iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Karlovarsko vyřešilo problém s autobusovými spoji

Na začátku roku 2019 došlo ve veřejné linkové dopravě v našem kraji ke změnám komerčních linek Dopravního podniku Karlovy Vary. Změny může dopravce provést, aniž by o tom informoval kraj, města či obce. V důsledku toho se mnohým obyvatelům obcí zkomplikovala doprava do škol, do zaměstnání či k lékaři. Na základě podnětů od starostů hned situaci začala řešit hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a další členové vedení kraje ve spolupráci s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje

Problém se týká především linky 421101 Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov a 421111 Karlovy Vary – Ostrov, ale i dalších spojů. Dopravní podnik totiž změnil trasy spojů, které nyní vedou mimo obce Dalovice, Sadov a Hájek a tak se stalo, že obyvatelé těchto obcí nemají k dispozici spoje, na které byli léta zvyklí. „Pověřila jsem ředitele naší organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, aby ve spolupráci se starosty Dalovic, Sadova, Hájku a s dalšími okamžitě jednali se zástupci Dopravního podniku Karlovy Vary. Výsledkem je to, že se upraví jízdní řád, aby linka Karlovy Vary – Ostrov zase jezdila tak, jak občané potřebují,“ uvedla hejtmanka.

Dopravní podnik Karlovy Vary také ukončil provoz komerční linky 421110 Karlovy Vary - Loket – Sokolov. Starosta města Loket Petr Adamec požádal Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, zda by bylo možno upravit stávající ranní spojení z Lokte do Karlových Varů. Dopravce Autobusy Karlovy Vary ve spolupráci s Koordinátorem zpracoval návrh úpravy trasy spojů, které specifikovalo město Loket, na lince 481810 Krásno - Horní Slavkov - Loket - Karlovy Vary tak, aby se zlepšila dostupnost spojů i z dalších částí města. Přes zastávky Loket, železniční stanice a Loket, finské domky budou převedeny trasy ranních spojů s odjezdem 6:08 a 7:06 hod. ze zastávky Loket, Epiag. Dále je vyjednána úprava komerčního spoje č. 1 dopravce AD Ligneta regionalbus na lince 421705 Karlovy Vary - Karlovy Vary, Dvory, Tesco – Chodov, který tyto spoje doplní v cca 6:40 hod.

Provedení změn je vázáno na schválení dodatků smluv o veřejných službách, nebo na změnu licence. Měnit se budou i jízdní řády. Cestující proto úpravy zaznamenají od poloviny ledna 2019, v případě jednoho spoje do konce ledna. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

BASKETBALISTÉ PRAHY DO OSTRAVY

NH Ostrava - USK Praha. Pražané se ve středu vypraví do Ostravy. Bude to souboj dvou týmů, kterým se v posledních kolech nedaří. Ostrava je na tom hůře a v minulém kole si připsala osmou porážku v řadě, když nestačila o 31 bodů na Ústí nad Labem. Pražané si zase připsali čtvrtou porážku v Kooperativa NBL v řadě, když doma podlehli Děčínu 69:89. První letošní vzájemné střetnutí skončilo lépe pro Ostravu, které se podařilo na Folimance uspět 80:70. Sovy tak mají nejen motivaci v podobě odplaty, ale také musí bedlivě sledovat dění v tabulce. Jsou aktuálně na osmé příčce, která jim zaručuje postup do nadstavbové skupiny A1, ale Kolín s Brnem mají jen o jednu porážku méně. Výhra v Ostravě by se tak svěřencům trenéra Repeši náramně hodila.

Michal Šob (vedoucí týmu USK Praha): „Ostravě máme co vracet, když jsme ji nechali uspět na Folimance. Oni se potřebují chytit a tento zápas pro ně může být dle papírových předpokladů ideální. Jenže my máme stejné cíle a budeme chtít přejít na vítěznou vlnu také. Musíme se znovu vrátit ke hře, která nás zdobila koncem listopadu a odrazit se od základních věcí, jako je doskok a přechod do rychlého protiútoku.“ /mš/

„OPTIMALIZACE“ NEMOCNIC, ZVÝŠILI PLATY A INVESTOVALI DO ZDRAVOTNICTVÍ

Moravskoslezský kraj v loňském roce začal se systémovými změnami v krajských nemocnicích, financoval a realizoval potřebné investiční akce, staral se o obměnu lékařské techniky a podpořil další elektronizaci procesů ve zdravotnictví. Zajistil 10procentní navýšení platů zdravotnických pracovníků, z krajského rozpočtu na to vyčlenil 125 milionů korun.

Nový systém poskytování zdravotnických služeb v krajských nemocnicích, který povede k efektivnějšímu čerpání veřejného zdravotního pojištění a zajistí kvalitní a bezpečné prostředí nejen pro pacienty, ale i zdravotníky, nastartoval Moravskoslezský kraj v loňském roce. Pokračovat v tomto procesu bude i letos.

„Díky optimalizačním změnám tak už má například frýdecko-místecká nemocnice nové oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro apaliky a pacienty s podporou umělé ventilace plic. V Nemocnici Třinec byla zrekonstruována dětská stanice na větší kapacitu, nyní se tu rekonstruuje intermediární oddělení interní kliniky. Pacientům krnovské nemocnice se zvýší kvalita zdravotní péče díky nové magnetické rezonanci a budou podpořena oddělení následné a apalické péče. V opavské nemocnici finišuje příprava výstavby nadzemních koridorů, díky nim se zlepší přesun pacientů mezi jednotlivými budovami,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Proti plánovaným optimalizačním změnám se ale v loni postavila část zaměstnanců nemocnice a vedení města Orlové, výhrady měli i v Bílovci. Vznikla proto odborná pracovní skupina, která optimalizační návrh v těchto nemocnicích znovu podrobně analyzovala. „V Bílovci se vedení nemocnice podařil pozitivní posun v hospodaření i v personálním zajištění. Čísla má teď nemocnice kladná, proto tu nakonec nejsou optimalizační změny nutné. Naopak nezbytné jsou v nemocnici v Orlové, která je pracovištěm krajské nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. S nutností změn souhlasí i členové výboru zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva. Tento postoj na svém prosincovém jednání vzali na vědomí také krajští zastupitelé,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer s tím, že vedení kraje chce vyjít vstříc i těm, kteří se s navrhovanými změnami zcela neztotožňují. „Krajští radní pověřili ředitele nemocnice Jiřího Matěje, aby do konce února předložil detailní a ucelený návrh, jakým budou změny na orlovském pracovišti nemocnice Karviná-Ráj probíhat. O budoucnosti nemocnice v Orlové pak rozhodnou krajští zastupitelé,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Gebauer a zopakoval důvody, proč jsou změny v krajských nemocnicích nutné.

„V regionu je hodně nemocnic a málo zdravotnického personálu. Žádný kraj nemá 17 nemocnic jako náš a tak blízko vedle sebe. Restrukturalizace je nutná, ne každá nemocnice může dělat všechno. Navíc na Karvinsku klesl počet obyvatel, zároveň se výrazně zvýšil jejich věkový průměr. Všechny tyto okolnosti musíme vzít do úvahy. Myslet musíme hlavně na prospěch pacienta. Díky lepšímu hospodaření bude například možné více investovat do moderního vybavení nemocnic,“ dodal náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Upozornil, že Moravskoslezský kraj v loňském roce také investoval nemalé finanční prostředky do obnovy a rekonstrukcí krajských zdravotnických zařízení a nákupu zdravotnické techniky. Některé z investičních akcí byly financovány výhradně krajem, část se spoluúčastí zdravotnického zařízení, další hrazeny z evropských peněz, případně státního rozpočtu, či kombinací těchto zdrojů.

„Snažíme se finanční prostředky využívat účelně, posuzujeme priority, potřebnost a bereme ohled na finanční situaci jednotlivých zdravotnických zařízení,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Dodal, že Moravskoslezský kraj i v roce 2018 podporoval projekty, které vedou k další elektronizaci procesů ve zdravotnictví – zavádění elektronické zdravotnické dokumentace, zajištění provozu elektronického podepisování v laboratořích, mezilaboratorní komunikace, zajištění provozu mobilní vizity, umožnění objednávání pacientů na vyšetření v nemocnicích přes internet, telemedicíny, další rozvoj elektronické komunikace mezi zdravotní záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními apod. s cílem zvýšit kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče pacientům.
Investiční akce v roce 2018 do krajského zdravotnictví:

Finančně objemově nejvýznamnějšími investičními akcemi byly akce realizované v rámci projektu IROP Modernizace vybavení pro obory návazné péče, do kterého se zapojily všechny krajské nemocnice. Cílem bylo pořídit vysoce specializované přístrojové vybavení a vytvořit účinný návazný systém péče na regionální úrovni.

Nemocnice Třinec například pořídila ultrazvukový přístroj vyšší kategorie určený pro diagnostiku v oboru gynekologie a porodnictví nebo videogastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, videokolonoskop, endoskopickou věž s LCD monitorem a videoprocesorem, mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy, pojízdný RTG přístroj, telemetrický systém, echokardiograf nejvyšší třídy pro všechny zobrazovací modality, defibrilátor včetně EKG a další. Akce v celkové hodnotě za více než 57 milionů korun.

V Nemocnici ve Frýdku-Místku využili více než 76 milionů korun z tohoto projektu například na nákup RTG přístroje digitální skiagrafie, ultrazvuků, kolonoskopů, videobronchoskopu, gastroskopů, SPEC/CT, planární kamery, přístroje pro operativu předního i zadního segmentu.

Ostatní krajské nemocnice se do projektu také zapojily, projekty jsou před dokončením. Například Slezská nemocnice v Opavě nakoupí vybavení za více než 98 milionů korun a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov utratí přes 79 milionů korun.

Téměř 12 milionů korun byly z krajského rozpočtu použity na Obnovu tabletového systému v Nemocnici Třinec. Jde o systém, který umožňuje adresně dodávat stravu každému pacientovi podle jeho potřeb a zdravotního stavu. Jídlo se po uvaření na podávacím páse servíruje do speciálního předehřátého nádobí, přikryje teplotně izolačním dílem a přesune se do přepravního vozíku - finesy. Tyto finesy jsou rozvezeny na jednotlivá oddělení. Jídlo je v podnosech chráněno teplotně a hygienicky, na oddělení se dostává k pacientovi, aniž by se ho dotkl kdokoliv z personálu. Nemocnice Třinec také opravila rozvody užitkové vody za 7 milionů korun. Obě investiční akce byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Nemocnice ve Frýdku-Místku loni vybudovala pracoviště s 8 lůžky NIP a 10 lůžky DIOP pro poskytnutí následné intenzívní péče a dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče. Zřízením pracoviště NIP a DIOP bylo docíleno ucelené péče o pacienty, u nichž dochází ke stabilizaci kritického stavu, ale jsou závislí na podpoře základních životních funkcí. Akci za 50 milionů korun z poloviny financoval Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Frýdecko-Místecká nemocnice vloni také zrekonstruovala porodní sály a upravila dispoziční řešení stávajícího porodního oddělení. Vše za 9,6 milionu korun.

V Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj zrekonstruovali rozvodnu nízkého napětí za více než 4,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Kraj také přispěl více než 3 miliony korun na pořízení nových přístrojů - například fundus kamery, gama detekčního přístroje pro chirurgické oddělení a další. V prostorách nemocnice v Orlové byly za více než 2 miliony korun zrekonstruovány komunikace a za 2,2 milionu korun zrekonstruován topný systém.

Rekonstrukci rozvodů medicinálního kyslíku provedla vloni Nemocnice s poliklinikou Havířov. Hodnota této investice přesáhla 3,8 milionu korun. Nemocnice také investovala do nových termoregulačních ventilů v objemu 1,9 milionu korun. Pořídila přístroje pro gastroambulanci za necelých 1,8 milionu korun. Za více než 700 tisíc korun byla opravena vzduchotechnika centrálních operačních sálů a přes 400 tisíc korun stála oprava střechy spalovny. Tyto akce byly realizovány z prostředků z rozpočtu kraje.

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium pořídil v roce 2018 za 2,4 miliony korun z krajského rozpočtu monitor vitálních funkcí, rebox physio classic, biostimulační leaser s příslušenstvím, kombinovaný ultrazvuk, podvodní běhací pásy pro obézní pacienty, přístroj pro neurofyzikální rehabilitaci a rázovou vlnu.

Moravskoslezský kraj nezapomíná ani na své obchodní společnosti - Bíloveckou nemocnici, a.s. a Sanatorium Jablunkov, a.s. V Sanatoriu Jablunkov, a.s. byla v roce 2018 otevřena nově zrekonstruovaná stanice oddělení pneumologie a ftizeologie (v rámci akce „Úprava lůžkových oddělení, 1. etapa) za více než 25 milionů korun. Bílovecká nemocnice, a.s. v rámci Rekonstrukce kotelny a další investiční akce, která byla z rozpočtu kraje podpořena dotací ve výši 8,7 milionu korun, zrekonstruovala kotelnu za necelých 6 milionů korun a za zbývající prostředky pořídila nové přístrojové vybavení.

NA OSTRAVSKU POLITICI SPOKOJENI, ALE MILIARDY A BYTY OD BAKALY HORNÍCI NEMAJÍ

V polovině volebního období, kdy v čele vedení kraje stojí koalice hnutí ANO, KDU-ČSL a ODS, jsou v regionu cítit změny. Moravskoslezský kraj mění image, stává se důležitým hráčem v oblasti inovací, proměnilo se jeho vnímání u lidí.
„Náš kraj lidé začínají vnímat jako progresivní, dynamický, prostě dobrý k životu. V anketě Místo pro život jsme významně poskočili a předstihli jsme tři kraje, včetně Středočeského. Také se oproti minulému roku na polovinu snížil počet lidí, kteří náš region opouštějí. Jsem přesvědčený, že jsou to důkazy, že se transformace našeho regionu opravdu dobře nastartovala,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že si váží skvěle fungující spolupráce mezi členy koalice. „Jasně jsme si stanovili priority. Podařilo se nám najít společnou řeč a teď systematicky, krok za krokem postupujeme. Velmi si toho vážím,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Mezi největší zdary loňského roku považuje úspěšné čerpání kotlíkových dotací, výrazné navýšení příspěvků do kultury a do sociální oblasti, také pokroky v oblasti životního prostředí nebo ve školství. „Za zásadní také považuji perfektní fungování Moravskoslezského inovačního centra (MSIC). V partnerství se Statutárním městem Ostrava se nám tak daří zlepšovat podnikatelské prostředí v našem kraji, umíme nabídnout zajímavá pracovní místa, náš region je atraktivnější,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj a město Ostrava podporují MSIC v zavádění nových služeb a programů pro podnikatele v různé fázi činnosti. „Nejde o to firmy dotovat. Podpora spočívá v pronájmu atraktivních prostor centra v blízkosti technické univerzity, superpočítačového centra a sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum a vývoj. Důležitou roli hrají také externí koučové, kteří pomáhají s realizací strategických změn, které firmy řeší,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Za rok a půl své existence pomohl MSIC více než stovce majitelů firem z regionu najít cestu, jak se dále zlepšovat a získat výhodu v soutěži na globálních trzích. „V roce 2018 MSIC podpořil v programu Expand růst v 60 společnostech. Do realizace jejich strategických změnových projektů zapojil 36 prověřených externích expertů. Rozbíhá se program ScaleUp pro firmy, které potřebují pomoc s řízením překotného růstu. V letošním roce se budou moci podnikatelé přihlásit o voucher. Ten bude možné čerpat na ověření produktu při zahájení podnikání, na získání seniorního zaměstnance pro realizaci strategických změn ve firmě nebo aplikaci metod průmyslového designu při produktových inovacích. Na tento program Moravskoslezský kraj vyčlenil 13 milionů korun,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a doplnil, že v současné době v komunitě MSIC působí celkem 75 inovativních firem, které stále více spolupracují a jsou si navzájem inspirací.

„MSIC, jeho fungování a nadšený tým lidí kolem ředitele Pavla Csanka mi opravdu dělají radost. Jsem pyšný i na to, že se k nám jezdí inspirovat inovační centra z jiných regionů. Služby pro začínající podnikatele a malé a střední firmy představují cestu, jak náš region posouvat dál. I v příštím roce bude MSIC spouštět další strategické projekty. Ať už zavádění principů průmyslu 4.0 ve firmách nebo v projektech v oblasti vzdělávání, které napomohou středoškolským pedagogům držet krok se stále zrychlujícím rozvojem nových technologií,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že kromě podpory podnikatelského prostředí tak MSIC napomůže zlepšovat kvalitu vzdělávání v kraji.

„Doufám, že se nám ve spolupráci s městem Ostravou podaří MSIC rozšířit o novou budovu technologického parku. Stávající kapacita už je totiž plná a o místo v MSIC se zajímá stále více firem. Inovační centrum je skvělým partnerem v naší snaze udržet v regionu talenty nebo k nám nalákat nové nadané lidi, nebojím se říci vizionáře,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí