iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Piráti: Nespravedlivé rozdělování ploch na kampaň

Městská firma nastavila taková pravidla pro přidělování reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení, že bohaté strany mohou zaplevelit celou Prahu a strany, které si požádaly o přiměřený počet reklamních ploch, jsou za to v podstatě trestány. Podle Pirátů jsou pravidla v rozporu s požadavkem na spravedlivé podmínky pro všechny. Piráti dlouhodobě prosazují pravidla pro spravedlivou politickou kampaň tak, aby hlavním faktorem pro volební úspěch nebyl objem vynaložených prostředků a vazby na reklamní agentury.

Inspirací je pro ně například Německo, kde kandidující politické strany mohou za drobný poplatek městu umisťovat své plakáty na sloupy veřejného osvětlení. Jedna strana může obsadit nanejvýš každou třetí lampu, na jednom sloupu mohou být současně plakáty dvou politických stran a celkový počet lamp pro každou stranu je omezený. Tím je zajištěno, že každá strana má přístup k cenově dostupné reklamní ploše, ale zároveň žádné místo nemůže být dominantně obsazené jen jednou nebo dvěma velkými stranami.

Vedení Prahy v tomto volebním období na popud Pirátů vyšlo požadavkům na spravedlivé rozdělení městských reklamních ploch částečně vstříc. Rada schválila, že pro účely předvolební kampaně budou sloupy veřejného osvětlení pronajímány za 1 Kč na den. Podrobnější pravidla ale ponechala na městské firmě Technologie hlavního města Prahy. Ta stanovila, že plakáty se budou vyvěšovat centrálně na základě požadavků jednotlivých politických stran, přičemž požadavky se zadávají po ulicích. Instalaci zajišťuje sama městská firma THMP za více než 200 Kč na lampu.

V případě, že je na jedné ulici přetlak požadavků, mají se podle pravidel lampy rozdělit „poměrně“. A právě výklad tohoto pojmu je klíčový. Spravedlivé rozdělení by bylo takové, že v případě přetlaku požadavků dostanou jednotlivé strany stejný počet lamp, tedy že každá strana získá stejný prostor pro prezentaci. „Systém ale funguje tak, že pokud je v součtu žádáno o desetinásobek lamp, než v ulici stojí, tak všichni dostanou jen 10% svého požadavku. Když si nějaká strana požádá o všechny lampy v lukrativní ulici, dostane pak několikanásobně více lamp než strana, která si požádala o přiměřený počet například pěti lamp a dostane pak třeba jen jednu. Namísto spravedlivého rozdělení reklamního prostoru tak pravidla nahrávají bohatým stranám, které chtějí pokrýt celou Prahu svou reklamou. Což je přesně to, čemu by pravidla měla bránit,“ kritizuje pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib. Pirátům bylo původních 1500 požadavků seškrtáno na třetinu, přičemž sice následně dostali šanci požádat si o zbylé lampy ve volných ulicích, ale ty už se nacházely jen v nepříliš atraktivních lokalitách.

Pokud se Pirátům po volbách podaří sestavit koalici, prosadí změnu pravidel tak, aby zajistila opravdu spravedlivé rozdělení reklamních ploch poskytovaných městem. Výpadek vlastních venkovních reklamních ploch způsobený nespravedlivými pravidly se Piráti snaží nahradit pomocí plachet pro příznivce, které lze bezplatně objednávat přes formulář. Jan Loužek

PŘEDÁVÁNÍ CEN V PRAZE SOUTĚŽE ŽIVA AWARD 2018

5. ročník slavnostního předání cen mezinárodní muzejní soutěže Živa award 2018 proběhne poprvé v Praze. Soutěž bude ve dnech 12. až 15. září 2018 hostit Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním zemědělským muzeum.

Ceny soutěže Živa jsou udělovány Fórem slovanských kultur (FSC), Evropskou muzejní akademií (EMA) a Fakultou humanitních studií Přímořské univerzity v Koperu. Soutěž je otevřena pro všechny typy muzeí (vědecká, technická a průmyslová, historická, etnografická i přírodovědná, městská, regionální i státní) ze slovanských zemí, které mohou získat hlavní cenu za nejlepší slovanské muzeum či jednu z pěti zvláštních cen.

