iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Zmatený chvilkař, místo Benešové změnit NSZ Zemana...

Manipulace s trestním řízením u nás je faktem. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nemá morální ani odborné předpoklady k tomu, aby ji zamezil, tvrdí advokát JUDr. Zdeněk Koudelka a řada odborníků, právníků, jak o tom píše česká justice.cz. Příště zmatený chvilkař by měl spíš organizovat masové demonstrace, když chce dělat v ČR rozvrat, za
výměnu NSZ Zemana a VSZ Ištvána a Bradáčové. Už dlouho se drží koryt a Bakala se ČR směje s miliardami horníků, OKD, v cizině. Vina žalobců. Chvilkaři, mysli na to.

Prvotním impulsem pro srocení lidu byla rezignace Jana Kněžínka na funkci ministra spravedlnosti a jeho nahrazení Marií Benešovou, s čímž si svolavatelé spojili záměr premiéra, toho času trestně stíhané osoby, se změnami v čele soustavy státního zastupitelství.

Zatímco akce byly převážně politickou demonstrací odporu proti Andreji Babišovi a všemu, co představuje, a justice byla spíše záminkou, vlivem výroků nové ministryně na straně jedné a představitelů státního zastupitelství na straně druhé, se z nich stala opravdu „věc justiční“.

Pořadatelé připravili i konkrétní programové body, za které demonstrují a které opět chtějí vnutit ústavním činitelům. Na tomto místě by měl čtenář slyšet hluboký povzdech autora, neboť vzhledem k absenci programu pro justici v agendě politických stran a hnutí, zastoupených v obou komorách českého parlamentu, není možné takovou formu politické akce jednoduše odmítnout. Bohužel. Kde selhávají zprostředkovatelé politického zájmu, nastupuje vždy ulice a je ostudou české politiky, že se tak děje zrovna v případě práva a justice. Oblast, která by se měla k požadavkům ulice vyhýbat vždy s maximální štítivostí.

Místo toho tu máme nejvyššího státního zástupce a vrchní státní zástupkyni, kteří akce v podstatě vítají a veřejnými vystoupeními jim dodávají legitimitu i obsah, jakkoliv není situace nijak mimořádná a dělba moci i pojistky právního státu standardně fungují. Oba tím narušují to, co se nazývalo zemským mírem a dopředu deformují pole pro odbornou i politickou debatu. Spíše kýčovitě pak působí to, že se k nim přidává i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: sám byl jednak souputníkem nové ministryně a také léta aktivním politickým činitelem s odpovědností za stav, který je nyní předmětem kritiky.

Ony požadavky, které sestavila Rekonstrukce státu, přitom už nepůsobí zmatečně, jak tomu bylo na samém počátku. Obsahují rozumné funkční období pro vedoucí státní zástupce, nemožnost opakování mandátu i přechodná období. Právě ona forma demonstrace a diktátu, kterou podporují nepřímo i špičky státního zastupitelství, však vylučuje tolik potřebnou věcnou debatu. V ní by mohly zaznít i nepříjemné otázky, třeba proč transparentní výběrová řízení na vedoucí státní zástupce nepořádají už Pavel Zeman a Lenka Bradáčová nyní, když jim to zákon umožňuje a místo toho po celých dlouhých osm a šest let ve funkcích praktikují něco, co se nazývá kabinetní justicí.

Tématem věcně debaty by mohlo být i to, zda do kárných řízení se soudci a státními zástupci mají být zapojeny odposlechy. Ano, přesně toto je zneužíváno proti nepohodlným státním zástupcům a soudcům v Polsku a my tuto věc chceme u nás naopak zavádět, a to i s podporou špiček státního zastupitelství, na jejichž podporu se demonstruje. To vše v situaci, kdy se chystá legislativní úprava, která by umožnila v trestní řízení využití poznatků tajných služeb jako relevantního důkazu. Stačí si jen představit, jak by takové kárné řízení s odposlechy probíhalo, včetně řízených úniků do médií a veřejné dehonestace potenciálně nepohodlného soudce či státního zástupce. Proti tomu bych demonstrace pochopil.

Justice prostě nepotřebuje „miliony chvilek“, ale spíše pravidelnou chvíli pro justici. A tu už si hodně dlouhou dobu nikdo pořádně neudělal. Petr Dimun, ceskajustice.cz

MINISTRYNĚ BENEŠOVÁ O ZASTAVENÍ NEZÁKONNÝCH EXEKUCÍ

Ministerstvo spravedlnosti navrhlo opatření, která mají zlepšit aktuální situaci v oblasti výživného. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes na její žádost přijala šéfku resortu práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Ministryně spravedlnosti v rámci jednání také zmínila téma zastavování nezákonných exekucí.
Ministryně Benešová Maláčové připomněla, že končí meziresortní připomínkové řízení ke zmíněné novele, a požádala, aby resort práce podpořil materiál Ministerstva spravedlnosti.

Původně měla být novela předložena společně s MPSV v jednom balíčku s dalšími návrhy, které mají pomáhat rodinám a podpořit prevenci a řešení konfliktů mezi rodiči ohledně výchovy a výživy jejich dětí. „Vzhledem k tomu, že příprava zákona o zálohovaném výživném časově prodloužila, rozhodlo se Ministerstvo spravedlnosti aktivně jednat a předložilo vlastní, již finálně vypracovanou novelu věnovanou čistě posílení vymáhání výživného samostatně,“ uvedl mluvčí resortu Vladimír Řepka.

K předcházení zmiňovanému rodičovskému konfliktu a zvýšení vymahatelnosti výživného navrhuje Ministerstvo spravedlnosti řadu konkrétních opatření, mezi něž patří například, možnost uzavřít dohodu o péči a výživném na dítě u notáře a výrazně tak zjednodušit a zrychlit řešení záležitostí dítěte při rozvodu rodičů. Ve stejném duchu je navrhována změna nastavení soudních poplatků tak, aby podporovaly smírné a rychlé způsoby řešení.

Novinkou je také návrh na skládání části výživného do soudní úschovy, který je prevencí proti zadlužování rodiče, který bez své viny přišel o část příjmu a usiluje o snížení výživného. Novela navrhuje i možnost postoupení pohledávky na výživné, která by měla otevřít rychlejší cestu k získání prostředků na výživu v plné výši zejména v případě, že rodič, který je povinen platit výživné, je solventní, nedodržuje však svou vyživovací povinnost. Novela také rozšiřuje možnost postihu rodiče, který neplatí výživné, vedle řidičského průkazu též na pilotní průkaz nebo průkaz vůdce plavidla.

Marie Benešová v rámci jednání zmínila též téma zastavování nezákonných exekucí. Ministerstvo spravedlnosti v této souvislosti již upozornilo předsedy okresních a krajských soudů na judikaturu zabývající se problematikou zákonnosti rozhodčích doložek a rozhodčích nálezů a požádalo je, aby této palčivého otázce věnovali zvýšenou pozornost. Zároveň Ministerstvo spravedlnosti v současné době realizuje praktická technická opatření, která by měla soudům usnadnit identifikaci příslušných exekučních řízení.

„Upozornila jsem nicméně paní ministryni Maláčovou, že ke zdárnému řešení tohoto problému musí přispět také ostatní zainteresované resorty. V této souvislosti jsem zmínila, že Česká správa sociálního zabezpečení, která spadá právě do resortu práce a sociálních věcí, vystupuje v řadě exekučních řízení jako plátce mzdy a bylo by tudíž logické, aby to byla právě ona, kdo bude soudy na potenciálně nezákonně vedené exekuce upozorňovat podáváním podnětů na jejich zastavení,“ upřesnila ministryně Benešová.

Ministryně také poukázala na problematiku obchodu s chudobou. Nedostatečně řešena je podle ministryně stále situace, kdy obchodníci s chudobou koupí byt v méně atraktivní lokalitě, který posléze pronajímají osobám pobírajícím dávky na bydlení. Sami pronajímatelé přitom často neplatí společenství vlastníků platby za služby a fond oprav a příslušné náklady tak zatěžují ostatní vlastníky, kterým nezbývá dostatek prostředků pro potřeby jejich rodin.

„My ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme již pro řešení tohoto problému učinili významný krok, neboť navrhujeme zjednodušit způsob, jakým nuceně prodat jednotku vlastníka, který hrubě porušuje své povinnosti. Za důležité však považujeme, aby byl i samotný přístup k dávkám na bydlení podmíněn bezdlužností pronajímatele. S tímto opatřením jsme připraveni ministryni práce a sociálních věcí pomoci,“ dodala Benešová, ceskajustice.cz

NSZ NEUSPĚLO S ODVOLÁNÍM EXPRIMÁTORA THOMY

Bývalý primátor Českých Budějovic Juraj Thoma je nevinen v případu smlouvy na počítačové vybavení. Nejvyšší státní zástupce podle České televize neuspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu, kterým se snažil zvrátit osvobozující rozsudek pražského vrchního soudu z poloviny loňského března. Thoma čelil obžalobě ze zneužití pravomoci.

Thoma řekl, že cítí zadostiučinění a zůstává podle něj otázka, proč vyšetřovatel ani státní zástupce nechtěli poslouchat jeho argumenty.„Mohu potvrdit, že bylo rozhodnuto 27. března, následně 13. května jsme spis odesílali Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby účastníky řízení informoval. Nemáme ještě zpátky doručenky, nelze tedy říct, jak bylo rozhodnuto,“ řekl ČTK mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Thoma byl primátorem Českých Budějovic v letech 2006 až 2014. Podle obžaloby v červnu 2010 uzavřel se společností BitServis nevýhodný dodatek ke kontraktu o dodávce počítačového zařízení a vybavení. Přitom si podle žalobce musel být vědom toho, že dodatek představuje novou smlouvu, kterou neprojednala rada města.

Thoma dnes řekl, že nyní je mimo jakoukoli pochybnost, že se žádného trestného činu nedopustil, což říká celých devět let od začátku kauzy. „Kladu si otázku, proč se v té kauze snažil někdo tak festovně přitápět a hnal ji dopředu bez ohledu na předložené důkazní materiály. Zadostiučinění, že po devíti letech i Nejvyšší soud konstatuje, že trestní stíhání bylo nezákonné, neboť jsem žádný trestný čin nespáchal. A velká otázka, jak je možné, že vyšetřovatel ani státní žalobce nechtěli slyšet žádné argumenty a podle mého názoru si dopředu vytvořili názor, že je potřeba ho (Thomu) za každou cenu dostat do basy,“ řekl Thoma.

Nejvyšší státní zástupce v dovolání poukazoval na nedbalost, kterou měl Thoma svým postupem způsobit. Podle Nejvyššího soudu však bývalý primátor podepsal dodatek smlouvy na základě doporučení úředníků magistrátu, kteří jej označili za prodloužení končícího kontraktu. „Z obsahu spisového materiálu jednoznačně vyplývá, že obviněný nutně musel vycházet z uvedené premisy,“ stojí v odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, která má ČTK k dispozici. Nejvyšší soud proto konstatoval, že skutek není trestným činem. Proti jeho rozhodnutí není opravný prostředek.

V lednu 2016 vyměřil českobudějovický soud Thomovi za zneužití pravomoci úřední osoby pětiletý nepodmíněný trest, stejně dlouhý zákaz výkonu funkce ve veřejné správě a povinnost zaplatit škodu přes 12,5 milionu korun. Vrchní soud v Praze Thomu v prosinci 2016 obžaloby zprostil, na což státní zastupitelství reagovalo dovoláním. Případem se proto zabýval Nejvyšší soud, který nařídil, aby případ znovu projednal odvolací senát. Pražský vrchní soud loni 16. března Thomu opět osvobodil. Podle odvolacího senátu sice bylo prokázáno, že Thoma dodatek podepsal, skutek však podle soudu nebyl trestným činem.

SOUDCE CHOMUTOVA LHOŤAN PŘED KÁRNÝ SENÁT

Okresní soud v Chomutově (OS) může brzy opustit další soudce. Kárnou žalobu s návrhem na odvolání z funkce podala předsedkyně soudu Kateřina Vltavská na soudce Libora Lhoťana. Dočasně pozastaven výkon funkce má zatím soudce Ivan Novák, který byl ovšem nedávno nepravomocně odsouzen a v případě pravomocného rozhodnutí mu tak hrozí ztráta taláru.

Soudce civilního úseku chomutovského soudu Libor Lhoťan byl soudcem jmenován v roce 2007. Jako soudce ovšem působil již od roku 1982 s následnou, několikaletou „přestávkou“ v advokacii. Podle informací České justice jsou důvodem kárné žaloby průtahy v celkem 37 věcech. Podle rozvrhu práce chomutovského soudu není přes navržené opatření soudci Lhoťanovi dočasně pozastaven výkon funkce.

Kárný senát v čele s Miluší Doškovou bude v ten samý den řešit také kárnou žalobu předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem (KS) Libora Dörfla na soudce KS Josefa Havlíka. V této věci podle informací České justice došlo k uzavření dohody o vině a trestu, jejíž návrh bude kárný senát posuzovat. Jak sdělil České justici předseda KS Dörfl, byly pro uzavření dohody splněny podmínky a soudce Havlík také původně vytýkané prohřešky napravil, ceskajustice.cz

POČET ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ V EVROPĚ ROSTE

Počet lidí vykonávajících alternativní tresty nahrazující pobyt ve vězení za poslední dva roky v Evropě vzrostl, zatímco uvězněných lidí ubývá. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Rady Evropy, podle níž patří Česko k zemím s nadprůměrným zastoupením lidí pykajících za své činy mimo věznice.

Zatímco podle údajů poskytnutých 34 probačními službami evropských zemí vykonávalo pod jejich dozorem v roce 2016 veřejně prospěšné práce či další alternativní tresty 1,54 milionu lidí, loni to bylo již 1,72 milionu. Protože loni předalo svá data RE ještě sedm dalších probačních agentur, činil celkový počet odsouzenců mimo vězení 1,81 milionu.

Největší poměr 471 lidí na 100.000 obyvatel vykázalo Turecko následované Belgií a Británií. Česko je se 248 alternativně odsouzenými nad celkovým průměrem, který činí 169 lidí. Mezi lidmi sledovanými probačními agenturami je v Česku 15,8 procenta žen, čímž se země řadí v této statistice na druhou příčku za Monakem.
Česko však zároveň podle RE patří mezi země s nejvyšším počtem vězňů. Loni bylo v českých věznicích 209 lidí na 100.000 obyvatel, zatímco průměr 44 sledovaných zemí je 103.

V Česku na výkon alternativních trestů dohlíží veřejná instituce Probační a mediační služba. Ta loni kontrolovala 6924 nově uložených trestů obecně prospěšných prací a ve dvou stovkách případů dohlížela na domácí vězně. Zatímco uložených dohledů loni přibylo, spisů k obecně prospěšným pracím ubylo oproti předloňskému roku o 775.

CELNÍCI A POLICISTÉ ODHALILI DALŠÍ DROGY ZE ZAHRANIČÍ

Z Nizozemí a Francie si nechal poslat návykové látky do České republiky. Němečtí celníci přepravovanou zásilku odhalili. Ve spolupráci s příslušníky Generálního ředitelství cel pak plzeňští kriminalisté muže obvinili z trestného činu.
V průběhu měsíce března 2019 si 26letý muž z Plzně prostřednictvím internetové sítě a specializovaných stránek objednal dodání zásilky psychotropní látky z Nizozemského království do České republiky. V návaznosti na tuto objednávku mu byla na jím uvedenou adresu v České republice zásilka odeslána poštovní přepravou.

Během přepravy však byla v rámci celní kontroly v nákladní silniční dopravě odhalena a zajištěna. Obsahem zásilky byl 1 kus plastového sáčku s obsahem 262 kusů tablet ve tvaru „Y" světle červené barvy o celkové hmotnosti 112,32 gramu. Jak se následně ukázalo, odborným rozborem obsahu přepravované zásilky byla psychotropní a návyková látka - MDMA - extáze. Díky výborné spolupráci německých a českých celníků doputovala zásilka na cílenou adresu. Specialisté protidrogového útvaru Generálního ředitelství cel se případu intenzivně věnovali, prověřovali zjištěné skutečnosti.

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jedinou zásilku, což se v měsíci květnu potvrdilo tím, že odhalili a zajistili další poštovní zásilku, kterou si muž objednal stejným způsobem, a která doputovala z Francouzské republiky na cílenou adresu do České republiky, byl 26letý Plzeňan příslušníky GŘC zadržen. Obsahem druhé zajištěné zásilky bylo 111 kusů tablet ve tvaru granátu zelené barvy o celkové hmotnosti 51,80 gramu, v nichž byla prokázána psychotropní a návyková látka – MDMA – extáze. V rámci trestního řízení byla u podezřelého na základě soudního příkazu provedena domovní prohlídka rodinného domu na Domažlicku, při které byla zajištěna v různých obalech sušina marihuany o celkové hmotnosti 44,83 gramu.

Po domovní prohlídce si plzeňští kriminalisté případ z rukou příslušníků Generálního ředitelství cel převzali a muže dne 14. května 2019 obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve stádiu pokusu a z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Policejní komisařka pak podala podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. V případě prokázání viny mu v pravomocném rozhodnutí může hrozit až pětiletý trest odnětí svobody. plk. Ing. Martina Kaňková, tisková mluvčí