iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Zeman jmenuje Pořízkovou místopředsedkyní NSS

Prezident Miloš Zeman v úterý odpoledne na Pražském hradě jmenuje Barbaru Pořízkovou místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu. V tiskové zprávě to dnes sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Soud má již od začátku října nového předsedu, kterým se stal Michal Mazanec. Uvolnila se tak pozice místopředsedy. Pořízková se sešla se Zemanem na začátku září, během přijetí dostala příslib jmenování.

Do funkce ji navrhl, společně s dalšími dvěma kandidáty, ještě před svým ustanovením do čela soudu Mazanec. Podle webu Česká justice byla také Pořízková mezi jmény, které Zemanovi navrhl na pozici šéfa soudu jeho bývalý předseda Josef Baxa. Baxa z čela soudu odešel po 15 letech ke konci září. Od začátku října ho vystřídal dosavadní místopředseda Mazanec. Post místopředsedy je tak nyní neobsazen.

Barbara Pořízková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně. Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu. Je autorkou odborných publikací se zaměřením na daňovou problematiku.

Do pravomocí Nejvyššího správního soudu spadá zejména rozhodování o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů o žalobách a návrzích na ochranu veřejných subjektivních práv. Nejvyšší správní soud navíc rozhoduje v jediném stupni v některých specifických oblastech práva, zejména ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti, jakož i v řízení o některých kladných a záporných kompetenčních sporech mezi orgány veřejné správy. Jako kárný soud také rozhoduje o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů.

EXMINISTR PELIKÁN V MEZINÁRODNÍ FIRMĚ

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (dříve ANO) nastoupí jako spolupracující advokát do mezinárodní právní společnosti Wolf Theiss. Uvedla to mluvčí společnosti Barbara Fürchtegottová. Pelikán podle ní bude součástí pražského týmu korporátních investigací, který z pozice partnerky povede odbornice na trestní odpovědnost firem a vyhledávání odcizeného majetku Jitka Logesová.

Logesová s Pelikánem mají být podle Wolf Theiss součástí nadnárodní skupiny. „Z nového centra korporátních investigací v Praze budou pro klienty organizovat nadnárodní interní šetření za pomoci stávajících týmů v ostatních 12 kancelářích Wolf Theiss,“ uvedla Fürchtegottová. „Už mi to chybělo,“ uvedl na twitteru Pelikán, který odešel z politiky v červnu letošního roku.

Pelikán se stal ministrem spravedlnosti v březnu 2015. V čele úřadu působil do června, kdy se vzdal i poslaneckého mandátu. Bývalý ministr působil od roku 2002 do roku 2014 v advokacii, od roku 2004 také přednášel na katedře občanského práva Právnické fakulty UK v Praze.

Do blízkosti politiky se dostal advokát Pelikán v srpnu 2012, kdy ho ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) nominoval na člena rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Ministr ale posléze jeho nominaci stáhl. Na podzim 2013 se stal Pelikán členem Rady ekonomických poradců hnutí ANO. V médiích se tehdy spekulovalo o tom, že se Pelikán stane ministrem spravedlnosti. Šéf hnutí Andrej Babiš si však Pelikána vzal s sebou na ministerstvo financí jako ředitele právní sekce, kde působil zhruba rok.

Od června 2014 do března 2015 byl Pelikán prvním náměstkem ministryně spravedlnosti. Měl na starost novelizaci občanského zákoníku, který hlasitě kritizoval už předtím, než nabyl počátkem roku 2014 účinnosti. Wolf Theiss je jednou z vedoucích právních kanceláří ve střední Evropě. První kancelář společnost otevřela před 60 lety ve Vídni. Firma působí ve 13 zemích a zaměstnává přes 340 právníků.

TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA SE MUSELA OMLUVIT

Případ šikany starých pedagogů skončil po pěti letech soudem nařízenou omluvou: K omluvě za vulgární řeči a šikanózní zacházení odsoudil Okresní soud v Ostravě vedení Technické univerzity Ostrava. Vulgarity a šikanu musela od roku 2013 snášet odborná asistentka katedry pozemního stavitelství. Technická univerzita Ostrava se dne 1. října 2018 omluvila a omluvu rozeslala všem zaměstnancům, jak ji soud nařídil. Případ, o kterém Česká justice opakovaně informovala, dospěl ke konci. Nadřízený nazýval kolegyně „hloupými slepicemi“ nebo „krávou blbou“, na pracovišti docházelo ke kontrolám méně oblíbených.

Podle rozsudku Okresního soudu v Ostravě měla Technická univerzita Ostrava dne 1. října 2018 rozeslat všem zaměstnancům e-mail tohoto znění: „Vedení VŠB – Technické univerzity Ostrava, Fakulty stavební, se prostřednictvím děkana prof. Ing. Radima Čajky, CSc. tímto omlouvá Ing. Marii Wolfové, Ph.D. za nerovné zacházení, kterému byla vystavena v období od května 2013 do září 2014 ze strany vedeni katedry Pozemního stavitelství 225, prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D., Ing. Pavla Vlčka, Ph.D., a za nerovné a vulgární zacházení ze strany doc. Ing. Karla Kubečky, Ph.D.“ Podle informace České justice univerzita už omluvu rozeslala. Kromě toho musí bývalý zaměstnavatel Marii Wolfové vyplatit 50 tisíc korun.

Šílené poměry mezi kolegy na univerzitě

Případ inženýrky Marie Wolfové byl jedním z případů diskriminace, kterým se z podnětu zabývala veřejná ochránkyně práv a jako příklad otřesných poměrů na univerzitě jej předkládala poslanecké sněmovně. V databázi veřejné ochránkyně práv Marie Wolfová vystupovala v anonymizované podobě jako paní ing. A.B., PhD. V roce 2016, kdy podávala žalobu na chování univerzity jí bylo 57 let. Podle ní byla šikanována z důvodu věku.

V registru případu diskriminace je nyní nově rozsudek Okresního soudu v Ostravě v plném znění, který popisuje řadu incidentů na pracovišti, intrik a vzájemného napadání, agresivity a sprostoty mezi zaměstnanci univerzity. „Svědek doc. Ing. Karel K., Ph.D. ve své svědecké výpovědi m.j. uvedl, že mu není zřejmé, k jakému nevhodnému chování by měla být žalobkyně vystavena z řad ostatních zaměstnanců žalovaného. Naopak je mu známo, že ona se nevhodně chovala k jiným zaměstnancům, tedy k těm, kteří nepatřili do „kroužku vyvolených“. Např. si vzpomíná, že vyhrožovala kolegovi V., že na něj vezme samopal apod. Pokud se týká jeho konfliktu s žalobkyní, tak se zřejmě jedná o tu skutečnost, že ji důrazně sdělil na chodbičce, takže to samozřejmě mohlo slyšet i více lidí, že jejím nadřízeným je on, takže se bude řídit jeho pokyny a ne, že se bude se řídit toliko pokyny děkana,“ uvádí se mimo jiné v rozsudku, který vypovídá o poměrech ve škola a kterým soud dal nakonec za pravdu Marii Wolfové.

Pan docent: Jste hloupé slepice

Také dalším osobám obsazeným v nechutném příběhu přidělil původně úřad ombudsmanky namísto pravých jmen jen další písmena v pořadí v abecedě. Vedoucí katedry a zároveň děkanka fakulty prof. Ing. C. D., Ph.D měla podle stížnosti s paní A.B. zacházet hůře než s ostatními: zadávání práce navíc, která nebyla nijak ohodnocena a obvykle se jednalo o vágně zadané banální úkoly a vytváření nepřátelského prostředí, pozdním předávání mzdového výměru, pozdní zpracování podkladů pro hodnocení stěžovatelky, snižování její důstojnosti a vytvářením ponižujícího prostředí a prodloužením pracovní smlouvy pouze na jeden rok, i když jiným pracovníkům byla prodlužována na delší období, informovala už v roce 2016 Česká justice.

To byl ovšem podle popisu případu pouhý rozjezd, po kterém následovaly urážky a vydírání i výhružky zastáncům paní A.B., když vedoucí katedry vystřídal ve funkci její manžel: „Později byla prof. Ing. C. D., Ph.D., nahrazena v čele katedry svým manželem doc. Ing. D. D., Ph.D. Ten měl stěžovatelku a její kolegyni dehonestovat výroky ohledně jejich věku. Šikana na pracovišti měla být nejprve soustředěna na stěžovatelku a kolegyni, avšak později se rozšířila i na osoby, které se jich zastaly. Rozšíření nátlaku dokumentovala stěžovatelka výroky Ing. I. J., Ph.D., který měl ostatní zaměstnance katedry varovat, že pokud nepřeruší kontakt se stěžovatelkou, budou propuštěni. Později bývalý vedoucí katedry zkrátil úvazky a ukončil pracovní poměry s některými pracovníky,“ citoval úřad ombudsmanky zjištění.

Podle svědecké výpovědi zaznamenané v rozsudku zase svědkyně Lucie K. ve své výpovědi uvedla, že si vzpomíná na jeden incident z roku 2014, kdy byla přítomna tomu, kdy doc. K. křičel na žalobkyni a další kolegyně, které šly k panu děkanovi. Slovo od slova už si na to nevzpomíná, ale doc. K. byl dost vulgární. Už si opravdu na ta slova nepamatuje, je to více než dva roky, Doc. K. žalobkyni i ostatní kolegyně a posléze i ji tedy častoval nevybíravými slovy, něco jako, že „jsme hloupé slepice“, že prostě patříme jinam.

V rámci elektronické evaluace výuky obdržela Marie Wolfová negativní hodnocení. S pomocí odborníka v oboru IT však zjistila, že tyto stížnosti byly odeslány z počítače jejího kolegy. Studenti byli naopak s její výukou spokojeni a někteří žádali, aby ve výuce předmětu stěžovatelka pokračovala, uvedl v popisu případu úřad veřejné ochránkyně práv. Rovněž jí byla nařízena návštěva lékaře – psychiatra.

Nepřátelské prostředí vůči vybraným

Státní úřad inspekce práce vykonal na univerzitě kontrolu 27. března 2015 „Z rozhovorů se zaměstnanci katedry vyplynulo, že na pracovišti panovala nepříznivá atmosféra, neboť bývalý vedoucí katedry zvýhodňoval skupinu svých oblíbenců, a naopak znevýhodňoval skupinu neoblíbených zaměstnanců.
Dne 25. dubna 2014 došlo ke slovní potyčce mezi bývalým vedoucím katedry a stěžovatelkou, kdy rozepře byla ukončena sdělením vedoucího katedry, že všichni budou pracovat dle jeho pokynů nebo budou propuštěni,“ uvádí se v protokolu z kontroly.

Protokol rovněž obsahuje výpověď předsedy odborové organizace. Podle něho katedra přijímala mladé absolventy a pak propouštěla neovlivnitelné staré pedagogy: „Předseda odborové organizace Ing. S. T., Ph.D., vypověděl, že pracovníci katedry byli rozděleni na dvě znesvářené skupiny, kdy část se zastávala stěžovatelky a druhé dotčené pracovnice katedry, zatímco ostatní zaměstnanci sympatizovali s bývalým vedoucím katedry. Podle názoru předsedy odborové organizace byla celá situace způsobená tím, že bývalý vedoucí katedry neuváženě přijal nové mladé pedagogy, čerstvé absolventy, a pak propouštěl starší méně ovlivnitelné pedagogy,“ uvedl předseda odborů.

Okresní soud v Ostravě nakonec seznal za prokázanou šikanu, nerovný přístup i sprosté chování nadřízených k asistence: „Pokud se týká bodu 5) vytvářením nepřátelského prostředí na pracovišti a vulgárním chováním na pracovišti (25. 4. 2014) tak zde soud musel žalobkyni přisvědčit. Svým základem se tento bod prolíná s bodem 4) kontrole docházky u vybraných zaměstnanců, kdy v rámci této kontroly (doložení absence) došlo ke konfliktu mezi doc. Ing. Karlem K., Ph.D. a žalobkyní. Z výpovědí svědkyň Ing. Evy M., Ph.D. a Lucie K. vyplývá, že se doc. Ing. Karel K., Ph.D. jako vedoucí Katedry pozemního stavitelství se vůči žalobkyni (ale i vůči Ing. Evě M., Ph.D. a Lucii K.) choval nevhodným až vulgárním způsobem (použitím výrazů „hloupé slepice“, „ty krávo blbá“), kdy sice tyto výrazy většinově nejsou chápany jako vulgární, jsou považovány spíše za dehonestující, avšak je třeba akcentovat, že se tak stalo na půdě veřejné vysoké školy za přítomnosti studentů a dalších akademických pracovníků, a proto lze tyto výrazy již považovat za vulgární,“ uvádí se v rozsudku.

Úspěšná antidiskriminační žaloba, jak byla žaloba podána, je v poměrech České republiky stále výjimkou. Například předmětný případ byl v roce 2016 soudem odložen na neurčito, až do doby, než bude rozhodnuto u městského soudu v Praze o řízení u Inspektorátu práce. Případ se tak mohl vléci celá léta. Irena Válová, ceskajustice.cz