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr uvedl: „ Velice si vážím toho, že letošní soutěž Živa award vyvrcholí v Praze. V Národním technickém muzeu budeme mít možnost se setkat s kolegy z muzeí ze slovanských zemí, seznámit se s nejlepšími výsledky jejich činnosti, podělit se o zkušenosti a současně si připomenout 100. výročí vzniku československého státu.“

Myšlenka udílení cen soutěže Živa, která nese jméno slovanské bohyně, se objevila v roce 2012 z iniciativy Fóra slovanských kultur. S cenou Živa je spojena snaha podpořit tvořivost a výměnu zkušeností mezi kulturními institucemi v jednotlivých slovanských zemích.

Fórum slovanských kultur je nezisková nevládní organizace, která byla založena v roce 2004 z iniciativy, která vzešla ze slovanského kulturního prostředí, a dnes sdružuje 13 slovanských zemí: Bělorusko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Českou republiku, Makedonii, Černou Horu, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajinu.

Česká republika zaznamenala úspěch v soutěži v roce 2014, kdy Národní technické muzeum získalo v makedonském Skopje zvláštní ocenění za vedení muzea, vyzdvihnut byl především mladý kolektiv a pracovníků, a současně se NTM dostalo do nejužší nominace na hlavní cenu jako jedno z nejlepších sedmi slovanských muzeí a galerií. V roce 2016 získalo zvláštní cenu za kreativitu Muzeum nové generace v Žďáru nad Sázavou. Roku 2017 obdrželo zvláštní cenu Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm za předávání odkazu prostřednictvím příběhu.

V roce 2018 je to právě Národní technické muzeum, které se ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem bude prezentovat jako hostitelská organizace. Porota se v Praze sejde, aby rozhodla o celkovém vítězi a také rozdala zvláštní ocenění vybraným kandidátům. Letos se soutěže účastní 25 muzeí z 13 zemí. Součástí programu je konference na téma „Strategické myšlení a marketing v digitálním světě“. Vrcholným bodem programu bude slavností předání cen. Mgr. Adam Dušek, vedoucí oddělení PR a práce s veřejností

UNIKÁTNÍ FESTIVAL, HUDEBNÍ MARATON LEOŠE JANÁČKA V OSTRAVĚ

Projekt Janáček Ostrava 2018 vrcholí čtyřdenním víkendovým festivalem – Hudebním maratonem Leoše Janáčka, který připravila Janáčkova filharmonie Ostrava. Do projektu, který v roce 2018 připomíná hudebního skladatele Leoše Janáčka, u příležitosti jeho 90. výročí úmrtí, se připojily i další ostravské kulturní i vzdělávací instituce. Ty po celý rok vytvářely v Ostravě zajímavé koncerty, divadelní představení, výstavy a další nápadité akce související s životem a dílem skladatele. To vše za finanční podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Janáčkův rok v Ostravě vyvrcholí na sklonku října čtyřdenním víkendovým festivalem nazvaným Hudební maraton Leoše Janáčka, kterým pořadatel festivalu – Janáčkova filharmonie Ostrava – uzavírá projekt Janáček Ostrava 2018 a zároveň oslaví 100. výročí samostatné Československé republiky. Hudební maraton Leoše Janáčka nabídne ve čtyřech dnech zvýšenou koncentraci Janáčkovy tvorby. “Kde jinde můžete slyšet skoro 40 skladeb jednoho skladatele na
17 koncertech během čtyř dní, navíc v hvězdném obsazení“, říká Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava a dodává: „jedná se patrně o první akci svého druhu v České republice, pro jejíž formát jsme našli inspiraci v zahraničí“.

