iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Reprodukční kliniky umí rozhýbat spermie, skvělá naděje

Mužům s nekvalitními spermiemi svítá naděje, že budou moci zplodit vlastního potomka. Kliniky reprodukční medicíny Reprofit v Brně a Ostravě totiž získaly povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a mohou nyní použít inovativní metodu, při které pomocí léku povzbudí pohyb spermií. Jako první v ČR tak dávají novou naději párům, kterým početí komplikují pomalé nebo úplně nepohyblivé spermie.

Spermiogram neboli hodnocení kvality spermií, je ukazatelem mužské plodnosti. V posledních letech se však rapidně zhoršuje a čeští muži nejsou výjimkou. „Za posledních 25 let klesl počet mužských spermií o 60 %, současně má stále více mužů, cca 5 %, pomalé, někdy i úplně nepohyblivé spermie. Ty pak nejsou schopné oplodnit vajíčko,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Vrána, reprodukční specialista z ostravské kliniky Reprofit, a doplňuje: „Výzkum ale ukazuje, že nepohyblivá spermie ještě nemusí být mrtvá a pokud je živá a dokážeme ji najít, můžeme ji pro oplodnění použít.“

Vědecký tým klinik Reprofit v čele s PharmDr. Zuzanou Holubcovou, Ph.D. se proto zaměřil na zkoumání metody, která odliší živé spermie od mrtvých. „Krátkodobou kultivací spermií v médiu s běžně používaným léčivem teofylin dokážeme nepohyblivé, zdánlivě mrtvé, spermie rozhýbat a vybrat ty, které budou schopné oplodnit vajíčko. Dokud jsme tento postup nemohli využít, riskovali jsme selhání oplození a zbytečnou ztrátu vajíčka a po několika neúspěšných pokusech nezbylo než doporučit páru využít spermie od dárce,“ popisuje Mgr. Soňa Kloudová Ph.D., androložka kliniky Reprofit.

V České republice farmakologickou stimulaci pohybu spermií pomocí teofylinu, látce podobné kofeinu, dosud nikdo neprováděl – kvůli legislativním překážkám. V zahraničí, včetně některých zemí Evropské unie, je však tato metoda dlouhodobě součástí klinické praxe v asistované reprodukci a nyní se stává dostupnou i pro české páry. „Studie prokázaly bezpečnost a účinnost metody a její uvedení do praxe podpořila souhlasným stanoviskem Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a Asociace reprodukční embryologie,“ vysvětluje PharmDr. Holubcová. „Na základě těchto skutečností udělil SÚKL povolení k používání farmakologické aktivace pohybu spermií klinikám Reprofit v Brně a v Ostravě, které se tak staly prvními a aktuálně jedinými pracovišti, která mohou párům dopřát tuto možnost léčby a zvýšit tak jejich šanci na úspěch,“ říká MUDr. Vrána.

„Páry nemusí podstoupit žádný klinický výkon navíc, vše se odehraje pouze v laboratoři. Embryolog nechá působit médium s obsahem teofylinu na spermie, vybere tu nejpohyblivější a po důkladném opláchnutí ji vpraví do vajíčka. Tím se zvýší pravděpodobnost, že pro oplození bude použita živá spermie,“ doplňuje MUDr. Vrána a dodává: „Uvedení metody do klinické praxe je dalším milníkem na poli reprodukční medicíny. Dáváme totiž mužům, kteří doteď ztráceli naději na vlastního potomka, šanci, že se ho dočkají.“ Metoda je určená pro muže s ojediněle pohyblivými spermiemi a pro ty, kterým musí lékaři spermie odebírat chirurgicky, protože nejsou v ejakulátu přítomny.

Statistiky uvádějí, že v tuzemsku má problémy s plodností až čtvrtina všech párů. Za neplodnost páru je ze 40 % zodpovědný muž, ze 40 % žena, u 20 % párů jde o kombinaci nepříznivých faktorů u obou.

O Reprofit: Reprofit je klinika reprodukční medicíny a gynekologie, která se úspěšností řadí mezi renomovaná evropská zařízení. Za 11 let existence kliniky v Brně si přišlo pro pomoc více než 15 000 párů z více než 90 zemí světa. V roce 2016 provedli lékaři v Reprofitu více než 5 000 léčebných cyklů. Bez ohledu na vysoký počet prováděných výkonů si klinika udržuje nejvyšší možný standard péče, což dokazuje významná úspěšnost v početí dítěte. Do Reprofitu přichází 2/3 pacientů po neúspěších na jiných klinikách. Mgr. Veronika Ostrá, Markéta Pudilová

JEDNÁNÍ S ODBORNÍKY NA LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGII

Představitelé Karlovarského kraje se sešli s odborníky na lázeňství a balneologii a diskutovali na téma strategického směřování obou odvětví v Karlovarském kraji. Hovořilo se především o obnovení vědecko-výzkumného balneologického ústavu, který v regionu dlouhodobě chybí, a o tom, že by kraj měl mít roli lídra v oblasti rozvoje balneologie a lázeňství v regionu.

Pozvání na setkání přijali zástupci organizací, jako je například Balneologický institut Karlovy Vary, Výzkumný ústav balneologický, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, MEDISPA nebo Český inspektorát lázní a zřídel. „Jsem velmi ráda, že naše pozvání na jednání přijaly významné kapacity v oboru a že jsme mohli probrat problémy, které tíží tato odvětví. Je to především přerušení vědy a výzkumu v oblasti balneologie, chybějící možnost vysokoškolského studia tohoto oboru a další,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodala: „Lázeňství a balneologie prošly v posledních třiceti letech nelehkým obdobím, kdy se výrazně změnily podmínky poskytování lázeňské péče. Pokud chceme udržet lázeňství na vysoké úrovni, musíme mít jeho účinky vědecky podložené od instituce, která by se tomu odborně věnovala. A kraj by ji měl mít pod svými křídly.“

Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání uskutečnil v letošním roce již dvě setkání odborné platformy v oblasti lázeňství. „Kraj se chce aktivně věnovat lázeňství, hlavním úkolem je obnovení vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie a hledání nových forem léčby. Odborníci i zástupci kraje se shodli na tom, že kraj má převzít vůdčí roli v této oblasti,“ uvedl Vojtěch Franta, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

BIO OKO PROMÍTNE NEJLEPŠÍ FILMY SERGIA LEONEHO

Bio Oko divákům od úterý 17. do neděle 22. července nabídne přehlídku filmů italského režiséra Sergia Leoneho. Na pražské Letné na velkém plátně promítnou jak Leoneho ikonické spaghetti westerny, tak jeho režijní epilog v podobě čtyřhodinového gangsterského opusu Tenkrát v Americe, a to v nezkrácené verzi.

„S Leoneho málomluvnými hrdiny, ať už šlo o Harmoniku v podání Charlese Bronsona v Tenkrát na Západě nebo Clinta Eastwooda v Dolarové trilogii, jsme vyrůstali zatímco jsme si jako děti hráli na kovboje. Kongeniálním spolupracím tohoto režiséra s jeho dvorním skladatelem Ennio Morriconem čas vůbec nic neubral. Právě naopak. Pořád se jedná o neuvěřitelně vyzrálé, s přehledem odvyprávěné a v žánru prakticky nepřekonatelné snímky s výborně napsanými postavami a jistou dávkou melancholie,“ shrnuje ředitel Bia Oko David Beránek.

Přehlídka Sergia Leoneho v Biu Oko začne v úterý 17. července prvním snímkem ze známé Dolarové trilogie Pro hrst dolarů. Z Nového Mexika se pak 18. července ve filmu Pro pár dolarů navíc přesuneme do texaského El Pasa, kde bude lovec lidí v podání Clinta Eastwooda pátrat po obávaném zločinci. Den na to (19. července) bude následovat epická freska zachycující pomstu v podání Tenkrát na Západě. Pravděpodobně nejmilovanější a nejcitovanější snímek Sergia Leoneho o třech pistolnících, z nichž každý zná část tajemství vedoucí ke zlatému pokladu v podobě Hodného, zlého a ošklivého Bio Oko promítne v pátek 20. července. Přehlídku pak v sobotu 21. července zakončí nezkrácená čtyřhodinová gangsterka Tenkrát v Americe, kvůli níž Sergio Leone odmítl režírovat Kmotra. Všechny filmy budou uvedeny v anglickém znění s českými titulky. Autorem plakátu k přehlídce je grafický designér Bohdan Heblík. Jakub Fürst

RADY ZEMĚDĚLCŮM NA ŽNĚ

Letos, téměř o měsíc dříve oproti jiným rokům, začaly se začátkem prázdnin v Olomouckém kraji žňové práce. V souvislosti s tím, jak se na polích intenzivně pracuje, roste počet požárů polních porostů, strnišť i zemědělské techniky. Připomínáme metodickou pomůcku pro obce i samotné zemědělce, jak se chovat bezpečně a počet těchto mimořádných událostí snížit.

Častou příčinou těchto požárů je technická závada zemědělské techniky (traktory, kombajny, automobily) nebo lidská nedbalost (např. vznítí se sláma od rozžhaveného výfuku automobilu). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, který se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou směs.

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě před žněmi zkontrolovat. Kontrolu je třeba zaměřit na elektroinstalaci a palivovou soustavu, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a následně k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a funkčními přenosnými hasicími přístroji.

Také lidé by měli být při pobytu ve volné přírodě maximálně opatrní. Nejčastější příčinou vzniku požárů je totiž lidská nedbalost. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret.

Statistika: Letos v Olomouckém kraji hasiči zatím řešili od 1. června do 10. července 2018 celkem 12 požárů zemědělských ploch, při kterých zatím vznikla škoda 500 Kč.

