iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ministr Milek: Situace s kůrovcem dlouho podceňována

Řízením státního podniku Lesy ČR ministr zemědělství Jiří Milek pověřil dosavadního ředitele vodního a lesního hospodářství Lesů ČR Tomáše Pospíšila. Ve funkci krizového manažera pro zvládnutí kůrovcové kalamity potvrdil Ludvíka Řičáře, dosavadního krajského ředitele Lesů ČR v Liberci. Odpoledne se společně sešli na prvním jednání, kde si určili kompetence a priority pro zvládnutí největší novodobé krize v našich lesích.

Hlavním úkolem Lesů ČR pod Pospíšilovým vedením bude podle ministra zemědělství Jiřího Milka maximálně využít veškeré těžební kapacity, aby se zamezilo šíření kůrovce. Krizový manažer Řičář by se měl soustředit na řešení situace v nejvíce postižených oblastech.

„Od začátku svého působení ve funkci ministra upozorňuji na nedostatečná dosavadní opatření proti kůrovci, jsem přesvědčen, že situace byla podceňována. Zásadně odmítám tvrzení, že Ministerstvo o stavu lesů veřejnosti lhalo, jak dnes uvedl místopředseda sněmovního zemědělského výboru Radek Holomčík,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Případné svolání mimořádné schůze Sněmovny, o kterém dnes hovořila Česká pirátská strana, ministr uvítal. „Než o tom bude chtít kdokoliv diskutovat, doporučuji zajet se na místo podívat. Rád zájemce osobně provedu lesy, přesněji tím, co z nich zbylo,“ uvedl ministr Milek.

Ministr po nástupu do funkce například inicioval změnu vyhlášky o opatřeních k ochraně lesa. Opakovaně jezdil do nejvíce postižených oblastí, kam pozval i novináře. O opatřeních k likvidaci kůrovcové kalamity bude zítra na MZe jednat meziresortní skupina, které se zúčastní i premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a zástupci dalších institucí. /mz/

NA SILNICI Z DOLNÍCH VĚSTONIC DO PAVLOVA KONEČNĚ SANACE SVAHŮ?

Zase o krok dál se posunula příprava úplného zprovoznění silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Krajští radní dali na svém zasedání zelenou Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje k tomu, aby začala vybírat zhotovitele pro plánovanou sanaci svahů v okolí silnice, jejichž stabilitu v roce 2014 narušily přívalové deště. Dělníci by mohli do práce vyrazit již ve druhé polovině letních prázdnin.

„Jednat se bude zejména o geotechnická a vodohospodářská opatření pro zabezpečení svahů s využitím již částečně realizovaných stavebních objektů, dále o monitorovací systém a úpravu odvodnění silnice i okolního terénu,“ shrnul plánované práce náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák, podle kterého by cena celé akce neměla přesáhnout 26 milionů korun. „Zahájit chceme zadávací řízení na přelomu května a června, s pracemi by se potom mohlo začít v srpnu. Hotovo by mělo být v listopadu letošního roku,“ doplnil Hanák.

PROJEKT BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje realizuje již od roku 2011 projekt Bezpečně v kyberprostoru. Jeho hlavním cílem je omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů a zvyšování informovanosti občanů v této problematice.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v rámci tohoto projektu pořádá slavnostní vyhlášení soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol, které proběhne ve středu 16. května 2018 v 10:00 hod. v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií (A (4., 5. tř.), B (6., 7. tř.), C (8., 9. tř.), D (SŠ)). Pro letošní rok bylo zadání pro všechny kategorie stejné, zpracovat reklamní klip nebo reklamní plakát s tématikou kyberšikana a rizika internetu. Soutěž je vyhlašována začátkem školního roku a termín zaslání prací byl do posledního února.

V rámci vyhlášení vítězů již sedmého ročníku soutěže bude představena i největší novinka projektu - mobilní aplikace pro děti s názvem Pozor na triky. Aplikace je ke stažení na Google Play zdarma a je určená pro operační systém Android. Aplikace je ve formě hry, kdy si děti ověří své znalosti z oblasti internetu. Mohou si vyzkoušet odhalit rizikové e-maily nebo přílohy, odhadnout, jaké obrázky ve virtuálním světě je nebezpečné sdílet a mnoho dalšího. Výstup v podobě mobilní aplikace je ojedinělý a výjimečný způsob, jak se přiblížit dnešní mládeži a zároveň je hravou formou upozornit na rizika související s virtuálním světem.

Za dobu své působnosti má projekt mnoho výstupů a aktivit. Mezi nejzajímavější patří realizované semináře pro všechny cílové skupiny, vytvoření výukového dvd pro pedagogy, informační tiskoviny, komiks, internetové stránky, každoročně vyhlašovaná soutěž pro žáky a studenty. Projekt Bezpečně v kyberprostoru se v roce 2017 umístil na druhém místě v soutěži Evropská cena prevence kriminality.

170 MILIONŮ NA OPRAVY SILNIC A MOSTŮ NA JIHU MORAVY

Stavební sezóna v červenci a v srpnu bude na jižní Moravě rušná. Krajští radní na svém zasedání schválili dalších sedm rekonstrukcí silnic a mostů, které mají odstartovat o prázdninách. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje teď začne vybírat firmy, které se zakázek v celkové hodnotě přesahující 173 milionů korun chopí. Celkem se rekonstrukce dočká pět mostů a necelých deset kilometrů vozovek, zejména na průtazích obcemi. Opravy bude kraj financovat z letošního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Definitivní rozhodnutí o realizaci jednotlivých akcí však podléhá schválení SFDI, které se dá očekávat koncem května.

„Teprve v minulém měsíci jsme se dozvěděli, že stát letos krajům opět přispěje na opravy silnic. Díky tomu, že jsme nelenili v projektové přípravě a měli jsme řadu staveb přichystanou takříkajíc do zásoby, můžeme teď poměrně rychle začít pracovat,“ vysvětli rychlou reakci kraje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák.

Na dva úplně nové mosty se mohou těšit v Lomnici. Staré konstrukce na silnici III/3773 dělníci zbourají a jejich místo zaujmou mosty nové. „Součástí stavby je i rekonstrukce téměř 700 metrů přilehlých komunikací. Cenu odhadujeme na přibližně 14 milionů korun,“ zhodnotil Hanák s tím, že práce by zde měly trvat od letošního července do listopadu.

Více než 4 kilometry silnice opraví Jihomoravský kraj v Otnicích a v Újezdu u Brna.„Rekonstruovaný úsek začíná přibližně 100 metrů za mostem přes řeku Litavu v městské části Rychmanov a končí v místě příčné spáry na ulici Dědina u náměstí s radnicí v obci Otnice. Součásti stavby je ve městě Újezd u Brna i vybudování nové kanalizace na ulici Na Zámečku, nového vedení veřejného osvětlení v celé části vedené Rychmanovem, nových podélných parkovacích stání, míst pro přecházení a přeložek inženýrských sítí, dále odvodnění silnice a výsadba nové zeleně. V Otnicích napojíme místní komunikace a sjezdy, vybudujeme parkovací stání a zrekonstruujeme osvětlení i chodníky,“ popsal Hanák s tím, že o akci za téměř 45 milionů korun se kraj podělí s Újezdem a Otnicemi, ty dohromady přispějí téměř 6 miliony korun. „Pracovat by se zde mělo od letošního srpna do července příštího roku,“ přiblížil Hanák.

Dalšího 1,4 kilometrů vozovek opraví silničáři v Olešnici. „I zde jsou součástí stavby nové chodníky a parkovací stání. Mimo to se upraví i křižovatka v ulici Dolní Vejpustek, zbudují se dva nové přechody a opěrná zeď z gabionových košů,“ dodal Hanák. Na stavbu za více než 42 milionů korun dá město necelých 15 milionů korun, zbytek uhradí kraj z příspěvku SFDI.

Oprava průtahu a mostu čeká i na obyvatele obce Kravsko. „Opravíme zde celkem 2 kilometry vozovky a most na silnici III. třídy. Zrekonstruuje se i vodovod, dešťová kanalizace, chodníky a odstavné plochy,“ vypočetl Hanák. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dá na akci přes 27 milionů korun, obec potom přes 5 milionů a Vodovody a kanalizace Znojemsko necelého 1,4 milionu. Dělníci by měli začít letos v červenci a skončit ještě v listopadu letošního roku.

Výmoly zmizí i z přibližně 1,9 kilometru dlouhého úseku silnice II/430 mezi Holubicemi a Rousínovem. „Začneme od křižovatky se silnicí III/3836 a skončíme u Rousínova. Na vozovce se vyskytují příčné trhliny, proto povrch kompletně zrekonstruujeme a v místě železničního podjezdu navíc rozšíříme oblouk s bezpečnostní plochou pro možnost podjetí podjezdu či odstavení vozidla pro prověření výšky nákladu,“ uvedl Hanák a doplnil, že cenu odhaduje kraj na necelých 19 milionů korun. To vše mezi letošním srpnem a listopadem.

Dva mosty opraví kraj ještě v Brankovicích a v Brně na ulici Sokolova. „V Brankovicích starý most úplně zbouráme a na jeho místě postavíme nový. Na Sokolově v Brně půjde o přestavbu, kdy zrekonstruujeme římsy, zábradlí, odvodňovače a opravíme také povrchy nosné konstrukce a spodní stavbu,“ řekl Hanák s tím, že práce v Brankovicích vyjdou na 9 milionů korun, zatímco v Brně přesáhne cena 10 milionů.

180 MILIONŮ DO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VE ŠKOLSTVÍ

Celkem 22 investičních záměrů a veřejných zakázek příspěvkových organizací v oblasti školství za přibližně 180 milionů korun schválila 14. května 2018 Rada Jihomoravského kraje. Jde o akce financované ze strukturálních fondů Evropské unie a krajského rozpočtu

Mezi největší projekty patří záměr reprodukce majetku „Škola progresivních průmyslových technologií“ Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká. Předpokládané náklady na stavební práce rekonstrukce suterénu na odborné učebny – budova B činí přibližně 47,5 milionu korun. V případě schválené veřejné zakázky na stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice se jedná o odhadovanou částku 59,5 milionu korun.

Zelenou má rovněž veřejná zakázka na stavební práce spočívající ve vybudování stravovacího provozu a podzemní spojovací chodby Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena na 37 milionů korun. „Považujeme za nezbytně nutné se zaměřit na budovy našich školských zařízení a investovat do jejich oprav. Potřebných a plánovaných investic je ještě celá řada, proto je budeme postupně realizovat podle finančních možností kraje,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Monika Brindzáková, tisková mluvčí

SPECIALIZOVANÝ INSTITUT NA SUCHO A NEDOSTATEK VODY?

Rada Pardubického kraje na svém jednání doporučila krajským zastupitelům schválit založení Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. Kraj tak reaguje na narůstající problémy se suchem a nedostatkem vody v krajině. Cílem institutu je kromě organizace různých seminářů, workshopů a zajišťování osvěty především příprava opatření, která mají pomoci regionu se vypořádat s následky sucha a zabránit jejich rozšíření. Založení institutu bude projednávat zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

„Navazujeme na schválenou koncepci české vlády a chceme také v našem kraji vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v našem kraji. Ten prozatím nepatří mezi nejohroženější, ale již nyní evidujeme oblasti v regionu Železných hor, který by mohly mít potenciálně problém. I proto chceme být připraveni a řešit tento problém včas,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme se po velké povodni v roce 1997 a následně 2002 zaměřovali na protipovodňovou ochranu, která je podle mého názoru dnes velice dobrá a účinná. Nyní se setkáváme s problémem opačným, a tím je nedostatek vody v krajině,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Aby mohl Pardubický kraj účinně naplňovat svoji regionální strategii, rozhodl se založit specializovaný odborný institut, prostřednictvím kterého bude možné cestou dílčích projektů vypracovat i pro území regionu komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy, ale rovněž tak i na ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným fenoménem možné klimatické změny. „Institut se na odborné úrovni bude zabývat regionální strategií adaptačních opatření, zahrnující potřebný stupeň poznání, na základě kterého by byly navrženy technické a ekonomické nástroje aplikovatelné na území našeho kraje, ze kterých by mohly vycházet i možné podněty pro legislativní změny a případně i návrhy na vytvoření potřebných programových dotací,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil s tím, že by spolek organizoval také různé semináře, workshopy a zajišťoval osvětu v této problematice.

Krajští radní rovněž navrhli obsazení prvních pozic ve správní radě. Těmi byli navrženi hejtman Martin Netolický, krajský zastupitel a senátor Petr Šilar, předseda zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 Jan Procházka. Na funkci revizora ústavu je navržen předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Foldyna. Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů

LAUREÁT KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE 10LETÝ REVERMAN

O víkendu skončil v Ústí nad Orlicí jubilejní šedesátý ročník Kocianovy houslové soutěže. Ta je pořádána od roku 1959 a je spojená se jménem ústeckého rodáka Mistra Jaroslava Kociana. Laureátem letošního ročníku se stal desetiletý kanadský houslista Emrik Reverman.

Letos se Kocianovy houslové soutěže zúčastnilo více než pět desítek mladých hudebníků ze všech koutů České republiky, ale například i z Černé Hory, Slovenska, Mongolska, Srbska, Číny, USA nebo Kanady. Houslisté zařazeni do čtyř věkových kategorií do deseti, dvanácti, čtrnácti a šestnácti let, byli hodnoceni odbornou porotou, které museli zahrát povinnou skladbu a svůj volný program, vše v celkové délce do 8 minut. Laureátem jubilejního ročníku se stal desetiletý Emrik Reverman z Kanady, a je tak jedním ze čtyř historicky nejmladších laureátů. Čeští zástupci získali tři první, jedno druhé a tři třetí místa.

„Kocianova houslová soutěž svou vysokou úrovní a dlouholetým trváním patří mezi unikátní kulturní akce nejen v našem kraji, ale i v celé republice a Evropě,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek, který přijel do Ústí nad Orlicí na zahajovací koncert. „Všem soutěžícím přeji úspěšnou uměleckou kariéru a hezké vzpomínky na Ústí nad Orlicí,“ dodal radní Bernášek.

Kocianova houslová soutěž je od roku 2005 základní součástí obnoveného hudebního festivalu Kocianovo Ústí. Vyhlašovatelem soutěže je město Ústí nad Orlicí. Patronem soutěže je světoznámý houslový virtuóz Pavel Šporcl. Kocianova houslová soutěž je také zařazena v dokumentu Tvář Pardubického kraje jako jedna z nejvýznamnějších událostí regionu. Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů

ZATEPLÍ DÍLNY HOLICKÉ AUTOMOBILNÍ ŠKOLY

Projekt realizace úspor energie na Střední škole automobilní v Holicích byl jedním z témat dnešního jednání krajských radních, kteří odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. „Předmětem akce bude zateplení vnější obálky budov spočívající v kompletní výměně otvorových výplní, kontaktním zateplovacím systému na fasádách a zateplení střešních plášťů,“ vysvětlil radní pro školství Bohumil Bernášek s tím, že tato opatření se týkají halových dílenských objektů C, D, E, F a G v areálu školy.

„Tato stavba je spolufinancována s pomocí dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané náklady jsou ve výši 16,3 milionu korun,“ uvedl radní Bernášek. Stavební práce by měly začít koncem letních prázdnin, hotovo bude dle předpokladů v průběhu léta příštího roku.

Škola, jejíž historie sahá až do roku 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a autoelektrikářek, v současné době nabízí čtyřleté a tříleté studijní obory i dvouleté nástavbové studium. Ve čtyřletém programu mohou zájemci studovat obor Autotronik nebo Dopravní prostředky – Silniční doprava. V tříletém programu lze na této škole vystudovat obor Automechanik – údržba a opravy vozidel, Mechanik opravář jednostopých vozidel, Autoelektrikář a Karosář. Nástavbové studium škola nabízí v oboru Provozní technika. Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů