iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kapsch: Rozhodnutí ÚOHS nepřekvapilo, bude soud

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj na základě doporučení rozkladové komise zamítl svým rozhodnutím rozklad společnosti Kapsch Telematic Services a potvrdil tak, že smlouva mezi Ministerstvem dopravy ČR a vítězem výběrového řízení – konsorciem Czech Toll/Sky Toll platí. Vedení Kapsche říká, že ho rozhodnutí nepřekvapilo, ale že antimonopolní úřad porušil jeho právo na ochranu, jak jej stanovuje Evropská komise.

Smlouva na mýto s nově vybraným dodavatelem – konsorciem společností Czech Toll/Sky Toll platí. Rozhodl o tom v druhostupňovém řízení předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, když potvrdil prvoinstanční rozhodnutí svých podřízených. Ti již dříve odmítli námitky stávajícího provozovatele společnosti Kapsch, která podle svých právních analýz tvrdila, že smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením ÚOHS na zákaz plnění smlouvy. elektronického mýtného uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s. Obě rozhodnutí ve věci jsou tak pravomocná.

„Jsme přesvědčeni, že ministerstvo dopravy uzavřelo kontrakt neplatně, protože trvá předběžné opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým je stanoven zákaz uzavřít smlouvu. Je to vcelku složité, ale zjednodušeně lze říct, že celkem se na ÚOHS projednávalo 5 věcí ohledně mýtné zakázky. V prvním řízení bylo vydáno předběžné opatření na zákaz uzavření smlouvy. To znamená, že do doby prošetření nemůže ministerstvo uzavřít smlouvu,“ řekl k tomu v říjnovém rozhovoru šéf českého Kapsche Karel Feix.

Kapsch nesouhlasí, obrátí se na soud

V rozhodnutí o rozkladu předseda ÚOHS Rafaj zamítl námitky společnosti Kapsch týkající se nepřezkoumatelnosti, nezákonnosti a nesprávnosti prvostupňového rozhodnutí. Zejména se neztotožnil s námitkou, že Úřad nesprávně vyhodnotil platnost a účinnost předběžného opatření. Na základě toho předseda Úřadu nesouhlasí ani s názorem navrhovatele, že se předběžné opatření mělo vztahovat na celé společné řízení.

„Zamítavé rozhodnutí předsedy ÚOHS nás nepřekvapilo, pouze potvrdilo dříve nastavenou linii první instance. Antimonopolní úřad zásadně porušil svou vlastní rozhodovací praxi, ale i judikáty správního soudu či zásady Evropské komise, které mu ukládají, aby chránil práva účastníků řízení. Trváme na tom, že ÚOHS flagrantně porušil naše práva na spravedlivý a transparentní proces. Obrátíme se na nezávislý soud, aby o tom rozhodnl,“ řekl mediální zástupce Kapsche David Šimoník.

Podle něj ÚOHS poté, co spojil všechna řízení o našich námitkách do jediného, firma požadovala vydat další předběžné opatření. „Tehdy nám bylo ze strany ÚOHS sděleno, že by to bylo nadbytečné, neboť už přece předběžné opatření existuje. Následně úřad o tomtéž ujistil i krajský soud, který jsme o vydání dalšího předběžného opatření také žádali. Na tom, že předběžné opatření stále platilo a ministerstvo dopravy tedy nemohlo podepsat smlouvu s vítězem tendru, se navíc shodli všichni námi oslovení právní experti,“dodal Šimoník.

V lednu se situací kolem mýtného systému zabýval také kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Jeho poslancům náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva řekl, že ministerstvo chce, aby nový dodavatel mýto vybíral již od prosince. Jiří Reichl, ceskajustice.cz

SPOR O NEZLETILÉ DÍTĚ

Další trestní oznámení v případu sporu o nezletilé dítě podává Společnost pro právní stát. Na základě rozhodnutí soudu nesmí matka svého potomka vůbec vídat. Spolek rozhodnutí soudu zpochybňuje a hovoří o trestné činnosti páchané v organizované skupině.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou bylo na základě návrhu Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou rozhodnuto o předání nezletilé do péče jejího otce. Rozhodnutí poté bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně. Tato předběžná opatření jsou pravidelně prodlužována.

Soud rozhodoval mimo jiné i na základě posudků znalců o psychickém stavu matky. Posudků je v celém případu velké množství a odporují si. Dva znalci v roce 2016 vyhodnotili oba rodiče jako jedince bez duševní poruchy, schopné péče o nezletilou, dnes šestiletou dceru.

O rok později, tentokrát pro účely trestního řízení, si nechala policie vypracovat opět dva posudky znalců ze stejných oborů (MUDr. Michaela Málková, odvětví psychiatrie a Mgr. Lenka Čermáková, odvětví psychologie). Obě znalkyně tentokrát hodnotily pouze duševní stav matky a došly, alespoň tedy podle textu zmíněného trestního oznámení, k naprosto odlišným závěrům. Psychiatrický posudek sice nezjistil psychózu, avšak konstatoval u matky „závažnou poruchu osobnosti s převahou narcistických, paranoidních, pasivně agresivních, histrionských a nezralých rysů“, psychologický posudek v podstatě obsahoval hodnocení obdobné, pouze s tím, že se jedná o poruchy „plně rozvinuté a trvalé“. Kvůli protichůdnosti posudků již Spolek podal jedno trestní oznámení.

V roce 2018 soud nechal vypracovat další znalecký posudek týkající se stavu matky. O posudku již Česká justice informovala. Ze závěrů ustanovené znalkyně Nory Brátkové vyplývá, že „Osobnosti obou rodičů nevykazují závažnou patologii (není ani u jednoho z nich přítomná závažná duševní porucha ani choroba), pro kterou by nemohli nezl. vychovávat“.

„Navzdory závěrům revizních znaleckých posudků nechal v platnosti i na minimum omezený asistovaný kontakt matky s dcerou, a to v rozsahu jediné hodiny jednou za dva týdny. Toto rozhodnutí nemá nic společného se soudcovskou nezávislostí, ale mnohem spíše naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvádí předseda Spolku Václav Budínský. Tomu také vadí, že soud uvedl, že přístup otce k výchově se jeví jako vhodnější.
Matka navíc disponuje zvukovým záznamem dokazujícím, že otec je v kontaktu se znalcem i opatrovnicí nezletilé.

„S velkou pravděpodobností se jedná o trestnou činnost páchanou v organizované skupině. Za této situace má naše společnost zato, že ze zvukového záznamu zjištěné skutečnosti, jakož i způsobu vedení řízení, které jednostranně znevýhodňuje matku je třeba prověřit, zda nedošlo ke spáchání trestných činů Poškození cizích práv podle § 181 TrZ, Zasahování do nezávislosti soudu § 335 TrZ či Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ,“ uvádí Budínský.
Trestní oznámení proto Společnost pro právní stát zaslala na Vrchní státní zastupitelství v Praze, Krajský soud v Hradci Králové a na Generální inspekci bezpečnostních sborů, ceskajustice.cz

U LIDÍ TENDENCE ZLEHČOVAT CHOVÁNÍ K ZÁVISLOSTEM

Pokud se jeden z rodičů věnuje hazardu, justice to musí podle Ústavního soudu (ÚS) náležitě zohlednit ve sporech o péči a výživné na děti. Může například zvážit psychiatrické vyšetření rodiče, které by případně bylo prvním krokem k léčení. Diagnostika může mít vliv jak na určení rozsahu styku rodiče s dítětem, tak na výši výživného.

„Není v zájmu nezletilého dítěte ani přicházet do kontaktu se závislostí, ani nést důsledky bezdůvodného snižování majetku rodiče,“ stojí v dnešním nálezu. Konkrétně ÚS zrušil výrok odvolacího Krajského soudu v Plzni, který musí znovu řešit výživné na dvě děti. Napoprvé dostatečně nevzal v úvahu všechny okolností.

Otec dětí má údajně zálibu v pokeru a sázkách na internetu. Podle ústavního soudce Jaromíra Jirsy existuje v české společnosti tendence zlehčovat chování směřující k závislostem, kromě hazardu třeba také konzumaci alkoholu. Pokud ale něco podobného vyjde najevo v řízení o péči a výživném, soudy by se tomu měly zodpovědně věnovat, zdůraznil Jirsa.

Ve sporu existovaly pochybnosti o skutečných otcových příjmech. Zámečnickou firmu přepsal na svého zaměstnance. Převod mohl být účelový. „Že někdo vynakládá peníze na hazard, nevypovídá o jeho špatných majetkových poměrech, ale přesně naopak, o jeho dobrých majetkových poměrech,“ uvedl Jirsa.

Připomněl, že soudy jsou při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů rodiče povinný vycházet nejen z jeho faktických, ale také potenciálních příjmu. V konkrétní kauze musí plzeňský soud více zohlednit a lépe zdůvodnit vše, co se týká jak případné závislosti, tak převodu firmy a majetku otce.

Navíc na rozdíl od závislosti na alkoholu, jsou důsledky gamblerství podle ÚS z ekonomického hlediska nepoměrně tíživější. Z pohledu soudu v případě podezření, že je rodič stižen jakoukoliv formou závislosti, namístě, aby soud rozhodující o péči a výživě nezletilého dítěte zvážil psychiatrické vyšetření postiženého rodiče, které by případně bylo prvním krokem k léčení.

ÚS se vyjádřil také k problematice fikce násobku životního minima, která se používá pro stanovení výživného, pokud rodič nedoloží své reálné příjmy. Fikce se do právního řádu dostala původně jako sankce pro rodiče, který své příjmy nepřizná nebo je zatemňuje. Postupem času ale přibývá rodičů, pro které je fikce jako základ pro stanovení výživného výhodná. Jejich skutečné příjmy jsou totiž vyšší než zákonem stanovená fikce 25násobku životního minima (nyní 85.250 korun).

„Po 20 letech se setkáváme s trendem, který lze nazvat jako schovávání za fikci, která měla od samého začátku sloužit jako sankce a byla vymyšlena v zájmu nezletilého dítěte,“ uvedl Jirsa.

V projednávané kauze se matka domáhala zvýšení výživného pro dvě děti. Okresní soud v Domažlicích zvýšil výživné pro starší dceru ze 3000 na 5500 korun a pro mladšího syna z 2000 na 3500 korun, obojí s účinností od 1. února 2015, a rozhodl o nedoplatku na výživném 118.300 korun.

Krajský soud v Plzni změnil po odvolání otce rozsudek tak, že pro nezletilou se měsíční výživné s účinností od 1. února 2015 do 31. prosince 2017 zvyšuje jen na částku 3500 korun a s účinností od 1. ledna 2018 na 4000 korun. Pro chlapce krajský soud zvýšil výživné s účinností od 1. února 2015 na 3000 korun měsíčné. Dlužné výživné odvolací soud vypočetl na 55.700 korun, ceskajustice.cz

ČSSD CHCE ODDLUŽIT PRO DLUHY VZNIKLÉ V DĚTSTVÍ

Snazší oddlužení, které zavádí od června novela insolvenčního zákona pro důchodce, by se mělo vztahovat i na dluhy vzniklé v dětství, tedy do 18 let, i dluhy vzniklé od 18 do 21 let. Novinářům to dnes řekla poslankyně ČSSD Kateřina Valachová. Příští týden ČSSD ve Sněmovně předloží novelu, která vedle této změny bude obsahovat návrh na zrušení minimální splátky 2178 korun měsíčně. Valachová dodala, že by poslanci mohli návrh schválit tak, aby začal platit stejně jako velká novela insolvenčního zákona od 1. června.

Díky velké novele na možnost osobního bankrotu dosáhne širší okruh lidí v dluhové pasti. Přestane platit nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků. Podle Valachové je třeba v úpravách legislativy pokračovat. Aby systém oddlužení mohl fungovat i pro nejchudší, chce ČSSD prosazovat odstranění podmínky splacení 30 procent dlužné částky. Vzhledem k tomu, že tento návrh vzbuzoval při projednávání velké novely kontroverze, nebude součástí nejnovějšího návrhu. Dlouhodobě chtějí sociální demokraté také prosazovat zvýšení hranice nezabavitelného minima a plně zabavitelného příjmu. Chránit dlužníky v exekuci by mělo také zavedení chráněného účtu.

Poslankyně současně varovala před novými praktikami obchodníků s chudobou. „Začali nabízet podnikatelské úvěry, na které se podmínky osobních insolvencí nevztahují, takzvané půjčky na IČO,“ uvedla s tím, že takové nabídky se týkají i převedení současných dluhů na „podnikatelské“. „Lidé se tak vzdávají možnosti ochrany,“ upozornila.

V diskusi o změně pravidel pro exekutory podporuje ČSSD zavedení principu jeden dlužník jeden exekutor a pravidlo teritoriálního působení exekutorů v rámci jednoho kraje. Tyto minimální změny obsahuje sněmovní tisk předložený Piráty, který by podle Valachové mohl projít prvním čtením v dubnu.

Podle schválené velké novely budou varianty oddlužení nově dvě. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce, která nyní činí 1089 korun za měsíc.

Předloni mělo podle mapy exekucí nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Tři a víc exekucí mířilo na 493.000 osob. Víc než deset exekucí naráz mělo 151.000 lidí. Celkem se jich vedlo přes 4,5 milionu. Nejhorší byla situace v Ústeckém kraji, kde byla v exekuci téměř pětina obyvatel, a v Karlovarském, kde v ní bylo 17 procent lidí. V okresech Chomutov, Sokolov, Most a Ústí nad Labem to byla víc než pětina.

STATISÍCE PACIENTŮ NEDODRŽUJÍ PŘEDEPSANOU LÉČBU

Kolik berete léků? Umíte je vyjmenovat? Stalo se Vám, že jste neužíval své léky dle doporučení lékaře? … tyto a další otázky budou v březnu klást svým pacientům praktičtí lékaři a internisté ve 150 ambulancích po celé ČR. Účelem je se dozvědět, proč tolik pacientů nedodržuje předepsanou léčbu. Právě ochota pacienta spolupracovat s lékařem a dodržovat pokyny – tzv. adherence – je pro účinek léčby naprosto klíčová. A právě tím se bude zabývat Týden adherence, který podpořili odborníci z řad diabetologů, internistů a praktických lékařů ve spolupráci se společností Teva.

„Léky, které pacient nebere, nefungují a adherence k léčbě je zásadním předpokladem úspěchu jakékoli terapie,“ říká předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Největšími „hříšníky“, co se dodržování léčby týče, jsou podle odborníků lidé s vysokým tlakem – hypertonici, s vysokým cholesterolem a diabetici II. typu. „Nemoc je přímo nebolí ani nijak neomezuje. Špatná adherence jim vše „spočítá“ až později. V mé ordinace nedodržuje léčbu 20–30 % pacientů, kteří mají vysoký tlak, cholesterol nebo cukrovku,“ uvádí praktický lékař MUDr. Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství.

A potvrzuje to i letošní průzkum Ipsos, který iniciovala společnost Teva, provedený mezi 1 000 Čechy a Slováky s cukrovkou II. typu a těmi, kdo trpí vysokým tlakem nebo vysokým cholesterolem. V něm se k nedodržování předepsané léčby přiznávají samotní pacienti. „Více než polovina diabetiků a hypertoniků připouští, že své léky neužívají přesně. Jako nejčastější důvod uvádějí, že zapomněli nebo měli dojem, že léky v daný moment nepotřebují,“ říká prof. Svačina. „Takzvaná non-adherence, tedy nespolupráce, se pak projevuje mimo jiné častými pobyty v nemocnicích a zdravotní systém to stojí miliardy korun navíc.“

Podle předsedy České společnosti pro aterosklerózu prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., ovlivňuje ochotu a schopnost pacienta dodržovat léčbu mnoho věcí. „Například zda nemoc pacienta akutně trápí, jak trvá dlouho, kolik léků denně užívá, zda má nežádoucí účinky po braní svých léků, zda chápe, co mu lékař říká, jestli se s nemocí smířil nebo také doplatky léků,“ vysvětluje prof. Vrablík. „Odborné studie ukázaly, že i lidé, kteří prodělali infarkt, stejně do 2 let přestali v 50 % brát léky tak, jak by měli. U těchto pacientů je pak riziko opětovné příhody o 50–80 % vyšší.“ Vlastní zkušenost s adherencí má paní Simona (49), které stejně jako jejímu bratrovi lékaři našli nemoc zvanou familiární hypercholesterolemie. Při ní se v cévách hromadí cholesterol, a pokud se pacient neléčí, hrozí mu riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody.

„Lékař mně i bratrovi vysvětlil, co je to za nemoc a jaké jsou její důsledky, pokud se nebudeme léčit,“ vzpomíná paní Simona. Zatímco ona od 18 let začala pravidelně užívat léky, její bratr přistoupil k nemoci opačně. „Tato nemoc nebolí a člověk si ani neuvědomuje, že je nemocný, dokud se neobjeví komplikace. Bohužel můj bratr nedbal doporučení a léky prakticky nebral. Došlo to až tak daleko, že ve 34 letech zemřel na infarkt,“ říká. Paní Simona má 2 dcery a jedna z nich má stejnou nemoc, léky ale bere pravidelně. „Vzhledem k tomu, že moc dobře víme, co může nedodržování léčby způsobit, jsme obě důsledné.

Samozřejmě když vám na prahu dospělosti oznámí, že budete muset do konce života brát léky, a vy na sobě nepozorujete ani sebemenší náznak nemoci, není jednoduché zvykat si na jejich pravidelné užívání. Pochopila jsem ale, že bez léčby bych dopadla špatně, a stejně tak si to uvědomuje i moje dcera.“ Podle prof. Vrablíka s dodržováním léčby mívají často problém právě mladí lidé, kteří nemoc odmítají. „U mladšího pacienta je až 2,5× vyšší riziko, že přestane užívat léčbu, ve srovnání s pacienty po padesátce,“ dodává.

Z průzkumu v lékárnách dr. Max mezi 14 000 návštěvníky – pacienty s vysokým tlakem, kteří se léčí – zase vyplynulo, že největší potíže s dodržováním léčebného režimu mají hypertonici-kuřáci, kteří si nepravidelně kontrolují krevní tlak a mají po lécích nežádoucí účinky. „Lékař by se na takové skupiny pacientů měl zaměřit, vše jim pořádně vysvětlit, zdůraznit důležitost dodržování režimu a pravidelných kontrol,“ dodává prof. Svačina.

Důležitá je také spolupráce lékárníků. To, že pacient nebere léky, jak má, odhalí podle předsedy Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti Mgr. Michala Hojného každý šikovný lékárník dobře zvolenými dotazy. „Doba je uspěchaná a pacient nechce lékaře „otravovat“, občas nenajde odvahu se na vše pořádně vyptat. Někdy lékaři – autoritě – nepřizná, že mu lék nedělá dobře. Poctivě si jej vyzvedne v lékárně a pak jej hodí do koše,“ říká Mgr. Hojný s tím, že právě zde může pomoci lékárník. „Léčba pacienta předepsáním přípravku nekončí.

V lékárně můžeme pravidelně apelovat na pacienty s vysokým krevním tlakem, aby si pravidelně kontrolovali krevní tlak, a u diabetiků glykemii.“ Roli v dodržování léčby podle Hojného hraje i to, jak jsou léky zabaleny a jejich forma – zda se například dobře polykají.
Týden adherence s výzvou Chcete se léčit účinně? Lečte se správně, startuje 25. 3. 2019 a cílem je upozornit pacienty, kteří se potýkají s chronickým onemocněním, na fakt, že je třeba převzít za své zdraví zodpovědnost. Mgr. Markéta Pudilová

NOVÝ PAVILÓN V NEMOCNICI V NOVÉM MĚSTĚ

Nemocnice Nové Město na Moravě v úterý 26. 2. 2019 slavnostně otevřela nový pavilon dětského oddělení. Stalo se tak přesně po 490 dnech od slavnostního poklepání na základní kámen. Slavnosti se zúčastnilo téměř 140 hostů z řad partnerů nemocnice, zástupců stavební společnosti a zástupců Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Většina odborných ambulancí se do nového pavilonu přestěhuje v prvním březnovém týdnu, následovat bude stěhování lůžkové části a od 25. března přijme první malé pacienty rovněž dětská neurologie.

„Medicínské pokroky i kvalitnější diagnostické metody vyžadují, abychom v našich nemocnicích drželi krok také v odpovídajícím prostorovém zázemí s moderním přístrojovým vybavením. Kraj Vysočina dlouhodobě investuje do všech svých pěti nemocnic, které zřizuje, a nový pavilon dětského oddělení v Novém Městě na Moravě je toho zcela viditelným důkazem,“ řekl při slavnostním otevření pavilonu hejtman Jiří Běhounek a dodává, že už nyní kraj připravuje další velké investice ve svých nemocnicích, například rozsáhlou rekonstrukci stravovacího provozu v Nemocnici Jihlava, operační sály v Nemocnici Třebíč nebo nový pavilon v pelhřimovské nemocnici, kde najdou zázemí dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení a neurologie.

V nové budově dětského pavilonu je celkem 33 lůžek, z toho 3 lůžka jsou vyčleněna pro intermediální péči. „Kapacita lůžek se oproti starému dětskému oddělení zvýšila o pět lůžek. V novém pavilonu jsou umístěny všechny odborné ambulance, projekt pamatoval na zázemí pro děti i rodinný doprovod a v neposlední řadě také na personál. Všem zaměstnancům dětského oddělení novoměstské nemocnice moc děkuji za vstřícnost a trpělivost, se kterou pracovali přes dva roky v provizorních podmínkách,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

„Výstavbu nového dětského pavilonu financoval Kraj Vysočina. Stavba za skoro 76 milionů korun byla zahájena v červenci 2017 a zhotoviteli se ji podařilo dokončit na den přesně, jak definovala smlouva,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla a dodal, že projekt výstavby nového objektu dětského oddělení byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního program Životní prostředí.

Na nové dětské oddělení se vedle malých pacientů těší i personál: „V provizorních prostorách jsme fungovali od února 2017. Stěhování bylo náročné, na náhradní prostory jsme si museli chvíli zvykat, ale zvládli jsme to my a hlavně naši malí pacienti. Velký dík patří jim, jejich doprovodu a taky všem kolegům,“ ohlíží se za dvouletým obdobím primář dětského oddělení Martin Chalupský. „Toto stěhování bude o poznání radostnější,“ dodává primář Chalupský.

Zatímco stavbu financoval zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina, prostředky na vybavení pokojů a ambulancí šly za nemocnicí. Velkou část těchto nákladů pokryla veřejná sbírka, kterou novoměstská nemocnice vyhlásila v květnu loňského roku. Za deset měsíců se na sbírkovém účtu k tomuto účelu sešlo dva a čtvrt milionu korun. „Je napsána další kapitola historie naší nemocnice. Po 41 letech se zase postavil zbrusu nový pavilon. A tentokrát pro naše nejmenší pacienty. Vážím si této chvíle a děkuji všem, kteří se zasloužili o to, že se společné dílo povedlo a my můžeme předat nový pavilon do rukou našich zdravotníků. Děkuji za pomoc a podporu vedení Kraje Vysočina a také všem dárcům, i jejich štědrost přispěla k tomu, že je naše dětské oddělení tak hezké,“ uvedla ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.

Na první vyšetření v novém pavilonu dětského oddělení si však malí pacienti ještě chvíli počkají. Hned po představení dětského pavilonu veřejnosti na dni otevřených dveří, což bude 27. 2. od 9:00 do 16:00 hodin, zahájí nemocnice velké stěhování. „Od 1. do 5. března to bude většina ambulancí. V tyto dny bude malým pacientům k dispozici pouze jedna ambulance, která je v budově gynekologicko-porodnického oddělení. V ambulancích v nové budově dětského oddělení začneme ordinovat 6. března. Trošku náročnější bude stěhování ambulance ORL, v ní přivítáme první pacienty 11. března. Pak přijde na řadu lůžková část, tu bychom měli otevřít 14. března. Nakonec budeme stěhovat dětskou neurologii, ta bude na své malé pacienty připravena 25. března,“ přibližuje termíny zahájení provozu na novém dětském oddělení technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.

Informace o ordinačních hodinách dětských ambulancí v době stěhování do nového pavilonu bude nemocnice upřesňovat na svých internetových stránkách a také na facebooku nemocnice. „Moc prosíme, aby se rodiče a doprovod našich malých pacientů před návštěvou nemocnice ve dnech stěhování raději informovali o aktuálních ordinačních hodinách,“ žádá veřejnost o spolupráci tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková. Ing. Eva Neuwirthová

VYSOČINA SE PŘIPRAVUJE NA SPOLUPRÁCI SE ZAKARPATÍM

Oprava střechy mateřské školy v Perečinu, nová okna a dveře základní školy v Zalomu, rekonstrukce budovy ambulance v Poroškovu nebo pokračující podpora výuky českého jazyka na základních školách i užhorodské univerzitě, to je jen stručný výčet navrhovaných projektů pro rok 2019, které Kraj Vysočina připravuje se svým partnerským regionem - Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Při pracovní cestě většiny členů stálé komise na Zakarpatí v závěru minulého týdne se podařilo ve shodě se zástupci vedení Zakarpatské oblasti Ukrajiny vytipovat 13 investičních projektů rekonstrukcí školních a zdravotnických budov, i dalších 13 projektů pokračující výměny zkušeností nejen v oblasti sociálních služeb, školství, lesnictví, péči o krajinu, ale také v práci policie a hasičů.

„Nyní máme konkrétní soupis pečlivě vybraných projektů připraven na program březnového jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. V případě schválení zastupitelstvem kraje už nic nebrání pustit se do jejich realizace. Za celou dobu dvanáctileté spolupráce stále dbáme na rovnoměrnou podporu celého území Zakarpatské oblasti, přičemž investice směrují jen do budov sloužících široké veřejnosti. Financování je zajištěno z poloviny Krajem Vysočina a z poloviny ukrajinskou stranou“, říká Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu a ředitel fondu ViZa.

Dobročinný fond ViZa byl založen právě pro zajištění finančních transferů na Ukrajinu. Přispívá do něj Kraj Vysočina i Zakarpatská oblast Ukrajiny a jsou z něho financovány veškeré projekty partnerské spolupráce. Od roku 2007 bylo realizováno více než 200 projektů. K partnerství se postupně připojují i města na Vysočině, Jihlava – Užhorod, Pelhřimov – Mukačevo, Třebíč - Rachiv, Žďár nad Sázavou - Chust, Nové Město na Moravě - Mižhirja a téměř před podpisem smlouvy stojí starostové měst Chotěboř a Tjačiv. Delegace z města Chotěboř právě k vyjednání podmínek spolupráce navštívila Tjačiv ve stejném termínu jako zástupci Vysočiny. Meziregionální spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatí je také oficiální částí spolupráce Ukrajiny a České republiky. Ing. Eva Neuwirthová

NOVÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA NA VYSOČINĚ

Nové autobusové linky Jihlava – Velké Meziříčí – Brno nebo železniční spojení Havlíčkův Brod – Pardubice. Například tyto dvě trasy veřejné dopravy už respektují nové uspořádání regionálních spojů v rámci Veřejné dopravy Vysočiny. Vzhledem k tomu, že systém Veřejné dopravy Vysočiny nabízející více nových spojů a jednotné odbavování je papírově a logisticky téměř připraven, je postupné začleňování připravených linek logickým krokem, jak ho pomalu začít uvádět do provozu.

„Průběžné začleňování konkrétních spojů do nového systému regionální dopravy je účelové. Díky rychlejší připravenosti můžeme eliminovat budoucí skokové a nárazové změny. Pokud si jich veřejnost v tuto chvíli vůbec všimne, vnímá je jako vítané navýšení počtu spojů,“ popisuje aktuální stav ve veřejné dopravě hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Na základě zkušeností sdílených se sousedními kraji, bude Kraj Vysočina systém Veřejné dopravy Vysočiny zavádět po etapách. První z nich je začlenění železniční regionální dopravy, které by mělo proběhnout v prosinci 2019. Tato etapa se prolíná se začleněním většiny regionální autobusové dopravy a rozběhnutím odbavovacího systému. Na tuto „metu“ by měla být většina hlavních smluvních dopravců připravena také na přelomu roku.

Poslední třetí etapa bude následovat. Doprovází většinu změn ve veřejných službách, a to ladění systému – Kraj Vysočina, dopravci i cestující se dostanou do nových situací, bude možné používat jednu jízdenku pro přestupy, platit platební kartou, nakupovat jízdenky po internetu. Na všechny tyto skutečnosti si budeme muset zvyknout. Odhadnout, jak dlouho bude třetí fáze trvat není nyní možné. Systém Veřejné dopravy Vysočiny bude živým organismem, který se bude měnit v závislosti na spokojenosti cestujících, na jejich dopravních potřebách.

Za finální krok Veřejné dopravy Vysočiny je považováno připojení městských hromadných doprav do systému. Nejdále je v tomto případě krajské město Jihlava, jehož dopravní podnik už prověřuje specifikace své dopravní karty - tedy zda se do budoucna může stát přijatelným identifikačním dokladem a současně jízdenkou v rámci celokrajského systému. Pro tisíce lidí vlastnící tuto kartu by se cestování po regionu stalo daleko snadnějším a rychlejším hlavně při odbavování.

Na postupné zavádění Veřejné dopravy Vysočiny nebude mít v prvních fázích vliv připravované vysoutěžení jednotlivých linkových dopravců. Technické možnosti výrobců vozidel a složitá evropská legislativa, kterou se musí Kraj Vysočina v tomto případě řídit, budou mít ve výsledku vliv na to, zda cestující odveze modrý nebo zelený autobus. Ing. Jitka Svatošová