„V tomto roce, kdy si připomínáme sté výročí republiky a 90 let od Janáčkovy smrti, zní hudba tohoto génia na nejrůznějších místech našeho kraje více, než bývá běžné. Vrcholem projektu bude čtyřdenní Hudební maraton Leoše Janáčka, který Moravskoslezský kraj významně podpořil. Je to výzva. Je to příležitost intenzivních zážitků. A je to další důkaz, že má náš region co nabídnout, že tu lidé umí nejen tvrdě pracovat, ale že tu má své důležité místo i kultura,” řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura k maratonu uvedl: "Janáčkova hudba není právě jednoduchá, rozhodně ne prvoplánová, ale kdo k ní dojde a zamiluje si ji, tak je z toho láska na celý život. Čtyřdenní Hudební maraton je vyvrcholením společného projektu ostravské hudební scény a města Ostravy a zároveň důstojným příspěvkem k oslavě 100. výročí československé státnosti. Její vznik byl tehdy pro Leoše Janáčka velkým zdrojem inspirace. Všem účastníkům maratonu přeji, aby pro ně byla autorova hudba stejně inspirující a přinesla jim hluboký umělecký zážitek.” Připomeňme, že mezi hlavní partnerské instituce, které organizačně zaštítila Janáčkova filharmonie Ostrava, se do projektu Janáček Ostrava 2018 připojily Národní divadlo moravskoslezské, Ostravská univerzita, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, MHF Svatováclavský hudební festival stejně jako MHF L. Janáčka.

Hudební maraton je dramaturgicky jasně vymezen Janáčkovou hudbou, která v rozmezí čtyř dní zazní v co největší intenzitě. Tvůrci záměrně nabízejí reprezentativní průřez Janáčkovou tvorbou klavírní a komorní, dále písňovými i sborovými cykly včetně orchestrálních kompozic. Z pestré nabídky maratonu se posluchači mohou těšit na vystoupení klavíristů Martina Kasíka, Lukáše Vondráčka, Ivo Kahánka či Jana Bartoše. Nebude chybět ani Moravská lidová poezie v písních s Kateřinou Kněžíkovou. Není náhodou, že na Janáčkův maraton přijali pozvání umělci spojovaní s Ostravou a Moravskoslezským krajem, kteří mají k Janáčkovi vřelý vztah, a jejichž hudební umění je v současnosti uznáváno i v zahraničí. “Janáčkova hudba a především jeho písně jsou nedílnou součástí mě samé. Melodika, nářečí a kompoziční styl, který Janáček používá, mi byl vždy blízký a rozeznívá ve mně strunu radosti, vzpomínky na dětství a domov”, uvádí věhlasná sopranistka K. Kněžíková.

Janáčkovo hudební umění ostatně vystihl i ambasador maratonu M. Kasík: “Na Leoši Janáčkovi mi připadá fascinující, jak dokázal z moravského folklóru udělat světovou hudbu, jeho naprosté novátorství a hlavně psychologická působnost – je schopen pár tóny vyvolat hluboké dojetí.” Maraton Janáčkovy hudby zavede obdivovatele i k neznámým mistrovým duchovním skladbám na jeho rodné Hukvaldy, kde bude připraven koncert ansámblu Musica Florea, předního českého souboru, zabývajícího se interpretací staré hudby. Janáčkovu hudbu budou mít posluchači možnost slyšet i v několika interpretacích – obě Janáčkova kvarteta zazní kupříkladu v provedení Pavel Haas Quartetu, nejvýraznějšího světového komorního souboru současnosti, stejně jako Bennewitzova kvarteta. Díky maratonu se v Ostravě spojili i studenti Fakulty umění Ostravské univerzity spolu se studenty Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, aby vytvořili orchestr s názvem Ostrava Youth Orchestra, který pod vedením Ondřeje Vrabce provede Žárlivost či Lašské tance.

V rámci Hudebního maratonu si přijdou na své i fanoušci Ivy Bittové, kteří se mohou těšit na její vystoupení s Moravskou lidovou poezií s Mucha Quartetem třetí festivalový den v ostravském Cooltouru. Zde se uskuteční také Mateřština Jiřího Slavíka, jejíž derniéra proběhne v České republice právě na janáčkovském maratonu. Součástí maratonu bude 27. října v Divadle Antonína Dvořáka i představení opery Osud. Režisér a zároveň ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil v těchto dnech operu se svým týmem zkouší. „Opery Leoše Janáčka jsou nedílnou součástí dramaturgie operního souboru našeho divadla. Osud zůstává do 18. října letošního roku jedinou operou tohoto skladatele, která v Ostravě dosud nehrála a my se premiérou staneme teprve druhým divadlem na světě (po Národním divadle Brno), které uvedlo všechny Janáčkovy opery," řekl J. Nekvasil.

Vedle koncertů bude připraven i doprovodný program, ať už se jedná o výlet na Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou, předním českým odborníkem na život a dílo Leoše Janáčka, či noční filmový klub, v jehož rámci budou promítány filmy o Janáčkovi. Tvůrci neopomněli ani nejmladší diváky, pro které je připraveno zábavné odpoledne s workshopem a projekcí animovaného filmu britské produkce.

Koncerty Hudebního maratonu L. Janáčka posluchači postupně vyslechnou především v ostravských kulturních prostorách (Dům kultury města Ostravy, Hudební sál – provoz Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice, Kulturní centrum Cooltour, Sál Leoše Janáčka na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kostel sv. Václava), ale také v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích. MHF Svatováclavský hudební festival připravil dva koncerty i v Rytířském sále frýdeckého zámku či v koncertní síni sv. Ducha v Krnově. Tečku za čtyřdenním festivalem učiní závěrečný koncert v den 100. výročí samostatného Československa, 28. 10. 2018 ve 20.00 hodin, na němž zazní Janáčkovy skladby Taras Bulba a Sinfonietta v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. Nad koncertem převzal záštitu primátor statutárního města Ostrava spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje.

Pořadatelé Janáčkova maratonu věří, že se festival stane místem popularizace Janáčkova díla v čele s českými interprety, a že multižánrovost festivalu s jeho přesahy z vážné hudby směrem k folklóru obohatí všechny věkové kategorie i sociální skupiny festivalových posluchačů. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

NEJLEPŠÍM STAROSTOU VYSOČINY LUKÁŠ VLČEK Z PACOVA

Svaz měst a obcí ocenil čtyřletou práci starostů a primátorů. Nejlepším starostou Kraje Vysočina se v končícím čtyřletém volebním období 2014 - 2018 stal Lukáš Vlček, starosta města Pacov a krajský zastupitel. Cílem soutěže je vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce, zlepšili například jejich infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro podnikání nebo informovanost občanů, a svou prací tak přispěli ke zvýšení kvality života obyvatel.

V soutěži bylo přes dvě stě představitelů měst a obcí. Soutěžící hodnotila odborná porota tvořená ze zástupců státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Posuzovala jejich osobní přínos pro město nebo obec, přístup k funkci starosty nebo primátora a rovněž výsledky jejich činnosti. Lukáši Vlčkovi, starostovi města Pacov gratulujeme! Ing. Jitka Svatošová

PODPORA SPORTU NA VYSOČINĚ

Krajští zastupitelé odhlasovali dva materiály, které řeší spolupráci kraje a měst při rozvoji sportu respektive sportovního zázemí v Havlíčkově Brodě a ve Žďáře nad Sázavou. Do Havlíčkova Brodu pošle kraj finanční dar ve výši 8 milionů korun na rekonstrukci sportovního areálu Na Losích. V případě Žďáru nad Sázavou se město bude finančně podílet na výstavbě tělocvičny u žďárské průmyslovky, a to ve výši 33 % nákladů, maximálně částkou 23 milionů korun. „Na základě společné dohody budou moci obě sportovní zařízení využívat jak žáci krajských středních škol v rámci výuky tělesné výchovy, tak i občané města a tamní sportovní oddíly. Profitovat z toho budou všechny zúčastněné strany,“ řekla krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Sportovní areál Na Losích v Havlíčkově Brodě prošel v uplynulých měsících zásadní proměnou. Původně škvárový povrch atletického oválu byl vyměněn za moderní tartanový koberec, modernizace se dočkaly i atletické sektory pro skok do dálky a trojskok, skok do výšky, skok o tyči, vrh koulí a hod oštěpem. V rámci úprav změnilo podobu i travnaté fotbalové hřiště včetně automatického závlahového systému. Nyní areál splňuje všechny parametry pro pořádání celostátních i mezinárodních závodů. Zájem využívat sportoviště při hodinách tělesné výchovy už projevilo například havlíčkobrodské gymnázium, střední průmyslová škola stavební nebo střední zdravotnická škola. Podle smlouvy mohou krajské školy využívat hřiště bezplatně po dobu 10 let. Celková modernizace havlíčkobrodského sportovního areálu vyšla na více než 36 milionů korun. Kraj Vysočina uvolnil na tuto akci ze svého rozpočtu částku 8 milionů korun.

