iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Exekutorka Studená z Přerova zpronevěřila 22 milionů

Exekutorka ze severní Moravy podle policie nevyplatila 22 milionů korun, čelí obvinění ze zpronevěry a zneužití pravomoci úřední osoby. Na policejním webu to uvedl mluvčí Pavel Šváb. V případě uznání viny u soudu ženě hrozí až deset let vězení. Kauzu vyšetřovali jihomoravští specialisté z odboru hospodářské kriminality na základě žádosti o změně místní příslušnosti kvůli možné podjatosti jejich kolegů. Podle informací České justice jde o exekutorku Jitku Studenou z Přerova.

Kauza exekutorky ze severní Moravy, která je podezřelá ze zpronevěry 22 milionů korun je velice složitá. „Spisový materiál váží 70 kilogramů, čítá 16.000 listů. V nich je zadokumentováno celkem 211 skutků,“ uvedl mluvčí brněnské krajské policie Pavel Šváb.

Kriminalistům se podařilo zajistit a zprovoznit exekutorský program z počítače obviněné, ze kterého pořídili i dostatek důkazů. Vyplývá z nich, že za několik let vymohla na exekucích téměř 37 milionů korun, věřitelům ovšem nedoputovalo na účty 22 milionů korun.

„Vyšetřování kauzy bylo velmi náročné, obviněná se dobře orientovala v trestním řízení a bylo navíc třeba projít a zmapovat tisíce exekutorských spisů. Vinu se snažila svést i na své zaměstnance, ovšem dispoziční právo k účtu měla jako jediná,“ uvedl mluvčí.

KDO NAHRADÍ KONČÍCÍ PŘEDSEDY VRCHNÍCH SOUDŮ?

Výměna v čele Nejvyššího správního soudu (NSS) odstartovala proces personálních změn v justici, na jehož konci bude kompletní obměna vedení všech krajských a vyšších soudů během následujících dvou let. Stávajícím předsedům totiž budou průběžně končit jejich mandáty, někteří pak uvažují dokonce o dřívější výměně.

Sedmého února uplyne lhůta pro přihlášení se kandidátů do výběrového řízení na obsazení funkce předsedy Krajského soudu v Ostravě. Stávající předsedkyni Ivě Hrdinové končí letos její sedmiletý mandát.

V září uplyne sedmileté funkční období také předsedovi Vrchního soudu v Olomouci Robertu Grygovi a následovat bude krátce po něm předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš. Proces výběru na obě místa se tedy spustí letošní rok.
V roce 2020 se budou vybírat předsedové hned čtyř, a dokonce možná i pěti krajských soudů. V čele královehradecké justice skončí v červnu 2020 Jan Čipera, v říjnu pak předsedové krajských soudů jihočeského a plzeňského, Milan Tripes a Miloslav Sedláček, a Městského soudu v Praze Libor Vávra. V jeho případě je však otázkou, zda neodejde na jiný post v justici dříve.

Vávra místo Bureše?

Prezident Miloš Zeman totiž zmínil Vávru jako svého dalšího kandidáta na soudce Ústavního soudu. Mezi soudci se totiž dlouhodobě mluví o dalším ústavním soudci, který uvažuje o rezignaci ze zdravotních důvodů obdobně, jako učinil Jan Musil. Není vyloučen ani Vávrův příchod na Vrchní soud v Praze po Jaroslavu Burešovi.

Mimochodem, jako o dalším uchazeči o uvolněnou Burešovu židli se mezi zdejšími soudci mluvilo i o Josefu Baxovi. Baxa, sám původně trestní soudce, navíc krátce na tomto soudu působil. Před vznikem NSS sem přešel na krátkou dobu se souhlasem tehdejšího předsedy Stiboříka, aby se mohl automaticky stát soudcem NSS.

V roce 2021 se pak proces personální obměny v čele krajských a vyšších soudů uzavře výběrem nových předsedů krajských soudů v Brně a Ústí nad Labem.

Žádný z funkcionářů nesmí svůj mandát opakovat, není však vyloučen jeho přechod na jiný z předsednických postů. Všechny funkcionáře bude do jejich funkcí jmenovat prezident Miloš Zeman. Ten již v minulosti odmítl jmenovat kandidáta na předsedu, který vyhrál výběrové řízení a byl mu navržen ke jmenování. V roce 2014 se to týkalo kandidáta na předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem Jana Veselého. Petr Dimun, ceskajustice.cz

SOUDCE TICHÝ ZBAVEN PRO NEZPŮSOBILOST, DUŠEVNÍ PROBLÉMY

Případ bývalého soudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci (OS) Jana Tichého, kterého kárný senát začátkem ledna zbavil funkce pro zdravotní nezpůsobilost, přinesl možné vodítko, podle jakých kritérií hodnotit způsobilost soudců okresních soudů pro výkon jejich funkce.

Dnes již bývalý soudce OS Jan Tichý trpěl podle zjištění kárného senátu dlouhodobými zdravotními problémy duševní povahy, v jejichž důsledku nezvládal výkon funkce soudce. „Dle sdělení navrhovatele, po skutkové stránce Mgr. Tichým nezpochybňovaného, byl Mgr. Tichý v roce 2018 kvůli psychickým problémům třikrát v pracovní neschopnosti, jednou 15 pracovních dnů, poté 25 pracovních dnů, poté 18 pracovních dnů.

Zdravotní volno i dovolenou si vybíral z větší části po půldnech, s odůvodněním, že není schopen dopoledne přijít do práce (např. kvůli tomu, že noc či dvě noci nespal). 17 dnů dovolené čerpal po půl dnech, takže 34 dnů nevykonával funkci celý den; rovněž zdravotní volno čerpal vesměs po půldnech“, popisuje se stav soudce v písemném odůvodnění rozhodnutí. O líčení ve věci Česká justice už dříve informovala.

Kárný senát v čele se soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS) Karlem Šimkou si pro účely posouzení způsobilosti kárně žalovaného pro výkon funkce soudce vyžádal posudek od znaleckého ústavu Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zdejším odborníkům stanovil také kritéria, na která se mají při hodnocení zaměřit. Předně zda je soudce schopen, i přes jeho duševní stav a případné duševní poruchy, podávat ve funkci soudce nalézacího soudu dlouhodobě vysoký pracovní výkon spočívající v náročné intelektuální práci. Tu charakterizovali následovně:

• Čtení a porozumění složitým právním textům či textům popisujícím složité skutkové situace, včetně schopnosti v těchto textech nalézt logické či věcné chyby a zavádějící či nepřesné informace;

• zjišťování skutkových stavů prostřednictvím komplexního vyhodnocení často nejednoznačných, protichůdných, nepravdivých či nepřesných dílčích informací a někdy informací odborných, vyžadujících vysvětlení odborně kvalifikovanou osobou (typicky znalcem);

• provádění komplexních úvah o povinnostech či právech plynoucích pro jednotlivce ze zjištěných skutkových stavů;

• řešení složitých problémů právní a skutkové povahy pod trvalým časovým tlakem;

• komunikace s lidmi vedoucími navzájem právní spory, řešení jejich konfliktů, řízení jednání směřujících k řešení těchto konfliktů, schopnost čelit občasnému tlaku těchto lidí (např. projevům jejich rozjitřených emocí);

• setrvalou organizační práci při řízení dalších osob vykonávajících dílčí, avšak nezřídka složité asistenční činnosti (zapisovatelek, vedoucích kanceláří, vyšších soudních úředníků, případně asistentů soudců aj.), sledování lhůt spojených s výkonem práce, efektivní plánování vlastního pracovního času i pracovního času svých spolupracovníků;

• trvalé přiměřené sebevzdělávání, zejména udržování a aktualizaci odborných právních znalostí a schopností porozumět i některým mimo právním aspektům skutkových stavů, jež posuzuje;

• schopnost dlouhodobě rozhodovat právní spory uvážlivě, nestranně, racionálně a s nadhledem, bez významnějšího ovlivnění emocemi, stresem či změnami nálad.

Byla-li by odpověď záporná, měli odborníci odpovědět na otázku ohledně „vysoké míry pravděpodobnosti“ zlepšení stavu tak, aby těmto nárokům soudce dostál. Na závěr kárný senát žádal odpověď na to, zda je kárně obviněný soudce v takovém stavu, aby byl schopen se soudu aktivně účastnit, chápat svoji situaci a zhostit se svojí obhajoby.

Z výsledku šetření vyplynulo, že Tichý trpí ataky stavů, které způsobují jeho vyřazení z výkonu funkce soudce a mají negativní dopad na činnost soudu. „Psychická porucha, jíž Mgr. Tichý trpí, nemá podle provedených zjištění negativní vliv na jeho obecné intelektuální schopnosti, včetně obecných kompetencí dotyčného jako právníka.

Má však podstatný vliv tím, že mu setrvale, obvykle po dobu několika desítek dnů v roce, brání jako soudci pracovat, čímž do výkonu jeho funkce vnáší výrazné nepravidelnosti, nárazovost a průtahy“, konstatuje kárný senát v písemném odůvodnění rozhodnutí, kterým zbavil Jana Tichého funkce soudce pro nezpůsobilost. Petr Dimun, ceskajustice.cz

PEDOFIL DOSTÁL NA 9 LET ZA MŘÍŽE

Učitel tance, který se v září 2018 přiznal k tomu, že zneužíval holčičky v předškolním věku a měl s jednou z nich dvouletý sexuální vztah, byl v pátek odsouzen k devíti letům vězení. Matce dívky, která o zneužívání své dcery věděla, dal soud tříletou podmínku. Pokud by během pěti let spáchala trestný čin, půjde do vězení.

Soud k trestu Dostálovi uložil ústavní sexuologickou léčbu a maximální, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi. Matku znásilňované dívky potrestal podmínkou za obchodování s lidmi a za ohrožování výchovy dítěte. Verdikt není pravomocný. Dostál i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

„Působil mnoho let v mateřských školkách. Byl velmi úspěšný, milovaný holčičkami i chlapečky, učitelky i rodiče si ho vážili. Vytvořil kolem sebe aureolu vynikajícího učitele, který učí malé děti bezprostřednosti,“ popsala Dostála předsedkyně senátu pražského městského soudu Monika Křikavová.

Upozornila na to, že obžalovaný u soudu sice projevil lítost, tu však střídaly jeho až agresivní slovní projevy, v nichž vinu svaloval na své svěřenkyně. Tvrdil, že ho holčičky samy sváděly a doprošovaly se jeho pozornosti. „Oběť není nikdy vinna. Dítě nemá nikdy za žádných okolností odpovědnost, má ji dospělý. Dítě není dostatečně zralé, aby vůbec mohlo pochopit, co se děje,“ zdůraznila soudkyně.

„Pohlavní zneužívání je častější, než si dovedeme představit. Pachatelem často bývá blízký oběti,“ uvedla Křikavová. Počet dívek, které Dostál zneužil, se ve skutečnosti může blížit čtyřiceti. „Velká část obětí zneužití nepřizná. Děti mohou své trauma popírat,“ dodala.

Úplatky za mlčení

Dívčině matce soud uložil pouze podmíněný trest, protože upřednostnil zájem oběti. Znalec totiž konstatoval, že dívčin narušený morální, sexuální, sociální i emoční vývoj lze zlepšit jen v úplné rodině. Matka se musí na základě rozhodnutí soudu podrobit dohledu probačního úředníka a programům psychologického poradenství.

„Je nutno zvážit, jestli je opravdu potřeba, aby se paní obžalovaná vrátila domů a pečovala o dítě a zda tento zájem převažuje nad zájmem společnosti, aby byla potrestána nepodmíněným trestem,“ okomentovala páteční jednání státní zástupkyně Jana Murínová.

Soudkyně v pátek zkritizovala okolí Dostála i obětí za to, že bylo k počínání obžalovaného lhostejné. Naznačila také, že některé matky zneužívaných dívek si nechaly od učitele zaplatit za to, že věc neohlásily. Podle znalce je šance na Dostálovo vyléčení mizivá. Navzdory tomu Dostál ve čtvrtek u soudu uvedl, že chce léčbu zahájit co nejdříve. Možnost léčení je však možná až po výkonu trestu.

Podle soudkyně by mohl být Dostál oproti pachatelům, jejichž emoční kvocient je velmi nízký, schopen zlepšit svůj náhled na to, co dělal. „Možná by si měl načíst víc literatury o obětech pedofilie. Veškerá problematika, o které obžalovaný hovořil se týkala pouze pedofilů. Nezmínil nic, co by se týkalo toho, jaké důsledky má na oběti pohlavní zneužívání,“ uvedla.
Státní zástupkyně pro Dostála původně požadovala nejvyšší možný trest, tedy 12 let vězení. Pro spolu obžalovanou ženu žádala osm let za mřížemi.

Soudkyně uvedla, že horní hranice sazby za znásilnění je určena pro činy s mnohem brutálnějšími následky nebo pro recidivisty. Zohlednila také to, že učitel doposud nebyl trestán. Petr Dostál ve čtvrtek u soudu uvedl, že celou situaci nese velmi špatně. Uvedl, že se kvůli projednávání případu a pocitům viny zhoršil jeho zdravotní stav.

Přestože vyjádřil lítost nad tím, co dívky nyní prožívají, trval na tom, že trauma jim nezpůsobil on, ale policisté, státní zastupitelství a média. „Není zneužití jako zneužití,“ zdůraznil s tím, že v dívce prý našel svou ideální partnerku. „Co jsme komu udělali? Ve srovnání s tím, co se děje ve světě, tak co je na tom, že si jedna žákyně užívala s učitelem?“ tázal se.
Učitel tance

Podle státní zástupkyně Dostál v letech 2015 a 2016 zneužil ve svých tanečních kroužcích deset holčiček v sedmi různých pražských školkách, jedenáctou pak na letním tanečním soustředění u Strakonic. Není zneužití jako zneužití, řekl pedofil u soudu. S holčičkou se prý milovali.

Zatímco ostatní děti tancovaly, lákal vyhlédnuté dívky na židli, kterou záměrně postavil stranou a na kterou předem zaměřil skrytou kameru. Dívky pak podle obžaloby líbal, hladil, držel za hýždě a prováděl kopulační pohyby. Pornografické nahrávky si uchovával.

U tří holčiček pak zašel ještě dál. Dvěma prý ve svém pokoji na tanečním soustředění prováděl orální sex. Se třetí údajně chodil do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, drželi se za ruce a líbali. Dostál dívenku oslovoval „královno“, zatímco ona jeho „králi“.

Dívku si prý muž s vědomím její matky nejméně dva roky pravidelně vodil k sobě domů, kde ji sexuálně zneužíval. Matka loni v září přiznala, že Dostálovi dceru svěřovala i třikrát týdně. Muž ji měl údajně ujišťovat o tom, že její dcera je jeho životní láska. Podle obžaloby s ní pořídil 109 pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií. /r/