvyšších soudů se svými místopředsedy, došlo k dohodě na přesunu agendy prvoinstančního kárného řízení na vrchní soudy. Odvolací instancí by pak byly kárné senáty na NSS. Nyní má probíhat debata s předsedy těchto soudů a soudů krajských tak, aby konečný návrh měl podporu celé justice.

O možnosti návratu agendy kárných řízení na Vrchní soud v Praze (VS) byl již zpraven i jeho stávající předseda Jaroslav Bureš, který takové řešení podporuje. „Osobně vždy podporuji řešení, která přispívají ke zvýraznění prestiže Vrchního soudu v Praze“, sdělil Bureš České justici. Kárnou agendu podle Bureše navíc VS zvládal v minulosti velice dobře. VS byl prvoinstančním kárným soudem do novely z roku 2008, kterou pak „posvětil“ i Ústavní soud poté, co se na něj obrátil jeden z kárných senátů NSS.

Absenci druhé instance v kárných řízeních vytýkala České republice i organizace GRECO při Radě Evropy. Od zavedení druhé, odvolací instance si mnozí slibovali i odstranění problémů při sjednocování judikatury kárných senátů. Na NSS totiž výjimečně docházelo k odchýlení se některého z kárných senátů od rozhodnutí senátů jiných, přičemž až donedávna nebylo postaveno na jisto, zda o rozporech nemůže rozhodovat tzv. Rozšířený senát NSS. Ten teprve nedávno, na konci května, rozhodl, že takovou kompetenci nemá, jakkoliv si je „vědom slabin“ současného stavu. Podle RS „je na zákonodárci, zda přistoupí ke změně právní úpravy, ať již cestou výslovného zakotvení pravomoci rozšířeného senátu v kárných věcech nebo vytvořením jiného mechanismu sjednocování rozhodovací praxe kárných senátů“.

Podle NSS však ani aktuální novela zákona o kárném řízení problém se sjednocováním judikatury kárných senátů neřeší, neboť se opět počítá s vícero odvolacími kárnými senáty. „Nejenže neodstraní, ale naopak zvýší zátěž obou nejvyšších soudů kárnou agendou, ale nenastolí ani očekávanou a dosud organizačně a institucionálně nezajištěnou jednotu v judikatuře kárných senátů, neboť vzhledem k tomu, že budou existovat minimálně tři odvolací kárné senáty, bude i nadále v jejich rozhodovací praxi docházet k divergencím.

Časem lze proto předpokládat vznik tlaku na to, aby sjednocující úlohu plnil nějaký další orgán. Navrhovaná úprava proto neodstraňuje nynější deficit vhodného zákonného sjednocujícího tělesa, naopak jej prohloubí“, stojí v připomínkách NSS. V nich se také dává ke zvážení vznik zvláštního rozšířeného senátu NSS, složeného z předsedů kárných senátů, který by byl povolán k řešení judikatorních sporů. Petr Dimun, ceskajustice.cz

VĚZNI POTŘEBUJÍ VÍCE MÍSTA A LEPŠÍ REŽIM

Podmínky v českých věznicích a policejních celách se podle Evropského výboru proti mučení (CPT) zlepšují, úřad Rady Evropy ale České republice předal řadu doporučení. S vězni, zadrženými a pacienty psychiatrických a sociálních zařízení personál zachází v souhrnu dobře, problém delegace při loňské návštěvě Česka viděla v přeplnění některých institucí nebo v lékařské péči.

Výbor pravidelně kontroluje členské státy Rady Evropy z hlediska zacházení s nedobrovolně drženými osobami. Delegace v rámci devítidenní návštěvy ČR loni v říjnu hodnotila zařízení v Mírově, Českých Budějovicích, Praze, Všehrdech, Jihlavě nebo Vejprtech.

Výbor vyjádřil znepokojení nad každodenní režimem trestanců ve vazebních věznicích, například ve věznici se zvýšenou ostrahou v Mírově trestanci tráví v celách až 23 hodin denně. Problematické je také přeplnění některých zařízení a zlepšit se může lékařská péče, kterou stát vězňům poskytuje. Vězeňští lékaři se totiž starají i o ostrahu a další personál a nemusí mít tak dostatek času na péči o vězně.

Ve většině navštívených institucí se ze strany vězňů, zadržených či pacientů neobjevily téměř žádné stížnosti na špatné zacházení. Česká republika také dostatečně vychází vstříc zadrženým v policejních celách a poskytuje jim přístup k lékařské péči a právní pomoci, CPT nicméně doporučuje, aby se lékařské prohlídky neprováděly v přítomnosti policie, pokud si to ošetřující lékař přímo nevyžádá. Zadržení vznesli několik obvinění z neúměrného použití síly (například kopání nebo bití obuškem) a verbálních útoků, včetně těch s rasistickým nebo xenofobním podtextem.

Výbor také ocenil vstřícnou spolupráci ze strany státu, například po stížnosti na praxi v jedné z věznic, která agresivní a nebezpečné trestance umisťovala do polstrovaných cel zcela nahé. České úřady po návštěvě delegace od postupu upustily, vězňům poskytují jednorázový oděv, polštář a deku.

Stížnosti na přeplnění zařízení se kromě vězeňských cel týkají psychiatrické nemocnice v Jihlavě, kde je mnoho pacientů umístěno na desetilůžkových pokojích. Někteří pacienti také neměli každý den přístup na čerstvý vzduch, po návštěvě CPT však nemocnice dala na doporučení a pozměnila vnitřní regulace.

Co se týče jediného navštíveného zařízení sociální péče ve Vejprtech, CPT byla velmi znepokojená faktem, že někteří obyvatelé dostávali velké dávky sedativ a doporučuje situaci v domovech ohlídat. Kritizuje také způsob psychiatrické léčby, která je podle zprávy primárně založená na podávání léků, v zařízení by také měl být neustále přítomný alespoň jeden psycholog. PT také uvítala výrazné snížení případů chirurgické kastrace sexuálních delikventů, znovu ale ČR vybízí, aby podobné zákroky zrušila úplně.

JAK SE ZÁVODILO NA OKRUHU V RADVANICÍCH

Letošní sezóna mezinárodního mistrovství České republiky silničních závodních motocyklů na přírodních okruzích o uplynulém víkendu pokračovala jedenáctým ročníkem závodů Okruhu Františka Bartoše v Ostravě - Radvanicích.
Čtvrtý závodní podnik letošní sezóny mezinárodního mistrovství České republiky silničních závodních motocyklů na přírodních okruzích se o víkendu od 29. do 30. června 2019 odjel v městské části Ostrava - Radvanice a Slezská Ostrava, kde se konal již 11. ročník závodů na přírodních tratích pod názvem Okruh Františka Bartoše.

Celý víkend v Radvanicích panovalo velice letní počasí s vysokými teplotami, takže byla technická trať pro jezdce o to náročnější. Závodní víkend byl opravdu nabitý na třídy, protože se tu při MMČR SZM na PO sjeli jezdci tříd 125 SP, 125 GP/Moto3, 250 Open, Supermono, Supertwin a do 600 ccm. Při PČR na PO tu byli klasici kubatur 175 ccm, 250 ccm, 350 ccm, 500 ccm, 750 ccm a celý program zpestřily i posádky na sidecarech, které tu jely volný závod jízdy pravidelnosti historických závodních motocyklů.

MMČR 125GP/Moto3 a 250 Open

Nedělní program začal odsunutým druhým volným tréninkem kategorie Supertwin, který byl v sobotu přerušen nehodou. Poté se už naplno rozjely závody a jako první vyrazili na trať jezdci tříd 125 GP/Moto3 a 250 Open. Do závodu dobře odstartovala dvojice Patrik Kolář a Christopher Eder, ale Patrik Kolář měl ve třetím kole technickou poruchu a musel ze závodu odstoupit.

Na čele se tak držel rakouský závodník, na kterého dotíral Němec Chris Meyer. V tomto pořadí nakonec dojeli do cíle a stupně vítězů doplnil Jiří Obtulowicz, který jako jediný jel na stroji Moto3. V silnější třídě 250 Open to bylo napínavé o všechny místa na stupních vítězů. Pro vítězství si nakonec dojel Martin Sedlák. Druhou pozici obsadil Petr Kunz a třetí skončil David Řezáč.

PČR klasik do 350 ccm, do 500 ccm a do 750 ccm

Jako druzí na trať vyjeli jezdci přeboru ČR ve třídách klasik 350 ccm, 500 ccm a 750 ccm. Jasným favoritem ve třídě 350 ccm byl Vítězslav Hatan, který svou roli potvrdil a připsal si další vítězství. Na druhém místě skončil Jiří Švihnos a třetí skončil Vladimír Jílek, který tuto pozici dokázal udržet i přes dvacetivteřinovou penalizaci za ulitý start.
V kategorii 500 ccm si pro vítězství dojel Tomáš Maixner před Ondřejem Mrázem a Daliborem Vraným. Horkou chvíli zažil také Johann Fürböck, jehož stroj nechtěl naskočit a do závodu vyjížděl z boxů. Nakonec ale svou ztrátu stáhl a dostal se na stupně vítězů ve třídě 750 ccm, když dojel za Liborem Maříkem a před Jiřím Turkem.

MMČR Supermono

Po závodě přeboru silnějších klasiků se rozjel desetikolový závod MMČR ve třídě Supermono. Do Radvanic bohužel nepřijel přihlášení Shaun Anderson s přítelkyní, kteří byli v Hořicích dobrým zpestřením startovního pole, protože Shaun se svými zkušenostmi z Tourist Trophy na ostrově Man vždy táhne diváky k trati. Závod v Radvanicích přišel i o druhého favorita, kterým je Petr Najman. Petr měl ve druhém měřeném tréninku technickou poruchu a kvůli rozbitému motoru nemohl do závodu nastoupit.

I přes to, že do závodu odstartovalo méně jezdců, předvedli nám velice pěknou podívanou. Po startu se na čele naháněla čtveřice jezdců Libor Kamenický, Daniel Zörnweg, Tomáš Červený a Marek Němeček. Libor Kamenický musel ze závodu odstoupit v šestém kole, když měl technickou poruchu. Pro vítězství si nakonec dojel německý závodník Daniel Zörnweg. O druhé místo to ale bylo napínavé až do konce a vybojoval ho Tomáš Červený před Markem Němečkem.

PČR klasik do 175 ccm a 250 ccm

Druhý závod PČR klasiků byl pro jezdce kubatur 175 ccm a 250 ccm. Opět se jelo na osm kol. Ve slabší třídě 175 ccm oslavil vítězství Jiří Obtulowicz, který tak získal druhé umístění na stupních vítězů v tomto víkendu. Za ním skončili Marek Vrána a Miloš Thér. V silnější třídě 250 ccm vystoupal na nejvyšší stupínek Josef Lukšík, Jiří Švihnos získal druhé druhé místo v klasikách a třetí dojel Petr Kuchařík.

Sidecary

Velice oblíbené jsou vždy závody sidecarů, které v Radvanicích jely na pravidelnost. Celkem se sem sjelo dvacet posádek, takže se na startovní rošt sotva vešly. Během těchto závodů je zajímavé sledovat různé druhy a stáří jednotlivých vozidel a tím pádem i jízdní styl a vyklánění spolujezdců. Nejpravidelnější posádkou byla dvojice Petr Verbík a Stanislav Pařízek. Za nimi skončili Richard Bílý a Matěj Mohler a stupně vítězů doplnila polská posádka ve složení Wioletta Kowalczyk a Michaela Pokrywieckiho. Ti navázali na nedávné vítězství v Jičíně.

125 SP

Další rychlostní závod čekal jezdce třídy 125 SP, který byl vypsán na deset kol. Do závodu nejlépe odstartoval Michal Vecko, který se ujal vedení. Za ním jeli Marek Zima, Eduard Werner, Ivo Doležal a Marcel Hruboš. Na místě šestém pak Martin Prouza, který postupně stahoval jednoho jezdce za druhým a jel o stupně vítězů. Závod byl pěknou podívanou a bojem o každou pozici, ale vše se otočilo v osmém kole. V poslední zatáčce spadl Martin Prouza a závod byl přerušen červenou vlajkou. I přes veškerou pomoc záchranářů se jezdce nepodařilo vrátit k životu a závody měly ten nejhorší konec, jaký může být. Veškerý další program byl na Okruhu Františka Bartoše kvůli této tragédii ukončen.
Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým Martina Prouzy.

Tiskové prohlášení organizátora RABA Motosport z. s.

"RABA Motosport z.s. se jakkoliv nebude vyjadřovat k tragické nehodě, jež se stala na Okruhu Františka Bartoše při motocyklovém závodě MMČR do 125 cm SP až do ukončení policejního vyšetřování."

Tomáš Jenčovský - člen komise SZM Autoklubu ČR

"Podnik v Radvanicích se mi hodnotí velice obtížně. Po většinu víkendu vše probíhalo bez problémů. Myslím, že jsme viděli hezké závody na dobré sportovní i organizační úrovni a za to bych určitě moc rád poděkoval všem zúčastněným, jak ze strany jezdců, tak organizátorů. Závody na přírodních okruzích jsou krásný, ale někdy krutý sport. Během kategorie 125 SP došlo k vážné nehodě, kterou Martin Prouza, i přes rychlou a profesionální první pomoc, nepřežil. Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům."

Matěj Smrž - předseda komise SZM Autoklubu ČR

"Velmi těžko se mi hodnotí takto tragicky zakončený podnik. Jako bývalý závodník jsem měl vždy obrovský respekt před přírodními okruhy. Dobře si ale uvědomuji, že pro samotné závodníky je to nejen disciplína, kterou milují, ale také vášeň, touha a životní výzva. Bránit někomu v jeho touze je nemožné, ale musíme udělat maximum pro zvýšení bezpečnosti. Na příští týden jsem na podnět prezidenta Autoklubu svolal mimořádnou schůzi komise a musíme přijmout nutná opatření. I přes to, že bezpečnost přírodních okruhů nikdy nebude srovnatelná s jízdou na uzavřených závodních tratí, je potřeba udělat maximum, abychom rizika fatálních nehod minimalizovali. Rád bych vyslovil upřímnou soustrast rodině a přátelům Martina.“

Příští závody MMČR SZM na PO se pojedou od 13. do 14. července 2019 při závodech Havířovský Zlatý kahanec na Těrlickém okruhu 2019. Zde se kromě našeho mistrovství představí i jezdci mezinárodního road racingového šampionátu (IRRC) ve třídách Supersport a Superbike, kteří tu pojedou třetí závody letošní sezóny IRRC.

PARDUBICKO VĚŘÍ ELEKTROMOBILŮM

Elektromobily se stávají běžnou součástí provozu v celé České republice a jinak tomu není ani na silnicích v Polabí. Příkladem v elektrifikaci vozového parku je Krajského úřadu Pardubického kraje, jehož zaměstnanci budou opět moci při svých služebních cestách využívat elektromobil Volkswagen e-golf. Čtyřletá zápůjčka vozu od Skupiny ČEZ navazuje jak na předchozí zápůjčku e-auta tak především na memorandum o vzájemné spolupráci při rozvoji elektromobility v Pardubickém kraji uzavřené v roce 2015.

„Používání dopravních prostředků na elektrický pohon se díky postupnému technologickému vývoji, klesajícím pořizovacím nákladům a rostoucí síti dobíjecích stanic stále dostupnější alternativou ke klasickým vozidlům se spalovacím motorem. Výsledkem je významné zlepšování kvality života obyvatel, kteří jsou v současné době vystaveni zvýšené hladině hlučnosti, prašnosti a škodlivým emisím výfukových plynů a produkci CO2. Jsem přesvědčený, že samospráva by měla jít ostatním subjektům příkladem, a proto rádi budeme pokračovat ve využívání a praktické propagaci elektromobilu jako další varianty pro provoz v našem kraji,“ řekl při předávání vozu Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

„Velice oceňujeme, že Pardubický kraj jde v propagaci elektromobility příkladem i dalším subjektům z oblasti státní správy a samosprávy, které jsou typickými uživateli této formy čisté dopravy. Věříme, že právě v regionech je dostatek prostoru pro silnější využití elektrických vozidel. Zapůjčený elektromobil bude mít samozřejmě neomezený přístup k celé síti veřejných dobíjecích stanic ČEZ, kterých ke dnešnímu dni provozujeme už téměř 160 po celé České republice, z toho zhruba 100 rychlodobíjecích,“ uvedl Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie společnosti ČEZ.
Nové dobíjecí stanice rostou v celém regionu

V lokalitách celého východočeského regionu úspěšně funguje 14 veřejných dobíjecích stanic ČEZ, z toho 7 rychlodobíjecích. Stanice umožňující rychlé dobití jsou řidičům e-aut k dispozici v Pardubicích, Hradci nad Svitavou, Hradci Králové, Vrchlabí a Trutnově. V přípravě jsou v dohledné době některé další stanice. Aktuální mapa lokalit s dobíjecími stanicemi a komplexní set informací je k dispozici na www.elektromobilita.cz. Díky dvojici grantů z evropského programu CEF buduje ČEZ postupně více než 100 veřejných rychlodobíjecích stanic na hlavních tazích napříč Českou republikou. Souběžně jsou veřejné dobíjecí stanice stavěny i z vlastních prostředků Skupiny ČEZ.

Projekt Elektromobilita ČEZ spolupracuje s více než 50 partnery z řad automobilek, obchodních center, komerčních subjektů i radnic po celé České republice. V kategorii územních celků jde vedle Pardubického kraje také o Ústecký kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj, z řad institucí a ministerstev jsou to zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR a agentura CzechInvest.

Zapůjčený elektromobil VW e-Golf disponuje dojezdem na jedno dobití cca 300 km, maximální rychlostí 150 km/h a zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,6 sekundy. Celková kapacita lithium-iontové baterie je 36 kWh, kombinovaná spotřeba energie na sto ujetých km činí 12,7 kWh.

V České republice je aktuálně registrováno více než 2500 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni rekordních 725 elektrických aut a letos jen do konce května dalších 295 elektromobilů. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Více než trojnásobný růst současného počtu elektromobilů se přitom očekává už příští rok, kdy se naplno rozeběhnou prodeje sériově vyráběných elektromobilů renomovaných domácích i zahraničních značek. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) se v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) projeví v rychlém dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech. Bc. Petr Šilar, oddělení komunikace a vnějších vztahů

POTŘEBNÉ OBORY V CHEBU V UNIVERZITĚ

Ministerstvo školství vítá zájem Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) rozvíjet své aktivity v Chebu a podpoří otevření společensky potřebných oborů v chebské pobočce univerzity. Uvedl to ministr školství Robert Plaga přímo na jednání v Chebu, kam jej pozvala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová za účasti rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a děkanů jednotlivých fakult.

Západočeská univerzita má v Chebu velmi dobře vybavenou budovu, kterou v současnosti využívá jen asi stovka studentů Fakulty ekonomické. Budova má přitom kapacitu okolo 600 studentů. Proto už před časem zahájilo vedení kraje jednání se zástupci univerzity, kteří jsou připraveni otevřít v Chebu další obory. Nezbytná je ale podpora ze strany Ministerstva školství ČR.

„Dostupnost vysokoškolského vzdělání je jedním z opatření, která pomohou zmírnit odliv mladých lidí z tohoto strukturálně postiženého regionu, proto jsme se dnes bavili o podpoře především studia celospolečensky potřebných oborů. Západočeská univerzita deklarovala ochotu poskytovat vzdělávání v Karlovarském kraji, kde veřejná vysoká škola chybí, a rolí ministerstva školství je pomoci uskutečnit tyto aktivity. Máme některé systémové nástroje, které bychom pro to mohli využít, a dovedu si představit, že i v rámci programu Restart věnujeme zvýšenou pozornost podpoře zejména přípravy budoucích učitelů či zdravotních sester v strukturálně postižených regionech,“ vysvětlil ministr školství Robert Plaga.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová upozornila, že kromě zdravotnických oborů a řešení nedostatku kvalifikovaných učitelů nabízí univerzita z pohledu kraje také zajímavé možnosti v souvislosti s plánovanou investicí BMW na Sokolovsku. Nové obory by se přitom v Chebu mohly otevřít už od školního roku 2020/2021. „Od roku 2020 by Fakulta zdravotnických studií měla otevřít v Chebu obor Fyzioterapeut s kapacitou 25 až 30 studentů a obor Všeobecná sestra v prezenční formě se stejnou kapacitou. V roce 2021 bychom pak byli rádi, kdyby se zrealizovala možnost studia oborů Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Rozšíření kapacity ještě musí schválit Národní akreditační úřad. Chtěla bych moc poděkovat ministrovi školství a vedení univerzity, že udělají maximum pro to, aby se záměr podařil,” řekla hejtmanka.

Západočeská univerzita začne na podzim připravovat strategický plán na dalších pět let. „Současná jednání jsou proto naprosto klíčová pro rozhodnutí o budoucnosti naší chebské pobočky. Víme, že s podporou kraje a města Cheb máme potenciál naplnit potřeby Karlovarského kraje týkající se zvýšení vzdělanosti a společensky prospěšných oborů. Ty pomůže zohlednit například i mezifakultní studijní program, který v Chebu plánuje realizovat Fakulta ekonomická společně s Fakultou zdravotnických studií a Fakultou pedagogickou,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.

Zároveň upozornil, že se škola bude snažit především zajistit pedagogy pro výuku v Chebu. Děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich přislíbil, že do 15. července zašle požadavky související s materiálně technickým a personálním zajištěním rozšířené kapacity v Chebu. Finanční náročnost otevření jednoho oboru na 1 rok v Chebu přitom vyčíslil z pohledu fakulty zhruba na 14 milionů korun, z toho 7 milionů tvoří materiálně technické vybavení, dalších 7 milionů personální zajištění. Kraj pak bude na základě přesných dat jednat s ministerstvem, aby vypsalo dotační program, ale sám je rovněž připraven podpořit nové vysokoškolské studium v chebské pobočce, stejně jako vedení města. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

O VÍKENDU MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY V PÍSKU

Závodní sezóna 2019 mezinárodního mistrovství České republiky - Miniracing o víkendu pokračuje pátými závody a nyní se vrací zpátky na okruh v Písku, kde už se letos závodilo na konci dubna. Mezinárodní mistrovství České republiky - Miniracing v sobotu 6. července 2019 čeká další závodní podnik letošní sezóny. Jde o páté závody roku, se kterými se jezdci vrací na závodní okruhu Písek - Hradiště, kde už se závodilo na konci dubna.

Závodní trať je dlouhá 1 250 m a široká od 7 do 12 metrů. Stejně jako předtím, i nyní se tu pojede mezinárodní mistrovství ČR jen v některých třídách, konkrétně v Mini GP Stock, Mini GP Open, Jawa 50 RS, Jawa 50 GP a Minimotard a mezinárodní přebor ČR ve třídě Mini GP O. Všechny závody se pojedou ve stejné délce a to 12 minut + 2 kola.

Mini GP Stock + Mini GP O

Během minulých závodů se v Písku v závodech tříd Mini GP Stock a Mini GP O nejvíce dařilo Lukášovi Kubíkovi, který ovládl oba dva závody a na stroji Ohvale 110 kategorie Mini GP O a porážel i jezdce na strojích Mini GP Stock, kteří jezdí na Hondách NSF 100. Dobrý výkon předvedl i v Chebu a přestože vynechal závody v Třinci, stále udržuje vedení v této kategorii. Ve třídě Stock předváděli velice vyrovnané souboje Matyáš Eliáš, Dan Tureček a Petr Jonavovič. Daniel Tureček je v současné chvíli ve vedení této třídy s 98 body.

Mini GP Open

Velice pěkné závody plné soubojů jsme mohli v Písku sledovat ve třídě Mini GP Open, kde proti sobě jela čtveřice jezdců. Celkově je tato kategorie nejnabitější a letos již bodovalo 22 závodníků. V průběžném vedení je Michal Prokeš se 124 body, který letos ovládl závody v Písku a v Chebu. Za ním je se ztrátou 20 bodů Matěj Kohout a třetí je průběžně Marek Kindermann. S touto třídou jezdí také závodníci na strojích Ohvale 160, kde je letos zatím nejlepším Mário Zajac před Jiřím Suchánkem a Davidem Ouředníčkem.

Jawa 50 RS, GP

Dobré jezdecké složení mají také závody na strojích Jawa 50 RS a GP, takže o souboje není nouze. Minule se v Písku v prvním závodě vytvořily hlavně dvojice, ale ve druhém závodě jela na čele trojice, kterou v cíli dělilo jen 1,5 vteřiny. Na čele třídy Jawa RS je Miloslav Vlček, který letos neskončil hůř než druhý a v kategorii Jawa GP si samá vítězství letos připsal Lukáš Plíšek

Minimotard

Nově rozvíjející třídou je kategorie Minimotard, takže tu zatím není takové početné zastoupení. Zatím bodovalo šest jezdců a na čele je Jindřich Škopek. Hlavní harmonogram je podle letošního konceptu naplánován na sobotu, ale kdo chce, může využít pátečních tréninků.

VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM V OLOMOUCI

V Olomouci, konkrétně na Nových Sadech, začala realizace největší proměny městského informačního a výstražného systému. Po jeho dokončení za přibližně tři roky bude mít město velmi účinný, moderní a jednotný varovný a výstražný systém, pokrývající celou plochu města. Půjde o nejmodernější řešení v rámci České republiky.

Dosavadní systém sirén a obecních rozhlasů je v Olomouci zastaralý a skládá se z několika nepříliš kompatibilních částí. Tento stav je výsledkem postupné modernizace, kdy k zastaralým obecním rozhlasům ze 70. a 80. let minulého století postupně v 90. letech a po roce 2000 přibývaly sirény. Tento kombinovaný systém vyžaduje v praxi časté opravy a nákladnou údržbu a navíc v mnoha případech není plně funkční. „Například při mimořádných hlášeních, kdy policie vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, je na některých místech sdělení nesrozumitelné, což znamená velký problém. Občané pak volají na radnici a jsou vystrašení, protože netuší, jaká informace vlastně v hlášení byla,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

„Nový jednotný systém dokáže současně plnit funkce sirén, celoplošného oznamovacího prostředku i jednotlivě a odděleně fungujících obecních rozhlasů, které lze použít třeba jen v několika vybraných ulicích dle aktuální potřeby. Díky tomu je možné operativně volit, zda potřebujeme informovat všechny obyvatele města, nebo zda potřebujeme sdělit informaci, relevantní jen pro některé části města,“ uvedl Mirek Žbánek. Dodal, že tímto rozhlasem bude pokryto všech 27 městských částí. Obecní rozhlas budou moci využívat i komise městských částí. „Systém současně umí plnit i některé funkce meteorologické, obsahuje dvě vodočetné stanice či srážkoměr. Díky takto získaným údajům se pak zvýší míra ochrany Olomoučanů před různými živelními pohromami,“ dodal náměstek primátora Martin Major.

„Pořízení takového kompaktního systému je nákladné, celkově vyjde asi na 78 milionů korun. Nám se po předložení dobrého projektu podařilo získat dotaci z operačního programu životní prostředí ve výši 55 milionů korun,“ zdůraznil Martin Major. Výsledkem kvalitní přípravy je nejrozsáhlejší modernizace systému varování a informování v historii.

Projekt začíná nyní instalací prvků v části Nové Sady, trvat bude celkem zhruba tři roky. Odborná firma zatím instalovala několik desítek hlásičů, celkově jich bude na celé ploše města 1832 kusů. Po dobu instalace nového systému bude v provozu systém dosavadní, teprve po kompletním dokončení nového výstražného a informačního systému bude ten starý odstaven. „Nový systém, respektive jeho informační část, už ovšem může v praxi využita i po částech tak, jak bude instalace v jednotlivých městských čtvrtích dokončena,“ doplnil vedoucí odboru ochrany Jan Langr. Město si ale i po úplném dokončení všech prvků nové sítě ponechá část původních sirén jakožto záložní systém.
Mgr. Michal Folta, mediální komunikace

POSTIH 120 000, VYRÁBĚLI BETON BEZ POVOLENÍ

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti SLEZSKÝ BETON a.s. Firma několik let bez povolení provozovala v ostravské městské části Muglinov dvě betonárny.

Při kontrole 29. dubna 2019 inspektoři zjistili, že jedna betonárna byla v provozu od března 2013 a druhá od května 2015. Ani pro jeden z těchto stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neměl provozovatel povolení od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. „Firma tak porušila zákon na ochranu ovzduší, protože byla povinna provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením k provozu,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Kromě toho firma od doby uvedení obou betonáren do provozu nezaslala Ministerstvu životního prostředí ani jednou povinné hlášení ze souhrnné provozní evidence. To má být zasíláno vždy nejpozději do konce března za předchozí kalendářní rok. „Povinností provozovatele je ohlašovací povinnosti plnit,“ řekl Kozubek.

Inspektoři při vyměřování pokuty přihlédli k tomu, že obviněný si své protiprávní jednání uvědomil a z vlastní iniciativy podal na krajský úřad žádost o povolení provozu. „Při kontrole předložil kopii žádosti, ze které vyplynulo, že byla na krajský úřad doručena 26. 4. 2019, tedy před zahájením naší kontroly,“ dodal Kozubek.

Proti pokutě firma SLEZSKÝ BETON podala odpor, ale až po termínu daném správním řádem. Sankce je od 25. června pravomocná. Jana Jandová, zástupkyně tiskové mluvčí