V následujících letech by měla v areálu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou vyrůst nová tělocvična včetně zázemí, jejímž investorem je Kraj Vysočina. Město Žďár nad Sázavou se ve smlouvě zavázalo, že uhradí třetinu z vynaložených nákladů, a to až do výše 23 milionů korun. Odhadovaná cena podle stavební studie se pohybuje kolem 71 milionů korun. Nová tělocvična bude sloužit více než 1300 žákům průmyslové školy a zároveň sousedního gymnázia, navíc bude dostatečně velká, aby splňovala parametry pro činnost městských sportovních oddílů florbalu, volejbalu nebo nohejbalu. Dnes uzavřená smlouva mezi krajem a městem upravuje podrobněji užívání tělocvičny sportovními oddíly města i úhradu provozních nákladů za zvýhodněných podmínek ve výši 60 % stanovených hodinových nákladů. Ing. Eva Neuwirthová

KRAJSKÝ GRANT POMŮŹE VYDAT 17 PUBLIKACÍ

Po roční přestávce mohli vydavatelé požádat prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny s názvem Edice Vysočiny o grant na vydání publikace mající ideálně odborný přínos nejen pro kraj, ale i pro nejširší možnou čtenářskou obec. Z 26 žádostí o grant, které jsme přijali, jsme rozhodli podpořit 17 vydavatelů částkou 1,2 miliónu korun,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a zahraničních vztahů Jana Fischerová.

V letošním roce budou prostřednictvím Fondu Vysočiny podpořeny vydavatelské počiny mapující dílčí historii obcí Rohozná, Bohuslavice nebo Horní Dubenky. Nejvyšší možná grantová pomoc ve výši 100 tisíc korun bude stát i za vydáním knihy Žďár nad Sázavou – minulost a současnost nebo Pověsti z Vysočiny III. Mezi žadateli o grant na vydávání publikací kromě obcí samotných figurují také spolky, příspěvkové organizace obcí, nakladatelství i občané.

Grantový program Edice Vysočiny byl v letošním roce vyhlášen už podesáté. V posledních letech je podpora nabídnuta každým druhým rokem a oproti předchozím výzvám byla celková alokace o 200 tisíc korun navýšena. Poprvé byl grant Fondu Vysočiny Edice Vysočiny vyhlášen v roce 2003. Celkem bylo za 10 let přijato 466 žádostí, 235 z nich bylo podpořeno částkou vyšší než 15,5 miliónu korun. Ing. Jitka Svatošová

MILIONY NA PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Zastupitelstvo Kraje Vysočina odsouhlasilo rozdělení více než 7,5 miliónu korun pro nutné dofinancování služeb v některých specifických případech sociálních služeb. Ve všech případech se jedná o finanční pomoc poskytovatelům, které nezřizuje kraj. Částka vyšší než tři milióny korun bude rozdělena mezi dvanáct poskytovatelů pečovatelské nebo pobytové sociální služby, další téměř 4,5 miliónu korun pomůže v 18 případech se zajištěním např. chodu střediska rané péče, odborného sociálního poradenství nebo kontaktních center,“ popsal situaci náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Důvodem pro využití připravené rezervy na kapitole sociální věci krajského zastupitelstva je především nedostatečná podpora kontaktní center od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, výpadky financování z důvodu časových nesouladů, respektována je také zvyšující se poptávka po určitém druhu služeb. Aktuálně rozdělené dotace pomohou např. zajištění osobní asistence poskytované společností Portimo, Oblastní charitou Pelhřimov nebo Diecézní charitou Brno pro oblast Třebíč, dále bude podpořen chod Bílého kruhu bezpečí, Linka důvěry STŘED, tlumočnický servis poskytovaný Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé nebo chod Azylového domu pro rodiče s dětmi a pro ženy Třebíč.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina už začátkem roku 2018 rozdělilo mezi registrované poskytovatele sociálních služeb v regionu 759 miliónů korun poskytnutých z rozpočtu MPSV a dalších 47 miliónů korun z rozpočtu Kraje Vysočina. Tehdy i při současném dofinancování se Kraj Vysočina zaměřuje zejména na zajištění dostupné pomoci pro širokou skupinu obyvatel (seniory, hendikepované, oběti trestné činnosti, děti, rodiče s dětmi bez odpovídajícího bydlení). Ing. Jitka Svatošová

NA PARDUBICKU 15 MILIONŮ NA PAMÁTKY

Pardubický kraj průběžně kontroluje, jak je naplňována koncepce podpory památkové péče na tomto území. Z poslední zprávy, kterou tento týden projednali radní, vyplývá, že v současné době je v krajském dotačním programu na podporu památkové péče téměř 15 milionů korun, kraj ve své režii rekonstruuje památky za 73 milionů korun a hodnota rozpracovaných evropských projektů na památkách v kraji je 525 milionů korun.

„Ochrana památek byla u nás dlouhodobě podfinancovaná, snažíme se to v současném období napravit. Nahrává nám i skutečnost, že právě nyní je na kulturní památky možné čerpat dotace Evropské unie. Možná se to nezdá, ale Pardubický kraj je majitelem velkého množství památkově chráněných objektů, ve kterých sídlí jeho příspěvkové organizace,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Dotační program : V průběhu posledních dvou let narostl dotační Program podpory památkové péče na 14,2 milionu korun v letošním roce. „Vážíme si všech vlastníků, kteří chtějí ať už velké památky, nebo i ty drobné, udržovat v dobrém stavu a chránit pro další generace. Naše pomoc je určitým stimulem, který je pro ně důležitý. Jako optimální vidíme pro příští léta v tomto programu částku 20 milionů korun,“ konstatuje Línek.

Revitalizace kulturních památek: Pardubický kraj v současné době připravuje obnovu řady kulturních památek ve svém vlastnictví. Financovat ji bude ze svého rozpočtu. Jedná se například o stavební úpravy kulturní památky Liniové opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, opravu hradebních zdí a mostku Zámku Pardubice, vybudování nového reprezentativního sálu a nových expozic Východočeského muzea, úpravy Domu hudby, rekonstrukce části Portmonea v Litomyšli a další.

Evropské fondy: Na obnovu památek využívá kraj v současné době všechny dostupné evropské fondy. Týká se to například Příhrádku Pardubice, Zámku Pardubice, depozitářů pro Východočeské muzeum, zateplování historických budov muzeí, Winternitzových automatických mlýnů a dalších projektů.

Památky dalších vlastníků: „Aby mohly i další vlastníci památek v kraji žádat o dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky, spolufinancujeme je i z krajského rozpočtu. V minulých letech to byly například příspěvky pro obnovu střech kostela Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi, na obnovu Larischovy vily v Pardubicích, průzkumy v kapli sv. Jana Nepomuckého v Letohradě a další,“ dodal Roman Línek. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NA PARDUBICKU 90 MILIONŮ Z EU NA ÚPRAVY ŠKOL

Pardubický kraj vloni uspěl ve výzvě teritoriálního evropském programu pro Hradecko-pardubickou aglomeraci, která byla určená na modernizaci a vybavení středních škol, s osmi projekty. Z celkové vyčleněné částky ve výši 90 milionů obdrží kraj na tyto projekty 75,6 milionu korun a kromě toho ještě pětiprocentní podíl investičních nákladů ze státního rozpočtu. Všechny projekty byly v průběhu letošního roku už zahájeny a některé se již dokončují nebo byly dokončeny.

V srpnu byl ukončen projekt zaměřený na strojní vybavení školních dílen na SPŠ v Chrudimi. S dotací 16 milionů korun pořídil Pardubický kraj škole univerzální hrotové soustruhy, univerzální frézky s výkyvnou hlavou, univerzální konzolové frézky, univerzální konzolovou frézku vertikální a spektrometr. V neposlední řadě došlo k souvisejícím stavebním úpravám, rekonstrukcím rozvodů elektroinstalací a zateplení části dílenských budov.

„Dokončeny jsou také práce na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi, kde byly přestavbou půdních prostor vytvořeny dílny odborného výcviku oborů Kuchař, Cukrář a Gastronomie. Vznikla tu zóna praktického vyučování, demonstrační zóna, zázemí pro vedoucí praktického vyučování a příruční sklad. Součástí projektu je i nová gastrotechnologie. Evropská dotace projektu je 5,5 milionu korun,“ říká radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.

Práce se dokončují na gymnáziu Mozartova v Pardubicích. „Tam modernizací a přestavbou stávajících učeben vzniknou dvě odborné učebny pro výuku matematiky, informatiky a výpočetní techniky, deskriptivní geometrie a odborný kabinet matematiky. To vše se zajištěním bezbariérovosti nových učeben a pořízením nových výukových pomůcek, nábytku a vybavení,“ vysvětluje radní pro školství Bohumil Bernášek. Unie dotuje tento projekt částkou 6,5 milionu korun.

Finální novou podobu také získává pět odborných učeben (čtyři odborné učebny IT a jedna odborná učebna přírodovědných předmětů) na Obchodní akademii v Chrudimi. Všechny učebny budou vybaveny novým nábytkem a IT a AV technikou, Unie přispívá částkou 7,6 milionu korun. Intenzivní práce probíhají rovněž na SPŠ stavební v Pardubicích. Předmětem projektu je modernizace tří odborných dílen včetně vybavené novými truhlářskými stroji a vzniká zde nová počítačová učebna, to vše s evropskou dotací 10 milionů korun.

Na gymnáziu v Holicích se díky programu ITI mohou těšit na odborné učebny a laboratoře (laboratoř fyziky, chemie, biologie, přípravna chemie, biologie, učebna chemie, biologie, zeměpisu, výpočetní techniky, praktická dílna a multifunkční učebna přírodovědných předmětů). Všechny odborné učebny a laboratoře se vybavují novými pomůckami, IT a AV technikou a budou vybaveny novým nábytkem. K podpoře odborné výuky bude sloužit i modernizovaná počítačová síť s kvalitním pokrytím Wi-Fi a venkovní učebna pro potřeby výuky biologie, chemie a zeměpisu. Dotace EU je zde ve výši 6,3 milionu korun.

Zajímavý je i projekt modernizace dílen Střední školy automobilní v Holicích. Díky dotaci škola svým studentům nabídne nově rekonstruované prostory, konkrétně tři odborné učebny a sedm dílen. Rekonstruované haly byly původně využívány jako specializované dílny autoservisu, ale z důvodu nedostatečné kapacity školy byly budovy od autoservisu odkoupeny. Nově vytvořené odborné učebny a dílny odborného výcviku se vybavují novými pomůckami a stroji. Všechny rekonstruované prostory budou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tady je dotace přes 21 milionů korun.

Na Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích se modernizují čtyři odborné učebny pro výuku 3D technologií, pneumatiky, programování PLC a automatizace. Řešena je i bezbariérovost modernizovaných prostor prostřednictvím bezbariérových vstupů a plošiny. Všechny modernizované učebny budou vybaveny pomůckami, bude zde také vytvořeno ojedinělé výukové pracoviště čtvrté průmyslové revoluce. Dotace EU ve výši 4,7 milionu korun mohla být trojnásobná, kdyby nebyla omezena výší prostředků ve výzvě ITI.

Kromě uvedených projektů, financovaných z programu IROP prostřednictvím výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace, finišuje Pardubický kraj s 13 dalšími projekty zaměřenými na modernizaci a vybavení středních škol a učilišť. „Tyto projekty s celkovými náklady cca 340 milionů korun a výší dotace téměř 300 milionů korun uspěly v celostátních výzvách programu IROP č. 32 a 33,“konstatuje radní Štěpánová. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů