iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Žitňanská v Štrasburgu presadila správu o začlenení...

… dlhodobo chorých zamestnancov: Úspech na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu zaznamenala v utorok europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA), keď za jej správu o Opätovnom začlenení pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby hlasovalo 626 poslancov zo 683 prítomných. V stanovisku uviedla, že význam jej správy spočíva v tom, že vôbec prvýkrát sa EP zaoberal otázkou ako pomôcť ľuďom, ktorí sú dlhodobo vystavení pracovnej neschopnosti alebo zostali s pracovným postihnutím, ako im pomôcť vrátiť sa späť do práce.

„Aj títo ľudia chcú byť užitoční a mať dôstojný život, ale nie vždy sa to dá,“ uviedla Žitňanská. Jej správa, ktorá jednohlasne prešla aj Výborom EP pre zamestnanosť a sociálne veci, sa preto opiera o osvedčené postupy z iných členských krajín EÚ.

Spôsoby ako týmto osobám pomôcť, sú podľa Žitňanskej rôzne. Od úpravy fyzického (bezbariérového) priestoru na pracovisku, prispôsobení pracovného času až po odbornú pomoc zo strany psychológov a odborníkov, ktorí zamestnávateľovi aj zamestnancovi pomôžu dohodnúť nové „pravidlá hry“.

Žitňanská v tejto súvislosti zdôraznila, že ľudia, ktorí sa zotavujú z choroby či úrazu, väčšinou nestratili svoje predošlé zručnosti a pre zamestnávateľa je výhodné zobrať niekoho skúseného ako zaúčať nových pracovníkov.

Správa má tri časti

Správa, ktorú odobril EP, má tri časti. Prvá sa zameriava na prevenciu, predchádzanie úrazom na pracovisku, pracovnému vyhoreniu a rôznym duševným chorobám. Druhá časť je venovaná včasnej intervencii, čiže ako pomôcť ľuďom čo najrýchlejšie sa vrátiť späť do práce a v neposlednom rade je tiež dôležité zmeniť vnímanie týchto ľudí zo strany väčšinovej spoločnosti: že sú stále užitoční, aby sa na nich nepozeralo ako na príťaž, a tiež majú nárok na dôstojný život a sebarealizáciu.

„Už len to, že sa môžu vrátiť späť do práce, mnohým pomáha sa vyliečiť,“ uviedla Žitňanská, ktorá chce, aby táto celoeurópska iniciatíva mala priaznivý dopad aj na Slovensko. „Na takéto niečo slúžia naše iniciatívy a správy, aby sme otvorili tému, aby sme inšpirovali a ovplyvni členské štáty, aby si osvojili niektoré už osvedčené postupy,“ vysvetlila. V rámci prípravy svojej správy komunikovala aj so slovenskými ministerstvami, pacientskymi organizáciami či zamestnávateľmi. „Zistila som, že táto téma bude rezonovať aj na Slovensku a premietne sa do konkrétnych legislatívnych opatrení,“ uviedla. /agentury/

X X X

Parlament prelomil veto prezidenta, SAV bude fungovať ako pred transformáciou

Inštitúcie Slovenskej akadémie vied (SAV) zostanú v stave, v akom boli pred transformáciou. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR 76 hlasmi, čím prelomili veto prezidenta k zákonu o vysokých školách, ktorého súčasťou je aj novela zákona o SAV. Zákon bol opätovne schválený.

Organizácie, ktoré nesplnili podmienky sa vrátia do právnej formy spred 1. júla. Pôvodne mali ústavy SAV prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI). SAV sa tak bude podľa schválenej novely skladať z rozpočtových a príspevkových organizácií. Novela súčasne zaväzuje SAV zabezpečiť do 31. decembra 2018 všetky potrebné úkony, aby sa jej organizácie mohli stať VVI na základe postupu, ktorý určuje zákon o VVI.

Študenti budú mať na výber predmety z iných odborov

Z novely zákona o vysokých školách vyplýva, že vysokým školám pribudne nový typ bakalárskeho študijného programu. Ide o interdiscipli­nárne štúdiá. Študentom má umožniť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. „Tento typ študijného programu je vhodný aj na uskutočňovanie konceptu vzdelávania označovaného ako liberálne štúdiá,“ uvádza sa v predkladanom materiáli. Vysokým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov.

Doteraz platí, že hodnotenie tvorivej činnosti je súčasťou komplexnej akreditácie činností vysokej školy spolu s akreditáciou jednotlivých činností. Prepojenie hodnotenia tvorivej činnosti s akreditáciou do istej miery zvýrazňuje v celom procese tvorivú činnosť a dáva menší dôraz na kvalitu samotného vysokoškolského vzdelávania, kde kvalita tvorivej činnosti je len jedným z predpokladov kvalitného vzdelávania.

Hodnotenie zabezpečí ministerstvo školstva, ktoré za týmto účelom zriadi odborný panel hodnotiteľov. Aby súčasná úroveň jednotlivých oblastí výskumu neskresľovala nastavenie hodnotiacich kritérií, zabezpečenie samotného hodnotenia bude realizované najmä prostredníctvom zahraničných expertov, čo je predpokladom na získanie objektívnejšieho hodnotenia v medzinárodnom kontexte, ako keď tento proces bol nastavený prevažne odborníkmi zo slovenského akademického prostredia.

Žitňanská nepodporila prelomenie veta prezidenta v prípade SAV

Bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná poslankyňa Národnej rady SR Lucia Žitňanská (Most-Híd) nebude hlasovať za prelomenie veta prezidenta v prípade novely, ktorá rieši aj transformáciu inštitúcií Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Uviedla to počas rokovania o návrhu v parlamente.

„V časoch nedokončených transformačných procesov som presvedčená o tom, že sme v akomsi štádiu právneho chaosu,“ konštatovala Žitňanská. Ministerstvo školstva by podľa nej malo v zrýchlenom režime predložiť riešenie.

„Som presvedčená o tom, že pre právnu istotu a pre to, aby sa akadémia mohla transformovať pri zachovaní právnej kontinuity a aby to bolo úplne nespochybniteľné, jediné rozumné riešenie je odložiť hlasovanie o zákone vrátenom prezidentom a aby ministerstvo prinieslo v skrátenom konaní exaktné riešenie šité na situáciu, ktorá momentálne existuje,“ povedala Žitňanská.

Odloženie hlasovania žiadala aj predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Poukázala, že v súčasnosti sú ohrozené vedecké projekty, nastane právna neistota a transformácia sa bude musieť uskutočniť odznova. „Preto žiadam, aby sme o zákone nehlasovali, ale počkali na mimoriadny výbor, ktorý sa bude konať v piatok, kde si vypočujeme obe strany – SAV aj ministerstvo a ak budeme o zákone hlasovať, tak na konci schôdze,“ povedala Remišová.

Predseda parlamentného školského výboru Ľubomír Petrák (Smer) vyzval kolegov, aby v prípade SAV konali uvážlivo a zdržanlivo. „Hľadajme riešenia, ktoré pomôžu vyriešiť tento komplikovaný stav,“ uviedol s tým, že treba nájsť také riešenie, ktoré nespôsobí problémy SAV. Akadémia podľa neho potrebuje právnu kontinuitu. „Robím a budem robiť všetko pre to, aby sme transformáciu zvládli,“ doplnil.

Transformácie SAV sa týka nepriama novela zákona o vysokých školách. Podľa opozície tento „prílepok“ ohrozuje transformáciu SAV a existenciu samotnej akadémie. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) tvrdí, že SAV nechce zlikvidovať a že jej záleží na rozvoji akadémie. Tiež uvádza, že pokiaľ ide o majetky štátu, že kým nedošlo k úplnej transformácii so splnením všetkých zákonných podmienok, nemohlo dôjsť ani k prechodu majetku štátu do vlastníctva organizácií SAV. Dodala, že preto prijatie novely ani nemôže spôsobiť „skryté zoštátnenie“, ako sa uvádza v liste predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka, ktorý SAV médiám poskytla v pondelok (10.9.). /agentury/

X X X

Kauza SAV: Vedci na proteste skandovali, aby ministerka školstva rezignovala

Viac ako 500 pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) a priaznivcov vedy na protestnom zhromaždení pred budovou Národnej rady SR v Bratislave skandovalo, aby ministerka školstva Martina Lubyová odstúpila zo svojej funkcie. Vedci SAV sú znepokojení stavom, do ktorého sa akadémia dostala.

„My síce máme pravdu, ale poslanci majú moc,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík a vyzval, aby aspoň jedna zo strán vládnej koalície nehlasovala za likvidáciu akadémie. „Páni poslanci, do veľkej miery ste boli zmanipulovaní,“ doplnil Šajgalík.

Protest má podľa organizátorov z iniciatívy Veda chce žiť! upozorniť na hlasovanie parlamentu o novele zákona o SAV, ktoré má byť ešte dnes. „Schválenie novely by znamenalo pre akadémiu straty finančné aj reputačné, zničí všetko, čo akadémia vykonala za posledné tri mesiace a vráti nás do bodu nula. Požadujeme, aby novelu, ktorú nikto so SAV neprerokoval, aby poslanci odmietli a SAV sa mohla vrátiť k svojej práci,“ povedal Šajgalík.

Prvé protestné zhromaždenia boli 3. augusta v Bratislave a v Košiciach, ďalšie bolo na bratislavskom Námestí slobody 14. augusta. Predseda SAV Pavol Šajgalík vtedy povedal, že cieľom protestu je vysvetliť širokej verejnosti ich situáciu a žiadajú vládu SR o pomoc pri transformácii na verejnú výskumnú inštitúciu. Na podporu dnešného bratislavského protestu zorganizovali zhromaždenie aj spolupracovníci v Košiciach.

Pätica vedcov Vladimír Bužek, Peter Moczo, Michal Novák, Martin Venhart a Jozef Vozár skonštatovala, že súčasný stav akadémie je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť vede. „Dospeli sme k názoru, že ministerstvo od začiatku sleduje ciele, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodnými zámermi zákona pomôcť slovenskej vede. Vyzývame poslancov NR SR, aby nepodporili novelu zákona, ktorá zmarí prebiehajúcu transformáciu SAV a nenávratne poškodí záujmy Slovenskej republiky. Vyzývame ministerstvo školstva, aby okamžite zastavilo ďalšie nepriateľské kroky voči SAV a zdržalo sa ďalších klamlivých informácií, ktoré verejnosti podáva. Ministerka školstva stratila našu dôveru, nereprezentuje záujmy slovenskej vedy a preto ju vyzývame, aby odstúpila zo svojej funkcie,“ vysvetlili vedci.

V prípade schválenia novely zákona o SAV a prelomenia veta prezidenta poslancami NR SR sa podľa právnika SAV Radovana Palu akadémia zlikviduje. „Ktokoľvek, kto bude hlasovať za, hlasuje za diskontinuitu SAV. Aby akadémia splnila to, čo hovorí novela zákona, bude musieť zrušiť ústavy a potom vytvoriť nové verejné výskumné inštitúcie. Celá situácia by sa nemala riešiť politicky, ale právne. Namiesto novely, ktorá prináša viac otáznikov ako odpovedí, by bolo lepšie prijať inú novelu v čo najkrajšom čase, aby vedela odstrániť rozličné právne názory,“ povedal právnik.

Po rozhodnutí o novele zákona parlamentom sa ministerka školstva Martina Lubyová dohodne na pracovnom stretnutí so zástupcami SAV. „Teraz, keď je registrácia pozastavená, je potrebné, aby novela navodila právny stav, v ktorom by SAV pokračovala ako príspevkovo-rozpočtová organizácia. SAV nevnikla ako verejná výskumná inštitúcia, takže sa z tejto podoby nemusí vracať. Dôležité je, aby novelou získala istotu a stabilitu,“ povedala Lubyová. Podľa nej novela reaguje na to, že si akadémia vied nesplnila svoje povinnosti pri transformácii na verejnú výskumnú inštitúciu.

Ministerku mrzí, že ju osobnosti vedy vyzývajú na odstúpenie

Ministerku školstva veľmi mrzí, že práve osobnosti vedy, akými sú Martin Venhart a Vladimír Bužek, ktorí s ňou spolupracovali a ministerstvo ich všemožne podporuje, sú tí, ktorí bez predošlého kontaktu a informácií okamžite vyzývajú na odstúpenie. Lubyová tak reagovala na vyhlásenie pätice vedcov Vladimíra Bužeka, Petra Mocza, Michala Nováka, Martina Venharta a Jozefa Vozára a na protestné zhromaždenie k situácii v SAV, na ktorom protestujúci skandovali, aby odstúpila z postu ministerky školstva.

„Ministerstvo školstva je rovnako ako vedci znepokojené stavom, do ktorého sa dostala SAV. Rovnako súhlasíme, že tento stav je dôsledkom politického tlaku a procesov, ktoré nemajú nič spoločné so snahou pomôcť našej vede. Iniciátorom tohto stavu je však SAV, ktorá nezvládla proces transformácie a tak takmer 3 500 zamestnancov už tretí mesiac udržuje v neistote,“ tvrdí rezort školstva.

Ministerstvo školstva uvádza, že v upozornení Generálnej prokuratúry SR, ktoré bolo doručené 7. septembra, sa konštatuje, že: „Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa, teda SAV. Jednoznačne to potvrdzuje pozíciu rezortu školstva, že nemohlo konať inak. Ministerstvo školstva je viazané zákonom," vysvetlilo ministerstvo.

Podľa rezortu školstva tvrdenia, že ministerka nereprezentuje záujmy slovenskej vedy, sú snahou o politizáciu situácie. Za rok pôsobenia vo funkcii ministerky školstva sa Martine Lubyovej podarilo v oblasti vedy napríklad výrazne skvalitniť prístup k hodnoteniu vedy a výskumu zavedením analýz a ukazovateľov v oblasti hodnotenia kvality výskumu a vývoja, zahrnúť oblasť vedy a výskumu do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, čím výrazne prispela k skvalitneniu vysokoškolského vzdelávania a prepojenia s vedou či vytvoriť excelentné prostredie pre rozvoj kvantových technológií a ich prepojenia a sieťovania s významnými centrami výskumu s koncepciou rozvoja na obdobie 2018–2023.

„Okrem iného sa jej podarilo, aby sa aj vedeckí pracovníci preradili do vyšších platových tabuliek a mohli byť zahrnutí do zvyšovania miezd k 1. januáru 2019 o 10 percent a 1. januáru 2020 o ďalších 10 percent,“ uzavrelo ministerstvo. /agentury/

X X X

Rusko, Čína a Mongolsko napínajú svaly, začalo sa cvičenie Vostok-2018

V Rusku sa začalo vojenské cvičenie Vostok-2018, najrozsiahlejšie od skončenia studenej vojny. Na týždňovom výcviku sa zúčastní viac než 300 000 vojakov vrátane síl zo susednej Číny a Mongolska. Podľa ruského ministerstva obrany ide o najväčšie vojenské cvičenie od roku 1981.

Manévre, ktoré sa konajú na Sibíri, Severoatlantická aliancia už skoršie odsúdila s tým, že ide o skúšku na „rozsiahly konflikt“. Očakáva sa, že na cvičenie zavíta aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý momentálne vo Vladivostoku hostí Východné ekonomické fórum (VEF), kde je jedným z prominentných hostí i čínsky prezident Si Ťin-pching. Cvičenie sa koná v čase eskalujúceho napätia medzi Moskvou a Západom ohľadom obvinení z ruského zasahovania do západných záležitostí, ako aj v čase prebiehajúcich vojenských konfliktov na Ukrajine a v Sýrii.

Do pohotovosti bude uvedených 36.000 vojenských vozidiel, 1000 lietadiel a 80 vojnových lodí. Ruská armáda zaradí do výcviku i svoje najnovšie balistické strely krátkeho doletu Iskander schopné niesť jadrové hlavice, tanky T-80 a T-90, ako aj stíhačky Su-34 a Su-35. Ruská flotila nasadí niekoľko fregát vybavených riadenými strelami Kalibr.

Naposledy sa na Sibíri konalo vojenské cvičenie Vostok-2014, pričom sa na ňom v porovnaní s aktuálnymi manévrami zúčastnila iba približne polovica vojakov. Rusko v súčinnosti s Bieloruskom vlani uskutočnilo sériu vojenských cvičení vo svojich západných regiónoch, na ktorých sa zúčastnilo takmer 13.000 vojakov, pripomína agentúra DPA.

Tieto západné manévre znepokojili NATO, podľa ktorého si tým Rusko mohlo pripravovať stratégiu na inváziu do pobaltských štátov Estónsko, Lotyšsko a Litva, všetko členov Aliancie. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v auguste vyhlásil, že obranné kapacity Ruska sú „oprávnené, potrebné a nemajú alternatívu“. /agentury/

X X X

Orbán rezolútne odmietol výhrady europarlamentu

Maďarský premiér Viktor Orbán v utorok v Európskom parlamente odmietol všetky výhrady ohľadom porušovania základných hodnôt Európskej únie, právneho štátu a ľudských práv. Vyhlásil, že pri stredajšom hlasovaní o odporúčaní spustiť kvôli tomu proti Budapešti sankčné konanie neodsúdi väčšina europoslancov jeho vládu, ale jeho krajinu a jej ľud. Maďarsko ale podľa Orbána neustúpi.

„Odsúdite Maďarsko, ktoré je už tisíc rokov súčasťou kresťanskej Európy a aj svojou krvou bojovalo za slobodu a demokraciu,“ vyhlásil. „Chcete väčšinou hlasov rozhodovať, čo je pre Maďarov správne. Viete lepšie ako Maďar, čo chce Maďar?“ uštipačne sa pýtal Orbán, ktorého strana v apríli vyhrala tretie parlamentné voľby za sebou, a to jasnou väčšinou. Teraz sa ale EP podľa Orbána chystá umlčať tých, čo nemajú rovnaký názor, napríklad na migračnú politiku, a potrestať Maďarov za to, že nevolili opozičných socialistov. Pýtal sa tiež, či má Maďarsko pykať za to, že sa nechce stať „krajinou prisťahovalcov“.

Kritiku na Orbánovu adresu podporila Európska komisia

„Bohužiaľ, musíme zdieľať znepokojenie ohľadom nezávislosti súdnictva, korupcie a dodržiavania základných práv vrátane akademických slobôd a slobody médií. Opatrenia maďarskej vlády obmedzujú občiansku spoločnosť,“ vyhlásil podpredseda EK Frans Timmermans. Za nezlučiteľné s právom Únie označil aj politiku maďarskej vlády voči migrantom a zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl, ktoré podľa komisára „nie je práve kresťanské“. Varoval tiež, že nemožno ani tolerovať pochybenia v zaobchádzaní s úniovými peniazmi. Komisia bude Maďarsko ďalej sledovať a „prijme potrebné kroky, ak to bude potrebné“. /agentury/

X X X

Ruské a čínske firmy plánujú investičné projekty za 100 miliárd USD

Skupina ruských a čínskych firiem uvažuje o 73 spoločných investičných projektoch v celkovej hodnote vyše 100 miliárd USD (86,40 miliardy eur).

Spolupráca medzi Čínou a Ruskom sa prehlbuje, keďže obe krajiny sa snažia o ekonomickú stabilitu v období sporov s USA. Rusko sa musí vyrovnávať so západnými sankciami a Čína s eskaláciou obchodného konfliktu s USA. Vzťahy medzi Pekingom a Moskvou boli napäté, ale v posledných rokoch sa obe vlády snažia o bližšie väzby.

Skupina dohliadajúca nad potenciálnymi miliardovými investíciami je Rusko-čínsky obchodný poradný výbor (Russian-Chinese Business Advisory Committee), ktorého výročné zasadnutie sa konalo tento týždeň počas ekonomického fóra vo Vladivostoku. Vo výbore je viac než 150 zástupcov „popredných ruských a čínskych firiem“, ako sa uvádza vo vyhlásení rusko-čínskeho investičného fondu RCIF, ktorý v roku 2012 založili čínska štátna China Investment Corporation a ruský štátny investičný fond Russian Direct Investment Fund.

„Aj keď rýchly rast ekonomík oboch krajín určite poskytne množstvo domácich príležitostí pre ziskové investície, myslíme si, že mimoriadne nádejné transakcie vzídu z dvojstranných dohôd, ktoré využijú vzťahy medzi Ruskom a Čínou“, uviedol šéf ruského investičného fondu Kirill Dmitriev. /agentury/

X X X

Fico požiadal o ochranku na ďalšie tri mesiace, Kaliňák už nie

Bývalý premiér si nevie zvyknúť na život bez výhod, ktoré mal desať rokov. Čím svoju žiadosť odôvodnil, ministerstvo vnútra nepovedalo. V sobotu bude mať Robert Fico 54 rokov. Bude to zároveň pol roka, odkedy podal v Prezidentskom paláci demisiu a Andrejovi Kiskovi odkázal: „Pán prezident, ty buď kľudný, ja nikam neodchádzam.“ Fico zostal predsedom Smeru, ale na život bez výhod, ktoré mu funkcia premiéra prinášala, si nevie zvyknúť.

Ministerstvo vnútra Denníku N potvrdilo, že Fico im poslal žiadosť o ďalšie predĺženie ochrany. Premiér by ju mal mať po svojej demisii maximálne tri mesiace. Fico už v júni požiadal o ďalšie tri mesiace, čo mu ministerka vnútra Denisa Saková a premiér Peter Pellegrini schválili, a teraz požiadal znovu. Bulvár pritom nafotil Ficových ochrankárov, ako nosia veci do nového bytu Ficovej bývalej asistentky Márie Troškovej, dennikN.sk

X X X

Súd v Ríme zmiernil tresty pre hlavných obžalovaných v kauze Mafia Capitale

Odvolací súd v Ríme vyniesol v utorok dlhoročné nepodmienečné tresty odňatia slobody voči hlavným obžalovaným v rozsiahlej korupčnej kauze známej ako Mafia Capitale.

V kauze „mafie z hlavného mesta“, v ktorej sa však nikoho z celkove 46 obžalovaných regionálnych politikov, podnikateľov a sprostredkovateľov, ktorí si údajne v Ríme dlhodobo udržiavali kontrolu nad verejnými službami, ako je odvoz odpadu, údržba parkov či zabezpečenie ubytovania pre utečencov, nepodarilo usvedčiť zo spolčenia mafiánskym spôsobom, zmiernil odvolací súd tresty pre oboch hlavných obžalovaných.

Massimo Carminati, charakterizovaný agentúrou DPA ako „jednooký bývalý neofašistický terorista“, si namiesto 20 rokov odsedí za mrežami 14,5 roka. Carminatiho „obchodný partner“, podnikateľ Salvatore Buzzi, ktorého prvostupňový súd poslal na 19 rokov za mreže, dostal 18 rokov a štyri mesiace, informovala tlačová agentúra APA.

Aktivity zločineckej siete, ktorú odhalili na sklonku roka 2014, mali prekvitať počas mandátu bývalého rímskeho starostu Gianniho Alemanna. Gangstri v súčinnosti s miestnymi politikmi údajne odčerpávali finančné zdroje určené na sociálnu pomoc pre migrantov, ako aj na komunálne služby v Ríme a okolitom regióne Lazio.

Verdikty odvolacieho súdu, ktoré privítala prvá žena radnice v Ríme Virginia Raggiová, je možné ešte napadnúť na talianskom najvyššom súde, aktuality.sk

X X X

Orbán ťahá do Európy Putinových a Asadových blízkych a iných nebezpečných migrantov

Trvalý pobyt v Únii si cez Maďarsko kupovali ruskí politici a zločinci. Zarábali na tom maďarskí vládni politici a im blízki podnikatelia.

„Nedovolíme, aby sa Maďarsko stalo krajinou migrantov,“ hlása premiér Viktor Orbán a tvrdí, že mu ide len o bezpečnosť Maďarov. V skutočnosti jeho vláda štyri roky prevádzkovala program, vďaka ktorému prišlo do konca minulého roka k našim susedom (aj s rodinnými príslušníkmi) asi 20-tisíc migrantov.

Mená ľudí, ktorí takto získali v Maďarsku trvalý pobyt a vďaka nemu aj voľný pohyb po Európskej únii, maďarské úrady taja. Podľa zistení nezávislých médií sú však medzi nimi mnohí, čo znamenajú pre Maďarsko aj pre Európsku úniu vážnu bezpečnostnú hrozbu.

Už vlani spravodajský server 444.hu napísal, že vďaka programu Orbánovej vlády získal trvalý pobyt v Maďarsku a vstup do Únie jeden z dôverníkov a finančníkov sýrskeho diktátora Bašára Asada. A aj ďalší Sýrčan podozrivý z účasti na medzinárodnom obchode s drogami a so zbraňami.

Dnes rovnaké noviny zverejnili investigatívnu reportáž napísanú v spolupráci s kolegami z ruských novín Novaja gazeta. Podľa nej získali vďaka programu trvalý pobyt v Maďarsku a nerušený vstup do Únie významné postavy režimu Vladimira Putina – ruskí politici, šéfovia veľkých štátnych podnikov, najbližší príbuzní šéfa jednej z ruských tajných služieb a aj osoby zapletené do organizovaného zločinu.

Kúpte si pobyt v Únii, značka: lacno

V roku 2013 Orbánova vláda spustila program zvláštnych investičných dlhopisov určených pre občanov štátov, ktoré nie sú členmi EÚ. Ktokoľvek, kto si takéto dlhopisy kúpil, výmenou získal trvalý pobyt v Maďarsku, dennikN.sk

X X X

Prezidentský prieskum AKO: Lídrom je Mistrík, bez ohláseného kandidáta Smeru sa dostal vysoko aj Chmelár

Vedec Robert Mistrík, ktorý kandiduje ako nezávislý, no podporuje ho SaS či strana Spolu, sa so svojimi preferenciami dostal do čela prezidentských kandidátov. Jeho vedenie je však len veľmi tesné, na úrovni štatistickej chyby. V prieskume AKO, ktorý v utorok ráno zverejnil denník SME, by ho volilo 12 % ľudí. Hneď za ním by bol premiér Peter Pellegrini, ktorý však len pred týždňom svoju kandidatúru vylúčil, a nedá sa teda v tejto chvíli považovať za reálneho kandidáta.

Tretím v prieskume agentúry je ľavicový aktivista Eduard Chmelár, ktorý môže oslovovať časť ľavicových voličov. Poslanec Smeru Ľuboš Blaha nazval Chmelára „presvedčivejším kandidátom“, než ako by bol napríklad člen strany a exminister kultúry Marek Maďarič. Ten sa však kandidovať takisto nechystá.

Po Chmelárovi nasleduje predseda parlamentu a SNS Andrej Danko, ktorý týždne hovoril o tom, že by chcel za prezidentskú kandidátku svojej strany ženu. Pred pár dňami však pripustil, že za SNS môže kandidovať aj muž. Ďalej v prieskume s tesnými rozdielmi nasledujú ohlásení kandidáti: sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, František Mikloško, kandidátka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová a líder ultrapravicovej ĽSNS Marian Kotleba.

AKO robilo prieskum medzi 30. augustom a 5. septembrom tohto roka. Otázka znela „Ak by sa voľby prezidenta konali tento víkend, ktorému z uvedených kandidátov by ste asi dali svoj hlas? Prečítam vám ich zoznam v náhodnom poradí“.

Kandidáti boli prezentovaní tak, ako budú na volebnom lístku – aj s údajom o veku, profesii a politickej strane, resp. nezávislosti kandidáta. Do zoznamu boli zaradení okrem 15 verejne ohlásených kandidátov aj zástupcovia tých strán, ktoré ešte neoznámili svojho kandidáta, teda Smeru, OĽaNO a SNS, dennikkN.sk