iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ministr Milek: Na kůrovce nutně zapojit i ostatní resorty

Zvládnutí současné kalamitní situace v lesích je nereálné bez vyhlášení nouzového stavu a bez intenzivní meziresortní spolupráce. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek na dnešním jednání ke krizové situaci v lesích. Dnešního jednání, které ministr svolal ke kalamitní situaci v lesích, se zúčastnil předseda vlády Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a zástupci Lesů ČR a Vojenských lesů a statků. Účastníci se shodli na základních krocích, které je nezbytné v nejbližší době udělat.

„Považuji za důležité, aby vláda vyhlásila nouzový stav. Kalamita je tak rozsáhlá, že bez zapojení ostatních resortů již není možné ji zvládnout. Domluvili jsme se na setkání se všemi zainteresovanými skupinami a budeme problém dál intenzivně řešit,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

V rámci nouzového stavu by se zrychlily všechny procesy a spolupráce všech resortů. Ministr Milek bude například požadovat, aby Ministerstvo dopravy udělilo výjimky z tonáží, rozměrů a doby jízd kamionů, které odváží dříví z lesa. Je rovněž třeba, aby České dráhy a ČD Cargo navýšily kapacity vagonů pro dopravu dřeva na úkor jiných materiálů nebo odložilo plánované výluky, které by komplikovaly odvoz dřeva ke zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu by podle Milka mělo v řešení kalamity sehrát roli regulátora trhu se dřevem, Ministerstvo vnitra by mohlo v naléhavých případech operativně nasadit techniku hasičů pro zajištění těžebních a vyklízecích prací a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí pak zajistit zahraniční pracovníky na lesní práce. Aktuálně chybí v lesním resortu minimálně čtyři tisíce pracovníků, které nelze na domácím trhu práce sehnat. Zároveň je třeba vyřešit nedostatek míst, kde je možné vytěžené dřevo skladovat.

„Dnes v podvečer jsme s náměstkem Patrikem Mlynářem a pověřeným ředitelem Lesů ČR Tomášem Pospíšilem jednali se zástupci Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků a požádali je o navýšení skladových kapacit pro dřevo napadené kůrovcem. Představitelé asociace nám toto navýšení přislíbili, za určitých podmínek dřevo nad rámec běžné zásoby uskladní,“ uvedl ministr Milek.

K řešení situace je důležité vyhlášení stavu nouze z důvodu přírodní katastrofy. To by umožnilo rychlejší postup v boji proti kůrovci v nejvíce postižených lokalitách, např. rychlejší nákup techniky nebo zajištění pozemků na dočasné skladování dřeva. /mz/

SPOLUPRÁCE SE SR VHODNÁ PRO ŠKOLY I SILNIČÁŘE

V rámci zahraniční pracovní cesty na Slovensko a Ukrajinu se zástupci Pardubického kraje vedené hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast zdravotnictví Ladislavem Valtrem setkali v Prešově s předsedou Prešovského samosprávného kraje Milanem Majerským, se kterým řešili především další pokračování spolupráce mezi oběma regiony, která se datuje již od roku 2002, ale také aktuální politická témata obou zemí.

„Milan Majerský nahradil v čele Prešovského samosprávného kraje po 16 letech Petera Chudíka, který stál i u zrodu naší vzájemné spolupráce. Kromě komunikace na úřednické úrovni a výměny zkušeností v řadě oblastí se nám podařilo propojit naše střední školy, kulturní spolky či sportovní oddíly. Zároveň jsme v mimořádných případech uvolnili finanční prostředky na pomoc při živelních pohromách. S panem předsedou Majerským jsme se již v době jeho nástupu shodli na tom, že spolupráce bude pokračovat ve stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud.

ároveň jsme naplánovali další pracovní setkání, které proběhne v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který společně se členy delegace se svým slovenským protějškem hovořil také o aktuálním čerpání prostředků z evropských fondů či problematice dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že předseda Prešovského samosprávného kraje Milan Majerský oslavil 12. května 47 narozeniny, obdržel od kraje také jeden speciální dárek. „Vzhledem k tomu, že pan předseda je stále aktivním basketbalistou, předali jsme mu ve spolupráci s BK JIP Pardubice basketbalový dres klubu podepsaný všemi současnými hráči. Zároveň jsme se domluvili na přátelském utkání mezi pardubickým klubem a týmem ze Svitu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Součástí delegace jsou kromě hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra také zastupitelé Václav Snopek a Oldřich Koblížek či starosta Dolní Čermné Petr Helekal.

Větrná smršť nebo povodně. Kraj byl vždy připraven pomoci

První konkrétní finanční pomoc zaslal Pardubický kraj na Slovensko v létě 2004. Po vlně ničivých povodní v létě 2004 poslal Pardubický kraj materiální pomoc v hodnotě 100 tisíc korun. Už o několik měsíců později, v říjnu 2004, postihla Vysoké Tatry ničivá smršť. Tehdy kraj pomohl prešovskému regionu částkou půl milionu korun. V roce 2010 Prešovský samosprávný kraj opravil komunikaci druhé třídy z Vyšných Hágů do Štrbského Plesa zničenou při sesuvu půdy v témže roce. Pardubický kraj poslal partnerům na tuto rekonstrukci přes 500 tisíc korun.

O čtyři roky později, v červnu 2014 byla při rozsáhlé povodni poškozena silnice v obci Osturňa. Pardubický kraj v rámci spolupráce podpořil opravu jediné příjezdové cesty do obce částkou jeden milion korun. Poslední finanční pomocí, kterou Pardubický kraj poukázal ve prospěch projektu v partnerském regionu, byla rekonstrukce Chodníků přátelství v Ubľe, který bude v rámci cesty krajské delegace slavnostně otevřen. Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NA KARLOVARSKU PODPOŘÍ ÚDRŽBU A STAVBU CYKLOSTEZEK

Více než 3 miliony korun poskytne kraj v tomto roce ze svého rozpočtu na projekty a dokumentaci týkající se budování a údržby cyklistických stezek a tras v regionu. V rámci tradičně vyhlašovaného dotačního programu dostane dotaci všech 12 žadatelů, kteří o příspěvek usilovali. Na svém jednání to schválila Rada kraje.

Krajské dotace mohou získat obce, mikroregiony a obecní či krajské příspěvkové organizace. „V případě neinvestičních aktivit, například při přípravě vyhledávacích studií, je výše dotace maximálně 200 tisíc korun pro jednoho žadatele, u investičních akcí pak maximálně 1 milion korun. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo na svém červnovém jednání, částkou přesahující 800 tisíc korun podpoříme například stavbu cyklotrasy z Plesné do Bad Brambachu, celkem 400 tisíc půjde na první etapu opravy cyklostezky v Boči a 200 tisíc pošleme na dokončení přípravy Střelské stezky ve Žluticích,“ popsal krajský radní Josef Janů.

Krajský program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ je vyhlašován pravidelně každý rok. Celkový objem finančních prostředků činí 3, 8 milionu korun, přičemž částku 1, 8 milionu korun kraj vyčlenil na investiční akce a částku 2 miliony korun na neinvestiční aktivity. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

47. MISTROVSTVÍ ČR FLORISTŮ V DĚČÍNĚ

Ve dnech 16. a 17. května se na zámku v Děčíně uskuteční 47. ročník nejstarší a nejvýznamnější floristické soutěže v České republice, Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva 2018, jako součást městských slavností v Děčíně, s výstavou pro veřejnost od 18. do 20. května 2018. Aktuální Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2018 se bude konat pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, Ústecký kraj mistrovství současně zařadil mezi akce „Rodinného stříbra“ Ústeckého kraje.

U zrodu Děčínské kotvy stáli pedagogové Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda Ing. Antonín Kubíček a jeho manželka Ing. Dagmar Kubíčková, kteří se aktivně věnovali organizaci soutěže po 30 let. Děčínská kotva započala svoji dlouhou tradici v květnu 1971 a od roku 1996 se soutěž Děčínská kotva oficiálně stala mistrovstvím České republiky ve floristice. Od roku 2007 je při hodnocení soutěže používán evropský 100bodový hodnotitelský systém FLORINT.

Hlavním pořadatelem je Střední škola zahradnická a zemědělská škola A. E. Komerse Děčín – Libverda, příspěvková organizace. Vyhlašovatelem a spoluorganizátorem soutěže je Svaz květinářů a floristů ČR, díky kterému je mistrovství základní platformou k výběru reprezentantů na mezinárodní floristickou soutěž profesionálů - Europa Cup a evropský floristický šampionát juniorů - Eurofleurs.

Na zabezpečení soutěže se pravidelně podílíÚstecký kraj a statutární město Děčín, ale i řada dalších partnerů, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné soutěž pořádat.Odborným mediálním partnerem soutěže je vydavatelství ProfiPress a jeho časopisy Floristika a Profi Florista. Hlavním květinovým partnerem mistrovství je společnost KLIA cz s.r.o. Hlavní téma, v duchu kterého se ponese celá soutěž, letos nesenázev„Jedno století“a připomíná 100. výročí vzniku Československé republiky.y.

Soutěž probíhá v juniorské a seniorské kategorii. Přihlášení floristé a studenti zahradnických školbudou soutěžit celkem ve čtyřech disciplínách, tři z nich jsou předem zadané a jedna je tajná. Všechny soutěžní úkoly jsou propojeny hlavním tématem soutěže a odkazujína období, osobnosti nebo klíčové okamžiky posledních sta let naší vlasti.Při hodnocení letošního ročníku budeme mít tu čest přivítat v hodnotící komisi dvě mezinárodní porotkyně – KarolinuŁadyżyńskou-Skrzypek z Polska a Victorii Salomon z Německa.

Úkolem soutěžících v obou kategoriích v první disciplíně pod názvem „Kabelka paní radové“ bude vytvoření nositelné květinové kabelky ve stylu první republiky. Druhou soutěžní disciplínou pod názvem „Kytice pro Martu“bude volně vázaná kyticejako poděkování odvážným ženám období českého disentu.
Třetí soutěžní úkol je tajný a jeho zadání, spolu s materiály na jeho vytvoření, budou soutěžícím odhaleny až v průběhu soutěže. Jeho název je „Retro budoucnosti“.

Druhý soutěžní den bude patřit poslednímu soutěžnímu, kdy budou soutěžící v kategorii junior zdobit květinami jednostopá motorová vozidla z kategorie novodobých veteránů. Soutěžící v kategorii senior budou mít za úkol vytvořit květinovou přízdobu automobilů z druhé poloviny 20. století. Soutěžní disciplína s názvem „Sametová“ bude tvořena na nádvoří zámku a instalována na jižních terasách děčínského zámku.

Ve čtvrtek 17. května od 19 hodin vyvrcholí celé mistrovství slavnostním galavečerem v prostorách děčínského zámku. Noví vítězové zde převezmou pomyslné žezlo nad českou floristikou od loňského Mistra floristu ČR v kategorii senior Tomáše Hakla z Ostroměře a Mistra floristu ČR v juniorské kategorii Vlastimila Kucharoviče ze Střední školy zahradnické a zemědělské A. E.Komerse, Děčín – Libverda
Kromě vyhlášení oceněných floristů v jednotlivých disciplínách a vyhlášení Mistra floristu junior a Mistra floristu senior pro rok 2018 se můžete těšit na předvedení kabelek a kytic vytvořených v soutěži, křest floristické publikace vydavatelství ProfiPress nebo vystoupení hudebního hosta Felixe Slováčka. Vytvořené soutěžní práce budou přístupné veřejnosti na výstavě v prostorách děčínského zámku od pátku 18. do neděle 20. května. Ing. Jiří Horák, předseda SKF ČR

KONFERENCE ČVUT O DŮLEŽITOSTI AUTORSKÉHO PRÁVA

V pondělí 21. května proběhne na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) šestý ročník konference LAW FIT, která se zaměřuje na oblast práva a informačních technologií. Organizační tým v čele se zakladatelem konference JUDr. Zdeňkem Kučerou, Ph.D., zvolil v letošním roce aktuální téma „Copyright a technologie”. Konference se koná v prostorách fakulty na adrese Thákurova 9, Praha 6 od 10 do 17 hodin a pro účastníky je vstup zdarma.

Konference LAW FIT je jedinečnou akcí tohoto druhu v České republice, která se na FIT ČVUT pořádá již od roku 2013. Jejím hlavním cílem je rozšíření povědomí o problematice IT a právní u široké odborné veřejnosti a podnícení diskuze nad některými aktuálními problémy z této oblasti.

„Během mých přednášek a mé praxe jsem pochopil, že tyto dva světy si příliš nerozumějí a někdy se dokonce ignorují. Přitom každý podnikatel v IT či software developer bez řádné právní ochrany svého nápadu a svých děl riskuje, že o svou investici ať už časovou, nebo materiální, přijde. Snahou konference tedy je, aby si oba světy porozuměly a vzájemně se obohatily,“ vysvětluje důvody založení konference JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Ten za svou práci nedávno obdržel ocenění Právník roku v kategorii Právo informačních technologií.

V minulých letech se konference věnovala tématům umělé inteligence, dat, konce volného internetu nebo reklamy. Tentokrát se zaměří na copyright ve světě technologií. „Mohlo by se zdát, že v letošním roce bude konference nudné povídání o autorském právu, ale věřím, že tomu tak nebude. Čekají nás hned tři panelové diskuze o softwarových licencích, efektivní ochraně počítačových programů nebo dílech tvořených umělou inteligencí,“ říká k tématu JUDr. Kučera.

Program zahájí zástupci Ministerstva kultury České republiky a společností Google a MAFRA s příspěvky týkajícími se aktuálních problémů v oblasti autorských práv, nebo například big data. Následovat budou panelové diskuze, na nichž vystoupí přednášející ze softwarových společností, advokáti, nebo představitelé českých i zahraničních univerzit. Partnery konference jsou Legito a Agentura BOVA. Bc. Veronika Dvořáková

MUZEJNÍ NOC NA ZÁMKU OHRADA

V sobotu 26. května se koná v Národním zemědělském muzeu Ohrada Muzejní noc na téma Broučci. Malí i velcí návštěvníci budou mít možnost seznámit se s životem noční hmyzu pod vedením odborných lektorů. Začátek je v 19 hodin a zábavný program tentokrát potrvá až do půlnoci.

Zaměstnanci muzea připravili pro všechny milovníky motýlů a broučků jejich noční pozorování. Pod odborným vedením Ondřeje Sedláčka z Ochrany fauny České republiky a Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budou odchytávat, určovat a samozřejmě zase pouštět do přírody noční hmyz. Návštěvníci se tak mohou zblízka seznámit s životem nočních motýlů a poznat, co létá kolem zámku a blízkého Munického rybníka. Kromě toho se na malé i velké účastníky těší Veronika Souralová, autorka makrofotografií hmyzu vystavených v galerii zámku a autorka knížek pro děti. Právě ze svých knížek o motýlech a mravencích bude dětem číst k odpočinku před „noční akcí“.

Opět nebudou chybět různé hry pro děti, tvořivá dílna nebo možnost zazpívat si s živou hudbou u ohně na nádvoří a opéci si buřty. „Za všechny zaměstnance muzea srdečně děti i rodiče zveme na tuto akci. Jsme rádi, že můžeme dětem zprostředkovat malé noční dobrodružství, ze kterého si zároveň odnesou znalosti a třeba i zase o něco bližší vztah k místní přírodě,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek. Mgr. Jitka Taussiková, tisková mluvčí

VÝSTAVA LOVECKÝCH PSŮ NA ZÁMKU KAČINA

V sobotu 26. května od 6 do 15 hodin bude v Národním zemědělském muzeu Kačina probíhat Oblastní výstava psů. Jedná se o tradiční akci, kdy se každý rok v zámeckém parku prezentují rozmanitá plemena psů.

Hlavním pořadatelem výstavy je Okresní myslivecký spolek Kutná Hora a letos se uskuteční její už 21. ročník. Nejde o událost určenou pouze pro chovatele, přijít se může podívat i široká veřejnost. Návštěvníci se letos mohou blíže seznámit s plemeny, jako jsou němečtí krátkosrstí ohaři, polští ovčáci nížinní, angličtí mastifové, brazilské fily nebo plemeno čau-čau. Na této klubové výstavě jsou udělovány jedny z nejvyšších titulů, které může pes na výstavách získat. „Výstava psů je s Kačinou úzce spojena, pořádá se zde již od roku 1972. Lovecké psy na svých panstvích chovali již Chotkové, majitelé Kačiny. Jan Rudolf Chotek nechal ve veltruském zámku dokonce vystavět takzvaný psí pomník,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša.

Exteriér psa posuzují vždy národní nebo mezinárodní rozhodčí s aprobací pro dané plemeno. Posuzováni jsou zvlášť feny a psi a jednotlivá zvířata jsou také zařazena v různých třídách, zpravidla podle věku, od štěňat až po třídu veteránů (od osmi let věku).

Původně byly výstavy psů na Kačině organizovány jako výstavy výhradně loveckých plemen, avšak s velkým početním zastoupením. Na výstavu v té době bývalo přihlášeno okolo sedmi set psů. Přibližně od konce devadesátých let začala být výstava konána jako oblastní výstava psů všech plemen. V posledních letech se jejich počet na výstavě na Kačině pohybuje okolo tří stovek. Součástí akce bude také vystoupení trubačů. Mgr. Jitka Taussiková. tisková mluvčí

INTELIGENTNÍ DŮM NA VELETRHU FOR ARCH V PRAZE

Největší tuzemský stavební veletrh FOR ARCH se koná tradičně zkraje podzimu ve dnech 18. až 22. září, tedy v době, kdy si po létě budeme opět zvykat, že světla ubývá, dny se krátí a sluneční paprsky budeme čím dál více nahrazovat světlem umělým. I proto se bude pro odborníky i laiky konat hned několik akcí zaměřených na tematiku osvětlení.

Čtvrtek 20. září se ponese ve znamení Chytré a bezpečné domácnosti a nabídne dvě akce s tematikou osvětlení. Seminář Měření a kontrola parametrů umělého osvětlení v interiérech, který pořádá Česká metrologická společnost, a celodenní workshop Světlo v praxi od Metroluxu. Při výběru svítidel pro domácnost totiž nejde jen o vzhled. Teplota chromatičnosti má vliv na biorytmy člověka, na dobrý spánek, uklidnění, nebo na podporu aktivit. Vědci už dávno prokázali vliv světla na hladinu hormonů, které následně ovlivňují naši pohodu. Bez světla jsme rychleji unavení, můžeme trpět bolestmi hlavy a máme sklon zvyšovat si hladinu endorfinů sladkostmi.

Protože využití prostorů se mění, chceme mít možnost nastavit různé světelné scény podle potřeby a nálady, jejich uložení do paměti přístrojů a ovládání z mobilních zařízení. A právě i zde najdeme propojení se seminářem společnosti Siemens Digitalizace domácností ve středu
19. září. Samozřejmě, že nové trendy v oblasti inteligentních domů zahrnují více možností – od doplnění standardní elektroinstalace o chytré prvky až po kompletní řešení pro různé typy budov a integrace celého vnitřního i vnějšího osvětlení, větrání, vytápění včetně ovládání spotřebičů a další funkce.

Díky unikátnímu systému řízení budov Desigo od společnosti Siemens vzniká prostředí, ve kterém se lidé cítí příjemně a které pozitivně působí na jejich zdraví a produktivitu.

Jiří Tobolík, produktový manažer Desigo, Siemens, s.r.o., připomíná, že „budovy spotřebovávají 41 % světové spotřeby energií, a jejich efektivní řízení je tak velmi důležité z pohledu udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Zároveň je nutné si však uvědomit, že lidé tráví
v budovách 80 až 90 % času, a kromě energetické náročnosti je třeba věnovat pozornost také kvalitě vnitřního prostředí. Jedině díky novým technologiím a novým přístupům k výstavbě
a řízení budov je možné uživatelům přinášet komfortní, zdravé a bezpečné vnitřní prostředí při maximálně energeticky úsporném provozu domů a budov.”

Jakkoliv jsou výkladní skříní chytrých domácností funkce zajišťující komfort, usnadňující
a zpříjemňující bydlení či zábavu, inteligentní dům má být efektivní jak ekonomicky, energeticky, tak i z hlediska působení na vnější prostředí, mnohdy musí umožňovat víceúčelové použití a rekonfigurace, ale také současně zaručovat co nejvyšší bezpečí.

Na loňském Technologickém fóru řekl Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí: „Doba, kdy budeme ovládat svůj rodinný dům nebo svůj byt přes mobil, nepřichází, ta už tady je. A je jen otázka času, kdy se to stane běžnou součástí našeho života.“ Letos v září budeme moci hodnotit, kam jsme se posunuli za uplynulý rok. Lucie Bártová, Senior PR manažerka

UHYNULÉ RYBY V BŘECLAVI

Velké ryby, které plavaly břichem vzhůru na hladině, vyděsily v pondělí obyvatele Břeclavi procházející kolem zámeckého mlýna. Mrtvé ryby z takzvaného Mlýnského náhonu ještě ten den rybáři vylovili. Co bylo příčinou jejich úhynu, teď zjišťuje odbor životního prostředí. „Příčinu úhynu ryb zatím prošetřujeme. Informovali jsme Lesy České republiky, které jsou správcem toku, a Moravský rybářský svaz už včera zajistil odlov uhynulých kusů. Je zřejmé, že ryby uhynuly kvůli nedostatku kyslíku. Co ho ale způsobilo, zatím nevíme,“ informoval mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Podle hospodáře břeclavského Moravského rybářského svazu Davida Hykla neznamená pro rybáře úhyn ryb velké škody. Poznamenal, že situace vypadla dramatičtěji, než jaká skutečně byla, protože na hladině plavali i tolstolobici, což je velká ryba dosahující až devadesáti centimetrů. Vedle dvanácti tolstolobiků z vody rybáři vylovili i zhruba padesát cejnů.

Nevim,co se deje s rybama ve vode u Billy,ale bylo tam dnes vice mrtvych velkych ryb - cca 80 cm!Vypadalo to,jakoby byla na hladine nejaka mastna skvrna..nezda se mi,ze by umiraly horkem a nedostatkem vzduchu. Mezi Břeclavany se šíří fámy o úhynech ryb i na dalších místech v Břeclavi a okolí. Rybáři je ale vyvrací.

„Jediným problematickým místem je právě Mlýnský náhon. Domníváme se, že příčinou je bouřka, která do vody něco spláchla. Podávali jsme podnět k prošetření odboru životního prostředí, který by měl zajistit, aby se opakování této situace zabránilo,“ uvedl Hykl. V loňském roce úhyny ryb řešili třeba v Předklášteří na Brněnsku. V tamějším dvouhektarovém rybníku uhynuly stovky ryb kvůli chemikáliím ve vodě. Ještě dramatičtější byla situace v Ivanovicích na Hané, kde otravu ryb způsobil amoniak. /r/