iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Žalobci žádají nasadit odposlechy bez soudců. Advokáti?

Po lidech šířících na internetu předsudečnou nenávist půjdou spolu s policisty intenzivně státní zástupci. Čistý extremismus sice klesá, ale nahrazují ho urážky a nenávist na internetu. Nejčastějšími trestnými činy jsou hajlování, prezentace závadového tetování nebo právě výroky na internetu. Terorismus v ČR mírně roste a státní zastupitelství naléhavě potřebuje změnit zákon tak, aby v případě hrozby teroristickým útokem nebo během něho mohlo nasadit domovní prohlídky a odposlechy ihned se souhlasem státního zástupce bez soudu.

Vyplývá to z čerstvé Výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství. Česká justice o obsahu zprávy opakovaně informovala. Zavedení výrazu předsudečná nenávist a dokumenty ministerstva vnitra o jejím potírání schválila už letos v dubnu vláda, jak Česká justice rovněž informovala.

Předsudečné nenávisti se podle definice ministerstva vnitra může dopustit každý, jak rovněž už dříve informovala Česká justice. Osoby, které se tohoto činu dopouštějí, „neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují“, nerespektují koncept základních lidských práv, podněcují k nenávistným aktivitám další osoby, šíří strach ve společnosti, štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy, zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie a stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.
Extremismus klesá, urážky a nenávist rostou

Podle poslední Výroční zprávy o činnosti státního zastupitelství počet trestných činů spáchaných z „rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek“ roste. „Z údajů policejní statistiky plyne, že v roce 2018 bylo Policií ČR zjištěno 179 trestných činů s extremistickým podtextem. V meziročním srovnání došlo k nárůstu zjištěných extremistických činů o 26. Z výše uvedených trestných činů bylo objasněno 59,8 % tj. 107 (v roce 2017 to bylo 66,7 %, tedy 102 trestných činů),“ stojí ve Zprávě.

Zatímco extremismus v ČR klesá, urážky a nenávistné výroky na internetu narůstají, vyplývá ze Zprávy: „Nejčastějšími trestnými činy v oblasti extremismu jsou případy tzv. hajlování, prezentace ,závadových´ symbolů na oblečení či jejich nasprejování na budovy, resp. veřejná prezentace závadových tetování, nenávistné výroky publikované na internetu, rasově motivované urážky apod. Lze pozorovat pokles ,čisté´ propagace extremistických hnutí směřujících k potlačení práva a svobod člověka, který je však vyvážen nárůstem nenávistných výroků na internetu, a to zvláště na sociálních sítích,“ uvádí se k číslům ve Zprávě doslova.

Nenávist míří na ty, kdo souhlasí s přijímáním uprchlíků

Podle Zprávy se nenávistné projevy, které byly dříve zaměřeny zejména vůči Romům, částečně přesunuly vůči muslimům a imigrantům a „směřovaly i vůči osobám, které se k přijímání a pomoci uprchlíkům stavějí vstřícně“. „Rovněž se mírně zvyšuje počet fyzických útoků vůči osobám s odlišnou barvou pleti a muslimům, prozatím však naštěstí bez fatálního následku,“ uvádí Zpráva k číslům a dodává příklady.

„Ve věci OSZ v Příbrami bylo vedeno trestní stíhání proti obviněnému P. M. proto, že prostřednictvím internetu a na svém facebookovém profilu hrubě urážel, komentoval, sdílel internetové příspěvky a články, nahrával a šířil obrazový materiál v úmyslu hanobit a urážet romské a židovské etnikum, černošskou rasu, a vzbudit nenávist k těmto skupinám osob, přičemž veřejně schvaloval nacistické a komunistické genocidium a zločiny proti lidskosti,“ popisuje Nejvyšší státní zastupitelství ve Zprávě jednání člověka, který za to „dostal“ roční trest s podmínkou na tři roky.

Zpracovatelé Výroční zprávy pak lidem vzkazují, že se velmi mýlí, když si myslí, že za výroky na internetu nemohou být trestně stíháni se všemi důsledky: „Je nutno změnit laickou představu, že výroky uveřejněné na internetu nemohou být trestněprávně postižitelné. Již nyní lze přitom zaznamenat nárůst počtu stíhaných resp. odsouzených osob za nenávistné trestné činy. V tomto směru je rovněž důležitá spolupráce s představiteli Ministerstva vnitra, Policie ČR a neziskovým sektorem, která již byla navázána,“ uvádí se v aktuální Výroční zprávě doslova.
Prohlídky, sledování, odposlechy ihned, souhlas soudu až poté

K terorismu pak státní zastupitelství loni získalo zásadní poznatek, totiž že je třeba změnit legislativu ve prospěch akceschopnosti státních zástupců: „Po vyhodnocení průběhu cvičení byla potvrzena naléhavá potřeba vypořádat se s existujícími nedostatky právní úpravy. Zejména je nutné, aby nasazení vybraných procesních úkonů (domovní prohlídka, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí) v případě bezprostředně hrozícího, probíhajícího či dokonaného teroristického útoku bylo policejnímu orgánu umožněno provést ihned po souhlasu státního zástupce s tím, že získané důkazy by byly použitelné, pouze pokud by tento postup byl následně schválen soudem,“ uvádí se ve Zprávě doslova. Poznatek vyplynul ze společného cvičení NSZ, obou vrchních státních zastupitelství, NCOZ a BIS na přelomu října a listopadu.

Podle Zprávy se „mírně se zvyšuje počet trestných činů teroristického charakteru, ovšem ve většině případů se jedná o podporu a propagaci terorismu (§ 312e tr. zákoníku) a vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f tr. zákoníku). Ke konci roku byly podány obžaloby ve dvou věcech teroristického útoku (§ 311 tr. zákoníku). „První se týká slovenského občana žijícího v Praze, který konvertoval k radikální verzi islámu, začal shromažďovat výbušniny a připravoval teroristický útok. Druhý je případ českého penzisty, který vykolejil vlak a předstíral, že se jedná o útok islamistů, čímž chtěl zvýšit odpor veřejnosti k uprchlíkům a muslimům,“ uvádí se doslova ve Zprávě.

Státní zástupci se budou muset školit v předsudečné nenávisti

Že vedení státního zastupitelství bere šíření předsudečné nenávisti i mírný nárůst teroristických činů v ČR vážně, lze vyvodit i z přílohy – Zprávy o činnosti národního korespondenta pro boj proti terorismu a trestným činům spáchaným z nenávisti za rok 2018. Zprávu předkládá státní zástupce odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství a současný prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Podle zprávy Jana Laty je radikalizaci, šíření předsudečné nenávisti na internetu i terorismu v ČR věnována maximální pozornost: Projektů s těmito tématy se loni účastnili mimo jiné i komisařka Věra Jourová, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a jeho náměstci Igor Stříž a Pavel Pukavec. Společných porad se státními zástupci se pravidelně účastní zástupci NCOZ i BIS. Letos se podle zprávy uskuteční série školení státních zástupců k předsudečné nenávisti ve spolupráci s nadnárodní organizací Office for Democratic Institutions and Human Rights. Irena Válová, ceskajustice.cz

ŽALOBCE: PROTI ŠVACHULOVI Z ANO SPOUSTA DŮKAZŮ

Po čtyřech měsících od vypuknutí kauzy „cinknutých“ zakázek na radnici Brno-střed řada z obviněných spolupracuje s policií. Vyšetřovatelé se probírají stohy dokumentů i dat, státní zástupce musí případ uzavřít do příštího března. V kauze přitom přibyl už desátý obviněný. Je jím vlivný podnikatel a dlouholetý člen ODS Jiří Hos, policie u něj provedla domovní prohlídku.

Od počátku března, kdy zásahovka vyrazila do akce poprvé, jich má za sebou na devět desítek. Kromě radnice městské části pátrala i v domácnostech podezřelých či v sídlech stavebních firem a zajistila spoustu důkazního materiálu.
Státní zástupce Radek Mezlík, který má kauzu na starosti, je s vývojem vyšetřování spokojený a věří, že sledovaný případ zdárně dotáhne do konce. Zároveň však přiznává, že vyšetřovatele tlačí čas.

„Ve srovnání s obdobně velkými korupčními kauzami je důkazní situace velmi uspokojivá. Nicméně podle zákona musíme dodržet rok od vzetí obviněných do vazby, což je začátek března příštího roku. Do té doby musím případ uzavřít a předat soudu,“ řekl Mezlík.

„Na první pohled se zdá, že je času dost, ale když si uvědomíme, jak velkým množstvím materiálu, hlavně v podobě datových nosičů, se musejí policisté probrat, analyzovat bankovní operace a zmapovat toky peněz, budeme rádi, když to ve lhůtě stihneme,“ poznamenal Mezlík. Podle něj by v dalším řízení měla přibýt doznání více obviněných, z nichž řada usiluje o status takzvaného spolupracujícího obviněného. „Navíc v několika případech čekám i doznání poskytnutí úplatku od zástupců stavebních firem, případně živnostníků,“ uvedl Mezlík.

Obviněným hrozí až 16 let

Je tak možné, že se počet obviněných ještě rozroste. „Ale zejména v méně závažných a doznaných případech přichází v úvahu i alternativní řešení, třeba v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání,“ připustil žalobce. V souvislosti s posledním obviněným - zastupitelem Brna-sever Jiřím Hosem - Mezlík odmítl, že se kauza rozrostla také na jiné městské části. „Zahrnuje jen zakázky na Brně-střed,“ ujistil.

A těch jsou desítky, nicméně rozpadají se na několik skupin od těch nejdrobnějších, jako jsou opravy bytových jader, výměny oken či rekonstrukce koupelen, kde figurují třeba jen tisícové úplatky, až po zakázky stavebních firem, kde jdou do stovek tisíců. „Sem patří i oprava tržnice na Zelném trhu,“ upřesnil Mezlík. Policisté se případem zabývají už dva a půl roku a na začátku letošního března nashromáždili dost informací, aby zatáhli smyčku.

Ve spojení se zakázkami za celkem 180 milionů korun obvinili deset lidí a za hlavu skupiny označili exmístostarostu za ANO Jiřího Švachulu, který měl na radnici pod palcem investice. Jemu podle vyšetřovatelů pomáhal šéf investičního odboru Petr Liškutin (taktéž dříve ANO) a zapojili se i šéfové několika stavebních firem, které se o zakázky dělily.
Podle zákona hrozí hlavním obviněným až šestnáct let vězení, ostatním, mezi něž patří i Hos, až třináct let a tři měsíce. „Sazbu zvyšuje o třetinu právě organizovaná skupina. Míra odpovědnosti je však různá,“ zdůvodnil státní zástupce.
ODS ještě o Hosovi nerozhodla

Z desítky obviněných jsou po čtyřech měsících ve vazbě už jen dva. Kromě Švachuly ještě šéf stavební firmy Petr Kalášek. „Vzhledem k vysokému trestu, který jim hrozí, je důvodná obava, že by se mohli skrývat nebo uprchnout do ciziny,“ vysvětlil Mezlík.Ten je známý jako žalobce z případů kolem solárních elektráren synů miliardáře Zdeňka Zemka, kde mezi obžalovanými figurovala i někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

A spolu s kauzou Švachula dozoruje i případ daňových podvodů se škodou 470 milionů korun brněnského podnikatele iráckého původu Samana El Talabaniho.„Tento případ bych měl na podzim uzavřít a podat obžalobu,“ podotkl Mezlík s tím, že právě při rozkrývání této kauzy policisté zjistili, že se na Brně-střed dějí podivné machinace se zakázkami a kdo za nimi stojí.

Hnutí ANO obvinění svých členů Švachuly a Liškutina vyřešilo jejich vyloučením. Občanští demokraté zatím podobnou možnost v případu šéfa místní buňky na Brně-sever Jiřího Hose odmítli komentovat. „Nejpozději ve čtvrtek se s ním sejdu. O tom, co bude dál, nechci spekulovat,“ poznamenal předseda oblastní buňky ODS Robert Kerndl. Podobně reagoval i jeho stranický kolega a člen zastupitelstva městské části Tomáš Zhoř. „Informace mám jen z médií. S panem Hosem jsem nemluvil, takže se mi k tomu těžko vyjadřuje,“ uvedl Zhoř.

SENÁTOŘI CHTĚJÍ KÁDROVAT BABIŠE

Senátoři si kvůli dvěma předběžným auditům Evropské komise ustavili speciální komisi, která se v úterý poprvé sešla. Má ale problém. Nemá k dispozici oba předběžné audity, které se týkají premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše a podezření na jeho střet zájmů, a vyplácení dotací z Evropské unie do českého zemědělství, jen text, který zveřejnila média.

„Oslovil jsem ministry s žádostí o poskytnutí dotčených zpráv,“ řekl šéf dočasné senátní komise z klubu ODS Zdeněk Nytra. Ministr zemědělství Miroslav Toman odmítl Senátu předběžný audit Evropské komise poskytnout, ministryně financí za ANO Alena Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na žádost nereagovaly. Senátní komise proto ministerstva oficiálně vyzvala, aby předběžné audity přece jen poskytly a stejnou věc budou chtít od českého zastoupení při Evropské komisi v Bruselu.

Senátní komise také vyzvala ministerstvo spravedlnosti, aby jí poskytlo informaci ohledně konečného vlastníka holdingu Agrofert včetně stanov obou svěřenských fondů, do nich Babiš své podnikatelské aktivity převedl. Na srpnové schůzi by se komise chtěla sejít s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. Důvodem je kritika unijních auditorů vůči kontrole využívání unijních dotací.

Dvanáctičlenná komise, v níž je rovným dílem zastoupeno všech šest senátorských frakcí, má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv. Senátoři z komise si také v úterý řekli, že si na svá další jednání pozvou některé členy vlády - Schillerovou, Dostálovou i Tomana. „Někdy v září bychom si pozvali i pana premiéra,“ řekl Nytra. A na říjen senátní komise plánuje setkání s auditory v Bruselu.

Premiér Babiš je podle předběžné auditní zprávy stále střetu zájmů, má vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér na použití peněz EU. Premiér to odmítá a návrh auditu nepovažuje za seriózní. Před senátní komisi hodlá předstoupit, pokud si ho senátoři předvolají.

BUDOU DO VARŮ ZNOVU LÉTAT LETADLA Z RUSKA?

S obavami sleduje vedení Karlovarského kraje informace o aktuální situaci v letecké dopravě mezi ČR a Ruskou federací. V současnosti sice bylo původní omezení některých letů pro dopravce z obou zemí do 7. července 2019 zrušeno, nicméně pokud se následně ministerstva dopravy nedomluví, mohlo by to ohrozit i lety z Karlových Varů do Moskvy a zpět, které provozuje POBEDA, nízko nákladová dceřiná společnost Aeroflotu.

Nejprve Ministerstvo dopravy Ruské federace jednostranně omezilo právo přeletů sibiřské části území Ruska pro České aerolinie na jejich lince mezi Prahou a Soulem. Česká strana to vyhodnotila jako porušení stávajících ujednání, a tak následně omezila práva ruských leteckých dopravců v souladu s Dohodou o letecké dopravě z roku 1966. Jednání však mezitím intenzivně pokračovala a dnes ráno ruské ministerstvo dopravy vydalo povolení pro přelety Českých aerolinií s platností do 7. července. Totéž platí rovněž z české strany pro ruské dopravce.

„Okamžitě, jakmile jsme obdrželi informaci, že by se rušení letů mělo týkat i společnosti POBEDA, která provozuje lety mezi Moskvou a Karlovými Vary, jsem vstoupila v jednání s ministrem dopravy a zároveň jsem apelovala na premiéra, aby se situace urychleně vyřešila a nedoplácela na to regionální letiště. V současnosti se jedná o klíčové spojení z karlovarského letiště do Moskvy a zpět a výpadek by způsobil závažné problémy v hospodaření letiště. Byli bychom velmi neradi, aby se problémy přenesly i na cestující, kteří nyní linku v hojném počtu a s oblibou využívají,“ zdůraznila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Stav se v současné době řeší jak s ruskou stranou, tak i s leteckými dopravci. „Podle našich informací jsou povoleny všechny lety POBEDY, které jsou naplánovány, tedy ve čtvrtek 4. července a v neděli 7. července. Doufáme, že jednání dopadne dobře. Pokud by se zrušily licence pro POBEDU, znamenalo by to razantní úbytek hostů cestujících do kraje, finanční ztrátu pro letiště i návazné služby. Paritní opatření na úrovni státu by neměla negativně zasahovat do ekonomiky regionálních letišť,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík

Podle informací Ministerstva dopravy ČR (MD ČR) budou do 7. července obě země aktivně jednat o dosažení dohody. Jak uvedlo MD ČR, snahou české strany není blokovat letecký provoz mezi oběma státy, nicméně musí hájit oprávněné zájmy svých leteckých dopravců. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

NA PARDUBICKU TABULE LÁKAJÍ TURISTY NA HRAD KUNĚTICKÁ HORA

Tři hnědé silniční značky (IS 23), které upozorňují na turistické cíle na Pardubicku, už ode dneška nezvou návštěvníky na zříceninu, ale na hrad Kunětická hora. Výměna původních tabulí završila několikaleté společné úsilí 1. náměstka hejtmana Romana Línka a kastelána hradu Miloše Jirouška. Firma na dopravní značení je dnes v upravené podobě instalovala na třech příjezdových trasách.

Původní značení zadávala Centrála cestovního ruchu před mnoha lety a vycházela z názvu, pod kterým byl hrad zapsán mezi národní kulturní památky v roce 2001. „Podle našeho názoru není slovo zřícenina pro turisty moc atraktivní a navíc už v případě Kunětické hory není aktuální. Hrad prošel řadou rekonstrukcí, které pokračují také nyní a ke zřícenině už má velmi daleko,“ říká Roman Línek.

Přejmenování se podařilo i díky tomu, že v ústředním seznamu památek je Kunětická hora zapsána jako hrad. „Souhlasili s tím jak na evidenci a dokumentaci památek Národního památkového ústavu, tak i v Klubu českých turistů, kde tyto značky v současné době evidují. Pardubický kraj jejich úpravu zaplatil, “ dodává Línek.

Kastelán Miloš Jiroušek sleduje proměny hradu už 26 let. „Některé pokroky nejsou na první pohled vidět, ale přesto jsou velmi důležité. Na hradě už máme veškeré sítě, kanalizaci, pitnou vodu i čističku odpadních vod. Mnoho úprav jsme udělali v paláci, pro správu hradu je do historických zdí vložena nenápadná novostavba jako dům v domě. Opravena byla kaple sv. Kateřiny Alexandrijské, upravují se svahy čedičové hory i její okolí. Vloni jsme tu zahájili evropský projekt, který má obnovit části opravené podle projektů Dušana Jurkoviče a zázemí ve vstupní části hradu a na to by měl navázat ještě jeden projekt spolufinancovaný také z evropských fondů. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NA VYSOČINĚ ZÁMEK v TĚCHOBUZI NA PRODEJ

Zámecký areál v Těchobuzi na Pelhřimovsku, který je v majetku kraje, je opět na prodej. Objekty původně sloužící pro potřeby ústavu sociální péče a včetně pozemků o celkové rozloze přibližně 11,5 tisíc m2 prodává kraj opakovaně, protože do prvního ani druhého kola prodeje nepřišla žádná nabídka. „Minimální nabídkovou cenu jsme aktuálně stanovili na 8,6 milionu korun, vycházíme přitom z nejnovějšího znaleckého posudku i ze zkušeností z předchozích nabídkových řízení. Objekt je přibližně pět let prázdný, a to se logicky podepsalo na jeho stavu. Původní cena okolo 12 milionů je za současné situace už nereálná,“ popsal situaci Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku.

Zámek v Těchobuzi, který je nemovitou kulturní památkou, má dvě podlaží a v 70. letech byl rozšířen o přístavbu, včetně garáže a skladu. Uvnitř objektu zámku o celkové podlahové ploše cca 1 800 m2 byly částečně provedeny stavební úpravy a změny dispozic. Nedaleká provozní jednopodlažní budova o ploše cca 450 m2 byla v roce 1983 přestavěna, provedeno zateplení objektu včetně nových rozvodů vody, topení nebo zdravotně technické instalace. Ing. Eva Neuwirthová, tiskové oddělení

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA OBNOVU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na dlouho očekávanou rekonstrukci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Předpokládaná hodnota zakázky činí 483, 9 milionu korun bez DPH. Vyhlášení zadávacího řízení schválila Rada kraje.

Zadávací řízení na revitalizaci objektu Císařských lázní má formu otevřeného řízení v nadlimitním režimu. Nabídky budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. „Vyhlášení veřejné zakázky je pro nás velmi významný krok, kterým se výrazně posuneme k zahájení kompletní rekonstrukce Císařských lázní.

Národní kulturní památka už 18 let chátrá, čeká na opravu a zatím se nikomu nepodařilo začít s celkovou obnovou budovy. Naši předchůdci totiž většinou plánovali velké zásahy do objektu, proto nikdy nezískali souhlasné stanovisko orgánů památkové péče. My chceme památku opravit tak, jak je, bez toho, abychom zasahovali do její podoby. Vzhledem k tomu, že jde o otevřené řízení, může se přihlásit kterákoliv z firem, jež by byla schopna takto náročnou zakázkou zrealizovat. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena na 45 dní,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Zadávací dokumentaci kraj poskytl ke kontrole Ministerstvu kultury ČR jakožto poskytovateli dotace ve výši 250 milionů korun. Ministerstvo kultury zadávací dokumentaci schválilo a následně předalo ke kontrole Ministerstvu financí ČR, které rovněž nemělo připomínky. „Kraj má na stavbu připraveno v rozpočtovém výhledu 200 milionů korun, spolufinancování ze strany města Karlovy Vary dosáhne 100 milionů korun. Jde o velmi rozsáhlou zakázku, v rámci které jsme nechali provést důsledný stavebně technický průzkum.

Všichni víme, že budova bez patřičné údržby chátrala, trpěla nevhodnými stavebními zásahy, byla vytopena vodou po havárii hydrantu. Rozhodně budeme pečlivě kontrolovat průběh i financování stavebních prací,“ dodala hejtmanka s tím, že do hodnoty zakázky hlavní rekonstrukce kraj zahrnul již 70 procent restaurátorských prací, zbývajících 30 procent zadá, pokud získá finanční prostředky, prostřednictvím opce, kterou již nyní nechá uchazeči ocenit. Vyhne se tak případnému budoucímu navyšování cen.

Stav budovy si vyžádá sanaci spodní části objektu, aby už nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí a přízemí a vzlínání vlhkosti. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. Na fasádě bude předmětem revitalizace oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků. Bude vyměněna střešní krytina a repasovány klempířské a pasířské dekorativní prvky. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

PO MFF TRADIČNÍ OZVĚNY, 25 FILMŮ Z PROGRAMU FESTIVALU

Po skončení 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary začínají již podvanácté oficiální festivalové ozvěny – Šary Vary. Celkem 25 filmů z festivalového programu nabídnou od pondělí 8. do neděle 14. července na plátnech pražských kin Aero, Světozor a brněnského Univerzitního kina Scala.

Ozvěny se letos poprvé objeví i v Plzni, a to v areálu Plzeňského Prazdroje, kde bude uvedeno 5 titulů včetně filmu Parazit, který letos získal hlavní cenu na festivalu v Cannes. Během ozvěn se diváci mohou těšit také na snímky Diego Maradona, Bílý bílý den a Devadesátky, které 8. července zároveň vstupují do kin po celé České republice v rámci přehlídky Vary ve vašem kině.

Snímek Parazit vyhrál hlavní cenu na festivalu v Cannes

„Pro ty, kteří se nepřijeli na letošní 54. ročník karlovarského festivalu, nebo na něm nestíhali vidět vše co je zajímá a chtějí to dohnat, jsme již tradičně připravili průřez festivalovým programem. Letos se řada zajímavých titulů objevila v sekci Horizonty, na ozvěnách proto uvedeme celkem devět snímků z této sekce,“ říká Ivo Andrle, dramaturg festivalových ozvěn.

Ze sekce Horizonty diváci budou moci zhlédnout například některé snímky prověřené zahraničními festivaly. Za vrchol současné tvorby lze považovat Zlatou palmou na festivalu v Cannes ověnčenou korejskou černou komedii Parazit režiséra Pong Čun-hoa (Bong Joon-ho), který se mezinárodně proslavil svými výsostně osobitými filmy jako Vzpomínky na vraha, Mutant či Ledová archa. Jeho novinka vypráví příběh plný zvratů o chudé, ale mazané čtyřčlenné rodině. Paralelní canneskou sekci Un Certain Regard vyhrál letos Karim Aïnouz s melodramatem Neviditelný život Eurídice Gusmãové. Snímek pojednává o třech sestrách a odehrává se na počátku 50. let v Riu de Janeiru.

Na mezinárodním festivalu v San Sebastiánu vynikal titul Rudá. Benjamín Naishtat si za něj odnesl cenu za nejlepšího režiséra a představitel hlavní role Darío Grandinetti ocenění pro nejlepšího herce. Mexický titul Naše doba oblíbeného festivalového režiséra Carlose Reygadase ukáže soukromí mladého páru žijícího na venkově, jež čelí vztahové krizi.

„Za zmínku rozhodně stojí i životopisné dokumenty o populárních osobnostech z hudební branže. O tom, jaký fenomén a zjevení byla gospelová zpěvačka Aretha Franklin pojednává unikátní Amazing Grace, jehož dokončení trvalo 46 let,“ uvedl dramaturg Jiří Flígl, který jakožto nový ředitel kina Aero programoval přehlídku letos poprvé. Druhým hudebním filmovým portrétem je Mystify Michael Hutchence od Richarda Lowensteina.

Jedná se o vhled do komplikovaného vnitřního světa Michaela Hutchence, charismatického frontmana australských INXS, jejichž popularita dosáhla vrcholu na přelomu 80. a 90. let. Trojlístek životopisného hudebního žánru uzavírá česká tvorba – dokumentaristka Olga Sommerová a její nový titul Jiří Suchý: Lehce s životem se prát. V něm se věnuje klíčové figuře české umělecké scény Jiřímu Suchému, jehož tvorba zlidověla a ovlivnila život několika generacím.

Neviditelný život Eurídice Gusmãové - vítěz Un Certain Regard na festivalu v Cannes.

Novinky z české filmové tvorby zastoupí debut absolventa FAMU Michala Hogenauera Tiché doteky s herečkou Eliškou Křenkovou v hlavní roli uvedený na MFF KV v sekci Na východ od Západu. Dále dokumentární road movie otce a syna Dálava Martina Marečka. Diváci se mohou těšit i na další netypickou road movie – celovečerní hraný debut Ondřeje Provazníka a Martina Duška Staříci. Ten je příběhem putování dvojice starších bývalých politických vězňů, které ztvárnili Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička.

Diego Maradona, Bílý bílý den a Devadesátky představují nejen silnou filmovou trojici pro Šary Vary, ale také se jedná o tituly letošní přehlídky Vary ve vašem kině, která se odehraje po celé republice. Akci připravil distribuční label KVIFF Distribution, spojující aktivity MFF Karlovy Vary, České televize a Aerofilms. Magdaléna Novotná