iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Koalice v Praze: Dominuje doprava a dostupné bydlení

Nová koalice pro pražský magistrát představuje své programové prohlášení. Dominuje doprava a dostupné bydlení v metropoli. Dvaadvacetistránkový dokument s plánem na příští čtyři roky připravili zástupci Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu, kteří obsadí klíčové posty ve vedení města. Prim hrají důležité dopravní stavby, ale program nezapomíná ani na sociální služby či kulturu.

„Program odráží všechny naše priority, na kterých jsme se s našimi koaličními partnery shodli, a považuji ten dokument za slušný odrazový můstek pro naši práci. Bude jí evidentně dost a Praha by se měla za čtyři roky posunout o pořádný kus dopředu,“ říká kandidát na post primátora MUDr. Zdeněk Hřib.

Plánované kroky bude vznikající koalice otevřeně komunikovat. „Chceme změnit atmosféru – ukončit blbou náladu ve městě, ukázat Pražanům, že věci se dají měnit společně a bez neustálého hádání. To znamená, že budeme otevření, věci budeme v klidu projednávat jak v rámci koalice, tak s městskými částmi, s opozicí a s Pražany,“ vysvětluje lídr uskupení Praha Sobě Mgr. Jan Čižinský. Komunikaci zlepší i nová funkce městského ombudsmana pro otevřenou radnici.

Programové prohlášení slibuje vytvořit dopravní koncepci města odpovídající 21. století, tedy především dokončení městského okruhu a návazných důležitých dopravních staveb včetně zahájení výstavby metra D a urychlené renovace pražských mostů. Program také počítá s výrazným zrychlením byrokracie a mašinérie povolování staveb a co nejrychlejší projednání Metropolitního plánu, který je nutnou podmínkou dalšího rozvoje města. Velký prostor dostala i problematika dostupného bydlení.

„Chceme podpořit výstavbu nových bytů ve všech možných formách. Od čistě developerských projektů přes bytová družstva až po sociální městské byty. S tím samozřejmě souvisí vytipování vhodných pozemků pro bytovou výstavbu a řada dalších věcí, které jsme připraveni urychleně řešit,“ dodává lídr Spojených sil pro Prahu JUDr. Jiří Pospíšil (TOP09).
Program nové koalice zahrnuje všechny další oblasti fungování Prahy od životního prostředí po kulturu, kde slibuje vytvořit nový transparentní systém pro přidělování grantů a dotací. Silné zastoupení má i sociální politika a školství, kde vznikající koalice plánuje zvýšit platy učitelům a dalším zaměstnancům škol.

Prioritou bude také transparentní a Pražanům přístupné hospodaření města. Například městským rozpočtem by mělo být možné se na internetu „proklikat“ až na úroveň jednotlivých faktur. Jan Loužek

CVIČENÍ HASIČŮ V OLOMOUCI

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 proběhlo v Olomouci společné vnitrostátní cvičení ke koordinaci vyžadování a poskytování věcných zdrojů za krizového stavu s názvem „Zdroje 2018“. Cvičení se zúčastnili zástupci ministerstev (vnitra, obrany, financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství, zahraničních věcí, pro místní rozvoj a životního prostředí), kteří jsou členy odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji, zaměstnanci orgánů krizového řízení Olomouckého, Středočeského a Zlínského kraje a dále obce s rozšířenou působností Olomouc a Přerov.

V Olomouckém kraji byla v rámci cvičení simulována povodeň odpovídající tzv. „stoleté vodě“ na Moravě a Bečvě, při které hejtman vyhlásil krizový stav a kdy rozlivem řeky byly zasaženy nejen níže položené rodinné domy a sklepy, ale také mnohé strategické objekty (pekárny, elektrárny, nemocnice apod.). V průběhu cvičení byl také prakticky testován informační systém krizové komunikace Krizkom.

První den cvičení (6. listopadu 2018) se řešily problémy, které přímo souvisí se záchrannými pracemi při povodni povodněmi jako např. evakuace obyvatel ze zasažených území a zajištění náhradního ubytování a stravování. Simulováno bylo mimo jiné i zajištění náhradních zdrojů elektrické energie a destrukce všech mostů přes řeku Moravu směrem z Chomoutova do Olomouce.

Druhý den cvičení (7. listopadu 2018) se řešily následky povodní. Simulovány byly požadavky na vysoušeče, potřeba řešit odpadové hospodářství, dezinfekci objektů, domácností a studní, vyvstala potřeba vyřešit náhradní přemostění.
Na krizový štáb Olomouckého kraje přicházely jednotlivé požadavky z obcí s rozšířenou působností a byly rozhodnutím hejtmana řešeny v rámci celého kraje. Pokud nebylo možné vykrýt požadavky ze zdrojů na území Olomouckého kraje, byly dále postoupeny ústřednímu krizovému štábu Správy státních hmotných rezerv ČR, který je řešil na úrovni státu.

Z Olomouckého kraje byly do cvičení zapojeny odbory dopravy, zdravotnictví, ekonomiky, životního prostředí a v krizovém štábu Olomouckého kraje, který celou dobu sídlil v budově krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje, pracovali zaměstnanci oddělení krizového řízení. Do cvičení byli zapojeni také příslušníci HZS Olomouckého kraje z úseků IZS a operačního řízení a prevence a CNP. Por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková, mluvčí HZS Olomouckého kraje

STOPY ZVONU MÍRU, V. PAMĚTNÍ DESKA NA KARLOVĚ

Benešov byl začátkem 1.světové války posádkovým městem 102. pěšího pluku. Ten byl již v  roce 1915 převelen do Uher do města Békescsaba. Na jeho místo přišel náhradní prapor 2. pluku tyrolských císařských myslivců. Ten se skládal z rakouských a italských vojáků. Italové, občané Rakousko-Uherské monarchie pocházeli z  jižních Tyrol.
Díky politické situaci v  Itálii a jejímu nárokování těchto severních oblastí byli tito vojáci považováni za nespolehlivé. Zde v  Benešově byli v  tomto postavení. Dále zde byli i Italové poslaní do vyhnanství - vypovězení. Zprvu na ně, jako na cizince bylo nahlíženo s  opovržením.

Postupně, po bližším seznámení s  jejich postavením je obyvatele Benešova začali respektovat. Byli vlastně ve stejné situaci jako naši lidé. Měli stejného nepřítele, Habsburky. Velice pěkně popisuje svůj vztah k  městu Benešovu a jeho obyvatelům  italský voják Umberto Maffei v  časopise Národní Osvobození ze dne 28.3.1926.
Pod novým hřbitovem se nalézá  Benešovské mauzoleum, kde jsou dnes uloženy i ostatky 29 Italů. Vojáků, kteří zemřeli v  benešovské nemocnici.

Největším hřbitovem italských vojáků na našem území je však Italský vojenský hřbitov v  Milovicích. Byl tam zajatecký tábor z  ruské a italské fronty. Díky velkému nedostatku potravin a tyfové epidemii je zde pohřbeno 5.276 Italů. Dále jsou zde pochováni rusové, srbové i Rakousko-Uherští vojáci.

Občané Benešova nezapomněli na to, že těsně po skončení 1. světové války jim italští vojáci nabídli své služby proti společnému nepříteli. Díky jim bylo zabráněno možnému krveprolití, hrozícímu ze strany císařských myslivců. Díky jejich ostražitosti a včasnému zakročení odvrátili toto nebezpečí pro město Benešov.

Od roku 1924 probíhala jednání mezi městem Benešov a městem Trident na téma uctění památky zemřelých italských vojáků. Původně se jednalo o zhotovení pomníku na Novém hřbitově v  blízkosti vojenských hrobů. V  únoru roku 1926 z  tohoto plánu italská strana ustoupila a bylo rozhodnuto místo pomníku padlým zhotovit mramorovou desku, která by vzpomínala na všechny Italy, kteří byli v  Benešově. Městská rada Benešova navrhla umístit tuto česko-italskou desku na památné místo, zříceninu minoritského kláštera na Karlově.

V  těsné blízkosti stojí Dolní zvonice s  jedním z  nejstarších zvonů v  Čechách z  roku 1322. Byl nalezen roku 1799 v  odstraňovaných sutinách pobořeného minoritského kláštera. Ten byl zapálen vojskem Jana Žižky z  Trocnova 19.května 1420 při obléhání města. Zvon nese název „Ave Maria“ a jde o mistrnou památku české zvonařské práce.

Česko-italské slavnosti byly zahájeny již 27.3. Samotná deska byla odhalena 28.3.1926 za přítomnosti vyslance italského krále pana Pignati di Gustozza, Quido Laschera z  Tridentu, Antonia Destefeunni z  Bolzana, Adriana Ferrari z  Rovereta, Antonio Girelli a Antonia Battisti. Za československou stranu se odhalení zúčastnili kancléř prezidenta republiky Dr. Přemysl Šámal, zástupce ministerstva zahraničí Dr.Girsa, členové městské rady, politické organizace, italští legionáři a mnoho dalších.

Text na mramorové desce je česko-italský. Sestavila jej paní Ernestina Battisti, vdova po italském hrdinovi a mučedníkovi.

Zní takto : „Nezdolní v  jediné myšlence Itálie, zde věřili, trpěli, umírali tridentští Rakouskem pronásledovaní. Pod křídlem vítězství Tridentsko vděčně vzpomíná svých synů mučedníků.“

Tato deska přečkala na gotických zříceninách minoritského kláštera na Karlově další válku, období politických změn, kdy se o hrdinství našich legionářů, vojáků a spoluobčanů z  1. světové války nesmělo mluvit. Máme to štěstí, že tato deska nám i dnes připomíná přátelství našeho a italského lidu. Jan Kostrhoun, Pyšely, SDH Pyšely, okres Praha-východ

PARDUBICKO NA VELETRHU V LONDÝNĚ

Tento týden se v Londýně uskutečnil další ročník veletrhu World Travel Market. Ten představuje jednu z největších obchodních událostí roku v cestovním ruchu, kam mají přístup pouze odborní návštěvníci. K navázání spolupráce se tu setkávají profesionálové ze všech odvětví cestovního ruchu. Na veletrh jsou zváni a účastní se ho také nejvýznamnější světoví nákupčí a zástupci touroperátorů s rozhodovacími pravomocemi. Premiérově se na veletrhu prezentovali i zástupci Pardubického kraje, jejichž účast na společném stánku agentury CzechTourism zajišťovala Destinační společnost Východní Čechy prostřednictvím regionální kanceláře East Bohemia Convention Bureau.

Pardubický kraj byl na veletrhu prezentován jako region vhodný pro pořádání akcí menšího a středního rozsahu a ve volnočasové oblasti také jako atraktivní a bezpečná destinace s dobrou dopravní dostupností. Podle René Živného, radního Pardubického kraje zodpovědného za cestovní ruch a sport, je důležité ukazovat možnosti regionu i při těchto příležitostech, protože situace na trhu se začíná trochu proměňovat:

„V poslední době se stále více setkáváme s novým trendem zahraničních klientů, kteří již nemají primární zájem pouze o tradiční české destinace, jako jsou třeba Praha, Brno a Karlovy Vary. Naopak začínají objevovat dosud nepoznaná místa v regionech. Proto bychom se měli snažit zviditelnit Pardubický kraj i v mezinárodním měřítku, protože to může přinést atraktivní klientelu, a to nejen v oblasti kongresové a byznys turistiky. Nahrává nám k tomu i pravidelné letecké spojení Pardubic a Londýna. V Londýně byl o náš stánek a nabídku velký zájem a setkali jsme se tu se zástupci společností z mnoha zemí světa, “ řekl René Živný.

Setkávání a navazování kontaktů na tomto typu veletrhů se odehrává především prostřednictvím předem sjednaných schůzek. Na veletrhu WTM v Londýně jich bylo domluveno zhruba dvacet, hlavně se jednalo o nákupčí a touroperátory z Velké Británie, Německa, Polska, Španělska a Slovenska. Nad rámec domluvených schůzek se někteří účastníci veletrhu díky vystaveným prezentačním materiálům zajímali také o historické památky a tradice spojené s Pardubickým krajem. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BOJOVAT O FINANCE KAŽDÝ ROK?

Projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok se dotýká krajů také v oblasti sociální péče. Současná podoba návrhu vytváří například podle radního Pardubického kraje Pavla Šotoly značnou nestabilitu zejména ve dvou oblastech. A to v oblasti financování sociálních služeb a dále v oblasti výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech.
„Některé služby sociální prevence již nebudou v dalším období financovány z evropských zdrojů a tento výpadek činí v naší republice dle Ministerstva práce a sociálních věcí přibližně 800 milionů korun. Přestože ministerstvo tuto částku nárokovalo, v návrhu státního rozpočtu není zohledněna.

To ohrožuje stabilitu sociálních služeb ve všech krajích, a to nejen po stránce finanční, ale i personální. Při nedostatku pracovních sil v jiných odvětvích s často lepším ohodnocením hrozí odchod pracovníků ze sociální oblasti právě tam. Zároveň je třeba ve státním rozpočtu schválit potřebnou částku na celý rok, neboť tzv. dofinancování v průběhu roku přináší velkou nestabilitu a administrativní zátěž jak pro poskytovatele služeb, tak i kraje,“ uvedl Pavel Šotola.

„V konkurenci různých obchodních řetězců a firem automobilního průmyslu se jen těžce udržuje kvalitní personál v sociálních službách. V roce 2017 se nebezpečně přiblížil úplný kolaps hrozícím hromadným odchodem pracovníků ze sociálních služeb za adekvátním výdělkem jinde. Naštěstí došlo na poslední chvíli k navýšení platů a situace se v roce 2018 téměř normalizovala," popisuje zkušenosti z praxe Milan Minář, ředitel Sociálních služeb Lanškroun a předseda krajské Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

„Stále ale není vyhráno. Za fyzicky i psychicky velice náročnou práci mají pracovníci v sociálních službách plat pořád na hranici jejich rozhodování, zda zůstat, nebo odejít za něčím jednodušším a s lepším výdělkem. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné, aby ve státním rozpočtu byla schválena odpovídající částka pro zajištění řádného fungování sítě sociálních služeb a nemusely se rušit poskytované terénní služby a zavírat lůžková oddělení pobytových služeb z důvodu nedostatku personálu," dodal Milan Minář.

Přestože se kraje na financování sociálních služeb každoročně podílejí, nejsou schopny sanovat případné výpadky ve financování ze strany státu v souvislosti s navýšením platů i výpadků financování z evropských zdrojů, neboť se jedná o desítky až stovky milionů korun, a to podle velikosti jednotlivých krajů.

Sociální práce na krajských a obecních úřadech za polovic?

Ministerstvo práce a sociální věcí poskytuje od roku 2015 každoročně účelově vázanou dotaci na výkon sociální práce v přenesené působnosti. Ta rostla od 250 milionů až na 400 milionů v letošním roce. To přineslo velký posun v přístupu vedení obcí k sociální práci, což se následně pozitivně odrazilo i na činnostech sociálních pracovníků obcí; došlo zejména ke zkvalitnění výkonu sociální práce na obcích a její stabilizaci v organizační struktuře městských/obecních úřadů.

„Pro rok 2019 je v návrhu státního rozpočtu na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech navržena pouze částka 200 milionů korun, tedy pouze polovina prostředků z roku 2017 i 2018. Obce se v průběhu minulých let vrátily k sociální práci a přijali sociální pracovníky, na které však potřebují finanční prostředky. Navíc od roku 2018 došlo ke změně katalogu prací a sociální pracovníci přešli do vyšších platových tříd, což klade samozřejmě vyšší nároky na rozpočty obcí i krajů. V případě nedostatečného financování se lze právem obávat toho, jakým směrem se bude sociální práce na obcích dále vyvíjet a jaké budou další dopady v praxi,“ nastínil i druhý problém Pavel Šotola. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

EU POMOHLA OŽIVIT LIDOVOU KULTURU

Historické sklepy horažďovického zámku nabízejí už tři roky podívanou nejen pro dospělé milovníky české historie, ale i pro děti. Město Horažďovice nechalo sklepy upravit na muzeum, které bylo vybudováno v rámci projektu s názvem „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“. S  ním město uspělo v  žádosti o dotaci z  Evropské unie ve výši zhruba 11 milionů korun.
Projekt Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura přináší nejen zajímavý kulturní zážitek, ale zdobí i architektonicky. Například v  soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015 získal čestné uznání poroty.

„Historické sklepy zámku v  Horažďovicích se rekonstruovaly tak, že vznikla vstupní recepce městského muzea, další nové expozice a  víceúčelový sál s  hledištěm pro sto návštěvníků. Součástí rekonstrukce bylo vybudování pódia pro loutkové hry a loutkářské zázemí, které je vidět proskleným dveřním otvorem. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout i marionety, z  nichž některé pocházejí z dvacátých let minulého století,“ řekl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

„Projekt byl podpořen ve 29. výzvě ROP Jihozápad. Díky němu se vybudoval sál pro kulturní akce, expozice loutek, recepce pro muzeum včetně bezbariérového přístupu a sociálního zařízení,“ upřesnila Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. /r/