iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Výběrová řízení Pirátů do vedení dozorčích rad v Praze

Řádně otevřená výběrová řízení na pozice v dozorčích radách městských firem hl. m. Prahy byla vyhlášena na Fóru Pirátské strany již v pondělí 26. listopadu. Piráti tak vyzvali všechny odborníky, kteří mají praxi a zkušenosti na obsazení těchto pozic, aby se výběrových řízení zúčastnili. Pirátská strana tímto způsobem pokračuje v naplňování svého předvolebním programu.

Co se týče obsazení dozorčích rad v TSK (Technická správa komunikací) a Výstaviště a. s., byli zde zástupci Pirátů jmenováni pouze dočasně. I tak byla tato místa obsazena specialisty z řad Pirátské strany. Dozorčí rady budou obsazeny na základě vyhodnocení výběrových řízení těmi nejlepšími kandidáty. Jak říká Zdeněk Hřib: „Všechny pozice budou dlouhodobě obsazovány skutečnými odborníky a ne politickými trafikanty.“

Dočasně byly pozice v dozorčích radách za Piráty obsazeny Jiřím Dohnalem v dozorčí radě Výstaviště a. s. a v rámci TSK Ing. Jiří Hoskovcem a Ing. Janem Ličkou. Tyto změny byly ustaveny na základě hlasování Rady hl. m. Prahy.
Ing. Jiří Hoskovec (dozorčí rada TSK): Je vystudovaný jaderný inženýr na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Studoval také na Právnické fakultě UK. Pracoval jako jaderný výzkumník v Department of Nuclear Engineering na University of Tennessee ve Spojených státech a v laboratořích SÚJV Dubna v Rusku. Po návratu do Česka pracuje jako forenzní specialista a datový analytik finančních zločinů. Jiřího zaměřením je boj s praním špinavých peněz, s obchodováním se sankcionovanými entitami a vyšetřování interních podvodů

Ing. Jan Lička (dozorčí rada TSK): Vystudoval francouzské lyceum Jana Nerudy v Praze a tamtéž i Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní obchod - logistika. Titul získal na základě stáže v Jaguar Cars Birmingham za studii optimalizace lidských zdrojů ve vnitropodnikové logistice. Praxi zhodnotil v několika nadnárodních společnostech, dnes pracuje jako externí konzultant v automobilovém průmyslu.

Jiří Dohnal (dozorčí rada Výstaviště a.s.): Po střední škole 2 roky studoval na Technické fakultě České zemědělské univerzity a od roku 1999 začal pracovat na Ministerstvu zahraničí ČR. V letech 2001 až 2005 pobýval pracovně v Hanoji na Velvyslanectví ČR ve Vietnamu. V rámci aktivit OSVČ se věnoval bezdrátovým přenosům dat a obecně IT. Od roku 2007 se začal specializovat na provoz systémů instore rádií. Martina Vacková, PR Manager a tisková mluvčí Pirátů pro Prahu

JOŽKA ČERNÝ MEZI 10 OSOBNOSTMI JIHU MORAVY

O udělení letošních Cen Jihomoravského kraje rozhodli krajští zastupitelé na svém zasedání 20. září 2018. Slavnostní předání Ceny Jihomoravského kraje se uskuteční 29. listopadu 2018 v sále konventu Milosrdných bratří v Brně

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva.

K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Armin Delong v roce 2014, Emil Boček v roce 2015, v roce 2016 pak například in memoriam František Hřebačka (Fanoš Mikulecký), loni pak Miroslav Kasáček. Monika Brindzáková, tisková mluvčí

EVROPSKÝ REGION DUNAJ-VLTAVA PREZENTOVAL AKTIVITY

V průběhu listopadu prezentoval Evropský region Dunaj-Vltava své aktivity hned na dvou akcích pro mladé lidi z Vysočiny. První z nich byl Veletrh pracovních příležitostí JOBStart určený vysokoškolským studentům, druhou pak Veletrh mezinárodních příležitostí určený žákům středních škol.

Na začátku listopadu se uskutečnil už sedmý ročník Veletrhu pracovních příležitostí JOBStart, který organizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava. Veletrh, kterého se zúčastnili vystavovatelé z 24 různých firem a institucí, přilákal k účasti stovky studentů, kteří zaplnili výstavní prostory, aulu a přednáškové místnosti. Zástupci firem a institucí měli možnost oslovit studenty a absolventy školy s nabídkou pracovních příležitostí, praxí či stáží. Svou nabídku měli možnost prezentovat nejen na výstavní ploše, ale také formou přednášek. Největším přínosem byla pro všechny zúčastněné osobní setkání, na kterých si účastníci veletrhu domlouvali konkrétní spolupráci

„Kvalitní vzdělání, které odráží aktuální potřeby trhu práce, je jedním ze základních předpokladů pro udržitelný rozvoj území. Dostatek zajímavých pracovních příležitostí pro vzdělané pracovní síly pak zabraňuje odlivu mladých lidí z území a prezentuje Vysočinu jako dobré místo pro život,“ dodává Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územní plánování.

Možnost prezentace využili také zástupci Evropského regionu Dunaj-Vltava, kteří prezentovali především nabídku vysokoškolského studia a možnost letních stáží na území ERDV.

Zaměstnavatelé diskutovali také s garanty praxí jednotlivých oborů a se zástupci odborných kateder o dalších možnostech spolupráce. Výsledkem jsou konkrétní představy o přednáškách odborníků z praxe ve výuce nebo dohody o umožnění odborné praxe studentů u jednotlivých zaměstnavatelů.

Druhý ročník Veletrhu mezinárodních příležitostí odstartoval 16. 11. 2018 v Pelhřimově. Akci, která je určena pro žáky středních škol, pořádá nezisková organizace Hodina H ve spolupráci s Krajem Vysočina a krajskými městy. Studenti mají možnost seznámit se osobně s mezinárodními aktivitami prezentujících se organizací (Krajský úřad Kraje Vysočina, Hodina H, ERDV, INEX-SDA a AFS, program Do Německa na zkušenou, Erasmus +, instituce Eurocentrum Jihlava, Eures a Europe direct, Centrum talentované mládeže nebo American Councils Flex). Na letošní akci opět nechyběl stánek ERDV, u kterého byl největší zájem byl o středoškolské soutěže, Průvodce vysokými školami ERDV či nabídku letních brigád na území ERDV.

Veletrh mezinárodních příležitostí putuje do všech okresních měst Kraje Vysočina. První zastávkou veletrhu byl Pelhřimov, v prosinci se veletrh přesune do Havlíčkova Brodu, v lednu nového roku pak zavítá do Jihlavy a následně se bude konat ve Žďáře nad Sázavou a v Třebíči. Loňský první ročník navštívilo více než 1000 žáků. Ing. Eva Neuwirthová

VYBAVENÍ ZA VÍCE NEŽ 44 MILIONŮ HASIČŮM

Moderní techniku, speciální obleky a další vybavení dostali nejen profesionálové, ale také dobrovolní hasiči. Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve zvyšování bezpečnosti v  regionu. V  roce 2018 kraj hasičům daroval majetek v  celkové hodnotě 44,1 milionu korun.

Dnes (28. 11.) převzali zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a zástupci jednotek sboru dobrovolných hasičů dary, které jim výrazně pomohou při jejich činnosti. „Když vše běží, jak má a nic se neděje, tak o hasičích ani nevíme, je relativní klid. Je ale na místě si připomínat, že jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů jsou nepřetržitě v  pohotovosti.

Hasiči jsou připravení během několika vteřin vyrazit ať už k  požáru, k  dopravní nehodě nebo třeba k  velké vodě. Je tedy nutné, aby bylo jejich vybavení ve stoprocentním stavu a na špičkové technické úrovni,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že nejvíce financí šlo letos hasičům na modernizaci krajského IBC. „Přes 22 milionů korun šlo na obnovu a doplnění audiovizuálního vybavení v  integrovaném bezpečnostním centru. V  této oblasti jdou technologie velmi rychle dopředu a pro zajištění bezpečnosti je nutné jít s  dobou a tuto techniku neustále modernizovat,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Slavnostního předávání techniky se v  centrální hasičské stanici v  Ostravě- Zábřehu zúčastnili i šéfové krajských hasičů. „Podpora Moravskoslezského kraje pro nás samozřejmě důležitá. Měsíčně krajští hasiči zasahují průměrně u 164 požárů, 167 dopravních nehod a dalších 900 krizových situací, a to nepočítáme další události. Ročně vyjíždíme k  cca 22 tisícům případů. Když přijdou živelné pohromy, jako před pár lety povodně, resp.v nedávné době větrné smrště, je kvalitní vybavení opravdu nepostradatelné.

Jedním z  letošních nejnákladnějších zařízení, které jsme mohli díky kraji pořídit, je plynový chromatograf s  hmotnostním detektorem za více než 6 a půl milionu korun. Díky tomuto přístroji například můžeme identifikovat neznámé těkavé organické látky při mimořádných událostech, identifikovat a stanovovat koncentrace bojových chemických látek a jejich sloučenin, rozpoznávat přítomnost akcelerantů hoření při zjišťování příčin požárů, určovat koncentrace ropných látek ve vodách a půdách, zjišťovat koncentrace metanolu v lihovinách a v neposlední řadě identifikovat drogy a jejich sloučeniny,“ vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček.

V  letošním roce získali od kraje profesionální hasiči vybavení za více než 38 milionů korun. Jednalo se například o 4 vodní skútry včetně záchranných platforem a přívěsu pro jejich přepravu, speciální ochranné obleky a obleky včetně příslušenství pro práci ve vodě nebo moderní hydraulickou vyprošťovací sadu.

„Dnešek je pro dobrovolné hasiče velmi důležitý. Do celkem 42 obcí v  regionu přerozdělíme techniku, která bude významným pomocníkem při naší práci. Celkově je v Moravskoslezském kraji 363 dobrovolných jednotek požární ochrany a v nich 5 195 dobrovolných hasičů, kteří jsou připraveni být kdykoliv k dispozici. Těší mě, že vedení kraje o naší práci ví a podporuje ji,“ řekl starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Leo Kuběna.

Jednotkám sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí věnuje Moravskoslezský kraj vybavení za skoro 5 a půl milionu korun. Symbolického předávání se za kraj zúčastnil náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška, který přiblížil, jaké vybavení Moravskoslezský kraj hasičům letos pořídil. „Dobrovolní hasiči mají ode dneška k  dispozici celkem 18  termokamer, 28 automatizovaných externích defibrilátorů, 10 průmyslových mokro-suchých vysavačů a šest desítek speciálních obleků. Věřím, že jim všechny tyto dary v  práci pomohou. Činnost dobrovolných hasičů je pro bezpečnost v  regionu velmi důležitá a Moravskoslezský kraj bude v  její podpoře pokračovat i v  budoucnu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

KAJSKÝ ÚŘAD ZÍSKAL STŘÍBRNOU CENU KVALITY

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v  Ostravě získal jedno z nejprestižnějších ocenění udělovaných u nás za kvalitu ve veřejné správě v Národní ceně kvality České republiky v  programu Excelence. Vyhlásilo ji Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR. Ocenění převzali na Pražském hradě hejtman Ivo Vondrák a ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

V  náročném komplexním osmipilířovém hodnocení efektivity a kvality činností organizací ve veřejné správě obstál moravskoslezský krajský úřad skvěle, získal 2. místo v  celostátní soutěži. Hodnotitelé vyzdvihli například přístup vedení úřadu k  řízení celé organizace, které je založeno na strategickém plánování. Ocenili, že každý krok úřadu je promyšlený, díky zavedenému systému řízení kvality zaměstnanci neustále zkvalitňují služby občanům. Veškerou tuto činnost dělají s  ohledem na udržitelný rozvoj a s  důrazem na ochranu citlivých údajů a informací.

Coby moderní zaměstnavatel zlepšuje krajský úřad pracovní podmínky zaměstnanců, pomáhá jim sladit pracovní a rodinný život. Je společensky odpovědný, podporuje a realizuje řadu aktivit nad rámec zákonných povinností. K  obecně prospěšným aktivitám využívá také příležitosti a finanční zdroje mimo rozpočet Moravskoslezského kraje.

„Úspěch v této soutěži je prestižním oceněním práce a výsledků celé organizace. Zároveň je pro nás ujištěním, že naše činnost se ubírá správným směrem. Děkuji všem zaměstnancům. Díky jejich profesionalitě, schopnostem a ochotě vložit do plnění pracovních povinností i něco navíc se dnes právem považujeme za vzorovou organizaci veřejné správy,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

„Je mi ctí spolupracovat s  takovou organizací, která je externími hodnotiteli na národní úrovni považována za excelentní instituci veřejné správy. Krajský úřad reálně naplňuje vize politického vedení kraje. S tak výkonnými lidmi a pozitivním přístupem zaměstnanců se nám podaří uvést je do života mnohem rychleji,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Spolu s  oceněním Úspěšná organizace získal moravskoslezský krajský úřad také mezinárodní certifikát Recognized for Excellence 4 star. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí