iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Klíčový výbor Senátu podpořil Gerlocha na soudce ÚS

Výbor Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice nedoporučil prorektora Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha na ústavního soudce. Nominaci Gerlocha naopak stvrdil klíčový a garanční Ústavně právní výbor. Senátoři se Gerlocha mimo jiné ptali na zkušenosti s obecnými soudy nebo na jeho názor na ústavní žalobu na prezidenta. Nový soudce má nahradit Jana Musila, který koncem ledna Ústavní soud opustil ze zdravotních důvodů. S Gerlochem jako svým nástupcem souhlasil.

Jednání Výboru pro vzdělávání, kterému předsedá Jiří Drahoš (za STAN) se zúčastnilo jen pět členů výboru z osmi. Mimo jiné zde obhajoval své návrhy na ústavní zakotvení českého národa a češtiny nebo důvody, proč považoval vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA za nezákonné. Na ústavně právním výboru Gerloch uspěl poměrem hlasů sedm proti třem. Jeho nominaci senátní plénum posoudí 20. března.

Gerlocha přišel na jednání klíčového právního výboru představit prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Ten stručně uvedl, že prezident Miloš Zeman by si Gerlocha u Ústavního soudu přál. Předseda výboru Miroslav Antl (za ČSSD) poté zrekapituloval Gerlochovy zkušenosti a shrnul, že splňuje zákonné podmínky pro funkci ústavního soudce.
Profesor Gerloch poté předestřel své názory na Ústavu a Listinu základních práv a svobod. „Nemůže existovat právo, kterému by neodpovídala nějaká povinnost,“ řekl s tím, že toto pravidlo se týká i Ústavy. Přizpůsobování práva změnám ve společnosti má podle něj probíhat cestou zákonodárství, nikoliv interpretace.

Zmínil se mimo jiné i o možnostech ústavního zákona o referendu, jehož přijetí senátoři nejsou nakloněni. Referenda by podle Gerlocha mohla být jak obecná, tak také jednorázová pro konkrétní případy nebo ratifikační, tedy potvrzující závazky přijaté Parlamentem.

Senátor Tomáš Goláň hned na úvod řekl, že bude hlasovat proti návrhu Gerlocha na pozici ústavního funkce. „Vadí mi kumulace funkcí,“ sdělil stručně. Gerloch je prorektorem Karlovy univerzity pro akademické kvalifikace, členem Legislativní rady vlády, vedoucí katedry ústavního práva, ale i aktivním advokátem.

Překážkou pro funkce je i cesta do Brna

Prorektor reagoval, že některých funkcí by se v případě úspěšné nominace na ústavního soudce vzdal, ale také připomněl, že ústavní soudci mohou působit v akademické sféře. „V tomto směru předpokládám, že nebudu dále prorektorem, ale také některé další správní funkce nebo že ukončím činnost v Legislativní radě vlády,“ řekl Senátorům ústavně právního výboru. Překážkou by podle něj byla i vzdálenost – Gerloch nyní působí hlavně v Praze. Vedoucím kateder teorie práva a ústavního práva by mohl zůstal do konce září, protože tyto posty zastává bezplatně.

Předseda právního výboru a bývalý státní zástupce Antl se kandidáta ptal na jeho zkušenosti s obecnými soudy. „Vykonávám přes třicet let advokacii, zejména civilní věci,“ reagoval Gerloch. U Ústavního soudu podle svých slov vystupoval jako advokát asi v sedmi desítkách případů. Přiznal ale, že s trestním právem příliš zkušeností nemá. „Je určitou nevýhodou našeho Ústavního soudu, že nemá specializované senáty. Je ale třeba zdůraznit, že v řízení jde o ústavní aspekty soudního řízení a v tom jsem dostatečně erudován. Každý soudce má k tomu nárok na tři asistenty,“ dodal profesor.

Žaloba na prezidenta má být výjimečným institutem

Senátor Michael Canov (SLK) se poté zajímal o názor kandidáta na rozhodování Ústavního soudu týkající se platnosti vyhlášek obcí. Gerloch upozornil, že meze základních práv a svobod může stanovit pouze zákon.
Radek Sušil z ČSSD se poté ptal na institut žaloby na prezidenta. „Institut ústavní žaloby má být výjimečným institutem a to v případě, pokud dochází k naplnění její podstaty,“ řekl Gerloch s tím, že nyní není zřejmé, co je vlastně její podstatou a proto by uvítal bych zpřesnění úpravy.

Proti nominaci Gerlocha se dříve veřejně postavili lidovci, TOP 09 nebo zástupci klubu Senátor 21 mimo jiné s poukazem na Gerlochovu blízkost postojům Miloše Zemana. „Gerloch je ideální advokát, už jsme se mnohokrát přesvědčili, že obhájí prezidentovi prakticky cokoli. Soudce musí mít smysl pro spravedlnost a prosazovat ji i proti tlaku politiků,“ řekl senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Zeman k námitkám uvedl, že jsou ubohé, ctí Gerlochovu odbornost a považuje ho za uznávanou právní autoritu.

Česká justice také upozornila na to, že Gerloch byl dlouholetým členem Komunistické strany Československa a zajímala se o něj StB. V letech 2006 až 2014 byl děkanem Právnické fakulty UK, na fakultě nyní vede katedry teorie práva a ústavního práva. Je místopředsedou Legislativní rady vlády ČR. Loni neúspěšně kandidoval do Senátu jako nezávislý v Praze 12.
Eva Paseková, ceskajustice.cz

SOUDCE ČR MIKULA ČELÍ KRITICE KVŮLI SCHŮZCE S ADVOKÁTEM

Kosovský zpravodajský server Kallxo.com minulý týden přinesl zprávu o tom, že soudce Mikula v hlavním městě Prištině povečeřel s advokátem Arianitem Kocim Reprofoto Kallxo.com

Český soudce Vladimír Mikula, který působí v kosovském zvláštním tribunálu pro válečné zločiny, čelí kritice za večeři s advokátem možných obviněných. Mediálně sledovaný případ vyvolal v Kosovu pochybnosti o soudcově nestrannosti. Informoval o tom server Balkan Insight. Mikula se k případu nechtěl osobně vyjádřit.

Kosovský zpravodajský server Kallxo.com minulý týden přinesl zprávu o tom, že soudce Mikula v hlavním městě Prištině povečeřel s advokátem Arianitem Kocim, který hájí dva bývalé vysoké velitele Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) Rrustema Mustafu a Samiho Lushtakua. Kosovský zvláštní soud (KSC) přitom oba Kosovany vyslýchal ohledně zločinů, které by mohly být předmětem obžaloby.

Podle neziskové organizace Centrum pro humanitární právo by si soudci zvláštního tribunálu, který bude soudit bývalé příslušníky UÇK za zločiny spáchané během války v Kosovu v letech 1998 až 1999, měli lépe hlídat, s kým se scházejí, aby nemohli být obviněni z podjatosti. „I když by to byla společenská večeře, soudce by svým chováním mimo soud měl chránit a podporovat důvěru veřejnosti a stran (zapojených do případů) v nestrannost svou i soudnictví obecně,“ uvedl spolupracovník této organizace Amer Alija.

Právník Arianit Koci kosovským médiím řekl, že na veřejném místě byl se svou manželkou, přáteli a trenérem z posilovny a že nevěděl, že bude u stolu sedět i Mikula.

KSC potvrdil, že Mikula byl jmenován jedním z jeho mezinárodních soudců. Podle něj soudci „mají vykonávat pouze oficiální úkony, které si vyžádá předsedkyně (Ekaterina) Trendafilovová“. „Soudci Mikulovi nebyl případ přidělen, tudíž nejsme v pozici, abychom to jakkoliv dále komentovali,“ uvedla mluvčí KSC Angela Griepová.

Předsedkyně soudu Trendafilovová vydala ve středu prohlášení, v němž zdůrazňovala, že Mikula nemá přístup k žádným důvěrným informacím o činnosti KSC ani o Úřadu zvláštního prokurátora, který je součástí tribunálu. „Zdůrazňuji zásadu KSC zajišťovat bezpečné, nezávislé a nestranné procesy,“ řekla.

Mikula se k případu nechtěl osobně vyjádřit. Tiskový úřad tribunálu uvedl, že prohlášení k případu již vydala předsedkyně Trendafilovová a že český soudce nepovažuje za vhodné věc dále komentovat. České ministerstvo spravedlnosti podle své mluvčí Lucie Machálkové nemá o incidentu zatím bližší informace, a tudíž se k případu nemůže vyjádřit. Soudce je podle ní také momentálně z důvodu účasti na zahraniční misi dočasně zproštěn výkonu funkce soudce.

Prohlášení Justiční a policejní mise EU v Kosovu (EULEX) uvedlo, že Mikula momentálně v této organizaci zastává pozici justičního dohlížitele, a proto „v souladu se současným mandátem EULEXu nemá žádnou výkonnou soudní funkci“. Soukromé aktivity Mikuly odmítla mise komentovat.

Zvláštní tribunál pro Kosovo byl po mnoha odkladech a silném nátlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele zřízen v roce 2017. Bude soudit bývalé velitele UÇK, která koncem 90. let vedla ozbrojený boj za odtržení tehdejší srbské provincie Kosovo. Během války se její členové podíleli na masových vraždách, únosech, nezákonném věznění a sexuálně motivovaném násilí.

Žádná konkrétní obvinění však zatím soud nevznesl. KSC je součástí kosovského soudnictví, ale z bezpečnostních důvodů sídlí v nizozemském Haagu a jeho členové jsou zahraniční soudci.
V roce 2014 kosovský deník Koha Ditore tvrdil, že česká prokurátorka Jaroslava Novotná mise EULEX je zapletená do případu údajného ovlivňování soudu a korupce. Novotná coby tehdejší hlavní žalobkyně mise byla podezřelá z braní úplatků za zastavení trestního stíhání v nejméně třech případech. Následné vyšetřování ale žádné provinění Novotné neprokázalo.

KANDIDÁT KOUDELKA ODMÍTÁ KRITIKU AKTIVISTŮ

Veřejné iniciativy se zásadně staví proti zvolení bývalého poslance ČSSD Zdeňka Koudelky do pozice zástupce ombudsmanky. Ve společném prohlášení uvedli, že nemá pro tuto funkci potřebné vlastnosti. Advokát a exposlanec kritiku odmítá a považuje ji za nátlak. Prezident Miloš Zeman vás navrhl na zástupce veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky). To se nelíbí řadě aktivistů a některým neziskovým organizacím. Vaše zvolení by podle jejich společného prohlášení mohlo ochromit úřad.
Vážím si, že mne prezident Miloš Zeman navrhl. Na pražské politické neziskovky se dívám kriticky, zvláště pokud jsou napojeny na státní rozpočet a někdy svou činnost projevují jako dobývání renty pro své aktivisty. Úřad ombudsmana je prvotně určen pro hájení práv lidí, ne nátlakových skupin, což jsou i politické neziskovky.

Jsem z Moravy a tam jsou důležité jiné neziskovky – církev, charita, hasiči, rybáři, myslivci. Těchto neziskovek si vážím. Jsem však kritický k pražským politickým neziskovkám, placeným z veřejných peněz tehdy, když jejich výsledkem není konkrétní pomoc občanům. Těmito skupinami nátlaku se ovlivnit nenechávám.

- Často ale také hájí ty, jimž se děje bezpráví nebo jsou například ve špatné sociální situaci. Není proto jejich hlas v tomto směru relevantní?

Tito lidé neznají náplň úřadu ombudsmana ani mou činnost. Tento úřad chrání práva občanů proti státní moci. Ochranu práv občanů vnímám jako ochranu práv všech, nejen těch křičících. Hlučná menšina sice dokáže překřičet většinu, ale zůstává menšinou. Za příklad nefunkčnosti vedoucí k porušování práv lidí považuji územní plánování a povolování staveb. Je třeba vidět a chránit práva všech těch, kteří trpí tím, že nejsou díky obstrukcím dobře organizovaných zájmových skupinek dokončeny obchvaty obcí a další stavby. Mlčící většina trpí. Pokud se nemají cítit zrazeni státem, musí vidět, že je někdo chrání.

Proč byste se zrovna vy měl stát místo ombudsmanem?

Jako právník již dnes bráním práv konkrétních lidí a bojuji proti zneužívání moci. Například jsme s kolegy dlouhodobě kritizovali manipulaci s trestním řízením tím, že si vrchní státní zastupitelství místo ze zákona příslušných soudů vybírala soudy pro nařizování vazeb, odposlechů a domovních prohlídek. Po letech Ústavní soud přijal naše argumenty a toto zneužívání moci vrchním státním zastupitelstvím zakázal.

Petenti ale argumentují, že nehájíte práva občanů, ale například zájem svých klientů.

Každý si může udělat obrázek sám z mé činnosti právnické, kdy trvale bojuji s nezákonnostmi v trestním řízení, ale i jinde. Nyní vedu soudní spor s Českou televizí, protože nechce prozradit, kolik stojí výroba Otázek Václava Moravce. Jde mi i o průhlednost nakládání s veřejnými penězi. Nedávno jsme uspěli u Ústavního soudu v kauze Lukáše Nečesaného, když Ústavní soud vyhověl našim námitkám na porušení ústavních práv konkrétního člověka v trestním řízení. Hájím práva lidí stále.

Za akcí je Jan Urban, který těžce nese, že jsem odpůrce požadavku na vyplacení miliard ze státního rozpočtu firmě Diag Human, pro kterou pracoval. Jejich požadavek na miliardové odškodné za dvě věty z dopisu ministra zdravotnictví Martina Bojara z roku 1992 považuji za nehorázný. Jsem rád, že žádný ministr zdravotnictví na jejich požadavek nepřistoupil.

- Oslovíte nějakou formou poslance, aby měli informace i z druhé strany?

Mé názory jsou známé. Často píši články. Kdo chce, může si je přečíst. A platí zde výrok Miloše Zemana: Nedivte se trpaslíkům, že vám okopávají kotníky. Oni výše nedosáhnou.

- Na jaké oblasti byste se v případě zvolení zástupcem veřejné ochránkyně práv rád zaměřil?

Nejhůře fungující oblast státní správy je oblast územního plánování a stavebního práva. Zde nejde o jednotlivá pochybení úředníků, ale systémové vady. Úřad ombudsmana by se měl podílet na přípravě významné zákonné změny, bez které se nic nezmění. Stavební právo je příkladem, kdy může ombudsman analýzou problému a vypracováním podnětu k zákonným změnám ve spolupráci s Parlamentem přispět k tomu, aby lidé věděli, že stát je funkční a je schopen prosadit práva a legitimní zájmy obcí proti obstrukcím jednotlivců. Práva nesmí být zneužívána, jinak se stávají zdrojem bezpráví.

PRŮMYSLOVÁ POJIŠŤOVNA VYDALA NA PREVENCI 220 MILIONŮ

"Celkově budeme mít letos ve fondu prevence k dispozici 223 milionů korun,“ říká mluvčí ČPZP Elenka Mazurová
O preventivní programy, které poskytuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), je mezi klienty velký zájem. Dokazují to data, podle kterých loni třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR vynaložila na čerpané příspěvky téměř 220 milionů korun. Proti roku 2017, kdy toto čerpání dosáhlo 154,8 milionu korun, jde o 42 procentní nárůst.

ČPZP se prostřednictvím svých příspěvků zaměřuje zejména na preventivní programy podporující zdravý způsob života a na preventivní programy proti vzniku závažných onemocnění.„Preventivní programy se zaměřením na zdravý životní styl vytváříme s cílem motivovat pojištěnce ke zlepšení jejich zdravotního stavu a k pravidelnému pohybu. Pohybové aktivity přispívají ke snižování rizika onemocnění civilizačními chorobami, ke zlepšení zdravotního stavu a také k vytváření pozitivního vztahu ke zdravému způsobu života,“ vysvětluje tisková mluvčí ČPZP Ing. Elenka Mazurová.

V rámci programů určených na podporu zdravého životního stylu přispívá ČPZP mimo jiné 1000 Kč rodičům dětí, které budou trávit čas aktivně na letních pobytových nebo příměstských táborech namísto času stráveného doma u tabletu nebo na mobilu. Formování pozitivního vztahu ke zdravému způsobu života ČPZP u svých pojištěnců podporuje také prostřednictvím různých programů zaměřených na plavání a příspěvkem na pravidelné pohybové aktivity ve výši 700 Kč.
Přínos preventivních programů proti vzniku závažných onemocnění spočívá v předcházení závažným onemocněním. Těžištěm programů proti vzniku závažných onemocnění jsou tak jako v minulých letech příspěvky na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Cílem této politiky je přispět ke zvýšení proočkovanosti populace a tím nepřímo
k eliminaci předpokládaných vysokých nákladů při léčbě samotných infekčních nemocí.

Nejvíce peněz z fondu prevence ČPZP směřuje na očkování

Osvědčenou strategií ČPZP při tvorbě nabídky pro klienty je ponechat ty preventivní programy, které si její pojištěnci oblíbili nejvíce a zároveň každoročně nabídku obohacovat o nové programy. Zejména takové, které skutečně pomáhají v rámci prevence a mohou je využít i chroničtí pacienti. „Dlouhodobě nejoblíbenějším příspěvkem poskytovaným Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou je příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Děti registrované u ČPZP mohou čerpat na očkování až 1500 Kč, dospělí pak 1000 Kč,“ doplňuje Ing. Elenka Mazurová.

Právě na očkování směřovalo nejvíce peněz z fondu prevence ČPZP. V loňském roce to bylo 44,6 milionu Kč. Druhou nejvyšší částku si připsal program Pravidelný pohyb, kde je 700 Kč jako příspěvek na sport, což loni ČPZP stálo 27,7 milionu. Letní tábory ČPZP podpořila částkou 22,6 milionu a organizované plavecké kurzy dětí částkou 15,6 milionu Kč. Manažerka mateřství, jeden z nejatraktivnějších programů ČPZP, kde těhotné ženy mohou čerpat příspěvek až 1500 Kč, pohltila v souhrnu 16,9 milionu.

Nejštědřejší nabídka pro matky a malé děti

S péčí o sebe i dítě pomohou i další preventivní programy. Žena po porodu s příspěvkem až 1 000 Kč nabízí pomůcky na kojení nebo cvičení pro maminku, v programu Zdravé dítě lze vyčerpat až 500 Kč na cvičení rodičů s dětmi, edukační kurzy pro matky s dětmi, nebo na velmi žádané monitory dechu a chůvičky. „Vhodným spojením jednotlivých programů mohou ženy s miminky získat až 3 000 Kč,“ uzavírá Elenka Mazurová. O tom, jak vyhledávané preventivní programy jsou, svědčí fakt, že program Žena po porodu využilo vloni více než 4 000 žen a program Zdravé dítě téměř 12 tisíc klientek.

Nové programy pro chronicky nemocné pojištěnce

ČPZP přistupuje aktivně i k problematice chronických onemocnění. V průběhu roku 2018 implementovala do své produktové nabídky dva nové programy zaměřené na prevenci závažných a civilizačních onemocnění, konkrétně programy pro chronicky nemocné pojištěnce ČPZP s diagnózou „hypertenze“ a „hyperlipidemie“. V roce 2019 je ČPZP připravena obohatit nabídku preventivních programů o další projekty pro chronicky nemocné pojištěnce ČPZP. Jeden z nich startuje právě v těchto dnech.

Inovací v letošní nabídce preventivních programů je příspěvek na sportovní pohybové kroužky pro děti, kde ČPZP přispívá částkou až 500 Kč, nebo Program onkologické prevence, určené na komplexní onkologické vyšetření pro pojištěnce nad 35 let s příspěvkem 2000 Kč. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v letošním roce zdvojnásobila příspěvky na odvykání kouření na 2000 Kč a zvýšila částku na nákup ochranné přilby z 300 na 500 Kč. Dětem proti minulému roku navýšila věkový limit pro organizované plavecké kurzy, které nyní mohou navštěvovat s příspěvkem ČPZP až do 10 let. A jak je ČPZP finančně připravena na zájem klientů o preventivní programy v letošním roce? „Celkově budeme mít letos
ve fondu prevence k dispozici 223 milionů Kč.“ uzavírá Ing. Mazurová.

ZATČENÝ ČECH NA BERMUNDÁCH: VEZL JSEM ZLATO A DIAMANTY

Justice na Bermudských ostrovech projednává případ sedmatřicetiletého Čecha, kterého místní policie zadržela na letišti se třemi kilogramy heroinu. Muž před soudem vypověděl, že o drogách nic nevěděl a že se snažil do země propašovat jen zlato a diamanty.

Sedmatřicetiletého Josefa V. zadržela policie už v září 2017, když se pokusil na Bermudské ostrovy propašovat v kufrech téměř tři kilogramy drog. Minulý týden se však u místního nejvyššího soudu hájil tvrzením, že o drogách ve svých zavazadlech neměl ani tušení a myslel si, že z Velké Británie pašuje „pouze zlato a diamanty“.

Gram heroinu se prodává Česku zhruba za tisíc korun a hodnota pašovaného zboží může tedy dosahovat hodnoty až tří milionů korun. „Od nikoho bych drogy nikdy nepřijal,“ bránil se Josef V. v pátek u soudu. Podle něj všechno začalo v létě 2017, když se v londýnském baru seznámil se dvěma muži. Ti měli údajně Josefovi V. nabídnout pomoc s uměleckou kariérou, pokud pro ně na oplátku něco udělá.

O několik dní později se spolu opět setkali. „Chtěli, abych jim převezl zlato a diamanty z Johannesburgu,“ vypověděl Josef V. Podle něj ho oba muži přesvědčili, že je přeprava těchto cenností zcela legální a za odměnu měli Josefu V. uspořádat uměleckou výstavu. Čech poté odcestoval do Johannesburgu v Jihoafrické republice (JAR), kde podle pasových razítek strávil v září 2017 asi týden.

V JAR mu další z kompliců předal několik balíčků, ve kterých měly být údajně právě zlato a drahé kameny, dovnitř se však Josef V. podle svých slov nepodíval. Po návratu do Londýna se pro zásilku zastavil jeden z mužů a poprosil Josefa V. o její převoz na Bermudské ostrovy.

Heroin je jedním z největších mosambických vývozních artiklů, uvádí studie

„Řekl jsem jim, že mi to všechno přijde divné, ale přesvědčili mě. Z Londýna jsem přes tablet telefonoval s mužem z Bermud, který měl být členem místní vlády,“ popsal Josef V., kterého nakonec zlákaly nabídnuté peníze.
„Vypadal velmi věrohodně, mluvili jsme o umění, zlatě a diamantech. Věřil jsem mu a vydal jsem se na cestu,“ vypověděl Josef V.

Josefovi V. nepřipadal podezřelý ani fakt, že mu jeho londýnští komplici zaměstnavatelé pečlivě ukryli balíčky s heroinem ve zhruba 50procentní čistotě do kufrů tak, aby nebylo jednoduché je najít. „Myslel jsem, že je to proto, aby mi je nikdo neukradl nebo abych je neztratil,“ odpověděl na otázku své právničky Susan Mulliganové. Soud podle listu The Royal Gazette zatím nevynesl rozsudek a líčení bude dál pokračovat.

ŘIDIČ ČR PAŠOVAL PŘES FRANCII TABÁK, POKUTA 4,7 MILIONU

S podmíněným trestem jednoho roku vězení a pokutou 185 000 eur (4,7 milionů Kč) odešel od francouzského soudu český řidič kamionu, který se podle úřadů pokusil propašovat lamanšským tunelem 1,6 tuny tabáku.Tabák byl zabalen do balíčků po 50 gramech a zabalen do několika palet. Řidič se při celní kontrole nevykázal žádným relevantním dokladem, který by ospravedlňoval přepravu této neoznačené komodity, upozornil web nordlittoral.fr. Němci obvinili Čecha z pokusu o vraždu, s kamionem nebezpečně předjížděl

Řidič, který do vynesení rozsudku koncem února čekal ve vazbě, se obhajoval tím, že se snažil díky převozu kontrabandu splatit aspoň část svých dluhů. Ty prý nadělal, když po dvou letech podnikání zbankrotoval. Z toho mu zůstal dluh ve výši dvou milionů Kč.Josef M. pak vypověděl, že takto mířil do sousední Británie s pašovaným zbožím již potřetí. Soud mu nakonec uložil pokutu ve výši jedné třetiny částky požadované prokuraturou. Ta chtěla, aby odsouzený zaplatil přes 550 000 eur (14 milionů Kč), tedy plnou hodnotu převáženého tabáku.

V NEW YORKU ZABAVILI CELNÍCI 1500 KG KOKAINU

Největší zásilku kokainu za poslední čtvrtstoletí zabavili americké úřady v nákladním přístavu mezi New Yorkem a Newarkem ve státě New Jersey. Více než 1 450 kilogramů drogy bylo ukryto v šedesáti balících a při pouličním prodeji by měla hodnotu až 77 milionů dolarů, v přepočtu 1,75 miliardy korun.

Podle mluvčího celníků byl kontraband ukryt na lodi, která připlula z neupřesněného přístavu v Jižní Americe. Nález z posledního únorového dne úřady zveřejnily v pondělí. Spojené státy jsou podle amerického ministerstva zahraničí největším trhem pro drogy pěstované a vyráběné v Latinské Americe. Podle Washingtonu tamní vlády selhávají v boji s drogovými kartely, které posílají drogy na sever většinou loděmi, najatými letadly či v menších zásilkách prostřednictvím kurýrů. Mezi hlavní producenty kokainu mířícího do USA patří Peru a Kolumbie.

LESNÍCI A VODOHOSPODÁŘI VRACÍ VODU DO LUŽNÍCH LESŮ

Tůně, slepá ramena i vodní kanály v oboře Soutok zaplňuje od dnešního rána voda vypouštěná z nádrže Nové Mlýny. Bilanci tamějších lužních lesů tento týden vylepší miliony metrů krychlových vody. Významně to prospěje rostlinám, živočichům i celé krajině. Opatření proti suchu provedou na podnět Lesů ČR vodohospodáři z Povodí Moravy.

„Na Soutoku klesá hladina spodních vod, takže se snižuje vitalita a odolnost lesů. Díky opatření se krátkodobě, ale přece, vrátí voda do krajiny,“ říká Miroslav Svoboda, ředitel lesního závodu Židlochovice z Lesů ČR. Vodohospodáři už týden postupně zvyšují hladinu v novomlýnských nádržích, aby byl dostatek vody pro zavlažení Soutoku. Odtok zvýší v úterý 5. března a opět sníží v pátek 8. března.

Obdobnou akci provedli lesníci s vodohospodáři koncem března roku 2017. Tehdy už na nádržích začínali hnízdit vodní ptáci, takže nebyl větší pokles vodní hladiny možný. Zásah se pozitivně projevil především pod Břeclaví, v severním výše položeném komplexu lesů. „Na jihu jsme schopni vodní režim ovlivnit také pomocí soustavy kanálů osazených stavítky. Vodu tam přivedeme z řeky Kyjovky,“ uvedl Svoboda s tím, že opakování zásahu lesníci uvítají.

Lesy ČR společně s Povodím Moravy také připravují projekt dělícího klapkového objektu na Dyji. Ten by umožnil krátkodobé vzedmutí hladiny, efektivnější převedení vody do nápustného objektu a z něj do lužních lesů. Soutok je unikátní přírodní lokalita s lužními lesy a loukami, v níž se stékají řeky Dyje, Morava a Kyjovka. Obora o rozloze přesahující 4200 hektarů slouží k chovu jelení a daňčí zvěře a divokých prasat. Eva Jouklová - tisková mluvčí Lesů ČR