iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Mistrovství Evropy v TFA, úspěch hasičů Olomouce

V pátek 8. a v sobotu 9. června 2018 proběhlo v německém Mönchengladbachu Mistrovství Evropy v disciplínách TFA. Stejně jako v několika předchozích letech i letos vyrazila na soutěž česká reprezentace hasičů. Součástí desetičlenné reprezentace byli i dva hasiči z HZS Olomouckého kraje, a to Michal Přecechtěl ze stanice v Olomouci a Martin Plšek ze stanice v Přerově.

Oběma se na soutěži dařilo skvěle. Martin Plšek získal zlato v kategorii 35 - 39 let, v celkovém pořadí skončil na 7. místě. Michal Přecechtěl obsadil stříbrnou příčku v kategorii 40 - 44 let, v celkovém pořadí obsadil krásné 3. místo a jako jeden ze čtyř členů štafety získal stříbro.

Závod byl rozdělen do čtyř úseků tak, jak ho známe z Českého poháru soutěží v disciplínách TFA:

1. úsek - hadice – závodníci museli roztáhnout 8B gumových hadic a 2B smotat, na prvním úseku navíc závodníci museli mít masku s aktivním dýchacím přístrojem;
2. úsek - figurína – závodníci museli přebouchat závaží palicí, odtáhnout osmdesáti kilovou figurínu na vzdálenost osmdesáti metrů, protáhnout patnácti kilové závaží betonovou trubkou a překonat tří metrovou bariéru;
3. úsek - žebříky – ve třetím úseku hasiči museli postavit žebřík, vynést dva patnácti kilové barely do třetího patra, vytáhnout 2B hadic, snést barely a zašroubovat hubice na proudnici;
4. úsek - schody – výběh patnácti pater evakuačního schodiště nemocnice.

ŠTAFETA

Česká republika bodovala nejen v individuálních závodech, ale taky ve štafetách. I když letos, poprvé po deseti letech, česká štafeta nezískala zlato, obsadila krásnou stříbrnou pozici s odstupem dvou vteřin od vítězné polské štafety. Třetí příčku obsadilo Estonsko.

Všichni závodníci si sáhli na dno svých fyzických sil, aby zdolali velice náročnou trať zakončenou výběhem do 15. patra po strmém schodišti místní nemocnice. Skvělá fyzická kondice a forma českých hasičů se opět potvrdila, když všech deset českých závodníků skončilo v elitní dvacítce nejtvrdších hasičů Evropy, kteří přežili. Por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková, mluvčí HZS Olomouckého kraje

MEMORANDUM KARLOVARSKA S QUANG NING

Karlovarský kraj úspěšně rozvíjí další spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou. Na krajském úřadě dnes bylo uzavřeno memorandum mezi ním a provincií Quang Ninh. Podpisem jej stvrdili náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík a předseda lidového výboru provincie Quang Ninh Nguyen Duc Long.

V dubnu minulého roku uzavřel Karlovarský kraj historicky první memorandum o vzájemné spolupráci s Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky. Na základě něho vznikla pracovní skupina, která začala projednávat jednotlivé body partnerské dohody a zároveň vytipovala provincii Quang Ninh, s níž by Karlovarský kraj mohl navázat užší vztahy.

„Provincie Quang Ninh leží na severovýchodě Vietnamu. Má významnou geostrategickou polohu, představuje důležitou spojnici mezi ASEANem a Čínou. Disponuje velkým nerostným bohatstvím, na jejím území se nachází největší zásoby uhlí v celé zemi. Potenciál má i v rozvoji cestovního ruchu, mezi její turistická lákadla patří například proslulá zátoka Ha Long, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Věřím proto, že spolupráce s touto provincií bude pro náš region přínosná,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis, který vietnamskou delegaci doprovázel.

V rámci podepsaného memoranda se obě strany zavázaly, že budou spolupracovat v oblastech, jako je průmysl, cestovní ruch, zdravotnictví, školství, výchova lidských zdrojů a zaměstnanost. V posledně zmiňované oblasti by pak mělo docházet k výměně expertů a dalších pracovníků mezi oběma regiony. Vietnamská socialistická republika má s vývozem pracovní síly dlouholeté zkušenosti a může nabídnout profese, po kterých je u nás velká poptávka. Memorandum je uzavíráno na dobu pěti let s možností automatického prodloužení. Mgr. Veronika Severová, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností

1000 MIL ČESKOSLOVENSKÝCH, SOUTĚZ HISTORICKÝCH AUT

Rekordních 100 automobilů se zúčastní letošní soutěže „1000 mil československých“, kterou pořádá Veteran Car Club Praha ve spolupráci s Národním technickým muzeem při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Zveme všechny milovníky automobilové historie na sobotu 16. června před Národní technické muzeum, kde bude cíl závodu.

Soutěž obnovuje tradici závodu „1000 mil československých“, který byl pořádán Autoklubem Republiky československé v letech 1933, 1934 a 1935. Šlo o rychlostní závod cestovních automobilů na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha – Kolín – Německý Brod – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno – Břeclav – Bratislava s tím, že účastníci závodu jeli z Prahy do Bratislavy a zpět do Prahy bez přerušení dvakrát. Celkem tedy téměř 1600 kilometrů ostré jízdy bez odpočinku. Kurátor automobilové sbírky NTM Petr Kožíšek připomíná: „O vysoké sportovní úrovni tohoto podniku svědčí dodnes úctyhodné jízdní průměry vítězů. Absolutně nejrychlejší na této trati byl vítěz druhého ročníku Jindřich Knapp na voze Walter Standard S, který celý závod ujel průměrem téměř 104 kilometrů v hodině a v poslední čtvrtině závodu z Bratislavy do Prahy dokonce dosáhl průměru přes 108 km/h.“

Slávu tohoto závodu oživil v roce 1970 Veteran Car Club Praha. V letech 1970 až 1977 se akce konala každoročně, později již jen příležitostně. Od roku 2015 jezdí historické automobily „1000 mil československých“ opět každoročně. Od tohoto roku je spolupořadatelem soutěže také Národní technické muzeum. Letošní soutěže se zúčastní rekordní počet automobilů. Drtivá většina z téměř stovky vozů je předválečných. Na startovní listině je mimo jiné 8 vozů Bugatti nebo 7 vozů Lagonda.

Start soutěže „1000 mil československých 2018“ proběhne ve čtvrtek 14. června v Opletalově ulici před budovou Autoklubu mezi 6.00 a 7.30. Letošního ročníku soutěže se aktivně zúčastní také zaměstnanci Národního technického muzea, sledovat budeme jejich jízdu na vozech JAWA Minor a Aero 50. V sobotu 16. června 2018 mezi 17.00 až 18:30 končí soutěž v cíli před Národním technickým muzeem, což bude atraktivní závěr pro fanoušky z řad veřejnosti. Oficiální zakončení akce v budově muzea bude přístupné pouze pro účastníky jízdy.

Dojezd k cíli soutěže „1000 mil československých 2018“ před NTM v loňském roce. Akce je zařazena do projektu Národního technického muzea „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“, jenž je součástí oslav 100. výročí založení Československé republiky schválených usnesením vlády ČR č. 353 dne 10. května 2017. Mgr. Adam Dušek, vedoucí oddělení PR a práce s veřejností

NOVÉ BRAMBORY ZEMĚDĚLCŮ ČR

Plochy brambor pro výrobu škrobu stouply, dlouholetý pokles ploch polí s pozdními bramborami se podařilo téměř zastavit. Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje bramborářství prostřednictvím evropských i národních dotací. Například loni na ně poskytlo formou dobrovolné podpory vázané na produkci 130 milionů korun. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek na dnešní tiskové konferenci Českého bramborářského svazu v Přerově nad Labem.

„Bramborářství do naší krajiny přirozeně patří, podporuje péči o ni a taky zajišťuje pracovní místa lidem na venkově, proto se ho snažíme udržet a rozvíjet. Brambory jsou zařazené mezi citlivé komodity, jejich pěstitelé tak mají možnost využít přímé platby ze zdrojů Evropské unie. Na brambory šlo loni formou dobrovolné podpory vázané na produkci přibližně 130 milionů korun, “ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

V loňském roce bylo podpořeno téměř 6 000 hektarů brambor pro výrobu škrobu částkou 13 743 korun na hektar a přes 10 000 hektarů konzumních brambor částkou 4 777 korun na hektar. Plochy pozdních konzumních brambor v České republice dlouhodobě klesaly, ale v posledních letech se podařilo pokles víceméně zastavit. Naopak plochy brambor pro produkci škrobu v posledních letech rostou. Tento trend bude podle předpokladů MZe pokračovat i letos.

„V nedávno předloženém návrhu nových pravidel Společné zemědělské politiky po roce 2020 Evropská komise plánuje snížit platby větším zemědělským podnikům, k nimž u nás patří podstatná část pěstitelů brambor. Návrh považuji jen za prvotní, který se bude v diskusi s jednotlivými členskými zeměmi upravovat a měnit. Ministerstvo zemědělství bude intenzivně prosazovat, aby takzvané zastropování přímých plateb bylo dobrovolné a negativní dopady na naše zemědělce byly co nejnižší,“ uvedl ministr Milek.

V národních dotacích mohou pěstitelé dostat příspěvek na ozdravování polních a speciálních plodin, například na prevenci proti šíření chorob brambor nebo testování množitelského materiálu. Ministerstvo se aktivně věnuje propagaci brambor. Na projekt Českého bramborářského svazu „Brambory – zdravá zelenina“ poskytlo v roce 2017 celkem 294 000 Kč a letos 175 000 Kč.

Aktuální informace o sklizni raných brambor: V prvním červnovém týdnu byla v Polabí zahájena sklizeň domácích raných brambor. V této fázi jde o plochy, které byly po výsadbě nakryty netkanou textilií jako ochranou proti mrazíkům. Sklizeň tak začala o týden dříve, než je obvyklé. Přestože je na úplném začátku, lze předpokládat průměrnou úrodu v dobré kvalitě. Podobná situace je i v sousedních státech. Sklizeň raných brambor byla zahájena například také v Rakousku, Německu a Polsku. /mz/

V OSTROVĚ REKONSTRUKCE GYMNÁZIA

Dlouhá léta byl starý dosluhující koridor mezi budovami ostrovského gymnázia terčem kritiky žáků i pedagogů. Situace se teď však rychle změní. Karlovarský kraj nechal starý koridor zbourat a na jeho místě vznikne moderní spojovací chodba. Stavebníci také vybudují zcela nové uzamykatelné šatny pro 600 studentů.

„Starý koridor žáci i učitelé a další zaměstnanci školy využívali od 60. let minulého století, kdy bylo ostrovské gymnázium naposledy přestěhováno do zbrusu nového školního areálu. Během postupujících let koridor chátral a bez pořádného oblečení tudy byl problém v zimě projít. Nyní se budou moci učitelé i žáci těšit, že v prvních měsících školního roku začne sloužit koridor nový, k dispozici budou mít také uzamykatelné skříňky jako náhradu za původní drátěné kóje. Kraj na tuto akci vynaloží 23, 3 milionu s DPH,“ upřesnil náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Mezníkem v životě školy je zahájení stavby nového koridoru především pro ředitele školy Jaroslava Šafránka: „Historická studie našeho dvorního architekta, který je Anton Jurica, spolu s projektem BPO Ostrov zahálely dlouhá léta v šuplíku, ale nevzdávali jsme to. Předchozí ředitel i já jsme každoročně zkoušeli štěstí u našeho zřizovatele, a když už nás poslední roky nového tisíciletí napadaly zoufalé myšlenky, jako je sbírka „Koridor sobě“ mezi našimi absolventy, udělali nám stávající krajští radní v čele s paní hejtmankou velikou radost. Neuvěřitelné se stává skutkem, po prázdninách budeme mít krásný koridor a důstojné šatny. Naše poděkování tak patří všem, kteří k tomu jakoukoliv měrou přispěli. V poslední fázi to byly především dva krajské odbory - školství a investiční.“

Stavebníci ze společnosti Mudicon s.r.o., která zvítězila v zadávacím řízení, zahájili v polovině května přípravné práce, 31. května došlo k předání staveniště a 1. června tak mohly začít stavební práce podle inovovaného původního projektu firmy BPO Ostrov. Už v průběhu června tak na půdorysu starého koridoru začne vyrůstat nový, výrazně větší, měl být méně prosklen s ohledem na spotřebu energií. „Nový hlavní vstup pro studenty je navržen západně od vstupu do pavilonu A, přímo do vstupní haly navazující na koridor. V šatnách budou umístěny uzamykatelné skříňky pro 600 studentů. Vznikne také sklad, protože starý skladovací

prostor musel být zdemolován. Propojení jednotlivých pavilonů bude bezbariérové pomocí ramp. To znamená, že do všech prostor bude bezbariérový přístup, což usnadní pohyb zejména imobilním studentům, případně učitelům,“ uvedl Václav Skopový ze společnosti Mudicon. S dokončením stavby se počítá nejpozději do 15. října 2018. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

VYSOKÉ RATINGOVÉ HODNOCENÍ NA JIHU MORAVY

Zlepšující se provozní výsledky, nízká zadluženost, solidní likvidita, silná kapacita samofinancování a obezřetné řízení rozpočtu – to jsou silné stránky hospodaření Jihomoravského kraje, díky kterým byl kraji udělen společností Moody's mezinárodní rating na úrovni A2 a národní rating na úrovni Aa3.cz. Udělení ratingu vzala na vědomí krajská rada 11. června 2018.

„Jsme kraj, který je v dobré kondici, a to nejen v národním, ale i mezinárodním kontextu. Oproti minulému roku se navíc změnil výhled ratingu ze stabilního na pozitivní. Náš region je v porovnání s ostatními kraji relativně bohatý, se spoustou kvalitních zaměstnavatelů a s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Můžeme být právem hrdi na to, že jsme podle uděleného ratingu jedním z mála krajů, který byl v minulém roce schopen udržet své investice a zdravou úroveň kapitálových výdajů. Čím vyšší rating, tím menší riziko pro potenciální investory. Nové investice v kraji mají přitom vliv i na kvalitu života našich obyvatel,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Výhodou Jihomoravského kraje je jeho střední zadluženost a solidní likvidita. Zlepšující se provozní hospodaření je úzce napojeno na růst národní ekonomiky, přičemž obezřetné řízení rozpočtu pomohlo udržet dobrou kapacitu financovat kapitálové výdaje z vlastních zdrojů. Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik kraje, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým závazkům.

VÍCEMÍSTNÁ VOZIDLA DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Dětské domovy ve Znojmě, Strážnici a brněnský Dětský domov Dagmar si budou moci nakoupit nová devítimístná vozidla pro dopravu dětí. Tyto investiční záměry schválila Rada Jihomoravského kraje na jednání 11. června 2018.

„Současný stav těchto vozidel v našich příspěvkových organizacích už kvůli jejich stáří a opotřebení nezaručuje při svém plném zatížení bezpečný převoz dětí. Proto budou v těchto třech dětských domovech pořízena nová vozidla, plně hrazená z rozpočtu kraje,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá. Celkové náklady na nákup dosáhnou přibližně 2,4 milionu korun.

SENIORSKÁ OBÁLKA POMŮŽE V TÍSNI

Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života, se začíná v těchto dnech distribuovat do nemocnic, na výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a bude ke stažení na webových stránkách www.seniorskapolitikajmk.cz.

Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v bytě (na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří).

„Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení,“ uvedl jihomoravský radní Milan Vojta. „Věřím, že Seniorská obálka brzy zdomácní, zejména tam, kde žijí lidé osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas a rozhodování při záchraně života,“ zdůraznil radní Vojta.

Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“, společného projektu na podporu sociálně zdravotního pomezí. Na projektu spolupracovali odborníci z těchto organizací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p. o., tísňová služba Girasole z. s. Hustopeče.

„Jsme rádi, že jsme se mohli na spolupráci podílet, jde o velice užitečný počin. Vzhledem k tomu, že populace stárne, je jisté, že projekt bude do budoucna dále nabývat na významu. Výjezdy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje k chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení stavu, patří k těm nejčastějším. Proto Seniorskou obálku zcela jistě využijeme. Je to další krok k vylepšení přednemocniční péče v rámci našeho regionu,“ vysvětluje Milan Klusák, ředitel jihomoravské záchranky. PhDr. Jiří Klement, odbor kancelář hejtmana

NA PARDUBICKU NEZISKOVKÁM PŘES 400 TISÍC

V Pardubicích byl zahájen 7. ročník dobročinné Burzy filantropie. Hned při prvním setkání byl velký důvod k radosti. Neziskovky z Pardubicka podpořilo finančními a materiálními dary celkem 14 donátorů z řad podnikatelů, firem, Pardubického kraje a města Pardubice. Výše podpory byla v součtu podpořených projektů 409 000 korun!

Burzu filantropie každoročně ve všech čtyřech okresech Pardubického kraje pořádá Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem. „Letos se do pardubické burzy přihlásilo 21 projektů neziskovek a více než polovina jich získala podporu. To svědčí o kvalitě nápadů neziskovek na zlepšení života v našem kraji a zároveň o velké chuti donátorů pomáhat tam, kde je potřeba. Přesně toto propojování je smyslem Burzy filantropie,“ vysvětluje Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a pravidelný donátor Burzy filantropie za Pardubický kraj.

Jaké zajímavé nápady tedy letos osvícení donátoři podpořili? Na burze všechny oslovila prezentace spolku Hurá na výlet. Ten pořádá turistické zájezdy pro seniory, kteří chtějí žít nadále pestrý život, ale cestování „po vlastní ose“ je nad jejich finanční nebo zdravotní možnosti. Rodinné integrační centrum získalo příspěvek na pořádání příměstského tábora a Středisko rané péče na projekt vodních sportů pro děti s autismem. Donátorům se představila také organizace Ygdrassil, která se zabývá individuální výukou pro děti s psychosomatickými problémy. CEDR Pardubice přišel se záměrem Smyslů plné místnosti, která má pomoci klientům s duševním onemocněním načerpat novou energii, relaxovat, pracovat na sobě a svém smyslovém vnímání a to prostřednictvím speciálních pomůcek. Celiaklub Východní Čechy se zaměřuje na poradenství a osvětu při bezlepkové dietě ve stravovacích zařízeních a školních jídelnách. A nakonec Salesiánský klub mládeže, Centrum Don Bosco plánuje pro pět mladých párů, z nichž je alespoň jeden z dětského domova nebo výchovného ústavu, společný víkend vedený rodinnými psychoterapeuty. Ten pomůže k nastavení základních pravidel a návyků, aby nedocházelo k tomu, že ústavní děti rodí ústavní děti.

Takzvanou divokou kartu, tedy přímou finanční nebo materiální podporu bez prezentace projektu, získalo dalších 8 neziskových organizací.

„Na další Burzu filantropie se můžeme těšit 20. června 2018. Tentokrát proběhne v Hlinsku a prezentovat se na ní budou projekty neziskovek z chrudimského okresu,“ zve na další dobročinnou burzu Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů