iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Karlovarsko povolení na opravu Císařských lázní

Karlovarský kraj udělal další velký krok směrem k zahájení revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně. Od Stavebního úřadu v Karlových Varech dostal rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, tedy stavební povolení, které v tomto týdnu nabude právní moci. „Jsem za to moc ráda, protože jsme nikdy nebyli tak blízko zahájení kompletní opravy.

Máme stavební povolení na aktualizovanou projektovou dokumentaci, a to bez podmínek, jež by bránily pokračování příprav akce,“ zdůraznila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Po celou dobu práce na podkladech ke změně stavby před jejím dokončením kraj vše konzultoval se zástupci orgánů památkové péče a připomínky byly zapracovávány do upravované projektové dokumentace.

Kraj také zrušil zadávací řízení na zhotovitele přestavby památky, které v roce 2016 uskutečnilo minulé vedení kraje prostřednictvím zájmového sdružení, jež původně mělo Císařské lázně ve správě. Toto zadávací řízení nebylo vyhlášeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. „Ani jedna z firem, které se původního zadávacího řízení účastnily, nepodala proti zrušení soutěže v příslušné lhůtě žádnou námitku,“ dodala hejtmanka. Kraji proto nic nebrání v tom, aby na provedení revitalizace vyhlásil soutěž novou.

Investiční záměr revitalizace Císařských lázní rovněž před časem schválilo Ministerstvo kultury ČR a kraj díky tomu získá dotaci na obnovu objektu ve výši 250 milionů korun. Finanční podporu také deklarovalo nové vedení města Karlovy Vary. Hejtmanka připomněla, že se o opravě diskutuje dlouhá léta: „Od roku 2006 se mluvilo o tom, že je třeba chátrající památku opravit, ale nic se od té doby neudělalo, oprava ani nezačala. Proto věřím, že se nám nyní podaří s opravami začít. Revitalizaci bychom chtěli zahájit v letních měsících,“ upřesnila. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

MLADÍ VĚŘÍCÍ DO PANAMY NA SETKÁNÍ S PAPEŽEM

27. ledna 2019 proběhne v latinskoamerické Panamě 34. Světový den mládeže, setkání mladých lidí s papežem Františkem. Na transatlantickou cestu se vydá i skupina dvou stovek poutníků z ČR. Mottem letošního Světového dne jsou slova Panny Marie zaznamenaná v Lukášově evangeliu: Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle Tvého slova.

První část setkání, takzvaný předprogram, budou mladí věřící prožívat v diecézích hostující země. Česká výprava, čítající bezmála 200 poutníků, včetně biskupů Pavla Posáda z Českých Budějovic a Jana Vokála z Hradce Králové, jej stráví v provincii Colón, ve farnosti Pražského Jezulátka. Zde místní farnost připravila poznání tradic, kultury, sportu, výlety a dny misií, kdy poutníci vyjdou do rodin s požehnáním. V neděli se všichni poutníci setkají ve městě Colon, kde bude slavena mše svatá s místním biskupem a festival mládeže.

„Stali jsme se poutníky. Putujeme ze svých domovů, svými životy a úmysly, které nám svěřili lidé z obydlí. Chceme vše přinést jako oběť za druhé. Posílit víru v Boha a služebnost ve vzoru Panny Marie. Vzájemné setkání mladých lidí napříč kontinenty, je vždy inspirující a silnou manifestací víry v dnešním světě,“ představuje zaměření českého programu Kamil Strak, vedoucí Sekce pro mládež ČBK.

Na hlavní program (22. – 29. ledna) se pak všichni sejdou do hlavního města Ciudad de Panamá (Panama City), kde budou, mimo hlavního společného programu, připraveny i tematické promluvy (katecheze), kterých se ujmou přítomní čeští a slovenští biskupové.

Ve středu 23. ledna přiletí i papež František. Ten se kromě oficiálního programu Světového dne mládeže setká i s představiteli státu a církve v Panamě, navštíví mimo jiné detenční zařízení pro mladistvé a Domov milosrdného samaritána, kde se léčí lidé nakažení virem HIV. Je program v rámci Světového dne mládeže začíná zahajovacím ceremoniálem akce 24. ledna od 17.30 tamního času.

Světové dny mládeže jsou setkání mladých křesťanů, které inicioval v roce 1984 papež Jan Pavel II. a oba jeho nástupci v nich pokračují. Konají se vždy jednou za tři roky, doposud jich proběhlo 14 a proběhly v deseti státech světa. Poslední takováto akce proběhla v Krakově. Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska, Česká biskupská konference

TISÍC CESTUJÍCÍCH V JÍZDĚ LEO EXPRESS

Společnost Leo Express představila za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického své služby na vlakových nádražích v Letohradě, Lichkově a Jablonném. Pardubický kraj s ní vede jednání o zajištění železniční dopravní obslužnosti na tratích z Ústí and Orlicí do Mlýnického Dvora a z Dolní Lipky do Hanušovic od prosince 2019. Prezentačních jízd a prohlídek vlaku se účastnilo více než 1000 návštěvníků.

Leo Express vystavil a zpřístupnil pro veřejnost jednu ze svých elektrických jednotek. Návštěvníci z řad široké i železniční veřejnosti nebo zájemci o spolupráci se přímo od zaměstnanců Leo Express mohli dozvědět o fungování firmy i o službách, které bude Leo Express v regionu nabízet – samozřejmostí je Wi-Fi připojení zdarma či klimatizace. Za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického si vystavenou elektrickou jednotku prohlédlo na 1000 návštěvníků nebo si v ní rovnou užilo prezentační jízdu.

„Během prezentace jsme Leo Express představili více než tisícovce cestujících a rovněž potenciálním zaměstnancům na nabízená místa stevardů a strojvedoucích. Naším cílem bylo, aby mohli místní lidé poznat naše nadstandartní služby ještě před zahájením provozu v prosinci 2019. Do té doby plánujeme uspořádat další akce pro širokou veřejnost,“ říká Jakub Svoboda, ředitel Leo Expressu pro Českou republiku a Slovensko.

Leo Express nabízí na Pardubicku zaměstnání 12 strojvedoucím, 12 vlakvedoucím, 5 pracovníkům údržby nebo 7 pokladním. Emil Sedlařík, tiskový mluvčí Leo Express