iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kampaň prof. Gerlocha do Senátu, odlišit vlastenectví...

Profesor Aleš Gerloch dnes při zahájení kontaktní fáze kampaně do Sanátu České justici řekl, že je je třeba od sebe odlišit vlastenectví a nacionalismus. Reagoval tak na kritiku některých odpůrců, že snahou o ústavní zakotvení českého národa příliš propaguje nacionalistické myšlenky. „Vlastenectví znamená, že mám rád svůj národ a uznávám ostatní národy. Nacionalismus znamená, že význam svého národa přeceňuji,“ uvedl ústavní odborník.Gerloch považuje za utopii kosmopolitní tezi, že úloha národů se vyčerpala. Jejich podceňování vede k extremismu a radikalismu, dodal.

Velkým tématem, kterým se chce v případě zvolení Gerloch v Senátu zabývat, je kromě ústavního zakotvení českého národa také výslovné stanovení, že v České republice je český jazyk státním jazykem. „Hlavní přínos této úpravy vidím především jako doplnění jedné z mezer české Ústavy, kdy je na jednu stranu v Listině základních práv a svobod obsažena ochrana národnostních a etnických menšin, ale v samotné Ústavě není zakotvený státotvorný národ, vůči kterému se v Česku dlouhodobě působící menšiny vytvářejí,“ říká Gerloch.

Pravomoci přímo voleného prezidenta by podle něj neměly být v otázce jmenování a odvolávání členů vlády oslabeny. Gerloch by také posílil Senát v oblasti přijímání zákonů tak, aby nebyly přijímány neuvážené změny zákonů. Senátoři kvůli tomu usilují už nyní o prodloužení měsíční lhůty, kterou mají na projednávání zákonů, na dvojnásobek.

Jako nezávislý kandidát neopírající se o podporu politických stran již dříve nasbíral podpisy více než tisíce občanů pro jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky. O senátorské křeslo se uchází ve volebním obvodě č. 17, jehož území zahrnuje Prahu 12, Prahu 16, Lipence, Lochkov, Slivenec, Velkou Chuchli, Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Újezd, Libuš, Petrovice, Hodkovičky a Lhotku.

„Jednou z mých hlavních motivací ke kandidatuře je přesvědčení, že mezi senátory je málo právníků. Budu usilovat o zvýraznění role Senátu v legislativním procesu. Rád bych své zkušenosti a teoretické znalosti práva uplatnil v ústavní praxi. Jako nezávislý kandidát mohu voličům slíbit, že použiji svou odbornost k tomu, aby byl ústavní systém našeho státu efektivnější,“ uvedl na tiskové konferenci profesor Gerloch.

Problematika ústavního systému, ústavního práva a ústavních zákonů je jedním ze stěžejních témat Gerlochova politického programu. Gerloch, působící mj. také jako vedoucí katedry ústavního práva Univerzity Karlovy, by rád kvalifikovaně pomohl při tvorbě návrhů na přezkoumání ústavnosti zákonů u Ústavního soudu či případných změn v ústavním pořádku.

Dalším výrazným bodem Gerlochova programu je pomoc při řešení problémů volebního obvodu č. 17, se kterým je profesor dlouhá léta spjatý a má zde trvalý pobyt. „Chci se zaměřit zejména na dopravní tematiku: výstavbu metra D, dostavbu tramvajové trati a vnějšího silničního okruhu či rozvoj infrastruktury dle potřeb jednotlivých městských částí při zachování zeleně,“ dodal přední český právník, ceskajustice.cz

ZMĚNA V ODVODU DPH U ADVOKÁTŮ

Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, zřejmě změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Sněmovna dnes zrychleně už v prvním čtení schválila novelu skupiny poslanců ODS, ČSSD a ANO, aby se za okamžik zdanitelného plnění považoval zpravidla den úhrady odměny, jako tomu bylo v minulosti. Předloha, která se bude vztahovat i na další služby poskytované ex offo, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslaneckou daňovou novelu podpořila. „Návrh máme i v daňovém balíčku,“ uvedla. Od loňského července pro odvod DPH obecně platí, že se plnění služby, které trvá déle než rok, považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku po roce, kdy započalo. Pro advokáty to ve vleklých řízeních podle předkladatelů znamená, že musejí DPH odvést dřív, než za ni dostanou od státu odměnu. Nárok na odměnu mají potom, co práci pro klienta dokončí.

„Tato situace se jeví jako neúnosná zejména v případě dlouhotrvajících náročných trestních obhajob, kdy ustanovenému obhájci je odměna hrazena až s několikaletým zpožděním,“ napsali Marek Benda (ODS), Jan Chvojka (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO) v důvodové zprávě. Obhájci tak podle nich prakticky úvěrují stát. Pravidlo pro odvod DPH chrání stát před možnými daňovými úniky, když DPH nebyla odváděna, protože poskytování služby formálně neskončilo. U advokátů podle autorů novely nic takového nehrozí, protože odměnu i datum její úhrady stanoví stát.

ADVOKÁTOVI HROZÍ POZASTAVENÍ ČINNOSTI

Hradecká policie obvinila advokáta z Hradce Králové z přečinu nadržování. Podle kriminalistů přesvědčil mentálně retardovaného muže, aby na policii nevypovídal v neprospěch dvou žen, dnes již odsouzených za úvěrové podvody. Informaci potvrdila mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Obviněnému čtyřiatřicetiletému muži hrozí až čtyři roky vězení. Česká advokátní komora (ČAK) podle mluvčí Ivy Chaloupkové očekává, že advokát bude profesní komoru o svém obvinění informovat. Čeká ho poté pravděpodobně pozastavení výkonu advokacie.

Podle policie nemajetný dvaatřicetiletý muž, kterého advokát zastupoval, hrál v případu odsouzených žen roli takzvaného bílého koně, když na základě nepravdivých informací podvodně získal bankovní úvěr ve výši několika set tisíc korun. „Jeho trestní stíhání bylo zastaveno, protože na základě znaleckých posudků se zjistilo, že v době spáchání trestného činu nebyl pro nepříčetnost trestně odpovědný,“ uvedla Kormošová.

Podle ní advokát muže na policii doprovázel, osobně na něho dohlížel, protože věděl, že se chce ke skutku doznat a uvést, jak se vše odehrálo. „Opravdu ho přesvědčil k tomu, že nevypovídal. Ve skutečnosti tedy nehájil zájem svého klienta, ale zájmy organizátorů spáchaného zločinu, které se tak snažil uchránit od trestního stíhání, za což od nich obdržel finanční hotovost ve výši nejméně 20.000 korun,“ uvedla Kormošová.

Policisté budou dál prověřovat, jestli podobně advokát nejednal i v dalších případech. Pokud je advokát trestně stíhán, bývá mu obvykle ze strany ČAK pozastavena činnost. „Je stavovskou povinností pod sankcí dotyčného advokáta nám svoje trestní stíhání oznámit, stejnou oznamovací povinnost mají podle trestního řádu i orgány činné v trestním řízení. My můžeme a určitě budeme konat, jakmile se tato informace na Komoře objeví oficiálně,“ uvedla mluvčí ČAK s tím, že zatím mají zástupci Komory informace pouze z médií.

Advokáta poté čeká standardní řízení o možném pozastavení výkonu jeho advokacie. Pokud k němu dojde, potrvá toto opatření až do pravomocného skončení kauzy. Takové řízení vede představenstvo ČAK vždy, když je trestně obviněn advokát. Představenstvo ČAK při něm zvažuje, zda dotyčný i během své trestní kauzy může nadále advokacii vykonávat (např. když jde o dopravní delikty bez závažných následků a bez alkoholu, a takových je většina) nebo je nutné jeho výkon advokacie pozastavit, protože jinak by to ohrožovalo důvěru v advokacii jako celek nebo důvěru v něj u jeho klientů (zejména jde-li o podezření, že trestný čin souvisí s výkonem advokacie). „Je o opatření preventivní a velmi přísné, vezmete-li v úvahu, že advokátovi berete v podstatě možnost vykonávat profesi, ač není ještě odsouzen. Přesto k němu představenstvo cca v 10 – 15 případech ročně přistupuje,“ dodává Chaloupková.

Pokud je výkon advokacie advokátovi skutečně pozastaven, nemůže advokát až do pravomocného skončení jeho kauzy advokacii vykonávat. Je-li posléze soudem osvobozen, je mu výkon advokacie obnoven.
Je-li odsouzen k trestu odnětí svobody, automaticky je dle zákona o advokacii vyškrtnut ze seznamu advokátů a nadále definitivně nemůže advokacii logicky vykonávat. Je-li odsouzen k jinému trestu (finančnímu, nepodmíněnému) a nedostane-li soudem zákaz činnosti, opětovně rozhoduje představenstvo ČAK, zda advokacii do budoucna bude moci vykonávat či nikoliv, ceskajustice.cz

LÁKALI NA KONFERENCI S BRADÁČOVOU ZA TISÍCE

Duchovní mistr Dan Millman, nejmocnější žena České republiky – vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jeden z nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích – youtuber Kovy a novodobá šamanka Karaimi – tak lákala společnost Štrůdl na přednášející na „Nejodvážnější konferenci podzimu“. Bradáčová však účast na akci pro Českou justici popřela a společnost její jméno z propagačních materiálů nakonec odstranila.

