iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Jižní Morava se představí na EXPO 2020 v Dubaji

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 6. května 2019 schválila účast Jihomoravského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ve dnech 30. ledna – 13. února 2021. Jihomoravský kraj tak bude mít možnost představit na EXPO 2020 rozvojové a inovační možnosti i propagovat jižní Moravu jako kraj vytvářející příznivé podmínky pro rozvoj vědy a výzkum.

Všeobecná světová výstava EXPO 2020 se uskuteční v Dubaji od 20. října 2020 do 10. dubna 2021. Jedná se o první světovou výstavu, kdy je hostitelem arabská země. Výstaviště EXPO 2020 se rozkládá na ploše cca 4,5 km2. Během konání akce se počítá s účastí přes 25 milionů návštěvníků. Český pavilon se bude nacházet v zóně „Sustainability“ na pozemku s plochou 2 200 m2 a bude u jednoho z hlavních vstupů výstaviště. Má ambici stát se „oázou v poušti“ a „chytrým“ pavilonem. Technologickým jádrem bude systém S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth-resource) vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur, které vyvíjejí vědci AV ČR a ČVUT.

Národní pavilon České republiky nabídne prostor pro dva stálé exponáty, které budou reprezentovat původní technologické inovace a moderní design současných tvůrců: systém S.A.W.E.R. a monumentální skleněná instalace společnosti LASVIT, oba exponáty se mají stát i hlavními návštěvnickými magnety, budou umístěny ve vstupní hale pavilonu. O patro výš vznikne výstavní galerie určená pro rotační expozice, z nichž každá potrvá dva týdny, a která nabídne prostor světově konkurenceschopným českým firmám. Návštěvníkům pavilonu se představí to nejlepší z vědy, průmyslu, inovací, ale také lázeňské péče a rekordů.

Pro prezentaci krajů, měst a institucí je určena rotační expozice, která se mění dle konkrétních výše uvedených oblastí. Vzhledem k potenciálu Jihomoravského kraje a statutárního města Brna se jako tematicky nejvhodnější jeví účast na výstavě/rotační expozici „ČESKÉ NANO“ v období 30. ledna – 13. února 2021 na rozloze cca 100 m2. V rámci pracovního konceptu rotační expozice „Od nanostruktur do vesmíru“ by šlo o představení prostřednictvím technologií spojených s elektronovou mikroskopií a leteckým (vesmírným) průmyslem, což jsou klíčové obory Regionální inovační strategie. Pro zúčastněné firmy (partnery z privátního sektoru) by prezentace na EXPO 2020 mohla představovat vhodný nástroj pro průnik na trhy Středního východu a posílení image ve svém oboru (mezi dodavateli, konkurencí apod.).

Celkové předpokládané náklady za účast na EXPO 2020 jsou odhadovány na 4 miliony korun bez DPH a budou rovnoměrně rozděleny mezi Jihomoravský kraj a město Brno. Celkové náklady na prezentaci kraje na EXPO 2020 jsou tedy předpokládány do maximální výše 2 milionů korun bez DPH (2, 42 milionu korun vč. DPH). Privátní sektor by přispěl buď finančně (v tom případě by o tuto částku byly celkové náklady poníženy) nebo dodáním interaktivních exponátů.

Jižní Morava bude v roce 2020 hostitelem Světové vinařské soutěže Concours Mondial de Bruxelles
Jihomoravský kraj bude v příštím roce hostitelem Světové vinařské soutěže Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Pomyslnou štafetu pořadatelství již 27. ročníku této prestižní akce převzala v neděli 5. května 2019 ve švýcarském vinařském centru Aigle jihomoravská delegace v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem a radním Petrem Hýblerem.

„Jsem rád, že organizátoři soutěže vybrali právě Jihomoravský kraj pro setkání v příštím roce a při oficiálním vyhlášení hostitelské země CMB jsem za to poděkoval.. Pevně věřím, že v květnu 2020 se přesvědčí sami, že to byla správná volba,“ řekl hejtman Šimek, který ve švýcarském Aigle jižní Moravu představil jako region s dvoutisíciletou tradicí pěstování vína a kraj, ve kterém se nachází více než 90 procent vinic a vinohradů České republiky.

Concours Mondial de Bruxelles je jednou z nejprestižnějších a nejpřísnějších mezinárodních soutěží vín s dlouholetou tradicí. Cílem soutěže je hodnocení kvality cca 9 000 vzorků vín z celého světa více než 300 mezinárodními hodnotiteli. 27. ročník soutěže se bude v Jihomoravském kraji konat ve dnech 30. dubna – 3. května 2020. Pořádání této akce přinese zvýšení mezinárodní prestiže kraje a zařazení mezi světové vinařské špičky. Rovněž je významným počinem pro seznámení zahraničních účastníků s turistickým potenciálem kraje.

Vzhledem k velkému zastoupení novinářů má akce velký potenciál pro celosvětovou propagaci Jihomoravského kraje, zejména v oblasti vinařství a vinařské turistiky. Hlavním realizátorem přehlídky bude Národní vinařské centrum ve Valticích. Kromě Jihomoravského kraje budou partnery akce například Svaz vinařů ČR, Ministerstvo zemědělství, Vinařský fond ČR, město Brno, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava nebo Veletrhy Brno. PhDr. Jiří Klement, odbor kancelář hejtmana

NA STŘELECKÉM OSTROVĚ V PRAZE OSLAVA EVROPY

Ve čtvrtek 9. května od 13:00 se pražský Střelecký ostrov promění v dějiště velkolepých oslav u příležitosti Dne Evropy a patnáctého výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Návštěvníci se mohou těšit na nespočet zábavných i naučných aktivit pro děti i dospělé. Součástí bude i unikátní vystoupení Milana Svobody & Pražského Big Bandu s hvězdnými hosty jako třeba Ondřejem Brzobohatým nebo Matějem Ruppertem. Vstup je pro všechny zdarma.

Hudební část programu akce s příznačným názvem Koncert pro Evropu návštěvníkům nabídne vystoupení Milana Svobody & Pražského Big Bandu s netradičním repertoárem, který vznikne speciálně k příležitosti oslav patnácti let členství České republiky v Evropské unii. Po jejich boku vystoupí celá řada zajímavých hostů jako například Ondřej Brzobohatý, Matěj Ruppert, Žofie Dařbujánová, Peter Lipa, Jiří Stivín a spousta dalších.

Chybět ale nebudou ani samostatné koncerty oblíbených hudebních skupin. Milovníci kvalitního českého hip hopu se dočkají verbálního atentátu od rappera Kata, který vystoupí se svojí kapelou Prago Union. Neméně zajímavá pak bude koncertní show kapely Circus Problem, jež se ve své tvorbě pohybuje napříč žánry ska, reggae, balkan a world music.
Kromě hudby jsou připraveny i moderované diskuse na evropská témata se zajímavými osobnostmi, informační stánky českých a evropských institucí, ambasád členských zemí EU, nevládních organizací a spousty dalších partnerů. Všechny věkové kategorie se můžou těšit také na zajímavé hry a soutěže.
Koncert pro Evropu se uskuteční ve čtvrtek 9. května na Střeleckém ostrově v Praze. Akce bude probíhat od 13:00 do 22:00 hodin. Vstup je pro všechny zdarma. Zuzana Kantorová, PR & Media Specialist

CELNÍCI ODHALILI DROGOVÝ GANG

Krycí název TKADLEC dostala realizace protidrogového oddělení Generálního ředitelství cel, skupiny operativního nasazení a západočeských policistů. Vše probíhalo pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Plzni. Cílem rozsáhlé akce bylo odhalení, nalezení a zadokumentování důkazů proti organizované skupině pachatelů. Ta dovážela ze zahraničí prekurzory pro výrobu metamfetaminu, který pak pachatelé vyráběli ve varnách na Klatovsku. Šlo o čtyřčlennou skupinu Čechů zabývající se nelegální výrobou, transportem a distribucí omamných a psychotropních látek a jedů v České republice.

Mnohatýdenní přípravy vyvrcholily v sobotu 4. května společným zátahem celníků a policistů na Klatovsku. Při této realizaci byly zadrženy čtyři osoby. K zadržení sledovaných osob byly nasazeny zásahové jednotky celní správy. Policisté poté provedli domovní prohlídku, při které zajistili chemické látky, předměty k výrobě pervitinu a látku s obsahem efedrinu. Proces výroby pervitinu nebyl dokončen na základě provedeného zákroku generálního ředitelství cel a protidrogového oddělení.

Následně komisař z oddělení obecné kriminality územního odboru Klatovy předal usnesení o zahájení trestního stíhání čtyřem pachatelům. Ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy byl obviněn sedmatřicetiletý muž z Plzně a z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy osmatřicetiletý muž ze Sušice, osmadvacetiletý muž z Plzně a osmadvacetiletá žena z obce na severu Plzeňska. Uvedení spáchali uvedený trestný čin formou spolupachatelství.

V neděli 5. května, na základě rozhodnutí soudu, byli tři obvinění muži vzati do vazby a eskortováni do věznice. Plk. Ing. Martina Kaňková, tisková mluvčí

OBEC PŘEDHRADÍ MÁ PIVOVAR

Tento týden se podařilo obci Předhradí s pomocí Pardubického kraje získat v aukci areál bývalého pivovaru, který sousedí s hradem Rychmburk. Sice zchátralý, ale strategicky umístěný brownfield je důležitý pro návštěvnické zázemí hradu a jeho zakoupení doporučovala i pracovní komise pro využití hradu po odchodu klientů Domova na hradě Rychmburk v příštím roce.

Pracovní komise složená z představitelů kraje, zástupců obcí a odborníků v památkové péči společně s týmem profesora Václava Girsy z fakulty architektury ČVUT hledá od prosince roku 2016 varianty využití areálu hradu po roce 2020. Vzhledem k tomu, že hrad nemá žádné zázemí a přístup k němu je dopravně omezený, může právě tento památkově chráněný areál sehrát významnou roli pro jeho budoucí provoz. Dosud byl však řadu let zablokovaný a teprve nyní vyvolal Finanční úřad jeho dražbu pro uhrazení pohledávek.

Je to velmi dobrá zpráva,“ gratuloval 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který pracovní skupině k využití hradu Rychmburk předsedá, starostovi Předhradí Zdeňku Mikšovskému. „Domluvili jsme se, že obci pomůžeme dotací a jsem rád, že se podařilo vydražit areál za cenově přijatelných podmínek. Všechny studentky profesora Girsy, které pracovaly na studiích využití, s areálem už počítaly a s různou dávkou invence a odvahy ho přetvářely. Věřím, že by obec mohla uspět se žádostí o evropskou dotaci z programu IROP, což by pak vše velmi ulehčilo.“

Velkou radost měl z výsledku aukce i samotný dražitel, starosta Zdeněk Mikšovský: „Získali jsme atraktivní pozemky v intravilánu obce, které navazují na lokalitu hradního areálu v majetku kraje. Tento moment je pro další budoucnost Rychmburku klíčový a věřím, že s Pardubickým krajem budeme nadále úzce spolupracovat v rozvojových projektech.“
Po nezbytných administrativních úkonech se nyní zástupci obce a kraje sejdou k dalšímu jednání o budoucích společných krocích. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

200 MILIONŮ NA ZÁVLAHY CUKROVKY

Pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka), ve kterém zemědělci výrazně omezí používání přípravků na ochranu rostlin nebo nový dotační titul pro pěstitele cukrové řepy na mechanickou likvidaci plevele. Tyto nástroje mají nově doplnit opatření, která Ministerstvo zemědělství (MZe) realizuje v boji proti suchu a nedostatku vody.

„K omezení dopadů sucha je třeba využívat všechny dostupné nástroje. I když máme v současnosti zásobní prostor všech významných přehrad naplněný a jsme díky tomu připraveni překlenout jeden rok či více suchých let, neustále hledáme nové možnosti, jak s nedostatkem vody bojovat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe proto připravilo pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka), která je největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě. Projekt spočívá ve výrazně omezeném používání přípravků na ochranu rostlin, které jde ještě nad rámec stávajících omezení a jeho cílem je zlepšení kvality povrchové vody. MZe na to má připraveno 60 milionů korun ročně.

Dalším novým nástrojem je dotační titul pro pěstitele cukrové řepy. Ještě letos na něj MZe uvolní 200 milionů korun. Program bude zaměřený na mechanickou likvidaci plevele, která nahradí plošný chemický postřik např. plečkováním nebo okopáváním. Rozrušování půdy nejen pomáhá bránit erozi, ale také zlepšuje zasakování vody a její udržení v půdě.
V současné době probíhá také aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR.

Mapuje problematická místa z hlediska zásobování pitnou vodou a navrhne konkrétní systémová opatření, která zajistí dlouhodobé řešení. První částí jsou investice na řešení následků sucha v zásobování obyvatel pitnou vodou v obcích, kde jsou odhadované náklady zhruba 6 miliard korun. Jde například o rozšíření skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy druhou větví do Dobřan nebo napojení obcí v rámci propojení vodovodů Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou. Celkem se tyto investice dotknou 690 tisíc obyvatel.

Druhou částí je propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů v ČR s náklady přes 22 miliard korun. Největší investice budou směřovat do Středočeského a Jihočeského kraje a všechny jsou zařazeny v národním investičním plánu.
„Konkrétně je v plánu například vybudování přivaděče Praha - Kladno nebo posílení kapacity Východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové. Propojení vodárenských soustav pomůže se zásobováním vodou téměř pro 3 miliony obyvatel,“ uvedl ministr Toman.

MZe také pokračuje v přípravě rozšíření Generelu lokalit k akumulaci povrchových vod. Po důkladné diskuzi a prověření vodohospodářské bilance v jednotlivých povodích navrhuje zařazení 49 nových lokalit. Z nich 26 je pro vodárenské účely a 23 pro hospodaření s vodou jak k využití (např. pro závlahy), tak zachování alespoň minimálních průtoků ve vodních tocích. Většina lokalit, které byly při posledním projednávání v roce 2015 vnímány negativně, již do návrhu nebyly znovu zařazeny. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

VELVYSLANEC ŠVÝCARSKA NA PARDUBICKU

Švýcarského velvyslance Dominika Furglera při jeho návštěvě v Pardubickém kraji provázel v závěru minulého týdne 1. náměstek hejtmana Roman Línek po švýcarských stopách. Právě v tomto kraji je totiž nadprůměrné zastoupení firem se švýcarskou účastí a ty jsou se svými výrobními programy poměrně úspěšné.

„Celkem je tu devět takových firem, jejichž investice jdou do několika miliard korun a které zaměstnávají několik tisíc pracovníků,“ říká Roman Línek a pokračuje: „Navíc nás se Švýcarskem spojují i takzvané švýcarské fondy, kterými tato nečlenská země Evropské unie kompenzuje své členství v schengenském prostoru. Například Pardubice s jejich pomocí vybudovaly Přednádraží. Bavili jsme se proto s panem velvyslancem o tom, jaké projekty budou chtít podporovat v rámci těchto fondů v příštích deseti letech. Nebude mezi nimi chybět například doprava, ekologie nebo bezpečnost, a je tedy možné, že některý dobře připravený projekt z našeho kraje může opět uspět.“

Po přijetí na Pardubickém kraji navštívil Dominik Furgler s Romanem Línkem firmy Ronal CR ve Starých Čívicích, Bühler CZ v Žamberku a Rieter CZ v Ústí nad Orlicí. Zúčastnil se také koncertu Pavla Šporcla na festivalu Kociánovo Ústí a prohlédl si památky v Litomyšli.

V Pardubickém kraji působí kromě výše zmíněných firem ještě další se švýcarskou účastí: APAG Elektronik, Stäubli Systems, Rohrssen Containerbau, Frutiger CZ, Frimark CZ a SanSwiss. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

HRAD RYCHMBURK PRO TURISTY

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil obec Předhradí nedaleko Skutče a zdejší Domov na hradě Rychmburk, který je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Zařízení je součástí krajského transformačního plánu, jehož cílem je přesun klientů mimo ústavní péči do bytů či rodinných domů. Pardubický kraj nyní řeší, jak dále naložit s touto památkou, která by měla být k dispozici od roku jara 2021. Již nyní se do části hradu mohou zájemci podívat. Volně přístupné jsou gotické sklepy, další části včetně věže jsou přístupné po předchozí domluvě.

„Potenciál hradu je i podle odborníků na oblast kultury a památkové péče ohromný, a proto se budeme snažit postupovat co nejcitlivěji a otevřít hrad, který byl postaven ve 14. století, veřejnosti. Předpokládáme, že poslední klienti by měli hrad opustit v průběhu roku 2021. Samozřejmě bychom byli rádi, aby se po přemístění klientů hrad otevřel návštěvníkům co nejdříve a nebyla zde prodleva. Vše chceme koordinovat jak s obcí, tak právě odborníky Na hradě by měly vzniknout prostory pro expozice, kulturní akce, různé konference, ale také ubytovací kapacity, které jsou například na Svojanově vytížené, a pro návštěvníky by mohlo být přespání v historických prostorách velmi atraktivní,“ řekl hejtman.

Ten se seznámil také se stávajícím fungováním organizace a směřováním transformačního procesu. „Dnes přímo na hradě žije 12 klientů. Dalších více jak 30 osob je umístěno do bytů a domků ve Skutči. Pro těchto 12 klientů v tuto chvíli stavíme dva domky přímo v Předhradí. Do Skutče pak přesuneme vedení organizace a centrum denních aktivit,“ sdělil hejtman.

Projekt Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost. Cílem transformačního procesu je přeměna klasické ústavní služby na malá pobytová zařízení komunitního typu.

Hrad Rychmburk nechal okolo roku 1325 vystavět Tas z Rychmburka. Od druhé poloviny 14. století byl hrad v držení pánů z Pardubic. V roce 1425 dobyli hrad východočeští sirotci pod vedením hejtmana Prokopa Velikého. Poté se hradu ujal bývalý táborský hejtman Jan Pardus z Horky a Vratkova. Po jeho potomcích dědí hrad Valdštejnové. V letech 1558 – 1714 byl hrad s pivovarem, sladovnou a celým panstvím v držení rodu Berků z Dubé. Rod Berků z Dubé měl hrad Rychmburk ve vlastnictví až do 18. století. Roku 1718 prodává Václav Albrecht z Vrbna rychmburské panství Václavovi Norbertovi Oktaviánovi Kinskému.

Od té doby začal hrad pustnout. V roce 1823 koupil panství bavorský kníže Thurn-Taxis, v jehož držení byl hrad do roku 1945, kdy byl zestátněn. Od roku 1952 - 2007 byl v areálu hradu Rychmburk umístěn domov důchodců. Do roku 1991 se o obyvatele staraly řádové sestry, a nyní je péče zajišťována civilním personálem. Od roku 2007 se domov důchodců transformoval na domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje