iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Miliony kolem Velké ceny v Brně. Kdo se pakuje?

Představitelé Spolku pro GP ČR Brno se distancují od spojitostí s údajným podezřením ve věci netransparentního financování Grand Prix ČR. Informace, které ve své reportáži uvádí Česká televize, se vztahují k rokům 2014 a 2015. Tedy k době, kdy Spolek pro GP ČR Brno ještě neexistoval, a Grand Prix ČR tak nemohl jakýmkoliv způsobem organizovat a zajišťovat.

Veškeré financování od doby vzniku Spolku pro GP ČR Brno, tj. od 30. 10. 2015, tedy 3 měsíce po konání Grand Prix ČR 2015, je zcela transparentní a je zveřejňováno.

Hospodaření Spolku pro GP ČR Brno je každoročně auditováno a zveřejňováno také v rámci jeho výročních zpráv, a to vše s dohledem kontrolní komise, kde má MŠMT své zástupce. Všechny smlouvy jsou uzavírány v souladu s legislativou ČR. Vzhledem k tomu, že je Spolek pro GP ČR Brno pověřen MŠMT závazkem služby obecného hospodářského zájmu, je povinen vždy vrátit nadměrnou výši vyrovnávací platby MŠMT. Tak tomu bylo například při konání loňského ročníku Grand Prix ČR, kdy Spolek pro GP ČR Brno vracel MŠMT přebytek v rámci hospodaření ve výši 2,5 milionu korun.

Celou tuto situaci vnímáme jako snahu o odvedení pozornosti od toho, že do dnešního dne nebylo Spolku pro GP ČR Brno vysvětleno, respektive Spolek pro GP ČR Brno neobdržel informaci, na základě čeho a jak byla vyhodnocena jeho žádost v rámci dotačního programu vypsaného MŠMT a stanovena výše dotace.

Dotační program byl vypsán bývalým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v listopadu roku 2017, přičemž se jedná o program na přidělování dotací tzv. velkým sportovním akcím (dotační neinvestiční program státní podpory Významných sportovních akcí na období roku 2018). Tento dotační program máj jasnou metodiku hodnocení rozdělování veřejných peněz.

Veškeré veřejné finance, se kterými Spolek pro GP ČR Brno disponoval, byly vždy prioritně využity na úhradu zalistovacího poplatku. Tento poplatek byl vždy vyšší než veřejné finanční prostředky poskytnuté Spolku. Další výdaje Spolek pro GP ČR Brno hradí z vlastních zdrojů. Monika Brindzáková, tisková mluvčí

VESNICÍ ROKU VYSOČINY VEPŘÍKOV

Starosta obce Vepříkov Petr Bárta v pátek převzal za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku titul, který obec opravňuje ozdobit se zlatou stuhou s letopočtem 2018 a postoupit do celostátního kola soutěže. Ocenění bylo v rámci slavnostního ceremoniálu ve Vepříkově předáno i dalším čtrnácti úspěšným obcím. „Už jen účast v soutěži je prestižní záležitostí, příležitostí pochlubit se aktivitami přispívajícími k rozvoji a udržitelnosti venkova. Vítězem může být jen jeden, ale adeptů bývá každoročně hned několik,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Kraji Vysočina: Zlatá stuha – krajský vítěz – Vepříkov, okres Havlíčkův Brod

Obec při své prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň občanské soudržnosti včetně propagace svých rodáků. Občané obce rovněž udržují lidové tradice prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Obec pečuje o své občany s cílem udržení vysokého standardu občanské vybavenosti a vzájemné soudržnosti.

Kraj Vysočina patří historicky k podporovatelům soutěže. „Letos se do krajského kola přihlásilo 25 obcí. Do budoucna bychom obce rádi i nadále motivovali, aby měly důvod se přihlásit, aby se veřejně pochlubily, naším cílem je, aby se vědělo, že venkov na Vysočině je ideálním místem pro život, že je tu lidem dobře,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Celostátní kolo soutěže se uskuteční první zářijový týden. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 15. září v Luhačovicích. Loňským držitelem prestižního titulu se stala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Ing. Jitka Svatošová

PIRÁTI VYHLADOVÍ NEPOCTIVÉ SMĚNÁRNY

Piráti nechtějí čekat na to, až Parlament konečně schválí novelu zákona o směnárenské činnosti. Proti směnárnám, které klamou turisty a dělají Praze špatné jméno, se rozhodli bojovat v ulicích. Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib bude přímo na místě varovat zákazníky před špatnými kurzy.

Piráti dlouhodobě požadují změnu zákona, která by znemožnila či alespoň tvrdě trestala klamavé praktiky směnáren. Nepoctivé směnárny, kterých je po Praze několik převážně v turisticky atraktivních lokalitách, dělají městu špatné jméno před zahraničními návštěvníky. Návrh novely zákona předložil současný poslanec Jakub Michálek už minulý rok v pražském zastupitelstvu, nyní je ve Sněmovně novela zákona z pera České národní banky.

Poslanci z ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN si ale odhlasovali předčasné prázdniny a novela se tak stihne projednat až po skončení hlavní turistické sezóny. Pražský kandidát na primátora Zdeněk Hřib se proto rozhodl, že se do boje proti nepoctivým směnárnám vydají Piráti sami. „Jde mi o to, aby Praha měla v zahraničí dobrou pověst - ta totiž přiláká turisty i investory. Nerad bych, aby se mezi zahraničními návštěvníky našeho hlavního města tradovalo, že se je v Česku všude pokusí okrást,” vysvětluje Zdeněk Hřib, který se nedávno nechal Jankem Rubešem provést po centru Prahy, aby měl přehled o největších pastech na turisty. „Inspiroval jsem se novinářem Jankem Rubešem, který stál několik hodin před nepoctivými směnárnami a upozorňoval turisty na špatné kurzy. On je jen jeden. Protože nás je víc, před směnárnami vydržíme tak dlouho, dokud kurzy nezlepší nebo nezavřou,“ dodává Hřib.

Piráti budou před směnárnami s velmi nevýhodnými kurzy stát se stánkem, na kterém lidé budou moci podepsat petici na podporu přijetí změny zákona. Turisty, kteří budou mít do směnáren namířeno, pošlou do nejbližších férových směnáren. První petiční stánek máme na adrese 28. října 4. /pi/