iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Úřad Černošice: Babiš média neovlivňoval, i když mohl

Z městského úřadu v Černošicích uniklo plné znění rozhodnutí o Babišově kauze střetu zájmů. Získal ho server Aktuálně.cz. Z dokumentu údajně vyplývá, že úřadu vadil především statut jednoho z Babišových svěřenských fondů. Má skrze něj mít možnost ovládat média, která dřív vlastnil. To, že by takový vliv využil, úředníci neprokázali.

Kauzu Babišova střetu zájmů řeší černošičtí úředníci již několik měsíců. Rozhodnutí o vině vydali koncem ledna. Premiér se proti němu záhy odvolal, kauza je tak stále „živá“. V uniklém dokumentu údajně stojí, že Babiš může ovládat média, která dříve vlastnil, ačkoliv jejich oficiálním majitelem není.

„Na základě provedených důkazů a uvedeného posouzení nemá správní orgán pochybnost o tom, že obviněný je ovládající osobou uvedených mediálních společností, a proto rozhodl o jeho vině u uvedeného přestupku,“ stojí v závěrečné části celkem patnáctistránkového rozhodnutí černošických úředníků, které má k dispozici server Aktuálně.cz.
Proti tomu se ohradil premiérův právník Václav Knotek. „Výrok o vině je nesprávný a nezákonný, neboť nebylo prokázáno, že obviněný naplnil všechny znaky skutkové podstaty tvrzeného přestupku,“ sdělil Knotek serveru Aktuálně.cz.

To, že by Babiš svého údajného vlivu nějak využil, zkoumání úředníků neprokázalo. Měli kvůli tomu oslovit i politické strany a hnutí v parlamentu. Ty však neupozornily na žádné konkrétní provinění. Tisková mluvčí TOP 09 Lenka Brandtová portálu iDNES.cz potvrdila, že dotaz z Černošic do kanceláře strany přišel.

MLADÍ LÉKAŘI ZLOMÍ STRACH Z PODNIKÁNÍ?

Kolik váží antibiotika, (ne)bezpečný sex, ordinace praktického lékaře jako ostrůvek pozitivní deviace ve společnosti – to jsou jen některé názvy přednášek a témat, které o tomto víkendu proberou začínající mladí praktičtí lékaři. Stovky z nich se sjedou do Brna na IV. Praktickou konferenci pro praktické lékaře.

„Hodláme se pustit do zásadních témat, která se nás týkají nebo v blízké době týkat budou. Vnímáme například trvalý nedostatek lékařů v odlehlých oblastech. Proto v přednášce Mladí praktici, go rural, vyzveme naše členy, aby se nebáli vyrazit za prací na venkov. Vášnivou diskuzi čekáme v sobotu navečer, kdy se budeme se zkušenými kolegy bavit o přebírání a organizaci praxí. Účelem je zlomit strach mladých lékařů jít do vlastních ambulancí a nebát se přebírat praxe od těch lékařů, kteří jdou do důchodu.

Nátura lékařská není obvykle náturou podnikatelskou a chybí nám i ekonomické vzdělání – proto se řada z nás bojí začít provozovat vlastní praxi a stát se tedy zároveň podnikatelem,“ říká předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová. Překonat obavy lékařů z podnikání by měla mimo jiné i metodika, která přesně řekne, jak postupovat, když mladý lékař přebírá praxi od staršího. Měla by také napovědět, co dělat, když si starší lékař chce postupně vychovat nástupce a po letech mu praxi „předat“.

„Pracujeme na ní se Sdružením praktických lékařů a věříme že bude hotová do konce roku,“ říká předseda Společnosti všeobecného lékařství doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. „Chtěli bychom mladé dostat do míst, kde starší lékaři končí a potřebují následovníky, kteří by péči o jejich pacienty přebrali. Generační výměna je naprosto zásadní pro to, aby všichni lidé v České republice měli přístup k primární péči a nemuseli těžce shánět lékaře, případně za ním dojíždět do vzdálených oblastí.“

Kromě diskuzí o budoucnosti se lékaři, za nimiž se teprve nedávno zavřeli dveře medicínských fakult, dozvědí novinky od odborníků. V přednášce (Ne)bezpečný sex seznámí MUDr. Milan Zlámal z Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Vojenské fakultní nemocnice Praha mladé lékaře s preventivními léky, které jejich rizikové pacienty mohou ochránit před nákazou virem HIV. „Tato pre-expoziční profylaxe (PrEP) je vhodná pro ty, kteří se už například v minulosti léčili s pohlavními nemocemi nebo se pohybují v prostředí, kde je riziko nákazy vysoké. Sami ale HIV nemají.

Praktický lékař o svých pacientech většinou ví nejvíce, a když se mu v ordinaci objeví takový rizikový pacient, měl by jej nejenom poslat na test, ale také vědět, co mu pro ochranu doporučit,“ říká MUDr. Zlámal. V Česku žije přes 3 000 lidí s virem HIV, další stovky o tom, že jsou nakažení dosud nevědí. Tato preventivní antivirotika v současnosti užívají pouhé desítky lidí. Pokud berou léky pravidelně, chrání je před nákazou HIV virem. Musí si je ale sami platit. Odborníci odhadují, že rizikových osob, kterým by tato prevence prospěla, je kolem 300.

MUDr. Cyril Mucha se ve své přednášce bude zamýšlet nad rolí praktického lékaře ve společnosti. Položí např. otázku, zda vůbec může existovat zdravý člověk v nemocné společnosti a povede mladé lékaře k zamyšlení nad tím, jak být lékařem nejen jednotlivého pacienta, ale i celé komunity, která se kolem každé ordinace praktického lékaře formuje.

„Historicky byl vždy nositelem pokroku farář, učitel a lékař. I v současnosti by si lékaři měli uvědomovat, že jsou ve společnosti přirozenou autoritou a mají za ni zodpovědnost. Zdravotníci v ordinaci praktického lékaře by měli ukazovat, že slova jako laskavost přátelskost a vstřícnost nejsou ani v dnešní době zastaralá. Měli by ovlivňovat pozitivně nejenom své blízké okolí, ale celou společnost,“ říká MUDr. Mucha.
IV. Praktická konference pro praktické lékaře začíná v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v sobotu 16. 3. a končí v neděli 17. 3.

Sdružení vzniklo v roce 2009 a členy jsou studenti medicíny oboru všeobecného lékařství, lékaři ve specializační přípravě, kteří mají zájem stát se praktickým lékařem (PL) a lékaři do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství. Sdružení poskytuje informační zázemí zájemcům o obor z řad studentů i mladým PL. Spolupracuje s ostatními tuzemskými organizacemi PL. Aktivně se účastní jednání, týkajících se mladých praktiků, především v oblasti vzdělávání a předávání praxí. Spolupracuje s organizacemi mladých praktiků v Evropě. Jeho cílem je zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zemí, kde má primární péče dlouhou tradici a vynikající výsledky.
Mgr. Markéta Pudilová, Mgr. Veronika Ostrá

KOLIK VÁŽÍ ANTIBIOTIKA?

Zneužívání antibiotik trvá už desítky let, v 80 % případů je lidé berou zbytečně nebo špatně. Kvůli tomu se v roce 2050 bude na infekce neléčitelné antibiotiky umírat častěji než na rakovinu a infarkt. I tato slova zazní na přednášce primářky mikrobiologie a ATB centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Václavy Adámkové. O nebezpečí špatně nasazených antibiotik popovídá na IV. Praktické konferenci pro praktické lékaře v Brně.

„Kdysi revoluční léky začínají postrádat účinnost. Děje se to už desítky let, bakterie jsou čím dál více rezistentní a Česká republika je v tomto ohledu s tunami spotřebovaných antibiotik bohužel na špici,“ vysvětluje prim. MUDr. Adámková. Podle ní jsou lékaři k nasazení antibiotik často „donuceni“ svými pacienty, kteří je neodbytně vyžadují.

„Nejčastějším důvodem, proč lidé navzdory doporučení lékaře antibiotika vyžadují, je strach z nemoci, z bakterií, z toho, že by se proti jejich špatnému stavu „nic nedělalo.“ Lékař by měl nejenom odolat jejich tlaku, ale mít k dispozici takové informace, aby pacienta přesvědčil, že nasazení antibiotik není v jeho případě nutné. „Čím lépe budou lékaři schopni fakticky argumentovat, tím větší je šance, je pacient pochopí a od požadavků ustoupí,“ říká prim. Adámková.

Pokud lékař nazná, že u pacienta je třeba nasadit antibiotika, musí vědět jaká a kolik, aby pacient nebyl poddávkovaný nebo předávkovaný. „Trendem poslední doby je dávat spíše vyšší dávky antibiotik po kratší dobu. Je třeba zohlednit to, kolik pacient váží,“ připomíná lékařka.

Odborníci odhadují, že Češi ročně spotřebují kolem 15 milionů balení antibiotik. Nejvíce penicilinů, poté makrolidů, cefalosporinů a tetracyklinů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je takzvaná antibiotická rezistence globální hrozbou. V EU kvůli ní podle odhadů ročně zemře kolem 25 000 lidí. Náklady na léčbu těchto odolných nemocí se pohybují ve výši 1,5 miliardy eur za rok.

PRAHA PŘÍMÉ SPOJENÍ S KAZACHSTÁNEM

Letecká společnost SCAT Airlines potvrdila, že spustí novou pravidelnou linku mezi Prahou a Astanou. Aerolinka bude do hlavního města Kazachstánu létat s Boeingem 737 od 2. června 2019 dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a neděli. Podle odhadů letiště nové spojení využije přibližně 24 tisíc cestujících za rok v obou směrech.

„Spuštění pravidelných letů na lince z Prahy do Astany je výsledkem více než ročního vyjednávání, na kterém se kromě Letiště Praha podílely ambasády obou zemí a také agentura CzechTourism. Dlouhodobě sledujeme rostoucí potenciál Kazachstánu, jakožto jednoho z nejvýznamnějších trhů v rámci postsovětských zemí. Nové spojení bude využíváno primárně kazašskými turisty, nicméně předpokládáme, že napomůže ke zvýšení turismu také z České republiky a rozvoji vzájemné obchodní spolupráce,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Nová přímá linka do Kazachstánu umožní cestujícím také pohodlný přestup na navazující lety do dalších měst v Kazachstánu, jako jsou například Almaty, Šymkent, Taraz, Oskemen nebo Pavlodar.„Jsme si jistí, že propojení hlavních měst České republiky a Kazachstánu bude velkým přínosem pro rozvoj cestovního ruchu obou zemí,“ řekl Vladimir Denisov, prezident SCAT Airlines. Roman Pacvoň, tiskový mluvčí Letiště Praha

MODERNĚJŠÍ ŠKOLY DÍKY EU

Modernější vybavení i prostory řady škol v jižních a západních Čechách – to je jeden z mnoha přínosů Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Dotace z Evropské unie napomohly například Střední škole Kralovice k modernizaci odborného výcviku svých studentů.

Více než tři miliony z Evropské unie pomohly škole nakoupit nové stroje a zařízení. „Hlavním cílem projektu bylo pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání. Škola nakoupila soustruh, strojní nůžky na plech, elektromechanický dvousloupový zvedák, svářečku na hliník, renovátor plastových částí, zvedací rampu, plničku klimatizací, dílenské vozíky, analyzátor na emise, přístroj na diagnostiku osobních vozidel a výukové panely včetně počítačového vybavení pro praktické činnosti žáků s těmito výukovými panely,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová.

Obměna zařízení a dovybavení pracovišť odborného výcviku Střední školy Kralovice byla nezbytnou podmínkou pro zajištění kvalitní výuky a tedy i přípravy žáků na jejich budoucí povolání. „Mají-li být absolventi těchto oborů úspěšní na trhu práce, musí mít zajištěnou kvalitní teoretickou i praktickou výuku. Z pohledu praktického vyučování bylo kvalitní vybavení pracovišť odborného výcviku naprosto nezbytné. Nové vybavení také zatraktivnilo školu u uchazečů o vzdělání v oboru ze spádové oblasti Plzeň – sever,“ řekl Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje.

SEVERNÍ MORAVA SE PŘEDSTAVÍ NA VELETRHU VE FRANCII

Na jubilejní 30. ročník prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes, který se uskuteční 12.–15. 3. 2019, míří také největší česká města – Praha, Brno a Ostrava. Představí se ve společné expozici CZECH CITIES & REGIONS. Premiérově se v pozici vystavovatele připojil k největším českým městům rovněž Moravskoslezský kraj. Koncept společné expozice se ukázal jako velmi úspěšný už v minulých dvou letech. Pozitivní ohlasy vzbudil především u zahraničních partnerů a účastníků veletrhu, kteří se zajímají o investiční příležitosti v České republice. Letošní koncept expozice (na ploše více než 250 m2) nese, po rozšíření o účast Moravskoslezského kraje, název CZECH CITIES & REGIONS.

Veletrh MIPIM je již po řadu let tradičním a velmi prestižním setkáním odborné veřejnosti z oblasti investičních příležitostí a realitního trhu. Veletrh vyniká mimořádnou účastí zástupců místních samospráv z především evropských zemí, rozvojových agentur, investorů a developerů, ale také architektů a odborníků na urbanismus a územní rozvoj.
Česká města a Moravskoslezský kraj představí letos na veletrhu MIPIM, společně s partnery expozice z podnikatelské sféry, své aktuální projekty z oblasti realitních investičních příležitostí.

 Praha představí na MIPIMu interaktivní model trhu s bydlením ve městě, který vychází z pečlivé analýzy situace na trhu s bydlením v Praze. Interaktivní verzi strategického plánu Prahy prezentuje projekt „Pře(d)stav si Prahu“, ve kterém se návštěvníci veletrhu mohou připojit k týmu městských projektantů a přinášet podněty k rozvoji města. Projekt představuje zkrácenou a zjednodušenou verzi mechanismů a vztahů v městském prostředí. Z aktuálních projektů bude na veletrhu prezentován unikátní rezidenční projekt PARK KAVČÍ HORY od architekta Josefa Pleskota.

Za tímto projektem, který změní zanedbaný brownfield na místo s moderní rezidenční výstavbou a zajímavým veřejným prostorem s množstvím zeleně, stojí generální partner společné expozice, největší český rezidenční stavitel, společnost CENTRAL GROUP. Finanční služby v oblasti financování nemovitostí bude prezentovat PPF banka, další generální partner expozice. Mezi projekty, které společnost financovala, patří například moderní kancelářská budova BUTTERFLY developera AFI EUROPE v Praze 8 - Karlíně nebo luxusní rezidenční projekt Chateau Troja Residence společnosti Coast Capital Partners Czech Republic.

Brno se na veletrhu bude prezentovat pod marketingovou značkou #brnoregion, která symbolizuje, že město je ideální metropolitní oblastí s vyváženým zázemím pro život a dobrými příležitostmi pro inovační podnikání. Hlavní prezentační prioritou Brna na veletrhu je projekt NOVÁ JIŽNÍ ČTVRŤ. Jedná se o zcela unikátní projekt proměny rozsáhlého území o rozloze 139 ha těsně přiléhající k historickému centru města. Urbanistickou studii na proměnu části území NOVÉ JIŽNÍ ČTVRTI na veletrhu představí uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson z architektonické kanceláře CIVITAS v americkém Denveru, který na projektu pracuje společně s týmem brněnských architektů, vlastníkem pozemků J&T bankou a Kanceláří architekta města Brna.

Území těsně přiléhající k historickému jádru Brna zůstávalo desítky let nevyužité. V příštích letech by se mělo proměnit na živou městskou čtvrť s parkem a řekou, která nabídne bydlení pro 10 až 15 tisíc lidí. Půjde o jeden z největších projektů v České republice. Své aktivity v tomto území (lokalita Opuštěná-Trnitá) rozvíjí také společnost J & T REAL ESTATE CZ, která je na MIPIM představí v pozici třetího generálního partnera společné expozice. Brno dále na veletrhu MIPIM uvede projekty multifunkční sportovní haly v prostoru brněnského výstaviště a aquaparku v lokalitě Ponava.

Město Ostrava se na letošním veletrhu MIPIM zaměří především na prezentaci možností investičních příležitostí v centrální městské oblasti. Bohaté možnosti výstavby v centru města jsou v evropském kontextu poměrně ojedinělé a Ostrava chce tuto svou ojedinělost využít (proluky na území Karolina a Smetanově náměstí, projekt Nové Lauby vedle centrálního náměstí, rezidenční projekty Kostelní/Biskupská a na Janáčkové ulici). Ostrava také v posledních letech klade velký důraz na realizaci architektonických a ideových soutěží, především v oblasti kulturních projektů (nová koncertní hala, připravovaný projekt Galerie moderního umění, Kreativní mezinárodní kulturní centrum v blízkosti bývalých jatek), které si kladou za cíl obohatit město o kvalitní moderní architekturu. Tradičně na veletrhu MIPIM Ostrava nabízí investiční možnosti v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov.

Moravskoslezský kraj, který se letos připojil svou účastí ve společné expozici CZECH CITIES & REGIONS k třem největším českým městům, představí na veletrhu projekt Multimediálního logistického centra Mošnov, které navazuje na Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Dále bude nabízet investiční možnosti v podnikatelské zóně Nošovice a v průmyslových zónách ve městech Krnov (Červený Dvůr II) a Bruntál (Západní zóna I, III). Velmi zajímavou součástí prezentace Moravskoslezského kraje na veletrhu MIPIM bude rovněž představení vizionářského projektu Letovisko Slezská Harta, který má zajímavý potenciál především pro další rozvoj cestovního ruchu v této oblasti a projektu rezidenčního bydlení v Novém Jičíně.

Generálními partnery letošní expozice CZECH CITIES & REGIONS jsou CENTRAL GROUP, J & T Real Estate CZ a PPF banka. Statut partnera expozice mají společnosti Accolade, P3 Logistic Parks a RESIDOMO, dalšími spoluvystavovateli jsou AFI EUROPE Czech Republic, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, CASUA, CTP Invest, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD i advokátní kanceláře Kinstellar, PRK Partners a rutland & partners.
Součástí společné prezentace Prahy, Brna, Ostravy a Moravskoslezského kraje na veletrhu MIPIM bude také doprovodný program, mimo jiné prezentace architekta a urbanisty Marka Johnsona ve středu 13. března 2019 ve 14 hodin a následovat bude od 16 hodin společná prezentace českých měst a Moravskoslezského kraje pro potenciální investory a obchodní partnery v expozici Czech Cities & Regions, Festivalový palác v Cannes, P-1 E.65 E.79. ÚR/

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

MODERNĚJŠÍ ŠKOLY DÍKY EU

Modernější vybavení i prostory řady škol v jižních a západních Čechách – to je jeden z mnoha přínosů Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Dotace z Evropské unie napomohly například Střední škole Kralovice k modernizaci odborného výcviku svých studentů.

Více než tři miliony z Evropské unie pomohly škole nakoupit nové stroje a zařízení. „Hlavním cílem projektu bylo pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání. Škola nakoupila soustruh, strojní nůžky na plech, elektromechanický dvousloupový zvedák, svářečku na hliník, renovátor plastových částí, zvedací rampu, plničku klimatizací, dílenské vozíky, analyzátor na emise, přístroj na diagnostiku osobních vozidel a výukové panely včetně počítačového vybavení pro praktické činnosti žáků s těmito výukovými panely,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová.

Obměna zařízení a dovybavení pracovišť odborného výcviku Střední školy Kralovice byla nezbytnou podmínkou pro zajištění kvalitní výuky a tedy i přípravy žáků na jejich budoucí povolání. „Mají-li být absolventi těchto oborů úspěšní na trhu práce, musí mít zajištěnou kvalitní teoretickou i praktickou výuku. Z pohledu praktického vyučování bylo kvalitní vybavení pracovišť odborného výcviku naprosto nezbytné. Nové vybavení také zatraktivnilo školu u uchazečů o vzdělání v oboru ze spádové oblasti Plzeň – sever,“ řekl Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Ivana Kerlesová