V průběhu loňských prázdnin (1.7. - 31.8.2017) v Olomouckém kraji v souvislosti se žněmi zlikvidovali hasiči 23 požárů, z toho bylo 20 požárů polí, strnišť a stohů. Celková škoda v těchto případech vznikla ve výši 1 055 900 Kč. V dalších třech případech hořela sláma v útrobách zemědělských strojů (lisovače slámy a kombajny), protože se vše podařilo uhasit včas, nevznikla při těchto požárech žádná škoda.

Jinak tomu bylo v roce 2016, kdy se škoda po požárech kombajnů blížila 10 000 000 Kč.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zpracovalo „Metodickou pomůcku pro období žňových prací“ určenou pro kraje, obce i samotné zemědělce. Metodika obsahuje návrh možných řešení k předcházení vzniku požáru a jeho šíření a k minimalizaci ohrožení zdraví a škod na majetku.

Základní rady pro zemědělce: Při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí). Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu. Veškerou techniku určenou pro žňové práce zabezpečit proti možnému způsobení požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů) a vybavit vhodnými spojovacími prostředky v případě potřeby přivolání pomoci (radiostanice, telefon).

Mít připravenu dostatečnou zásobu vody v cisternách nebo fekálních vozech. Nespotřebovávat vodu z nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům. Při sklizni obilovin a řepky pole rozdělit ochranným pruhem proti přenosu požáru na části o velikost max. 25 ha. Oborat nově založené stohy na strništi v šíři 10 m. Po sklizni strniště co nejrychleji zorat. Mít připraven na poli traktor s pluhem k oborání případného místa požáru. Nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných materiálů. Materiál náchylný k samovznícení neskladovat vlhký a nedosušený. V každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Základní rady pro občany: V období žňových prací nekouřit, nepoužívat otevřený oheň a neodhazovat doutnající předměty v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů. Zábavní pyrotechniku odpalovat na místech k tomu určených, v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy. Nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí. Poučit své děti, aby ve stohu neskákaly nebo si nehrály na schovávanou. por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková, mluvčí HZS Olomouckého kraje

OSLAVA DNE PRALESŮ NA ZLATÉ STEZCE

Den plný zábavy, her a zajímavostí, na nově vyznačené Zlaté stezce, čeká všechny její návštěvníky, kteří v sobotu 14. července dorazí do šumavského informačního střediska Idina Pila. Oslava Dne šumavských pralesů zde odstartuje v 10 hodin.

„Důvodů k oslavě je hned několik. Oslavíme Zlatou stezku, největší síť turistických cest na takzvané Zelené střeše Evropy, která se začátkem června otevřela pěším turistům, 160. výročí od vyhlášení ochrany Boubínského pralesa a 55. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Šumava,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Na návštěvníky Dne pralesů čeká Zlatá stezka za pokladem pro malé i velké. Soutěže, hry, tvoření, kvízy, seznámení s projektem Zlatá stezka, prezentace turistických oblastí, komentované doprovody s Průvodci Divočinou na Boubín, Boubínské jezírko, ale třeba i skákací hrad, malování na obličej, pohádka pro děti, prodejní stánky s místními certifikovanými výrobky, hudební program a občerstvení.

„Na Idinu Pilu lze dojet vlakem a následně dojít pěšky z železniční stanice Zátoň-Boubín na trati Volary – Vimperk – Strakonice, (cyklo)busem z Českých Budějovic přes Volary do zastávky Zátoň, autem přes Zátoň na parkoviště Idina Pila s omezenou kapacitou nebo do Lenory. Po celý den bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava Lenora – Zátoň – Idina Pila a zpět,“ zdůraznila manažerka projektu Zlatá stezka Eva Borsányi.

Projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“, který je spolufinancován Jihočeským krajem, Státním rozpočtem ČR a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, rozšířil stávající dálkovou trasu z Bavorska o jihočeskou a západočeskou část.

„Celkové náklady dosáhly 15 miliónů korun. Pětaosmdesát procent z této částky pokrývají zdroje z Evropského fondu regionálního rozvoje, pět procent hradí stát, zbytek kraj,“ konstatoval Polášek.

Nově vyznačené turistické trasy o celkové délce 631 kilometrů, které vznikly v rámci projektu Interreg, navazují na stejnojmennou síť ve východním Bavorsku (Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními cestami. Trasy vedou po značených stezkách Klubu českých turistů a jsou nově vyznačeny logem stezky ve tvaru oranžového S (hlavní trasa) a modrého S (propojovací a přiváděcí trasy). Trasy budou vedle značení osazeny odpočívadly a informačními panely. „Hlavní trasa české Zlaté stezky je dlouhá 289 kilometrů. Jihočeská část měří 86 kilometrů a západočeská pak 203 kilometrů,“ doplnila Borsányi. /jc/