iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Tisk ČR po 300 letech vlivným médiem pro lidi i firmy

V tomto týdnu, kdy si připomínáme 300. výročí vydání prvního periodika v českém jazyce (4. února 1719) jsou zveřejněny výsledky výzkumu českého tisku MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí roku 2018. Mimo jiné v těchto dnech také MEDIA PROJEKT slaví 25 let od svého vzniku. Proto také na prezentaci, která se uskutečnila 7. 2. 2019 v Prague Business Clubu realizátoři výzkumu připomněli vývoj, kterým tento výzkum prošel proto, aby podával co nejvalidnější výsledky a reflektoval také změny, k nimž v uplynulém čtvrtstoletí došlo na mediálním trhu.

O významu tisku svědčí, že jeho zásah představuje v současné době téměř 7,7 milionu osob, což znamená 87 % obyvatel České republiky v čtenářském věku, tj. 12 až 79 let. Celkový zásah jednotlivých skupin tisku pak ukazuje graf.

MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2018, zadavatelé Unie vydavatelů a ASMEA, realizace MEDIAN a STEM/MARK

„Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosahuje téměř 74 % populace 12 až 79 let. Čtenost deníků a jejich suplementů na vydání je téměř 48 % této populace a čtenost časopisů na vydání je skoro 64 %,“ uvedl na základě prezentovaných výsledků k výstupům MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018 výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Z regionálního hlediska jsou nadprůměrnými čtenáři tisku obyvatelé Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Prahy.

Čtenost deníků a suplementů

Nejčtenějšími deníky byly ve druhém pololetí roku 2018 Blesk (932 tis. čtenářů), MF DNES (554 tis. čtenářů) a Právo (233 tis. čtenářů). Z celkem osmi dotazovaných deníků vzrostl počet čtenářů u čtyřech. Největší byl nárůst počtu čtenářů deníku Aha! o +6,4 %, Blesku o +2,5 %, Lidových novin o +1 % a Deníku o +0,8 %.

Celková čtenost titulů sítě Deník dosáhla v druhém pololetí 2018 průměrné výše 511 tis. čtenářů na vydání. Největšího počtu čtenářů dosáhl Deník ve východních Čechách, a to především díky nárůstu počtu čtenářů o 20,3 %. Druhým regionem s nejvyšší čteností Deníku byla severní Morava a Slezsko, kde nárůst počtu čtenářů dokonce překročil jednu čtvrtinu (+25,4 %).

Zvýšila se čtenost bezplatných deníků Metro (+14,4 %), který ve druhém pololetí 2018 četlo průměrně denně 478 tis. osob a E15 (+2,7 %) se 76 tis. čtenáři.

V případě suplementů deníků zůstává dlouhodobě zachováno pořadí nejčtenějších titulů. Na prvním místě je to Blesk magazín, který dosáhl 1,175 milionu čtenářů na vydání, dále TV Magazín s 860 tis. čtenáři a Magazín DNES + TV s 585 tis. čtenáři. Největší nárůst počtu čtenářů zaznamenal již podruhé za sebou suplement TV Pohoda o +9,3 %. Zvýšil se i počet čtenářů suplementů Doma DNES (+2,3 %) a Víkend DNES (+1,9 %).

Analytická data MEDIA PROJEKTU ukazují, že mezi čtenáři deníků jsou nadprůměrně zastoupeni příslušníci managementu, kteří rozhodují o finančních tocích firem, vyšší příjmové skupiny ABC (podle národní klasifikace) a obyvatelé velkých měst. Data také vyvrací představu o tom, že bezplatné deníky čtou především staří lidé z nízkopříjmových skupin, neboť podle výsledků výzkumu mají mezi čtenáři bezplatných deníků nadprůměrné zastoupení hlavně čtenáři středního věku.

Čtenost časopisů

Mezi prodávanými časopisy si drží i po 3. a 4. čtvrtletí 2018 vedoucí postavení se 488 tis. čtenáři na vydání Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center. Na druhou pozici se díky nárůstu počtu čtenářů o +3,2 % propracoval programový čtrnáctideník TV max vydavatelství MAFRA Print se 450 tis. čtenáři na vydání a naopak na třetí pozici klesl časopis Rytmus života stejného vydavatele, jehož průměrný počet čtenářů na vydání dosáhl 431 tis. osob.

Na dalších místech se umístily tituly Blesk pro ženy vydavatelství Czech News Center (382 tis. čtenářů), Epocha vydavatelství RF Hobby (381 tis. čtenářů), Chvilka pro tebe vydavatelství MAFRA Print (337 tis. čtenářů), TV mini vydavatele VLTAVA LABE MEDIA (301 tis. čtenářů) a 100+1 vydavatelství Extra Publishing (285 tis. čtenářů). Nejčtenějším bezplatným časopisem je titul 5plus2 vydavatelství MAFRA, jehož průměrný počet čtenářů na jedno vydání činil ve druhém pololetí 2018 celkem 819 tis. osob.

Ve 3. a 4. čtvrtletí 2018 se zvýšila o 6 % čtenost sportovních časopisů, mezi nimiž největší nárůst zaznamenal měsíčník vydavatelství Czech News Center Sport Góóól! (+10,8 %). Dále o 2 % vzrostl díky vánočnímu období počet čtenářů programových časopisů s největšími nárůsty u čtrnáctideníků TV mini (+7,5 %) a TV Star (+3,6 %) – oba z vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA – a již zmíněný TV max. Třetí skupinou časopisů s celkovým nárůstem čtenosti jsou motoristické časopisy, kde nejvíce vzrostla čtenost měsíčníku Automobil vydavatelství Business Media CZ (+7,9 %), Svět motorů Speciál (+5 %) a Svět motorů (+4,7 %), oba z vydavatelství Czech News Center.

Mimo uvedené tituly zaznamenal ve 3. a 4. čtvrtletí 2018 absolutně největší zvýšení počtu čtenářů měsíčník Chvilka v kuchyni vydavatelství MAFRA Print, a to o 13,3 %. Celkově se zvýšil počet čtenářů u 27 časopisů.

Realizátoři v rámci prezentace upozornili také na některé zajímavosti, které výsledky MEDIA PROJEKTU přinášejí. Ukazuje se například, že čtenáři časopisů častěji sportují a navštěvují sportovní utkání, jsou kutilové, chalupáři nebo se věnují ručním pracím a mají ekologické cítění. Zajímavé také je, že i když ekonomické tituly čte jen přibližně 5 % populace ve věku 12 až 79 let, mezi vědci (bez ohledu na obor) je 18 % čtenářů ekonomických titulů. To se projevuje například tím, že časopis Ekonom je mezi vědci titulem s druhou nejvyšší afinitou a je v této sociodemografické skupině čten 3,5 krát více než v obecné populaci. I další ekonomický týdeník Euro je čten mezi vědci 3,3 krát více než v celkové populaci.

MEDIA PROJEKT je kontinuální výzkum čtenosti tisku realizovaný pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur ASMEA výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK. Výzkumu se ročně účastní 25 000 respondentů ve věku 12 – 79 let dotazovaných v 90 % formou face to face za použití přenosných počítačů (CAPI) a v 10 % metodou CAWI (dotazování prostřednictvím webu). Vzorek respondentů je rovnoměrně strukturován podle struktury celkové populace ČR. MEDIA PROJEKT probíhá od roku 1994 a je průběžně metodicky zdokonalován. Unie vydavatelů

OCENĚNÍ DAŇAŘ ROKU

V pražském hotelu International byli ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně vyhlášeni vítězové z již 9. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku 2018. V soutěži pořádné společností Wolters Kluwer ČR jsou na základě hlasování odborné i laické veřejnosti odměňováni ti nejlepší daňoví specialisté a osobnosti z oblastí daní.

Vedle toho jsou oceňovány také tři Nejvstřícnější finanční úřady roku 2018 a Nejžádanější zaměstnavatel v daních za rok 2018. Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení žebříčku Největších poradenských firem roku 2018, jehož sestavení podpořila mezinárodní poradenská síť ETL Global.

Hlasování tohoto ročníku soutěže probíhalo od 6. listopadu 2018 do 7. ledna 2019. Letos bylo do soutěže nominováno 52 daňových specialistů a osobností a nejvíce obsazenou kategorií se stal Daňař roku v oblasti Správy daní.

Slavnostní galavečer probíhal za účasti většiny nominovaných kandidátů a řady významných osobností. O přátelsky odlehčenou atmosféru se postarala moderátorka Jana Víšková, která provázela i minulé ročníky. Předávání ocenění pak bylo zakončeno příjemným hudebním vystoupením.

Boj o titul Nejžádanějšího zaměstnavatele v daních vyhrála společnost TPA Tax, s. r. o., která obhájila vítězství z minulého roku (ale též z let 2013 a 2015). Na druhém místě se umístila společnost Deloitte Advisory s. r. o. Daňovou osobností roku 2018 za státní sféru se stal Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Za komerční sféru získal titul Jiří Nesrovnal zastupující společnost N-Consult.

Titulem Daňař roku 2018 v oblasti Daň z přidané hodnoty se může pyšnit Petr Vondraš ze společnosti Moore Stephens s. r. o. V oblasti Správy daní se stala Daňařem roku Jana Jarešová z Generálního ředitelství cel a v mezinárodních daňových vodách kralovala v roce 2018 Hana Skalická (Advokátní kancelář Skalická), jež obdržela titul Daňař roku v oblasti Mezinárodního zdanění.

Největšími daňovými nadějemi se stali Soňa Hanigovská ze společnosti Fučík & partneři, s. r. o., Tomáš Brokl působící v ECS tax services s. r. o. a Matěj Nešleha ze společnosti KODAP Jihlava.

Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen daňové poradkyni a lektorce Martě Šťastné (Bohemian tax & accounting s. r. o.).

Z rukou ministryně financí Aleny Schillerové si převzaly ocenění tři Nejvstřícnější územní pracoviště finančních úřadů, jež byly zvoleny širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů):
• Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Hořicích
• Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
• Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I

Letos poprvé byla vyhlášena kategorie ETL Největší poradenské firmy roku 2018, jejíž podstatou je sestavení žebříčku největších poradenských firem na základě několika sledovaných ukazatelů. Jak uvedl Robert Jurka z ETL Global, touto novou kategorií soutěže se chceme přiblížit zemím, v nichž je sestavování obdobných žebříčků tradicí. Vyjma poradenských firem z tzv. velké čtyřky se této kategorie zúčastnily a poskytly potřebné údaje všechny poradenské firmy, jež patří z hlediska obratu v České republice k nejsilnějším. Andrea Doušová

V JIHLAVSKÉ NEMOCNICI EXPERT NA AKUPUNKTURU

Doktor Petr Vylam z jihlavské nemocnice je odborníkem na akupunkturu a do budoucna plánuje nabízet své služby také pacientům na Vysočině jako doplněk tradiční léčby. Své znalosti a odbornost v tomto oboru odjel v září loňského roku prohloubit přímo do Číny do Nemocnice tradiční čínské medicíny ve Wuhanu. V průběhu tříměsíčního pobytu si osvojil základní principy Zhenjiu, účastnil se léčebných postupů na jednotlivých odděleních nemocnice, a kromě různých typů aplikované akupunktury, přihlížel také operacím štítné žlázy. „Tradiční čínská medicína pojem akupunktura vůbec nezná, v Číně se používá výraz Zhenjiu, složený ze znaků - jehla a oheň,“ vysvětluje doktor Petr Vylam.

Nemocnice tradiční čínské medicíny ve Wuhanu sídlí v několika budovách a pacienti se zde dostanou jak k běžně známým diagnostickým vyšetřením západního směru, tak i tradičním postupům čínské medicíny se zapojením akupunktury, léčivých bylin, masáží nebo cvičení. „Akupunktura je vždy součástí jakékoliv léčby a věří ji pacienti i lékaři. Nejčastěji se aplikuje na stavy po mozkových příhodách, různá nervová postižení, bolesti zad a velkých kloubů, ale i na léčbu obezity nebo bolesti břicha a doplňuje rovněž léčbu onkologických onemocnění,“ doplnil Petr Vylam a pokračuje: „Je zcela běžné, že lékař aplikuje 30 až 50 jehliček u jednoho pacienta, často s aplikací elektrického proudu. Velmi mě zaujalo také používání moxy, což je velká cigareta ze sušeného pelyňku, která intenzivně voní a zapálená se přikládá na bolavé místo pomocí speciálního dřevěného držáku.“

Poznatky ze studijní cesty v Číně chce nyní Petr Vylam využít při své práci v jihlavské nemocnici. „Rád bych po dohodě s vedením nemocnice a kraje nabízel akupunkturu jako doplňkovou léčbu zejména u pacientů s bolestmi páteře, kloubů nebo chronickými bolestmi a podpořil stávající terapii u chronických onemocnění. Jednalo by se o placenou službu nehrazenou z veřejného pojištění. V nabídce jihlavské nemocnice by se mohla akupunktura objevit už letos v létě,“ nastínil plány do budoucna doktor Vylam. Cestu Petra Vylama do Číny podpořil Kraj Vysočina částkou 20 tisíc korun. Ing. Jitka Svatošová

BEZPEČNÁ NEMOCNICE V TŘINCI

V letošním už 11. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice zabodovala u odborné poroty se svým projektem zaměřeným na profesionální paliativní péči Nemocnice Třinec. Druhé místo zůstává na Vysočině a patří krajské Nemocnici Třebíč, třetí místo získal projekt Krajské nemocnice Liberec. Tato tři zdravotnická zařízení se budou v následujícím roce pyšnit přiděleným přívlastkem „bezpečná“. Soutěž Bezpečná nemocnice vyhlašuje Kraj Vysočina a partneři. V letošním roce porota posuzovala 21 zaslaných projektů. Výsledky byly vyhlášeny v Horáckém divadle Jihlava 7. února 2019 v rámci Konference Dny bezpečí.

Projekty přihlášené do soutěže Bezpečná nemocnice nabízí analýzu stávajícího stavu bezpečí zdravotní péče v konkrétním zdravotnickém zařízení, zdůvodnění vážnosti problému řešeného projektem, popis řešení a vyhodnocení účinnosti řešení. Komise se zaměřuje mimo jiné také na možné využití zkušeností vyplývajících z projektu v jiných zdravotnických zařízeních včetně případné specifikace typů zařízení, kde lze projekt aplikovat. Tématem letošního ročníku bylo bezpečí a kvalita ve zdravotnictví s dovětkem: Jak čelit aktuálním problémům a výzvám.

„Moderní medicína a moderní zdravotnictví přináší kromě obrovského množství nových klinických poznatků, nových léků i moderních technologií také řadu nových rizik, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky, potřebu řešení nových situací, na které musí umět zdravotníci a další lidé v nemocnicích adekvátně reagovat. Právě výběrem tématu reagujeme na neustálou potřebu sdílení příkladů dobré praxe,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Ten spolu s náměstkyní ministra zdravotnictví Alenou Šteflovou předal oceněným nemocnicím symbol soutěže.

Výsledky 11. ročníku soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice, Jihlava, 7. února 2019:

1. místo Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, projekt "Paliativní péče v nemocnici"
Zavedením projektu do praxe chce vedení Nemocnice Třinec změnit obecnou paliativní péči na specializovanou paliativní péči, což je aktivní interdisciplinární péče poskytovaná pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách paliativní péče speciálně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi. Poskytování paliativní péče je hlavní pracovní náplní tohoto týmu.

2. místo Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, projekt "Edukace zaměstnanců Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v hygienické dezinfekci rukou pomocí UV lampy"
Projekt „Edukace zaměstnanců Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v hygienické dezinfekci rukou pomocí UV lampy“ vštěpuje zaměstnancům nenásilnou formou, že hygiena rukou je základní, nejlevnější a nejúčinnější způsob prevence nemocí spojených se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistence.

3. místo Krajská nemocnice Liberec, a.s., "Projekt "Naše sestra"

Projekt k vytvoření nové ošetřovatelské dokumentace vznikl z důvodu navýšení administrativní zátěže zdravotníků v posledních letech spojeného s nedostatkem středního nelékařského personálu. V ošetřovatelské dokumentaci jsme se potýkali s velkým počtem různých formulářů se spoustou předdefinovaných ošetřovatelských diagnóz, které nebyly příliš srozumitelné. Výtěžnost těchto dat byla také mizivá. V rámci projektu vznikl zcela nový koncept ošetřovatelské dokumentace, která je podpořen jasnými interními předpisy. Dochází tak k provázanosti celého ošetřovatelského procesu s vedením zdravotnické dokumentace, přičemž jsou nastavena stručná pravidla, podle kterých je tento proces v KNL realizován.

4. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, projekt "PRŮVODCE NEMOCNICÍ PODPORA PRO PACIENTY A KLIENTY NEMOCNICE" 5. místo Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, projekt "Zefektivnění procesu bezpečné medikace, přípravy a podávání cytostatik a biologické léčby cestou nové softwarové podpory"

Soutěž Bezpečná nemocnice je součástí celostátní odborné konference Dny bezpečí zaměřené na oblast zdravotnictví a směřované k problematice kvality a bezpečí v rámci poskytované zdravotní péče. Partnerem soutěže Bezpečná Vysočina jsou už tradičně společnost Johnson & Johnson, s.r.o., Spojená akreditační komise, o.p.s., Project HOPE-Česká republika, o.p.s. a Česká asociace sester, o.s. Ing. Jitka Svatošová

PENÍZE Z POVOLENEK VRÁTIT KARLOVARSKU

Peníze z emisních povolenek jsou mimořádným příjmem státu, který by se měl vrátit do strukturálně postiženého regionu. Takový je požadavek Karlovarského kraje, o kterém chce jednat s premiérem Andrejem Babišem. V příštích čtyřech letech jde o více než 8 miliard korun, které odejdou do státního rozpočtu. Kraj by je místo toho mohl využít například na podporu vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Po jednání se zástupci společnosti Sokolovská uhelná a s vedením měst Sokolov a Chodov to řekla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Karlovarský kraj zároveň osloví další dva strukturálně postižené regiony, aby společně vytvořily zákonodárnou iniciativu, tedy změnu zákona o obchodování s emisními povolenkami, případně zákona o regionálním rozvoji. „Cena emisních povolenek se navyšuje, a tak nám už dnes hrozí, že i když má Sokolovská uhelná zásoby uhlí na 20 let, k útlumu těžby může dojít mnohem dříve.

Je proto nutné, aby finanční prostředky, které odcházejí do státního rozpočtu, zůstaly v našem regionu. Ten je v mnoha ukazatelích na posledních příčkách mezi kraji, ať se to týká HDP na obyvatele, přílivu peněz ze státního rozpočtu i EU. Chceme, aby peníze za emisní povolenky v regionu zůstaly na zvláštním účtu, ze kterého by šly peníze do programu na tvorbu vysoce kvalifikovaných pracovních míst a dalších důležitých projektů," vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Společnost v současnosti zaměstnává 3 tisíce lidí, útlum těžby se ale dotkne až 15 tisíc obyvatel regionu.

Její slova potvrdil předseda Dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná František Štěpánek, který zároveň upozornil na to, že podobně jako v sousedním Německu musí i náš kraj už dnes řešit, co bude po odtěžení uhlí. „Cílem systému povinnosti nákupu tzv. emisních povolenek pro vypouštění CO2 je potlačení spotřeby fosilních paliv, prioritně uhlí, při výrobě energií. Tzn. omezení a v konečném důsledku rychlejší ukončení těžby a spalování uhlí.

V sokolovském regionu dojde k urychlení útlumu oboru, který byl po mnoho generací zcela dominantní. Vlivem zdražení emisních povolenek na úroveň přesahující 20 EURO za jednu povolenku dosáhne v následujících letech platba za Sokolovskou uhelnou úroveň 2,5 miliardy Kč ročně. Považujeme za korektní a nutné, aby tyto finanční prostředky byly v plné míře využity pro strukturální změnu našeho regionu, prioritně pro tvorbu nových pracovních míst s odpovídající kvalifikací.

Pro stabilní budoucnost regionu je nutno zabránit odlivu kvalifikované části obyvatel a vytvořit odpovídající podmínky pro návrat vzdělané mladé generace po studiích zpět. Očekáváme obdobný přístup k regionům s útlumem uhlí v České republice, jako je připravený v sousedním Německu. Jsem přesvědčený, že by se na Sokolovsku vzhledem k rozsahu útlumu mohl a měl realizovat pilotní projekt, který by prokázal, že lze provést řízený útlum souběžně s restrukturalizací a bez sociálních otřesů. Je plně oprávněný a srozumitelný požadavek, aby finanční prostředky získané ekonomických tlakem na útlum těžby uhlí byly využity ke kvalitní strukturální změně v postiženém regionu," uvedl František Štěpánek.

Diskutovalo se také o návrhu Evropské komise, která chce v budoucím programovém období čerpání dotací od roku 2021 rozdělit evropské regiony na tři skupiny. Karlovarský kraj by přitom spadal mezi méně rozvinuté regiony, kam by šly desítky milionů korun a nejvyšší dotace na jednotlivé projekty. Vláda ČR chce naproti tomu rozdělit regiony jen do dvou skupin, strukturálně postižené kraje včetně Karlovarského by tak musely soutěžit o peníze na projekty s podstatně bohatšími regiony. I o tomto postoji vlády chce hejtmanka jednat s premiérem a ministry. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

METACÍ VŮZ ŽÁKŮ VYHRÁL SOUTĚŽ SOBOTŮ

Metací vůz postavený týmem žáků Základní školy V Sadech Havlíčkův Brod zvítězil v soutěžní přehlídce LEGO Robot, kterou pro žáky 7. – 9. tříd premiérově vyhlásil Kraj Vysočina s partnery. „Sofistikovaný, multifunkční model zaujal porotu svým nadčasovým designem, důvtipným přístupem k mechanismu zametání a porota ocenila i prezentační schopnosti konstrukčního týmu,“ popsala radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. V nižších kategoriích, kde nehrála roli originalita sestrojeného robota, protože ta byla dána zadáním, si díky rychlosti a přesnosti průjezdu na zlato sáhli žáci ZŠ Jihlava Rošického a Gymnázium Jihlava.

Soutěžní přehlídky LEGO Robot, kterou letos v pilotním ročníku uspořádal pro základní školy a gymnázia Kraj Vysočina spolu se společnosti BOSCH Diesel Jihlava, se účastnilo 15 týmů z šesti škol. Pro dvoučlenné týmy byly připraveny tři kategorie obtížnosti. Dvě s jasně danou podobou robota, kde se hodnotila zdařilost konstrukce, provedení, prezentace práce a čas, za který robot podle vodící čáry zdolal komplikovanější dráhu s úchopem předmětu až po náročnou volnou kategorii, kde už mohly týmy stavět vlastní konstrukci, avšak pohyblivou a vydávající zvuky.

Mezi volnými podobami robota se objevil metací vůz, lunaparková atrakce ze žďárské pouti, maskovaný tank nebo auto budoucnosti. „Letošní přehlídkový ročník jsme vyhlásili z důvodu zjištění zájmu škol o stavění z Lega. Zájmem jsme byli příjemně překvapeni, takže příští rok naplánujeme první oficiální závod,“ prozradila Jana Fialová.

„Náš model neměl žádnou inspiraci. Metací vůz jsme postavili, protože se nám něco namotávalo na motor a začalo to ometat podložku. Design metacího vozu je náš vlastní, funkce jsme přidávaly postupně. Možná v budoucnu vymyslíme něco, co nám bude samo uklízet stůl," přemýšlel Aleš Strnad z vítězného týmu. Všechny přihlášené školy si odnesly nové Lego stavebnice, tak aby mohly v příštím ročníku opět zabodovat. Ing. Jitka Svatošová

FESTIVAL FILMŮ JIHLAVA V BRUSELU

To nejlepší z loňského ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava včetně několika vítězných snímků je od 6. do 12. února k vidění v Belgii. Organizátoři letos vsadili na osvědčená kina v centru Bruselu Cinema Aventure a Cinema RITCS a vůbec poprvé se promítá také mimo hlavní metropoli v Gentu. Zahajovacím filmem Ozvěn, které jako už tradičně odstartovaly na půdě Evropského parlamentu pod záštitou europoslance Pavla Poce, byl snímek režiséra Jakuba Červenky Hovory s TGM.

Slavnostního zahájení v Evropském parlamentu a následné diskuse s režisérem Červenkou se letos zúčastnilo více než 140 diváků. Nechyběla mezi nimi ani náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová a rovněž velvyslanec České republiky v Belgickém království Pavel Klucký. „Belgické Ozvěny získávají rok od roku více příznivců, což potvrzují stále zaplněnější promítací sály i zvyšující se počet zapojených kin. Přímo na místě vznikla myšlenka zkusit ve spolupráci s velvyslanectvím rozšířit ozvěny jihlavského festivalu také do německy mluvících zemí,“ řekla na zahajovacím večeru náměstkyně Jana Fischerová.

Film Hovory s TGM, pod jehož scénářem je podepsán Pavel Kosatík, získal na loňském 22. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě zvláštní uznání v soutěžní sekci Opus Bonum. Snímek zasazený do roku 1928 zachycuje smyšlený rozhovor mezi prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem a spisovatelem Karlem Čapkem. „Je to film o dvou mimořádných mužích, je o tom, že emoce mohou být někdy silnější než myšlenka, i u tak výjimečných lidí,“ řekl o svém filmu režisér Jakub Červenka.

Letošní Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii se uskutečnily ve spolupráci Kraje Vysočina, města Jihlavy, MFDF Jihlava, Českého centra v Bruselu, europoslance Pavla Poce, Velvyslanectví ČR v Bruselu a bruselských kin RITCS, Aventure a KASKcinema v Gentu. Ing. Eva Neuwirthová

NÁVŠTĚVNOST KULTURY NA VYSOČINĚ

Celkový počet návštěvníků kulturních organizací zřizovaných Krajem Vysočina se za uplynulý rok zastavil na čísle 438 074. Do výsledku návštěvnosti se nejvýrazněji promítly aktivity související s probíhajícím projektem „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Hrad Roštejn, který spravuje Muzeum Vysočiny Jihlava, největší sbírkotvorná organizace zřizovaná krajem, patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším výletním cílům Vysočiny. Jeho branami projde ročně i přes 50 tisíc návštěvníků, jako tomu bylo v rekordním roce 2015.

První omezení provozu přišlo již v roce 2017. I přesto, že v roce 2018 byla větší část objektu zcela uzavřena, navštívilo tento lovecký hrádek více než 28 tisíc zájemců. Znovuotevření všech obnovených interiérů hradu s novými expozicemi a prohlídkovými trasami se milovníci Roštejna dočkají v létě letošního roku, ale stavební úpravy nádvoří, předhradí i fasád se budou záporně projevovat až do podzimu 2020. Zmiňovaný projekt, díky kterému je opravdu na co se těšit, je podpořen Evropskou unií z programu Integrovaný regionální operační program. Snížení počtu návštěvníků zapříčinilo také stěhování telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava do nových prostor - Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity.

Celkovému kolísání návštěvnosti se v budoucnu nelze vyhnout. Z důvodu celkové obnovy expozic není už v současné době veřejnosti přístupné Muzeum řemesel v Moravských Budějovicích, které je pobočkou Muzea Vysočiny Třebíč. V letošním roce bude zahájena výstavba chybějícího návštěvnického zázemí Hradu Kámen, který je pod správou Muzea Vysočiny Pelhřimov.

Naopak do celkové návštěvnosti se kladně propisuje Muzeum Vysočiny Třebíč – úspěšný projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“, dokončený v roce 2013, byl rovněž podpořen Evropskou unií. Návštěvnicky mimořádný rok 2018 mají za sebou také krajské galerie. V Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě se naplno projevilo osobní nasazení personálních posil v oblasti edukačních programů, vztahů s veřejností i v týmu kurátorek.

V Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě se překvapivě nepromítlo omezení v důsledku investiční akce, která si vyžádala téměř půlroční uzavření výstavních prostor z důvodu stavebních úprav – naopak, celková návštěvnost se zvedla díky výjezdním výtvarným dílnám mimo prostory galerie a také mimořádným a velmi atraktivním výstavním projektům nadregionálního charakteru v druhé polovině roku.

„Horácké divadlo Jihlava mělo naplánovány změny v rozvrstvení repertoáru mezi velkou a malou scénou a avizovalo o 15 představení méně než v předchozím roce. Kromě toho se divadlo potýkalo se zdravotními problémy hereckého souboru a zrušeno muselo být šest představení“, popsal důvody poklesu návštěvnosti HDJ v porovnání s rekordním rokem 2017 vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ladislav Seidl. S celkovým počtem diváků převyšujícím 60 tisíc jde o úspěšný rok, ve kterém se projevily náročnější tituly dramaturgie 78. sezóny „Sdílení“.

Krajská knihovna Vysočiny přivítala více než 167 tisíc fyzických návštěvníků i přes to, že se dlouhodobě potýká s prostorovým omezením pro svou činnost. Jedná se však o stav, který má již své řešení. Výstavba nové budovy krajské knihovny byla zahájena v srpnu 2018, realizátor stavby se zavázal objekt předat k užívání v roce 2020.

Podrobnější informace o tom, jak se dařilo krajským příspěvkovým organizacím na úseku kultury v roce 2018 a s jakým očekáváním vstoupily do roku 2019, jsou zveřejněny na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Kultura, památky a cestovní ruch „Ohlédnutí za uplynulým rokem 2018 v příspěvkových organizacích“. Data za uplynulé roky jsou k dispozici v sekci Analytické a statistické služby Kraje Vysočina. Ing. Jitka Svatošová