Vrchní státní zástupkyně v Praze si velmi zakládá na svém mediálním obraze a také na tom, s kým se stýká a na jakých akcích vystupuje. V justičních kuloárech proto vzbudilo pozdvižení, když se její jméno objevilo na reklamách na motivační akci s šamankou či youtuberem. „Spravedlnost povznáší mysl a dává nám odvahu čelit tlaku okolí,“ lákala společnost Štrůdl na účast Bradáčové.

Hlavní hvězdou konference, která proběhne na konci října v Praze, pak má být autor publikací z oblasti duševního růstu Dan Millman. Přednášku má zakončit „networkingový večírek“, tedy setkání účastníků, které slouží k navazování kontaktů v podnikání.

Vstupenky se navíc pro dospělé prodávají od 2490 korun do 3490 korun za VIP vstup. Bradáčová rázně popřela, že by s účastí na podobné akci souhlasila. „Vrchní státní zástupkyně na této konferenci vystupovat nebude, ani na žádné obdobné. Současně obecně platí, že vždy vystupuje na přednáškách pro veřejnost zdarma,“ reagoval na dotazy České justice sekretariát Bradáčové s tím, že organizátoři byli vyzváni, aby veškeré informace o ní bezodkladně odstranili, protože účast na akci tohoto formátu vrchní státní zástupkyně nikdy nepřislíbila. „Od minulého týdne se snažíme tuto změno všude aktualizovat,“ řekl České justici zástupce společnosti Štrůdl Adam Sládek.

Jak se jméno Bradáčové na reklamách na akci, která například slibuje, že ambasadoři projektu na 14 dní zapůjčí zájemcům usilujícím o změnu ve svém životě osobní talisman nabitý odvahou, Sládek nevysvětlil a odkázal na hlavní pořadatelku akce a majitelku společnosti Štrůdl Lucii Vonchitzki. Ta však na dotazy České justice nereagovala. Z oficiálních stránek a dalších propagačních materiálů již společnost jméno Bradáčové odstranila, ceskajustice.cz

SOUD EU: PROPUŠTĚNÍ KATOLÍKA KVŮLI SŇATKU DISKRIMINACE

Propuštění katolického lékaře z katolické kliniky kvůli tomu, že se po rozvodu znovu oženil, by mohlo být zakázanou diskriminací. Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku, který se zabýval případem muže z Německa. Zda skutečně o diskriminaci šlo, musí na základě rozsudku z Lucemburku nyní rozhodnout německý pracovní soud.Soudní dvůr EU se zabýval případem německého primáře, který pracoval na interním oddělení nemocnice provozované společností, jež podléhá dohledu arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem.

Lékař, který je katolického vyznání, uzavřel po rozvodu nový civilní sňatek. Vzhledem k tomu, že jeho první svazek nebyl církevně anulován, je podle církevního práva druhé manželství neplatné. Klinika, na které primář působil, to považovala za porušení loajality vyplývající z jeho pracovní smlouvy a dala lékaři výpověď.

Právní spor mezi lékařem a bývalým zaměstnavatelem soudy řeší od roku 2009. Propuštěný primář u nich argumentoval mimo jiné tím, že kdyby nový sňatek uzavřel některý z jeho kolegů, kteří jsou protestanty či bez vyznání, nemělo by to na jejich zaměstnanecký poměr vliv. Soudní dvůr EU nyní rozhodl, že mohlo skutečně dojít k nezákonné diskriminaci. „Nic totiž nenasvědčuje tomu, že požadavek, aby katolický lékař dodržoval posvátnost a nerozlučitelnost manželství podle pojetí katolické církve, je podstatným, legitimním a odůvodněným profesním požadavkem,“ uvedl. Na základě verdiktu Soudního dvora EU bude nyní muset o případu rozhodnout soud v německém Erfurtu, který se specializuje na pracovněprávní spory. /r/