iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kdy NSZ Zeman, Ištván a Bradáčová stíhat za mld. Bakalu?

Mohou být žalobci nezávislí? Mohou si dělat sami co chtějí a nikdo je nebude kontrolovat, řídit a nabádat k tomu, aby konečně stíhali viníky např. miliardových kauz, jako je tomu u případu OKD, kde se jedná o více než 50 miliard korun, řadu firem horníků, zdravotních středisek, rekreačních zařízení atd. Máme tři důležité žalobce, jako jsou NSZ Zeman, VSZ Ištvána a Bradáčová. Dodnes Bakalu nestíhají. Neměli by být sami stíháni za to, že nečiní? Ale kým? Policisty, rázným ministrem vnitra, ministerstvem spravedlnosti či někým jiným? Návrhem poslanců, senátorů? Vládou, prezidentem?

Prezident Zeman už několikrát na nečinnost NSZ Zemana upozornil Sobotkovu vládu, že se nic neděje s OKD, stíháním Bakaly, ale nic se nestalo. Nápravu slibovali pirátu, iniciativní Michálek, Bartoš a spol. Ale stále jen tlachají bez účinku. Nic nezařídili a nezařídí. Brzy vypadnou jako véčkaři a mnozí jiní. Voliče zklamou.

Ne, žalobci si nemohou dělat sami co chtějí. Potřebují také nadřízený orgán, dohled ministerstva spravedlnosti. Jistý ministr vnitra prohlásil, že by byl špatným ministrem vnitra, kdyby nevěděl, co se děje v rezortu, za který zodpovídá. A tak by tomu mělo být i v jiných rezortech u nás. Kontrola musí být a vedení rezortu musí vědět a zodpovídat za to, co se tam děje a jak pracuje. Zodpovědný je za všechno šéf vlády. Pokud je špatný, pak to dopadne jako za Sobotky. A stejně pracuje i EU. Neschopní politici EU nadělali v celé Evropě víc škody než užitku. Dodnes se z toho Evropa nemůže vzpamatovat.

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Benešová: Dala jsem velkorysou lhůtu, novela zákona o žalobcích bude platit až od roku 2022: Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dnes hájila vládní návrh na zavedení účinnosti připravovaného zákona o státním zastupitelství až od roku 2022. Podle ministerstva se tím prodlužuje doba, po kterou ve funkci zůstanou nynější vedoucí státní zástupci. Benešová také uvedla, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se po začátku účinnosti novely už nebude moci ucházet o další funkční období. Opozice návrh Benešové kritizuje, podle ní pozdější účinnost znamená, že by nynější kabinet mohl snáz vedoucí státní zástupce vyměnit.

Vládní novela počítá s tím, že vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kárného soudu. Podle opozice ale účinnost od roku 2022 znamená, že by současný kabinet mohl vedoucí státní zástupce odvolat ještě podle dosavadních pravidel, které rozhodnutí soudu nevyžadují. Chtějí proto, aby novela začala platit bezodkladně. Jakub Michálek (Piráti) dnes prohlásil, že opoziční strany svůj alternativní návrh zákona o státním zastupitelství chtějí schválit ve zrychleném řízení, aby mohl nabýt účinnosti ještě letos.

Účinnost zákona od roku 2022 kritizoval dnes také ředitel české odbočky organizace Transparency International David Ondráčka. „Rok 2022 je výsměch, musí to být brzo. Jinak současná vládní garnitura může P. Zemana později vyhodit, dát tam svého člověka (buď kompetentního, nebo zastavovače), ten bude prakticky neodvolatelný,“ napsal na twitteru.
Benešová dnes tvrzení, že chce současný kabinet vedoucí státní zástupce měnit, odmítla. „Já jsem dala velkorysou lhůtu (účinnosti nového zákona) 2022 a dala jsem veřejný příslib, že nebudu zasahovat do soustavy (státních zástupců),“ řekla.

Podle náměstka ministryně Jeronýma Tejce Sněmovna může účinnost zkrátit, podle něj to ale bude znamenat, že nynější nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupci rychleji opustí své funkce. Benešová také řekla, že Zeman se po účinnosti novely už nebude moci o funkci ucházet. „Bude to muset být někdo nový,“ řekla. Vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištván by podle ní ve funkcích pokračovat mohli, ovšem museli by si vyměnit státní zastupitelství, na kterých působí, tedy pražské a olomoucké.

Opozice dnes také kritizovala navržený způsob výběru nových vedoucích státních zástupců. Upozornila na to, že tři z pěti členů výběrové komise určí ministerstvo spravedlnosti, to tak podle opozice bude mít rozhodující vliv na konečný výběr. Benešová to odmítla, podle ní žádné ovlivnění ze strany ministerstva nehrozí, protože jeden ze tří členů komise, které úřad navrhne, bude muset být nezávislý soudce.

NSZ ZEMAN DÁL U KORYTA, BAKALU ZA MILIARDY HORNÍKŮ NESTÍHÁ

Co obsahuje klíčová novela zákona o státním zastupitelství? Nástupce Pavla Zemana vybere nová vláda: Ministerstvo spravedlnosti (MSp) již dokončilo novelu zákona o státním zastupitelství a do konce června ji pošle do připomínkového řízení. Česká justice měla možnost se s návrhem seznámit. Vedoucí státní zástupci by měli být podle návrhu vybíráni ve výběrovém řízení na sedm let a bude je možné odvolávat pouze v kárném řízení.
Návrh tak vychází vstříc všem požadavkům, které aktuálně vznášejí různé nátlakové skupiny, občanská sdružení a organizátoři srocení lidu okolo spolku „Miliony chvilek pro demokracii“.

Jmenovat vedoucí státní zástupce bude nadále ministr spravedlnosti, a to vždy na návrh vedoucího o stupeň vyššího státního zastupitelství. Kandidát má vzejít z výběrových řízení před pětičlennou komisí, kde bude mít dva členy soustava (jeden člen jmenovaný nejvyšším státním zástupcem, jeden člen vedoucím státním zástupcem, který je oprávněn podat návrh), dva členy bude jmenovat ministr spravedlnosti a jeden člen bude z řad soudců.

Ministr bude sice moci navrženého kandidáta odmítnout, zákon po něm však vyžaduje zdůvodnění takového kroku. Dá se tak očekávat, že by ve většině těchto hypotetických případů docházelo k soudnímu přezkumu uvedených důvodů a při nedostatečném či nepravdivém zdůvodnění by takový krok ministra neobstál, nehledě na kritiku veřejnosti.

Pro výběr nejvyššího státního zástupce zákon výběrové řízení nepředpokládá, stanovuje pro něj nicméně podmínku minimálně 15 let výkonu právnické praxe, minimálně deset let ve funkci státního zástupce či soudce.

Oproti „Kněžínkovu“ návrhu tak funkci nejvyššího státního zástupce otevírá i uchazečům z řad soudců podobně, jako tomu bylo například u funkce evropského generálního žalobce. Návrh vládě na jeho jmenování ponechává novela v kompetenci ministra spravedlnosti. Odvolat jej bude moci vláda pouze prostřednictvím kárného řízení. U vedoucích vrchních státních zástupců stanovuje zákon podmínku nejméně osmi let ve funkci státního zástupce, u krajských šest a okresních čtyři roky.

Funkční období všech vedoucích státních zástupců je stanoveno na sedm let, bez možnosti mandát bezprostředně opakovat. Na rozdíl od soudců není ovšem vyloučena možnost ucházet se o vedoucí funkci státního zástupce na stejném stupni. Teoreticky by tak po uplynutí přechodných ustanovení mohl v roce 2024 přejít Ivo Ištvan do Prahy a Lenka Bradáčová do Olomouce, což by jistě náležitě rozhýbalo prostředí i soustavu. Podle posledních informací z jednání mezi předsedy soudů a vedením ministerstva spravedlnosti možná dojde ke změně původního návrhu novely zákona o soudech a soudcích a bude taktéž otevřena možnost pro „létající předsedy“ soudů. Petr Dimun, ceskajustice.cz