iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Trestní oznámení na Prahu 1, byt za 17 milionů prodali za 7

Piráti podali další trestní oznámení kvůli nehospodárnému prodeji bytů Prahou 1. Ač zastupitelstvo schválilo u jednoho konkrétního bytu cenu 19 milionů korun, úřad ho nakonec prodal za 7,1 milionů. Žádný znalecký posudek, zda jde o cenu obvyklou, vypracován nebyl. Výsledná cena tak byla 31 tisíc korun za metr čtvereční, což je o více než polovinu menší částka než tehdejší cena obvyklá, jak vyplývá z cenové mapy společnosti Ekospol. Praha 1 přišla o 9 milionů.

Byt o velikosti 227,8 m2 na adrese Opletalova 15 měla dle výsledku výběrového řízení získat Olga Grillová, dcera Ivany Tykačové, manželky českého miliardáře Pavla Tykače, a to za necelých 19 milionů korun, což také v říjnu 2012 schválilo zastupitelstvo Prahy 1. Nakonec ale byt získala Karolína Čelikovská, která podala až 5. nejvyšší (2. nejnižší) nabídku 7,1 milionů korun. Kupní smlouva byla podepsána v dubnu 2013, o měsíc později paní Čelikovská byt prodala za 9,7 milionů Adamovi Zlámalovi, který ho v prosinci 2013 prodal za 10,3 milionů firmě Property & Invest Praha, spol. s r.o., jejíž majitelkou je Ivana Tykačová.

Praha 1 si v tomto případě ani nenechala vypracovat znalecký posudek na cenu obvyklou. Piráti nyní zjistili, že městská část kvůli tomu přišla o 9 milionů Kč, protože cena obvyklá dosahovala 16 milionů. Člen Pirátů z Prahy 1 David Bodeček proto podal trestní oznámení. „Není možné, aby zastupitelstvo schválilo prodej bytu za určitou cenu a úřad ho pak prodal za méně než polovinu bez schválení zastupitelstvem. To, že si úřad nenechal zpracovat znalecké posudky na cenu obvyklou, je trestuhodné pochybení úředníků i politického vedení městské části, kvůli kterému Praha 1 přišla dohromady o několik desítek milionů korun,“ říká David Bodeček, který již dříve kvůli prodeji bytů Prahou 1 podal jiné trestní oznámení. Adam ZÁBRANSKÝ, předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu

SMĚRNICE PARLAMENTU EU O AUTORSKÉM PRÁVU

Plénum Evropského parlamentu v hlasování schválilo návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, o němž spolu s pozměňovacími návrhy poslanců hlasovalo na základě svého rozhodnutí z 5. července 2018. Návrh směrnice postupuje do trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy, jehož výsledkem bude finální text této významné normy.

„Schválení směrnice je významnou součástí reformy, kterou evropská legislativa reaguje na změny v evropské ekonomice a společnosti, kde se stále intenzivněji prosazují digitální technologie, které mění některé dosavadní obvyklé vztahy, a proto je třeba na ně reagovat. Přijetí návrhu směrnice Unie vydavatelů vítá“, řekl k události výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach, který dodává: „Nyní budou probíhat jednání v takzvaném trialogu mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy, jejichž výsledkem bude konečný text směrnice. Je předpoklad, že směrnice bude schválena v současném funkčním období Evropského parlamentu a komise.“

Směrnice vytváří předpoklady k tomu, aby práva autorů byla chráněna i v podmínkách digitálního světa, kdy je nesmírně snadné zcizovat a dále neřízeně šířit obsah prostřednictvím všech kanálů, sítí a platforem, které tento svět poskytuje. Kritici uvádí, že směrnice přinese omezení svobody sdílení obsahu na internetu nebo že dokonce přinese cenzuru. Naopak zastánci směrnice zdůrazňují, že směrnice jen aplikuje pravidla platná v rámci offline světa i do digitálního prostředí a upozorňují na to, že i v digitálním světě nelze pod heslem svobody svévolně využívat obsah vytvořený s vysokými náklady někým jiným. Je třeba respektovat, že svoboda jedné skupiny subjektů nesmí být omezována činností druhých. Tvůrci a poskytovatelé obsahu musí mít právo rozhodovat o tom, jak s výsledky jejich činnosti, na něž mají právo, se bude dále nakládat. Mají také právo na odpovídající odměnu v tom případě, že je jejich tvorba dále komerčně využívána. Ing. Václav Mach, výkonný ředitel, Unie vydavatelů

LIKVIDACE KŮROVCE BUDE STÁT MILIARDY

Pro zvládnutí kůrovcové kalamity je nutné řídit postupy na celostátní i regionální úrovni, přijmout zcela mimořádná opatření a vyčlenit na boj s kalamitou finanční prostředky v řádu miliard korun. Uvedl to na dnešním zasedání vlády ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Pro řešení kalamity je naprosto zásadní zvládnutí prvního rojení kůrovců na jaře příštího roku, na to se nyní musíme soustředit. O příčinách se toho řeklo a napsalo spoustu, já chci ale nyní především situaci řešit. Vládu jsem dnes seznámil s rozsahem kalamity, přijatými a nově plánovanými opatřeními. Nebude to snadné, ale pokud nechceme o naše lesy přijít, musíme razantně zakročit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k rozsahu kalamity, propadům cen dřeva, odbytové krizi, limitovaným těžebním, dopravním i zpracovatelským kapacitám a minimálním možnostem obrany menších vlastníků lesa je podle názoru Ministerstva zemědělství (MZe) nutné řídit akce na celostátní i regionální úrovni a přijmout zcela mimořádná opatření.

V roce 2016 bylo v ČR kolem 4 mil. m3 smrkových kůrovcových těžeb, v roce 2017 zhruba 6 mil. m3 a v letošním roce se očekávají těžby ve výši 10 až 12 mil. m3. Před vznikem současné kalamity se přitom historicky nejvyšší těžby pohybovaly v rozpětí 2 až 3 mil. m3. Pro rok 2018 v tuto chvíli odhadujeme celkové napadení kůrovcem na 15 až 20 mil. m3, což představuje objem celoročních řádných těžeb (které se v předchozích letech pohybovaly kolem 17 mil. m3).

„Jednou z možností, kterou zvažujeme, je i zastavení úmyslných těžeb na jeden rok, což by pomohlo zlepšit odbytovou situaci na trhu se dřívím a uvolnit zpracovatelské kapacity. Také proto jsme připravili návrh novely lesního zákona, který chceme projednat v urychleném režimu legislativní nouze,“ uvedl ministr Toman.

Do poloviny letošního listopadu chce MZe také detailně zmonitorovat aktuální stav napadení porostů kůrovci. Monitoring bude podkladem pro volbu strategie boje s kůrovcem v roce 2019. Vzniknout by do konce roku měly také plány krizového řízení pro tlumení kalamity na celostátní i regionální úrovni.

„V nejpostiženějších oblastech bude nutné zvážit vyhlášení nouzového stavu, který by umožnil účelně nasadit všechny dostupné síly a prostředky,“ prohlásil Toman. Nouzový stav by v případě rozhodnutí vlády pravděpodobně začal platit na přelomu března a dubna příštího roku, tedy se začátkem očekávané aktivity kůrovce.

Vzhledem k množství vytěženého dřeva chce MZe otevřít i otázku energetického využití dřeva v rámci stávajících spalovacích kapacit. Nezbytný je rovněž dostatek kvalifikované pracovní síly v celém sektoru lesního hospodářství, a to z tuzemských i zahraničních zdrojů. MZe plánuje také připravit pravidla podpor vlastníkům lesů, která by zahrnovala kompenzaci ztrát zpeněžení dříví. Nestátní vlastníci lesů vyčíslili tyto ztráty na částku 2,7 mld. Kč.

V letošním roce již vláda prostřednictvím MZe a ve spolupráci s dalšími rezorty přijala několik mimořádných opatření. Například se upravily podmínky pro přijímání pracovníků ze zahraničí, zvýšila kapacita pro silniční a železniční dopravu kalamitního dřeva nebo zajistily přípravky pro asanaci napadeného dřeva. Státní podnik Lesy ČR zastavil všechny úmyslné těžby a vytipoval plochy vhodné pro skladování kalamitního dřeva. MZe také hodlá navýšit příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2019 o 650 mil. Kč, jejichž součástí je nový dotační titul na asanaci kůrovcového dříví s alokací 200 mil. Kč. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

V PRAZE A BRNĚ VÝSTAVA AUTORSKÝCH PLAKÁTŮ

Sbírka plakátů Terryho ponožky se připojuje k letošnímu „osmičkovému“ roku tematickou výstavou plakátů k československým trezorovým filmům. Prohlédnout si ji budou moci návštěvníci pražského kina Aero a brněnského Univerzitního kina Scala. V pražském kině Světozor pak navíc výstava „100 let v plakátu“ ukáže téměř šedesát plakátů z různých oblastí společenského a kulturního života v Československu. Výstavy budou probíhat až do konce roku 2018.

Kurátoři galerie Terryho Ponožky ze své sbírky vybrali plakáty a propagační materiály, které mapují trezorové filmy československé kinematografie. „Výběr je motivován snahou upozornit na snímky, které z různých důvodů stojí ve stínu slavnějších trezorových děl. V pražském Aeru a brněnské Scale jsou tak k vidění plakáty k více než padesáti filmům, a to jak těch, které v době svého dokončení nebyly vůbec uvedeny do distribuce, k těm jejichž samotné dokončení bylo znemožněno i k těm, které byly zakázány po svém dokončení,“ říká Pavel Rajčan z Terryho ponožek.

Prostřednictvím plakátů budou představeny filmové tituly z padesátých let minulého století perzekuované v důsledku tzv. banskobystrické konference a nařčené z nepravdivého a pesimistického zobrazení života v Československu. Prezentovány budou také snímky z let šedesátých tvořené ve svobodnějším ovzduší největšího rozmachu československé nové vlny i těsně před nástupem cenzury. Toto období zároveň kopíruje éru výrazného nástupu tuzemské autorské plakátové tvorby. Návštěvníci Aera a Scaly zde najdou i plakáty ze sedmdesátých a osmdesátých let, jejichž tvůrci se museli vypořádat s nově nastoleným diktátem normalizačně estetických a sociálně-politických požadavků.

V rámci celé výstavy budou k vidění jak původní dobové plakáty, tak plakáty k obnoveným premiérám, kterých se zakázané filmy dočkaly po sametové revoluci.

„Výstava 100 let v plakátu ve foyer pražského kina Světozor odráží dobové proměny společnosti, poptávky, zájmů a v neposlední řadě stylu grafického zpracování. Výběr dodržuje tři hlavní linie: prvorepublikový plakát, oblast plakátové propagace z období mezi lety 1948 až 1989 a nakonec náznaky porevolučních proměn,“ shrnuje Rajčan.

100 let v plakátu tak nabídne průřez dvacátým stoletím v Československu. Počínaje sokolskou, hasičskou či divadelní tematikou přes komunistické prosovětské a antiimperialistické plakáty, spartakiády, horníky, zlaté slavíky, výstavní plakáty, folklor, závody míru, SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou) a nezbytnou tematiku československo-sovětského přátelství. Výstava ve foyer kina Světozor potrvá až do konce tohoto roku. Jakub Fürst

NOVÁ DOPRAVNÍ ÚSTŘEDNA V OLOMOUCI ZA 30 MILIONŮ

Město Olomouc spustilo testovací provoz nové dopravní řídící ústředny, která přinese komfort pro všechny typy dopravy. Koordinovaným řízením křižovatek umožní lepší řízení dopravního provozu ve městě, včetně možnosti úpravy signalizačních plánů podle aktuálních událostí či mimořádných situací. Součástí bude i mobilní aplikace pro předávání informací z městského dopravního centra všem řidičům.

„Stávající ústředna byla pouze dohledová a téměř na hranici své životnosti i kapacity. Nové řídící dopravní centrum bude umět reagovat na aktuální situaci a upravit například světelnou signalizaci podle předem připravených scénářů. Výsledkem bude lepší průjezdnost městem,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Systém dopravního centra se skládá z inteligentního ovládání světelných křižovatek, monitoringu obsazenosti parkovišť pro veřejnost, možnosti připojení dohledových kamer, ovládání proměnných značek a dalších dopravních technologií, které jsou propojeny prostřednictvím Smart city aplikace Invipo. „Ta patří ke světové špičce v oboru a Olomouc se tak stane dalším městem s chytrým řízením dopravy,“ řekl za dodavatele ústředny Ivo Gajdošík.

Celkem bude k nové ústředně připojeno všech 42 světelných křižovatek. Dopravní situaci budou v reálném čase sledovat operátoři na velkoplošných obrazovkách. „Dopravní centrum připraveno pro sběr dat a řízení telematických zařízení, které magistrát města plánuje nasadit v následujících letech,“ objasnil Martin Luňáček, vedoucí oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství, pod které projekt spadá.

Město Olomouc má dlouhodobou vizi, jak zlepšit dynamické řízení dopravy. „Systém bude mít vlastní webový portál a mobilní aplikaci, kde lidé získají přehled o aktuální dopravní situaci ve městě, aktuální poloze vozidel MHD nebo volných parkovacích plochách
s možností navigace,“ popsal náměstek Jakubec.

Kromě okamžitého zlepšení dopravy by se měl systém vyplatit i dlouhodobě. Díky nasbíraným anonymním datům o hustotě a směrovosti provozu ve městě bude možné například lépe plánovat trasy MHD nebo objížďky během rekonstrukcí. V neposlední řadě se očekává dopad na zlepšení kvality ovzduší díky nižším emisím. K ostrému spuštění ústředny by mělo dojít za rok. Cena dopravní ústředny byla zhruba 30 milionů korun, z toho 85 procent nákladů pokryla dotace Evropské unie v programu Integrované teritoriální investice (ITI). Mgr. Pavel Konečný, Magistrát města Olomouce

KRAJ POŠLE DALŠÍ DĚTI ZA ČISTÝM VZDUCHEM

Další děti „utečou“ před smogem za čistějším ovzduším. Krajští radní (11. 9.) vyhlásili další dotační programy na ozdravné pobyty. Mohou se na ně těšit předškoláci a žáci 1. stupně základních škol. Na tyto pobyty vyčlení Moravskoslezský kraj 13 a půl milionu korun.

Cílem dotačních programů je pomoci dětem, které navštěvují školy a školky v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší. Děti na čistém vzduchu zregenerují síly, posílí svou imunitu a mají větší šanci vyhnout se onemocnění dýchacích cest.

„Musím ocenit jednotlivé obce, které už krajské dotace čerpaly v minulém období, za výbornou spolupráci. Ozdravné pobyty organizačně zajišťují a většinou také finančně přispívají z vlastních rozpočtů. Je skvělé, že se tak děti alespoň na pár dní dostanou mimo oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nejhorší to bývá v topné sezóně, kdy bývají z hlediska jemného poletavého prachu časté smogové situace,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Žádosti o dotace bude kraj přijímat od 15. října tohoto roku, až do konce října 2019. Poslední ozdravné pobyty musí být realizovány nejpozději v dubnu 2020. Další podmínkou je doba jejich trvání, ozdravný pobyt musí být alespoň na 12 dnů.

„Věřím, že bude o dotace opět zájem. Krajských peněz mohou na ozdravné pobyty využít obce, města, územní obvody a městské části statutárních měst, případně soukromí provozovatelé základních škol. Nejen školáci, ale i jejich rodiče jistě přivítají, že budou děti moci pobývat v příjemném prostředí našich hor, lázní nebo rekreačních středisek,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí