iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ministr Toman v EU: Silný rozpočet, národní specifika

Udržení plánovaného rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 na úrovni současného programového období, výrazné zjednodušení administrativy pro zemědělce a zohlednění odlišnosti jednotlivých členských států. To jsou témata, o kterých dnes ministr zemědělství Miroslav Toman v Bruselu diskutoval s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem.

„Cíle Společné zemědělské politiky po roce 2020 jsou poměrně ambiciózní. Pokud jich chceme skutečně dosáhnout, je nezbytné mít k tomu dostatečně silný rozpočet, alespoň na úrovni současného programového období. Zdůraznil jsem také, že pro Českou republiku je zásadní zohlednění národních specifik a dobrovolnost některých nástrojů. V těchto tématech nám komisař Hogan vyjádřil jasnou podporu,“ řekl po jednání s komisařem Philem Hoganem ministr zemědělství Miroslav Toman.

Prioritou ČR je zohlednit specifika v jednotlivých členských státech. Nástroje, jakými jsou zastropování přímých plateb nebo degresivita, by proto podle Tomana měly zůstat dobrovolné.

„Postihlo by to naprostou většinu českých firem. Historicky máme danou nějakou strukturu zemědělských podniků. Stejně jako v EU existují státy, jejichž zemědělství stojí na malém a středním podnikání, dominují u nás velké podniky, které by povinná horní hranice plateb postihla,“ uvedl Toman.

Komisař Hogan vyjádřil pochopení pro strukturu českého zemědělství a vyjádřil zájem jednat dále o možném nastavení nástrojů. Za problematické považuje ministr také avizované snížení finanční obálky na rozvoj venkova, která by v případě ČR byla oproti ostatním členským státům krácena nejvíce, a to až o 350 milionů eur. ČR rovněž prosazuje výraznější navýšení prostředků na podpory vázané na produkci, a to na 25 až 30 procent.

S komisařem Hoganem hovořil ministr Toman také o nekalých obchodních praktikách. Ujistil jej, že ČR návrh směrnice podporuje a současně vítá, že členské státy si budou moci na svém území stanovit ještě širší opatření pro regulaci nekalých obchodních praktik nad rámec směrnice.

Ministr Miroslav Toman se dnes setkal i s komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vellou. Jednal s ním o budoucí podobě Evropského námořního a rybářského fondu, který v ČR významně přispívá k rozvoji sladkovodní akvakultury. Toman vyzdvihl zejména přínos sektoru pro ochranu vody, půdy a životního prostředí. Komisař Vella ujistil, že cílem Komise je i nadále podporovat akvakulturu, včetně sladkovodní, a pochválil ČR za čerpání finančních prostředků ve stávajícím období. Oba se také shodli na potřebě zjednodušit nastavení fondu. Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

NEMOCNICE VE VARECH UŠETŘÍ 85 MILIONŮ

Karlovarská krajská nemocnice podepsala smlouvu s firmou EVČ, dceřinou společností ČEZ ESCO. Zakázka je realizována výhodnou metodou EPC, to znamená, že smlouva obsahuje právní garance, že každý rok nemocnice uspoří nejméně 8,5 milionu korun na výdajích za teplo,
elektřinu, plyn a vodu. Investice do vylepšení energetického zázemí zafinancuje sama společnost ČEZ ESCO. Splácet se budou postupně – z dosažených úspor.

Půjde o vůbec první projekt řešený metodou EPC v Karlovarském kraji. „Když jsme začali přemýšlet o tom, jak uspořit na nákladech za energie, rozhodli jsme se to řešit komplexně. EPC znamená dlouhodobé partnerství s dodavatelem, kde mají obě strany jasnou finanční motivaci, aby
výsledek dopadl co nejlépe,“ říká generální ředitelka nemocnice Jitka Samáková. „Pro nás to byla sázka na jistotu, protože dodavatel technologií za kvalitu poskytovaného řešení smluvně zodpovídá. Významná úspora na energiích pro nás znamená, že budeme v budoucnu schopni ušetřené prostředky přesunout tam, kde je potřebujeme nejvíce: do dalšího zkvalitnění péče o pacienty.“

Investice dosáhnou 65 milionů korun. ČEZ ESCO postaví v areálu nemocnice teplovodní kotelnu, která bude doplněna o moderní kogenerační jednotku o výkonu 400 kW, jež bude vyrábět jak elektřinu, tak teplo. Dojde také k modernizaci vytápěcího systému, včetně rekonstrukce plynovodu. Areál bude doplněn o takzvanou „regulaci na patě“, tedy systém umožňující i při centrálním vytápění omezit množství tepla přicházejícího do jednotlivých objektů. Velkou výhodou je, že například v dobře zateplených objektech nedochází ke zbytečnému přetápění.

„Jsme rádi, že se právě krajská nemocnice stala vlajkovou lodí EPC projektů v Karlovarském kraji. Projekty komplexních energetických úspor s garantovaným výsledkem jsou stále oblíbenější, protože přinášejí s nulovými náklady milionové úspory pro veřejnou správu. Samotná investice se totiž splácí z dosažených úspor,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Vedle nemocnic jsou pro EPC vhodné i školy, radnice, domovy sociální péče nebo divadla. Úspěšných projektů máme po celé ČR desítky.“

Zásadní změnou energetického provozu nemocnice bude také využití automaticky ovládaných ventilů na topných tělesech ve vybraných místnostech. Hlavice jsou součástí systému IRC (individual room control), který umožňuje nastavení a sledování teploty v místnostech podle způsobu využití, rozvrhu či pracovní doby tak, aby bylo pacientům i personálu teplo, ale zároveň nedocházelo ke zbytečnému plýtvání energií.
ČEZ ESCO také instaluje úsporné LED osvětlení. Energetické systémy budou monitorovány stovkami čidel v celém areálu. Čidla budou měřit nejen teplotu, ale v některých případech i hodnoty vlhkosti. Zrychlí se také příprava jídel v kuchyni. Například parní kotle budou nahrazeny multifunkčními elektrickými pánvemi, které jsou mnohem efektivnější a schopné připravit za stejný čas větší množství jídla. Dojde také k optimalizaci používání spotřebičů podle toho, kolik a jakých jídel je připravováno. Celkově se náklady na vytápění sníží téměř o 33 procent, spotřeba elektřiny ze sítě klesne o 31 procent a spotřeba vody o 12 procent.

„Po celou dobu desetileté smlouvy, během které garantujeme úspory, budeme zároveň aktivně provádět energetický management, na základě kterého poznáme ještě detailněji energetické fungování celého areálu. Na základě toho budeme hledat a navrhovat další úsporná opatření, která výsledky ještě vylepší,“ říká generální ředitel EVČ Václav Taubr.

Energetická modernizace a instalace nových řešení proběhnou během letošního a příštího roku s cílem co nejméně narušit běžný chod nemocnice. Pacienti nebudou těmito pracemi nijak negativně dotčeni. ENESA a EVČ, dceřiné společnosti ČEZ ESCO, již realizovaly projekty energetických úspor s garancí (EPC) například v Nemocnici Jihlava, v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, v Litomyšlské nemocnici, v Nemocnici Chrudim, v Orlickoústecké nemocnici nebo ve třech nemocnicích společnosti Svet zdravia na Slovensku. Celkem díky těmto projektům ušetří nemocnice téměř 500 milionů korun. Projekt v Nemocnici Jihlava si v roce 2014 odnesl cenu za Nejlepší evropský projekt energetických služeb v anketě European
Energy Service Award 2014. Projekt v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa získal čestné ocenění v soutěži o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC za rok 2017. Vladislav Podracký, tiskový mluvčí

V OLOMOUCI RESTAUROVANÉ SOUSOŠÍ

Dílo předního představitele výtvarného života v Olomouci, akademického sochaře Vladimíra Navrátila, se vrací na své původní místo. Restaurované bronzové sousoší s názvem „Aby všechny děti světa“ po desítkách let znovu zdobí prostranství před Základní školou Zeyerova. Sousoší z bronzu, které představuje tři děti z různých kontinentů držící se za ruce, vzniklo v roce 1960. „Před budovu školy, která svůj první školní rok zahájila v září 1960, bylo sousoší instalováno o čtyři roky později.. Nyní se vrací zpět, aby se znovu stalo součástí vstupního areálu školy, který tehdy vznikl jako součást veřejné výstavby v přednádražím prostoru,“ popisuje náměstek pro školství primátora Pavel Urbášek.

Myšlenka vrátit sousoší zpět před budovu základní školy vznikla loni. „Při pročítání knihy, která mapuje výtvarné prvky na území města, s názvem Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989, jsem si uvědomil, jak umění z veřejných prostranství po roce 1989 nenápadně a mohutně mizí. Je to obrovská škoda. Můj vztah k Olomouci byl v dětství a dospívání utvářen spoustou zážitků spojených právě s uměním na ulici,“ objasňuje náměstek primátora Ladislav Šnevajs, iniciátor myšlenky na navrácení sousoší.

V minulosti bylo totiž sousoší z prostranství před školou odstraněno a na dlouhá léta našlo své místo ve sklepě základní školy. K jeho poškození přispěl nátěr, nečistoty a následně i velká voda, která při ničivé povodni v roce 1997 vnikla do budovy školy a zaplavila suterén.

„Vedeni snahou o záchranu sousoší jsme proto zadali vypracování znaleckého posudku díla a záměr na jeho navrácení před budovu školy jsme konzultovali s odbornou komisí pro architekturu a územní plánování,“ doplnil náměstek Filip Žáček. Sousoší bylo následně odborně restaurováno v umělecko kovářské dílně Jiřího Běhala.

„Jsem rád, že se dílo, které bylo koncipováno s ohledem na okolní architekturu, kterou výrazně dotvářelo, vrací na své původní místo. Pochází navíc z let, kdy se české výtvarné umění vymaňovalo ze svírajícího krunýře socialistického realismu. Prostý námět s nádechem poezie každodennosti, tak kontrastuje s předchozí oficialitou,“ oceňuje historik umění Pavel Zatloukal.

Akademický sochař Vladimír Navrátil (1907-1975) patřil k předním představitelům výtvarného života v Olomouci a na Olomoucku. V poválečném období dlouhou dobu působil jako pedagog na Katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Navrátilovu tvorbu v Olomouci reprezentuje také pomník Boženy Němcové v Čechových sadech Mgr. Radka Štědrá, vedoucí oddělení, tisková mluvčí

POLNI DEN NA VYSOČINĚ

V minulém týdnu se v Senožatech u Humpolce uskutečnil polní den věnovaný pěstování a prodeji brambor. Šlechtitelé, pěstitelé a prodejci brambor z České republiky, Holandska, Německa, Francie a Španělska diskutovali o současných podmínkách pěstování této oblíbené plodiny v Evropě, vlivu dlouhodobého sucha na jejich produkci i letošním propadu produkce brambor v milionech tun v celoevropském měřítku. Často skloňovaným tématem mezi přítomnými odborníky bylo také nastavení optimální cenové politiky mezi pěstiteli brambor, odběrateli a koncovými zákazníky. Po odborné diskusi následovala přehlídka a ochutnávka 30 odrůd brambor.

Dalším bodem jednání bylo představení agrárního sektoru v Kraji Vysočina, kdy Eva Horná, vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství, představila aktivity Kraje Vysočina v této oblasti a uvedla: „Kraj Vysočina podporuje už druhým rokem projekt, který se zabývá ověřením účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchové vody. Projekt realizuje Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, který vyhodnocuje různé varianty použití herbicidů při pěstování brambor. Vyhodnocuje výnosy u jednotlivých variant, sleduje výskyt plevelů a vyčísluje ekonomický dopad pro pěstitele brambor.“ Výsledky pokusu budou představeny na 28. bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě, které se budou konat 18. – 20. 10. 2018. Ing. Eva Neuwirthová

NEMOCNICE V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ ZA 200 MILIONŮ

Jednou ze zdravotnických priorit Pardubického kraje pro nejbližší roky je kromě výstavby centrálních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici také stavba zcela nové moderní budovy nemocnice v Moravské Třebové. Na svém posledním srpnovém jednání schválili radní upřesnění projektu, které zohledňuje ztížené podmínky, které vyplývají z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a navíc se zvýší komfort budoucích pacientů i personálu, ale také krajské záchranné služby. Celkově by měla moderní nemocnice včetně investice do lékařských technologií, vozovek či chodníků vyjít kraj na necelých 200 milionů korun bez DPH. Na svém pondělním jednání se krajští radní detailně zajímali o plnění stanovených termínů a pokrok v přípravě stavby.

„Zařadili jsme tento projekt do takzvaného zvláštního režimu, což znamená přísný a pravidelný dohled nad přípravou jednotlivých součástí projektu a kroků, které povedou k co nejrychlejšímu dokončení stavby. Osobně totiž nesouhlasím s jakoukoliv debatou týkající se prodloužení termínu dokončení po roce 2020. V projektovém záměru je sice stanoven termín na počátek roku 2021, ale vzhledem k zařazení kritéria doby realizace stavby do výběru dodavatele předpokládáme, že vše bude dokončeno tak, jak jsme avizovali,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „I přesto, že se může zdát částka 200 milionů korun jako vysoká, tak se jednoznačně jedná o navýšení komfortu jak pro pacienty, tak personál a zdravotnickou záchrannou službu. Museli jsme také zohlednit výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, ze kterého vyplývají možnosti založení objektu a způsob likvidace dešťových vod v rámci předpokládaného staveniště“ upřesnil hejtman.

Původní návrh byl opakovaně debatován jak se zástupci moravskotřebovské nemocnice, tak Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje. „Nová budova musí být co nejvíce funkční, a proto věřím, že se nám podařilo vyloučit možné provozní problémy. Díky úpravám bude většina pokojů pro dva pacienty s tím, že se sociální zařízení bude společné v rámci jedné buňky pro dva sousední pokoje. Jednolůžkové pokoje budou k dispozici pro vážně nemocné pacienty,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Zvýšenou pozornost přípravě investice potvrzuje také 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má krajské investice ve své gesci. „Odbor majetku a investic bere tento investiční záměr jako jednu za současných priorit. Proto směřujeme vše k tomu, abychom v srpnu příštího roku měli zpracovanou projektovou dokumentaci a následně i stavební povolení tak, abychom mohli ideálně zahájili stavbu ještě na podzim téhož roku,“ řekl Roman Línek. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

NA PARDUBICKU 3.2 MILIONU NA TECHNIKU HASIČŮ

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila poskytnutí finančních prostředků v rámci druhého kola krajského dotačního programu na pořízení požární techniky a zásahového vybavení v hodnotě 3,2 milionu korun 105 žadatelům. V rámci prvního kola byla rozdělena částka 2,5 milionu korun 55 obcím. Společně s krajským příspěvkem k dotaci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na pořízení 37 nových dopravních automobilů a na rekonstrukci a výstavbu tří požárních zbrojnic v hodnotě 11,7 milionů korun a dalšími dotacemi pro složky IZS se krajská podpora v letošním roce pohybuje na rekordních 25 milionech korun.

V rámci druhého kola se nám podařilo rozdělit finance mezi 105 obcí v našem kraji. Společně s prvním kolem se dostáváme na 160 obcí, které v rámci tohoto dotačního programu získaly celkově 5,7 milionu korun. Jedná se o žádosti od pěti a půl tisíce korun až po 305 tisíc korun. Povětšinou se jedná o nákup radiostanic s příslušenstvím, nákup různých druhů čerpadel nebo opravy cisternových automobilových stříkaček,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V letošním roce se dostáváme na kdysi nepředstavitelnou podporu složek integrovaného záchranného systému v hodnotě 25 milionů korun. Jsem přesvědčený, že i hasiči vnímají, že se za poslední roky podařilo velmi výrazným způsobem obnovit a zmodernizovat nejen zásahová vozidla, ale také jejich technické a materiální vybavení,“ dodal hejtman Netolický. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraj