iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Pellegrini: Vražda postavila v spoločnosti berlínsky múr...

Pellegrini: Vražda postavila v spoločnosti berlínsky múr, poďme hľadať spoločné témy: Uplynulý rok bol podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer) rokom "skúšky demokratickej vyspelosti". Skonštatoval to v utorok počas novoročného prejavu pri príležitosti vzniku samostatného Slovenska. Upozornil v ňom na rozdelenie spoločnosti a potrebu spolupráce pri výzvach, ktorým bude krajina v blízkej budúcnosti podľa neho čeliť.

Poukázal na to, že prvýkrát v moderných dejinách Slovenska došlo k tragickej udalosti, akou je vražda novinára. „V tomto politicky náročnom období sme dokázali prijať vyspelé štátnické rozhodnutia, ktoré vrátili Slovensku vnútropolitickú stabilitu,“ zdôraznil v príhovore Pellegrini.

Udalosť podľa neho rozdelila spoločnosť. „Hľadať témy, ktoré nás spájajú, je čoraz ťažšie, v niektorých oblastiach priam nemožné. Vytratila sa schopnosť pomenovať spoločným jazykom úspech,“ povedal. Pellegrini odmieta politiku berlínskeho múru, postavenú na rozdelenej spoločnosti. Zdôraznil, že vládna koalícia je stabilná a schopná zabezpečiť prijatie kľúčových zákonov. Varoval tiež pred deštrukciou dôvery v štát, ktorá môže viesť k rastu extrémizmu a radikalizmu.

Pellegrini tvrdí, že Slovensko zažíva ekonomicky najlepšie časy. Hovoril o historicky najnižšej nezamestnanosti a vyrovnanom štátnom rozpočte. Spomenul tiež prijatie sociálnych opatrení, ako napríklad obedy pre žiakov zadarmo, zvýšenie platov vo verejnej správe a investície do zdravotníctva. Avizoval, že vláda pracuje aj na ďalších opatreniach, ako zvýšenie rodičovského príspevku a predĺženie materskej dovolenky. Premiér chce, aby bolo Slovensko sociálnym, priateľským a bezpečným štátom.

„Ľudia musia vidieť, že politici nevidia len po koniec najbližšieho volebného obdobia. Musia vidieť, že majú jasnú predstavu aj o budúcnosti našej krajiny. Pretože okrem všetkých už spomenutých výziev budeme čeliť výzvam, ktoré nám dnes unikajú alebo ich možno podceňujeme,“ povedal. Medzi ne zaradil napríklad demografický vývoj krajiny. Za výzvu pokladá aj rozvoj digitalizácie.

Predseda vlády je presvedčený, že je potrebná verejná diskusia o týchto výzvach za účasti elít z rôznych oblastí spoločenského spektra. „Aby bol tento dialóg spoločensky efektívny, nezaobídeme sa bez politiky spolupráce a schopnosti jeden druhého počúvať,“ doplnil. Zároveň informoval, že v krátkom čase vystúpi s prvými návrhmi, ako týmto výzvam čeliť. „A veľmi ocením, ak aj médiá prejavia svoju spoločenskú zodpovednosť a pristúpia k takejto výzve konštruktívne a vedomé si svojho poslania,“ dodal.

Premiér zároveň vyzval, aby boli Slováci viac hrdí na svoju krajinu. „Sme krásna krajina plná mimoriadne pracovitých a slušných ľudí. Tak ako sú na svoju krajinu hrdé iné národy, mali by sme byť aj my,“ doplnil.
Novoročný prejav predsedu vlády vlády Petra Pellegriniho

Vážení spoluobčania, milí priatelia,

je mi cťou, že sa vám môžem prihovoriť v tak významný deň, akým je 1. január pre nás všetkých. Vznik Slovenskej republiky bol novou kapitolou našej histórie a ja som veľmi rád, že môžem úprimne konštatovať, že po 25 rokoch samostatnej štátnosti patrí Slovenská republika medzi vyspelé demokratické krajiny sveta. Za to, čo naša krajina dosiahla, patrí vďaka Vám, milí spoluobčania žijúci na Slovensku.

Skončil sa rok, ktorý bol do veľkej miery výnimočný a poznačený obrovskou tragédiou. Nazval by som ho rokom skúšky našej demokratickej vyspelosti. Prvý krát v moderných dejinách Slovenska došlo k tragickej udalosti, akou bola vražda novinára. Čelili sme niečomu, s čím nikto z nás nemal skúsenosť, a s čím sa náš mladý demokratický systém doteraz nestretol. Boli sme svedkami veľkej spoločenskej emócie, ktorú nebolo možné prehliadať, a ktorá si vyžiadala zodpovedné politické riešenia. V tomto politicky náročnom období sme dokázali prijať vyspelé štátnické rozhodnutia, ktoré vrátili Slovensku vnútropolitickú stabilitu.

Zároveň však musím povedať, že táto vražda dvoch ľudí a udalosti, ktoré nasledovali spôsobili rozdelenie spoločnosti na dva veľké spoločenské tábory. Počas uplynulého roka sme si vytvorili akýsi mentálny , dovolím si pomôcť obrazom „ Berlínsky múr“ cez ktorý na seba pokrikujeme a nepočúvame sa. Spoločnosť je rozdelená a hľadať témy , ktoré nás spájajú je čoraz ťažšie, ak nie aj nemožné. Vytratila sa schopnosť pomenovať spoločným jazykom úspech. Veľakrát sa mi zdá, ako keby sme sa hanbili za úspech, úspech nášho Slovenska, úspechy našich ľudí. Sme krásna krajina plná mimoriadne pracovitých a slušných ľudí. A Tak ako sú na svoju krajinu hrdé iné národy, mali by sme byť aj my. Veľmi si to želám, pretože mi na Slovensku veľmi záleží.

Naša krajina zažíva ekonomicky dobré časy. Napriek tomu slová vo verejnom priestore sa stali symbolom politickej studenej vojny. Musím varovať pred týmto trendom, pretože deštrukcia dôvery v štátu nemá víťaza. Ten dnes čaká na svoju príležitosť a je ním extrémizmus a radikalizmus schovávajúci sa najmä na sociálnych sieťach. Veľmi si želám aby sme tento pomyselný múr zbúrali a zasa spoločne rozvíjali naše mladé, dynamické a hrdé Slovensko.

Máme historicky nízku nezamestnanosť. Prvýkrát za 25 rokov existencie Slovenska sme prijali vyrovnaný štátny rozpočet a prestali sme zadlžovať ďalšie generácie. Pripravili sme bezprecedentné sociálne opatrenia ako sú obedy pre žiakov zadarmo, zásadné zvyšovanie platov vo verejnej správe či najmohutnejšie investície do zdravotníctva a pracujeme na ďalších, rovnako významných opatreniach.

Vládna koalícia je stabilná a je schopná zabezpečiť prijatie kľúčových zákonov. Na odbornej úrovni máme rozpracované viaceré nové sociálne opatrenia, ako je napríklad predĺženie materskej alebo ako jej alternatíva zásadné zvýšenie rodičovského príspevku. Budeme robiť všetko preto, aby si aj naši seniori pred budúcimi Vianocami mohli dovoliť viac.
Odmietam politiku „ Berlínskeho múru“ postavenú na rozdelenej spoločnosti. Poďme aj v budúcom roku hľadať spoločné témy pre úspech našej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú. Ponúkam každému z Vás, milí spoluobčania, ruku na spoluprácu pre NAŠE Slovensko. Našu vlasť. Už nám netreba riešiť, či štát ekonomicky prežije, či sú zabezpečené jeho základné inštitúcie alebo či má svoju základnú zahraničnopolitickú orientácie

Tieto veci sme už vyriešili. Dnes sa musíme pozrieť, kde vidíme Slovensko o ďalších 20 či 30 rokov, aké sú jeho šance a nádeje a čoho sa rozhodne musíme vyvarovať.

Chcem, aby sme mali štát priateľský, sociálny a bezpečný. Želám si, aby sme boli na svoju krajinu hrdí, aj keď nie vždy so všetkým musíme súhlasiť. Ale verím, že každému z nás záleží na lepšej budúcnosti našej krajiny, nášho Slovenska.
A ešte je tu jedna oblasť, ktorú som už naznačil. Ľudia musia vidieť, že politici nevidia len po koniec najbližšieho volebného obdobia, ale majú jasnú predstavu o budúcnosti krajiny. Pretože okrem všetkých už spomenutých výziev budeme v spoločnosti čeliť výzvam, ktoré nám dnes unikajú alebo ich podceňujeme.

Jednou z takýchto výziev je veľmi nepriaznivý demografický vývoj, ktorého sme svedkami. Inými slovami, naša populácia starne. Rodí sa príliš málo detí na to, aby sme sa mohli s dôverou spoľahnúť, že sa o našich seniorov budeme môcť v budúcnosti starať tak, ako by sme si to predstavovali a ako si to bezpochyby zaslúžia. Musíme preto prísť so zásadnými riešeniami, ako podporiť mladé rodiny a celkovo zvýšiť pôrodnosť.

Druhou mimoriadne vážnou výzvou je čoraz výraznejší nedostatok pracovnej sily. Už dnes počúvame alarmujúce vyhlásenia zamestnávateľov, že do svojich fabrík nemôžu nájsť dostatok zamestnancov. Musíme si odpovedať na otázku, ako túto situáciu riešiť.

A obrovskou výzvou je zároveň prudký rozvoj digitalizácie, ktorá sa odráža vo všetkých oblastiach života. Tá nie je problémom iba vtedy pokiaľ dokážeme na jej výzvy reagovať. Znamená to však, že tak priemysel, ako aj vládne inštitúcie sa musia prispôsobiť novej dobe.

Som presvedčený, že o týchto výzvach potrebujeme zásadnú verejnú diskusiu za účasti elít z rôznych oblastí spektra našej spoločnosti. Aby bol tento dialóg spoločensky efektívny nezaobídeme sa bez politiky spolupráce a schopnosti jeden druhého počúvať. Odstráňme postavené mentálne múry a vráťme sa k tomu čo nás spája. A tým je zodpovednosť za túto krajinu. Aká bude o desať alebo dvadsať rokov. Ako v nej budú žiť budúce generácie. Preto už v krátkom čase vystúpim s prvými návrhmi, ako týmto výzvam čeliť a ako k nim pristúpiť. A veľmi ocením, ak aj médiá prejavia svoju spoločenskú zodpovednosť a pristúpia k takejto výzve konštruktívne a vedomé si svojho poslania.

Vážení spoluobčania, milí priatelia,

Buďme spoločne hrdí na našu krajinu, na úspechy našich športovcov, vedcov ale nezabudnime na každodenné úspechy našich rodín, našich mám, ktoré vychovávajú naše deti. Sme úspešný národ, ktorý sa vo svete nestratil, napriek tomu, že mu mnohí neverili.

Želám vám krásny 1. január, ktorý je sviatkom Slovenskej republiky. Želám vám čo najlepšie vykročenie do Nového roka a hlavne veľa, veľa zdravia, pokoja a pohody so svojimi najbližšími. Ďakujem Vám za pozornosť. /agentury

X X X

Kiska: V roku 2018 slovenská spoločnosť obstála, ale čaká ju ešte veľa práce

Rok 2018 sa do histórie zapísal ako ďalší prelomový "osmičkový" rok. Vo svojom novoročnom prejave to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska. Slovenská spoločnosť podľa neho v tejto "ťažkej skúške" obstála a do nového roka vstupuje ako silnejšia a odolnejšia. Prezident však zároveň pripomenul, že demokracia nepozná konečné víťazstvá ani konečné prehry. "Demokracia je proces. Demokracia je práca. V roku 2019 nás čaká veľa práce," konštatoval.

Vražda dvoch mladých ľudí a jej následky podľa Kiskových slov zmenili rok osláv a spomienok na rok zápasu o slušnosť a spravodlivosť. „V roku 2018 sme si museli zložiť ružové okuliare pri písaní úspešného príbehu našej vlastnej krajiny, aby sme boli schopní čeliť znechuteniu, nedôvere a strate nádeje v lepšiu budúcnosť,“ povedal Kiska.

Prezident je však presvedčený, že ľudia, ktorých dokáže spojiť záujem o slušnosť a spravodlivosť, sú a vždy budú schopní slobodu a demokraciu rozvíjať a chrániť. „V roku 2018 sme dozreli v spoločnosť, ktorá aj na tie najhoršie pravdy o sebe samej dokáže odpovedať zdravou túžbou po zmene. A ochotou o ňu bojovať — slušne, ale dôrazne,“ pokračoval. Práve „osmičkové“ výročia však podľa Kisku potvrdzujú, že boj dobra a zla trvá stále. „Striedajú sa v nich najslávnejšie dni s takými, čo boli začiatkom najväčších tragédií našej histórie,“ pripomenul

Prezident tiež považuje za veľkú výzvu hľadať a ponúkať riešenia, ktoré predchádzajú rozmachu extrémnych riešení a politikov, ktorí pohŕdajú demokraciou. Zdôraznil, že tejto výzve bude Slovensko čeliť v nadchádzajúcich prezidentských voľbách či vo voľbách do Európskeho parlamentu. Dôležité je však podľa neho pochopenie a rešpekt k ľuďom, ktorí sa na svet pozerajú inak. „Aby nás napriek názorovým rozdielom spájala nádej, že zmena k lepšiemu je možná,“ dodal prezident.

Novoročný príhovor 2019 prezidenta Andreja Kisku

Stalo sa peknou tradíciou, že v prvý deň nového roka sa vám prihováram ako hlava štátu. Želám všetko najlepšie vám — ľuďom, ktorí na Slovensku žijú, tým, ktorým je blízke ako aj všetkým našim rodákom po celom svete. Želám všetko najlepšie Slovensku — krajine, ktorej mám tú česť slúžiť a ktorá dnes oslavuje 26 rokov od svojho vzniku.
Ako prezident Slovenskej republiky sa vám na Nový rok prihováram posledný raz. Chcem zdôrazniť, opäť a úprimne, aká vzácna je pre mňa možnosť stráviť s vami takto aspoň niekoľko minút dnešného sviatočného dňa. A podeliť sa s vami o myšlienky, ktoré považujem za dôležité a možno i naliehavé.

Želám vám k Novému roku veľa zdravia, lásky a porozumenia. Želám vám rok plný úspechov, šťastia a pohody vo vašom rodinnom aj profesionálnom živote. Prajem vám, aby ste našli dostatok inšpirácie, odvahy a vnútornej sily na zvládnutie všetkých výziev, ktorým na ceste rokom 2019 budete čeliť. Želám vám veľa dobrých volieb a správnych rozhodnutí, ktoré vám prinesú radosť a spokojnosť.

Keď som sa prihováral takto vlani, predpokladal som, že v roku 2018 budeme viac než inokedy spomínať a bilancovať. Mal to byť rok osláv okrúhlych výročí. Mala to byť príležitosť pripomenúť si symboliku osmičkových rokov, ktoré v našich dejinách zohrali mimoriadnu úlohu. A — v dobrom či v zlom — nás sformovali ako štát aj ako spoločnosť, akou sme dnes.
V roku 2018 sme mali spolu s priateľmi v Českej republike dôstojne osláviť nesmierny význam hodnôt slobody, demokracie, rešpektu k ľudským a občianskym právam, ktoré nám pred sto rokmi priniesla spoločná Československá republika.
Mali sme si so zdvihnutým varovným prstom pripomínať 70 rokov od nástupu totalitného režimu, ktorý nám na dlhé desaťročia slobodu a demokraciu vzal. Aj s pomocou tankov a vojakov armád Varšavskej zmluvy, ktorí pred 50 rokmi prišli zastrašiť túžbu ľudí po spravodlivejšej spoločnosti.

Mali sme s hlbokou úctou spomínať na odvahu veriacich, ktorí sa pred 30 rokmi postavili proti komunistickému režimu na Sviečkovej demonštrácii. V roku 2018 uplynulo presne dvadsať rokov, odkedy ľudia v parlamentných voľbách porazili mečiarizmus — cynický pokus zneužiť samostatnosť Slovenskej republiky na sebecké mocenské a ekonomické ciele.
Toto všetko sme minulý rok robili. Žiaľ, poznačení smútkom a hnevom. Pretože všetko bolo inak. Sám rok 2018 sa zaradil do histórie Slovenskej republiky ako ďalší prelomový „osmičkový” rok. Taký, v ktorom nestačilo spomínať, nestačilo pripomínať si symboliku dejinných udalostí a vysvetľovať ich význam pre našu súčasnosť i našu budúcnosť. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zmenila rok osláv a spomienok na rok, ktorý si budeme pamätať ako rok zápasu o slušnosť a spravodlivosť.

Vražda dvoch mladých ľudí a jej dôsledky nás prinútili pozrieť sa priamo na seba. Pozrieť sa priamo na spoločnosť, v ktorej žijeme. Pozrieť sa priamo na štát, ktorý tvoríme a rozvíjame. Stratili sme nárok sklopiť zrak a uhnúť pohľadom.
Museli sme sa — pre naše vlastné svedomie — poctivo opýtať, či v Slovenskej republike platia hodnoty demokracie, rešpekt k rovnosti v právach a dôstojnosti každého človeka. Hodnoty, o ktorých tak radi rečníme, keď spomíname na slávne okamihy našej histórie. Hodnoty, o ktorých presviedčame seba aj iných, že sú základnými piliermi nášho štátu. Spojivom, ktoré drží našu spoločnosť pohromade.

V roku 2018 sme už nemohli pohodlne odsunúť odpoveď na otázku, ako politická reprezentácia našej krajiny dokáže tieto hodnoty rozvíjať a zveľaďovať. Či ich dokáže aspoň rešpektovať a chrániť. Máme za sebou rok, v ktorom sa nedalo vyhnúť pochybnosti, aká životaschopná je spoločnosť, v ktorej panuje hlboká nedôvera v štát a jeho schopnosť zaistiť spravodlivosť. Boli sme konfrontovaní s obavou, či dokážeme bojovať za spoločný záujem. Či sa vôbec dokážeme dohodnúť na tom, čo má byť naším spoločným záujmom.

V roku 2018 sme si museli zložiť ružové okuliare pri písaní úspešného príbehu našej vlastnej krajiny, aby sme boli schopní čeliť znechuteniu, nedôvere a strate nádeje v lepšiu budúcnosť. Obstáli sme v tejto skúške? Bolo by trúfalé vynášať akési definitívne historické verdikty. Napriek tomu odpoviem. Áno, obstáli sme. Verím, že do roku 2019 vstupujeme ako silnejšia a odolnejšia spoločnosť. Vďaka vám, vďaka všetkým ľuďom, ktorí rozhorčenie, hnev aj strach premenili na poctivú snahu o lepšiu krajinu.

Som presvedčený, že ľudia, ktorých — na námestiach i mimo nich — dokáže spojiť záujem o „slušnosť a spravodlivosť“, sú a vždy budú schopní slobodu a demokraciu rozvíjať a chrániť. V roku 2018 sme dozreli v spoločnosť, ktorá aj na tie najhoršie pravdy o sebe samej dokáže odpovedať zdravou túžbou po zmene. A ochotou o ňu bojovať — slušne, ale dôrazne. Presvedčili sa o tom viacerí mocní a kedysi nedotknuteľní, čo si arogantne mysleli, že slušnosťou a spravodlivosťou budú môcť pohŕdať navždy.

Možno po týchto slovách niektorí budete krútiť hlavou. Budete pripomínať nevyriešené výzvy, problémy, krivdy a nespravodlivosti, s ktorými Slovenská republika vstupuje aj do roku 2019. Iní budú mať poruke menoslov politikov, ktorí spravodlivosť a slušnosť roky krivia. A stále veria, že sa pri moci udržia, alebo sa im podarí k moci vrátiť.
Na to mám iba jednu odpoveď. Demokracia nepozná konečné víťazstvá ani konečné prehry. Boj dobra a zla nepozná konečné víťazstva ani prehry. Trvá stále. Napokon, potvrdzujú to všetky tie významné osmičkové výročia. Striedajú sa v nich najslávnejšie dni s takými, čo boli začiatkom najväčších tragédií našej histórie. Potvrdzuje to aj 30. výročie najdôležitejšej udalosti v moderných dejinách Slovenska, ktorú si budeme pripomínať v novembri toho roka.

V Nežnej revolúcii sme sa zbavili tyranie režimu, ktorý šliapal po našich právach a slobodách dlhých štyridsať rokov. Vďaka odvahe, spoločnému úsiliu mnohých ľudí a schopnosti správne sa rozhodnúť v kritických okamihoch sme súčasťou modernej, slobodnej, prosperujúcej Európy.Znamená to, že sa už nemusíme snažiť? Nie. Keď hovorím, že sme v roku 2018 obstáli, nemyslím tým, že sme vyriešili všetky problémy a odstránili všetky krivdy, ktoré nás trápia.

Demokracia je proces. Je to nástroj, aby sme dokázali spravovať naše rozmanité záležitosti, spájať rôznorodé záujmy, riešiť spoločné výzvy. V roku 2018 sme obstáli preto, lebo sme dokázali účinne brániť hodnoty, ktoré demokraciu posilňujú. Vďaka ochote postaviť sa za slušnosť a spravodlivosť sme zvýšili šancu, že veci sa budú meniť k lepšiemu. Vytvorili sme si príležitosť, aby sme raz mohli byť na spoločné úspechy Slovenskej republiky hrdí bez nutnosti vždy dodať nejaké závažné „ale”.

Vďaka vám všetkým, ktorým záleží na slušnom Slovensku, dnes stojíme na začiatku náročnej cesty k obnoveniu dôvery v štát, v jeho schopnosť zaistiť spravodlivosť a presvedčivo odpovedať na problémy, ktoré ľudí na Slovensku trápia. Pri tomto úsilí je dôležité, aby sme našli pochopenie i rešpekt k ľuďom, ktorí sa na svet pozerajú inak ako my sami. Aby nás napriek názorovým rozdielom spájala nádej, že zmena k lepšiemu je možná. Aby sme v zápase o spravodlivosť vedeli aj odpúšťať.

Veľkou výzvou zostáva hľadať a ponúkať také riešenia, aby časť našej spoločnosti nevidela východisko z hnevu či beznádeje v extrémnych riešeniach a politikoch, ktorí demokraciou a slobodou pohŕdajú. Táto hrozba, často živená nenávisťou, je skutočná. Budeme jej čeliť aj v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, či vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Chcem ešte raz posmeliť všetkých, ktorým záleží na našej krásnej krajine, aby pokračovali v snahe o slušné a spravodlivé Slovensko. Aby ste sa nedali odradiť tým, že veci sa nemenia tak rýchlo, ako by sme si želali. Nedajte sa znechutiť tým, že mnohým politikom iba pomaly dochádza, čo sa v roku 2018 stalo. Demokracia nepozná konečné víťazstvá ani konečné prehry. Demokracia je proces. Demokracia je práca. V roku 2019 nás čaká veľa práce.

Želám vám, vašim rodinám, vaším milým a blízkym zdravie a lásku, želám vám dni plné nádeje, radosti a hrdosti. Šťastný nový rok 2019.“/agentury/

X X X

Slovensko preberá predsedníctvo v OBSE

Slovensko od utorka preberá predsedníctvo na čele Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Funkcie predsedu OBSE sa ujal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru). Slovenské predsednícke priority oficiálne predstaví vo viedenskom sídle organizácie 10. januára.

„Po celý tento rok tak bude udávať tón najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii na svete, ktorá zahŕňa 57 účastníckych a 11 partnerských štátov na troch kontinentoch. Slovensko ako predsednícka krajina bude počas nadchádzajúceho obdobia reprezentovať OBSE navonok,“ ozrejmil tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Počas predsedníckeho obdobia bude Slovensko organizátorom a spoluorganizátorom zhruba 50 podujatí, približne polovica sa bude konať v Bratislave a okolí. Rezort informoval, že v lete tohto roka sa uskutoční neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí OBSE. „Vrcholným predsedníckym podujatím a rozsahom najväčším podujatím v moderných dejinách SR bude Ministerská rada OBSE v decembri 2019 s očakávanou účasťou asi 70 národných delegácií,“ doplnil.
Na Slovensku sa zároveň uskutoční 12 profilových medzinárodných konferencií na najvyššej úrovni. Venovať sa budú témam, ako napríklad antisemitizmus, násilný extrémizmus a radikalizácia, ekonomicko-environmentálne aspekty, kybernetická bezpečnosť alebo správa a reforma bezpečnostného sektora.

Troma hlavnými prioritami slovenského predsedníctva v OBSE majú byť prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov, bezpečná budúcnosť a efektívny multilateralizmus. Jeho mottom bude „Predsedníctvo orientované na človeka“. Podľa MZVaEZ sú tieto tri hlavné oblasti priorít previazané témami aktuálnymi na pôde OBSE.

Ministerstvo tiež upozorňuje, že do výkonu slovenského predsedníctva OBSE v roku 2019 bude vstupovať veľké množstvo premenných. Príkladom je Ukrajina, kde sa v budúcom roku uskutočnia prezidentské a parlamentné voľby. Rezort sľubuje, že slovenské predsedníctvo sa bude snažiť byť aktívnym, spravodlivým a čestným pri mediovaní sporov a vedení diskusií, ale aj užitočným smerom k tým, ktorí budú mať záujem posunúť organizáciu do reality 21. storočia. /agentury/

X X X

Je jedinečným úspechom mať vlastný štát, povedal Danko k výročiu vzniku SR

Slováci majú byť na čo hrdí, je jedinečným úspechom mať vlastný štát. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v deň 26. výročia vzniku Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa zúčastnil na slávnostnej novoročnej omši venovanej Panne Márii Bohorodičke, ktorá sa celebrovala v Katedrále svätého Martina v Bratislave.
„V toto krásne výročie vzniku Slovenskej republiky treba skloniť hlavu a naštartovať sa do nového kalendárneho roka. Je to pre Slovákov jedinečný okamih a ja som rád, že sa takto tradične stretávajú predstavitelia štátu v tejto výnimočnej katedrále,“ povedal Danko pred slávnostnou svätou omšou.

Pri tejto príležitosti zaželal ľuďom na Slovensku úspešný rok 2019. „Želám si, aby si Slováci uvedomili, že majú byť na čo hrdí a že po stáročiach útlaku je jedinečným úspechom mať vlastný štát. To, čo by som chcel povedať Slovákom a národnostným menšinám žijúcim na Slovensku, je to, aby sme boli oveľa pozitívnejší, aby sme boli na seba viac hrdí, aby sme sa dokázali navzájom povzbudzovať. Som presvedčený o tom, že Slovensko je jedinečný štát v Európskej únii. Naozaj sa Slovákom podarilo to, čo nám môžu okolité štáty len závidieť,“ uzavrel Danko. /agentury/

X X X

Spojené štáty a Izrael opustili k 31. decembru UNESCO

Spojené štáty americké a Izrael vystúpili v pondelok o polnoci z Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), informovala agentúra AP. Organizácia podľa oboch týchto krajín prechováva zaujatý postoj voči Izraelu.

Rozhodnutie vstúpilo do platnosti 31. decembra 2018 o polnoci. Spojené štáty tento krok oznámili v októbri 2017; izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil vystúpenie krajiny z UNESCO v decembri toho istého roka.

USA žiadali „zásadnú reformu“ organizácie a v roku 2011 pozastavili finančné príspevky na protest proti udeleniu plného členstva Palestíne. Izrael prerušil spoluprácu s UNESCO v roku 2016 po kontroverznej rezolúcii, v ktorej sa uvádza, že židia nemajú spojitosť s posvätnými miestami v Jeruzaleme.

UNESCO so sídlom v Paríži existuje od roku 1946. Najznámejšou činnosťou organizácie je posudzovať kultúrne a prírodné pamiatky sveta a zaraďovať ich na zoznam chránených lokalít, ktorým tak prislúcha osobitná ochrana. Spojené štáty sa po druhej svetovej vojne podieľali na jej založení.

Organizácia v novembri minulého roka spustila v spolupráci so Svetovým židovským kongresom (WJC) webovú stránku s cieľom čeliť antisemitizmu a popieraniu holokaustu. /agentury/

X X X

Americký akciový trh zaznamenal najhorší rok od svetovej finančnej krízy

Najvýraznejší pokles o 20,5 % zaznamenali akcie energetických podnikov. Americký akciový trh uzatvoril v pondelok (31.12.) rastom, celkovo však zaznamenal najhorší rok od svetovej finančnej krízy. Tento fakt zároveň vyvoláva neistotu, ako sa bude vyvíjať situácia na trhu v roku 2019.

Kľúčové indexy na newyorskej burze zaznamenali na záver pondelkového obchodovania mierny rast. Nedokázali však ani zďaleka vykompenzovať nepriaznivý vývoj v priebehu decembra, ktorý sa ukázal ako najhorší mesiac pre akciové trhy za posledných 10 rokov.

Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol na záver pondelkového obchodovania o 265,06 bodu (1,15 %) a obchodovanie ukončil na úrovni 23 327,46 bodu. Index S&P 500 sa zvýšil o 21,11 bodu (0,85 %) na 2506,85 bodu a kompozitný index Nasdaq pridal 50,76 bodu (0,77 %) a obchodovanie uzatvoril na úrovni 6 635,28 bodu.
V rámci S&P 500 ukončilo obchodovanie rastom všetkých 11 kľúčových sektorov. Za celý rok 2018 však drvivá väčšina z nich evidovala pokles, pričom oblasti, ako energetika, telekomunikačné služby, priemysel a financie patrili k najviac stratovým. Od začiatku roka 2018 klesli o 14,7 až o 20,5 %.

Najvýraznejší pokles o 20,5 % zaznamenali akcie energetických podnikov, pod čo sa podpísal prepad cien ropy od začiatku októbra. Ten dosiahol 38 %.

Rekordné hodnoty

Na začiatku minulého roka sa pritom takýto záver vôbec nepredpokladal. Už vzhľadom na to, že indexy v tom období niekoľkokrát vyskočili na rekordné hodnoty v reakcii na vstup americkej daňovej reformy do platnosti. Zákon podpísal americký prezident Donald Trump v decembri 2017.

V nasledujúcom období sa však situácia na akciových trhoch začala komplikovať. Podpísalo sa pod to viacero faktorov, medzi nimi Trumpom odštartovaný obchodný konflikt s Čínou, Európskou úniou, Kanadou a ďalšími obchodnými partnermi, rast úrokových sadzieb v USA a nervozita spojená s varovaním ekonómov pred spomalením rastu svetovej ekonomiky či dokonca recesiou.

December bol pre akciové trhy najhorším mesiacom. V posledný deň síce kľúčové indexy vzrástli, to však nedokázalo vykompenzovať predchádzajúce straty. Dow Jones tak celý rok uzatvoril poklesom o 5,6 %, index S&P 500 klesol oproti záveru roka 2017 o 6,2 % a kompozitný index Nasdaq o 3,9 %, aktuality.sk

X X X

Brexit à la Mayová nevyhovuje Trumpovi, môže zabrzdiť veľkú dohodu USA s Britániou

Americký veľvyslanec v Británii Robert Woody Johnson spochybnil možnosť dosiahnutia rozsiahlej bilaterálnej obchodnej dohody medzi oboma krajinami, ak britský parlament schváli návrh brexitu z dielne premiérky Theresy Mayovej.
Pre BBC v pondelok povedal, že vyrokovanie „rýchlej“ a „rozsiahlej“ obchodnej dohody medzi týmito dlhodobými spojencami „nevyzerá pravdepodobné“ za podmienok zmluvy o brexite, ktorú Európskej únii navrhla Mayová.

Veľvyslanec využil prítomnosť v britskej rozhlasovej stanici na zopakovanie obáv prezidenta Donalda Trumpa z navrhovanej dohody o brexite, ktorá čelí aj v britskom parlamente silnému odporu. Mayová uviedla, že chce, aby sa o jej pláne hlasovalo v polovici januára.

Veľvyslanec USA konštatoval, že v britskom prístupe k brexitu nachádza „porazenectvo“. Britský prístup si podľa neho nevšíma mnohé pozitívne posuny, ktoré odchod z EÚ môže Británii priniesť. /agentury/

X X X

V Magnitogorsku vyslobodili z trosiek 11-mesačné dieťa

Pracovníci ministerstva pre mimoriadne situácie zachraňujú dieťa z bytového domu v meste Magnitogorsk 1. januára 2019.

Dievčatko je podľa lekárov pri vedomí a prognóza ohľadom jeho zdravotného stavu je pozitívna. Ruskí záchranári v utorok vytiahli z trosiek bytového domu v Magnitogorsku, ktorý zničila pondelková explózia plynu, živé 11-mesačné dievčatko, informovala agentúra AFP.

„Záchranári začuli plač,“ oznámil gubernátor Čeľabinskej oblasti Boris Dubrovskij. Dojča prežilo vďaka tomu, že bolo teplo oblečené a uložené v kolíske. Dievčatko je podľa lekárov pri vedomí a prognóza ohľadom jeho zdravotného stavu je pozitívna. Teplota počas noci klesla až na mínus 27 stupňom Celzia.

Dom sa zrútil v pondelok po výbuchu plynu. Explózia si podľa najnovších správ vyžiadala osem mŕtvych, napísala ruská tlačová agentúra Interfax. Medzi týmito obetami neboli žiadne deti.

Prerušili pátranie

Záchranári museli v utorok dočasne zastaviť pátranie po desiatkach nezvestných, pretože hrozilo zrútenie ďalších častí budovy.

Explózia úplne zničila 35 bytov a desať ďalších poškodila. Ľudí, ktorí sa ocitli bez domova, evakuovali do neďalekej školy. Tragédiu začal vyšetrovať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie.

Dubrovskij vyhlásil na stredu 2. januára deň smútku, počas ktorého zvesia vlajky na pol žrde a zrušia zábavné podujatia.
Priemyselné mesto Magnitogorsk, ležiace na rieke Ural približne 1400 kilometrov juhovýchodne od Moskvy vzdušnou čiarou, navštívil v pondelok aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa stretol s miestnymi predstaviteľmi a navštívil zranených v nemocnici, aktuality.sk

X X X

Video zo Španielska ukazuje, ako objavili migrantov zašitých v matracoch

Zločinci skúšajú stále nové spôsoby, ako zarobiť na zúfalstve ľudí, ktorí smerujú do Európy za vidinou lepšieho života.
Pracovníci hraničnej kontroly na pomedzí Maroka a španielskej enklávy Melilla objavili vo vnútri matracov dvoch afrických migrantov. Prevádzači sa ich takýmto spôsobom pokúsili ilegálne dostať do Európskej únie.

Na prípad upozornil španielsky spravodajský web El Periodico, ktorý informoval, že vodič dodávky utiekol do Maroka. Matrace boli v igelitovom obale priviazané na streche dodávky.

Zábery z odhalenia dvojice migrantov zverejnil baskický senátor Jon Iñárritu s komentárom, že ak nebudú existovať nijaké bezpečné spôsoby, ako požiadať o azyl, budú sa takéto situácie objavovať aj naďalej.

Pozrite si, ako odhalili migrantov skrývajúcich sa v matracoch:

Zrejme išlo o prvý prípad, keď sa španielskym hraničiarom podarilo odhaliť pašovanie migrantov v matracoch. Organizovaný zločin si stále hľadá nové spôsoby, ako profitovať z nádeje ľudí, ktorí sa stoj čo stoj snažia dostať do Európy. Obaja zadržaní muži boli v dobrom zdravotnom stave a nevyžadovali si zdravotnú starostlivosť, aktuality.sk

X X X

Ak nepijete, ani nezačínajte, radí internistka. Alkohol škodí aj v malom, hoci sú tu dve výnimky

Mnohí ľudia si vetu „alkohol sú prázdne kalórie“ vysvetľujú tak, že v ňom žiadne kalórie nie sú. Pritom to, samozrejme, znamená, že sú to len kalórie, ktoré so sebou nenesú žiadne užitočné živiny, vysvetľuje doktorka Dita Pichlerová.

Internistka Dita Pichlerová v rozhovore pre český Deník N rozpráva o najnovších vedeckých poznatkoch o alkohole, v ktorého konzumácii patria Česi k svetovým rekordérom. Sama si ako milovníčka vína robí pre nejaký ten pohárik alibi, ale vzápätí vymenúva všetky riziká, ktoré aj „umiernené pitie“ predstavuje. A čo je to vlastne umiernené pitie? A pred čím nás môže chrániť?

- Pohármi vína, pollitrami piva a pohárikmi tvrdého si bežne pripíjame na zdravie. Nie je to trochu postavené na hlavu?

To teda je. A nie trochu. Podľa najnovších, najväčších a veľmi vierohodných medzinárodných štúdií nie je žiadna konzumácia alkoholu vyššia ako nula – až na dve výnimky, o ktorých budeme hovoriť – zdraviu prospešná.
Môžeme sa baviť o tom, čo je menšie a čo väčšie zlo, ale žiaden lekár na svete už by s čistým svedomím nemal povedať: Pite, je to zdravé.

-Takže „vojdi a neuškoď!“ za žiadnych okolností neplatí?

Nebola by som taká prísna. Všetky štúdie síce ukazujú celkom jednoznačne, že už aj umiernená konzumácia alkoholu zvyšuje riziko mnohých druhov rakoviny, vysokého krvného tlaku, metabolických porúch a že je toxická pre vnútorné orgány, najmä pre pečeň, ale riziko rastie naozaj lineárne.

Umierneným pitím svojmu zdraviu nijako zvlášť neprospievate, ale čo sa týka priameho poškodzovania a vzniku jednotlivých chorôb, je to „len“ jeden kamienok do mozaiky.

Dosť záleží na tom, v akom žijete prostredí, či fajčíte, ako sa stravujete, či sa dostatočne hýbete, či dbáte na prevenciu, ako dobre spíte a ako veľmi sa nervujete. Je to jednoducho skladačka. Jednoznačné zlo je alkohol pri pravidelných veľkých dávkach alebo aj nárazovej konzumácii alkoholu, bez jedla.

- Máte na mysli „binge drinking“?

Áno. Päť dní abstinujem a v piatok to rozbehnem! Pivo, víno, tvrdé…

- Za akých okolností je ešte aj z pohľadu lekára prijateľné piť a príliš si neškodiť?

Pokiaľ inak žijete skôr zdravo, potom sa všeobecne súdi, že medicínsky definovaná „umiernená konzumácia“ je, dennikN.sk