iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Vary přitahují na léčení a dovolenou nejvíce Němce

Data Českého statistického úřadu za 1. čtvrtletí 2018 ukazují pokračující pozitivní trend v návštěvnosti města Karlovy Vary. Stoupají počty hostů i počet přenocování. Do Karlových Varů v 1. čtvrtletí roku 2018 přicestovalo o 14 % klientů více než ve stejném období loňského roku. Strávili zde i o 5 % více nocí. Nejvíce klientů do Karlových Varů zavítalo z Německa.

Nejdynamičtější nárůst je ovšem zaznamenán u čínské klientely, které do KV přicestovalo v 1. čtvrtletí o 57 % více než vloni. Nejvíce nocí zde strávili hosté z Ruska, kterých přicestovalo o 10 % více než vloni a strávili zde přes 160 000 nocí. Vracejí se i klienti z Ukrajiny (+ 18 %).

Stejně jako v loňském roce pokračuje nárůst klientů z České republiky (+6 % v počtu klientů, +5 % v počtu přenocování) a Německa (+19 % v počtu klientů, +5 % v počtu přenocování). Průměrná délka pobytu je 5,84 dne. Nejdéle v Karlových Varech zůstávají klienti z Ruska a Ukrajiny. I lázeňská ubytovací zařízení zaznamenala více hostů (+21 %). Průměrná délka pobytu v lázeňských ubytovacích zařízeních činí 7,58 dne. Helena Kyselá, tisková mluvčí

PLAVBY OLOMOUC PŘEDSTAVUJÍ NOVÉ PŘÍSTAVIŠTĚ PRO ROK 2018

Ačkoliv v centru Olomouce naplno probíhají práce na protipovodňových opatřeních a rozšíření koryta řeky Moravy, o plavby vyhlídkovou lodí Olomoučané nepřijdou. Zázemí pro plavby, včetně přístaviště, se podařilo dočasně přemístit k „Posezení U vodníka“, které se nachází níže po proudu řeky Moravy v Olomouci, a to u čističky na Nových Sadech.

Každodenní plavby Marii Terezií budou na novém místě probíhat v rozsahu, na nějž jsou již návštěvníci zvyklí a který naleznou na stránkách www.plavbyolomouc.cz. „S Plavbami Olomouc vstupujeme do čtvrtého ročníku. Myslím si proto, že veřejnost, která už na poznávací plavně byla, novou trasu jízd uvítá. Od historie a památek se přesuneme k poznávání přírodních krás, proto jsme novou plavbu pojmenovali jako `Poznávací plavby přírodní Olomoucí`. V nabídce bude i vícehodinová plavba na úseku třikrát delším, než byl ten historický,“ upřesňuje kapitán Šimon Pelikán.

Nové přístaviště s nově pojatou trasou plaveb však není jedinou novinkou. Pod Plavby Olomouc patří i pojízdný beerbike Ološlap, který u jízd historickým centrem města zůstává, ale nově je rozšiřuje o gastroturistické zážitkové jízdy - Tour de beer: soukromé
jízdy na beerbiku, jejichž cílem jsou olomoucké minipivovary a Jízdu exkluziv, určenou náročnějším klientům, milovníkům whiskey. Ty čeká degustace lahodného nápoje, včetně večeře a dalších překvapení.

MODERNĚJŠÍ ZOO V PLZNI DÍKY ROP JIHOZÁPAD

Plzeňská ZOO, která byla před osmi lety modernizovaná díky dotaci z Evropské unie, baví veřejnost. Nejen svými moderními pavilony, ale i akcemi, které každoročně pro veřejnost pořádá. Zahradě, postavené v roce 1926, ve svém rozvoji významně pomohl ROP Jihozápad.

Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně – to je název projektu, na který ZOO získala téměř 125 milionovou dotaci z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. „V rámci projektu byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky Zoo Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek,“ uvedla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech.

„Plzeňská ZOO je pouze jednou ze dvou zahrad v České republice, kde je spojena zoologická expozice s botanickou výsadbou. Její uspořádání v rámci společných biotopů fauny a flóry poskytuje odborným i dalším návštěvníkům jedinečnou možnost vžít se do prostředí, ve kterém dané druhy zvířat v reálu žijí. ZOO Plzeň umožňuje nahlédnout do zoologické i botanické říše všech kontinentů Země a zároveň ukazuje vývojové souvislosti přírody v čase,“ uvedl ředitel plzeňské ZOO Jiří Trávníček.

Modernizace napomohla zvýšit atraktivitu ZOO Plzeň jako vyhledávaného cíle turistického ruchu nejen v Plzni, ale také v rámci Plzeňského kraje. Zařízení díky projektu přilákalo nejen nové návštěvníky, ale přimělo k opakovaným návštěvám i ty, kteří již zahradu navštívili dříve. Ivana Kerlesová

DOHODA NA LEPŠÍ VZDUCH NA OSTRAVSKU

Moravskoslezský kraj uzavřel se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podepsali ji hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a jednatel společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Přemysl Antecký. Po Třineckých železárnách jde už o druhou společnost, která se s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala se k aktivitám, jež podnikne nad rámec zákonných požadavků, a povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je jedna z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ míní hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že Moravskoslezský kraj v dobrovolné dohodě například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Finančně podpoříme ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z krajského rozpočtu přispějeme na výměnu starých kotlů za ekologické, podělíme se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancujeme další aktivity vedoucí k tomu, abychom u nás dýchali čistější vzduch,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala každý rok investovat minimálně 20 procent všech investičních prostředků společnosti do ekologických a bezpečných řešení a zajišťovat údržbu zeleně a komunikací v areálu podniku včetně výsadby nové zeleně minimálně za 2 miliony korun.

„Uvědomujeme si obecně dopad průmyslové činnosti na kvalitu ovzduší a vliv na životní podmínky obyvatel. Proto se snažíme v co největší míře využívat nejlepší dostupné technologie v ekologizaci provozů, a zároveň pomáhat i jinými způsoby k jejich trvalému zlepšování,“ uvedl jednatel společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Přemysl Antecký.

„V současné době jednáme s dalšími významnými průmyslovými podniky v regionu o možnostech uzavření dobrovolných dohod. Závazky těchto provozovatelů se budou lišit v závislosti na umístění jejich provozů, charakteru jejich činnosti i na finančních možnostech,“ dodala náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

PEDAGOG OPAVSKÉHO GYMNÁZIA PŘEVZAL PRESTIŽNÍ CENU

V pražském Karolinu převzal Petr Pavlíček, ředitel Mendelova gymnázia v Opavě, Cenu Učené společnosti České republiky a Nadačního fondu Neuron. Ocenění získal za významnou podporu zájmu o vědu a výzkum na gymnáziu, za podporu talentovaných studentů školy a jejich úspěchy nejen v domácích, ale i mezinárodních soutěžích.

Ceny jsou udělovány jednou za rok u příležitosti výročního zasedání členů Učené společnosti České republiky. Petr Pavlíček se pedagogické činnosti věnuje už 40 let, od roku 1999 působí jako ředitel opavského Mendelova gymnázia. „Neustálé zvyšování kvality vzdělávání je jednou z našich priorit. Jednou z cest je zlepšování vybavení, letos kraj investuje čtvrt miliardy do modernizace učeben a laboratoří krajských škol. Ovšem ani sebedokonalejší přístroj nenahradí to nejdůležitější.

Pro kvalitní a smysluplnou výuku byli, jsou a budou klíčoví učitelé. Proto mě velice těší, že takové významné ocenění, jakým je Cena učené společnosti, získal právě pedagog gymnázia, které zřizuje Moravskoslezský kraj,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že pozice ředitele zavazuje nejen vést žáky, ale hlavně motivovat všechny pedagogy školy, aby k výuce přistupovali zodpovědně a žákům nabízeli i něco více, než jen pouhé poučky z osnov. „Učitel může být dětem inspirací, ale i podporou. A jsem přesvědčený, že právě Petr Pavlíček všechna tato kritéria naplňuje,“ doplnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Mendelovo gymnázium, na kterém Petr Pavlíček působí jako ředitel, patří mezi nejaktivnější gymnázia na území Moravskoslezského kraje. Jeho studenti dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků v celé řadě soutěží a olympiád. Právě pod vedením Petra Pavlíčka bude letos družstvo žáků reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni soutěže „Turnaj mladých fyziků“ v Číně.

Škola se také pravidelně zapojuje do celé řady projektů, organizuje besedy, exkurze, podílí se i na mezinárodní spolupráci a výrazně se prezentuje na veřejnosti. Mendelovo gymnázium je velmi aktivní i v oblasti ekologie a pomoci potřebným, žáci střední školy se mohou zapojit do dobrovolnické činnosti. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

SOUTĚŽ O TITUL ŽELEZNÝ HASIČ NA ČVUT

Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol se ve středu 16. května 2018 utkají o titul Studentský železný hasič na Memoriálu Jana Lewinského. Akce se koná v Kladně (ul. Sportovců 2311) a pořádá ji Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. Soutěž bude slavnostně zahájena před budovou fakulty v 9.00 hod. a předpokládaný start prvního závodníka je plánován na 9.30 hodin. O titul bude v náročných disciplínách soutěžit asi 30 studentů z šesti škol.

Na závodníky čekají disciplíny, jako například napojení půlspojek na CAS a následné roztažení hadicového vedení, sbalení hadic, přemístění pneumatiky na určenou vzdálenost, transport kanystrů, transport figuríny (80 kg), přeskok bariéry (2 m), výstup do 3. podlaží s hadicovými koši. Součástí doprovodného programu bude ukázka historické a současné techniky ze stanice HZS Kladno a HZS Slaný. Hasiči z letiště Václava Havla předvedou techniku, kterou využívají při záchraně osob a majetku v leteckém provozu.

V závěru doprovodného programu, asi ve 12 hodin, bude předvedena simulace záchrany zraněných při dopravní nehodě, a to včetně vyproštění zraněné osoby z osobního automobilu, a ukázky ošetření zraněných osob. Doprovodný program završí ukázky práce kynologů HZS ČR.

„V posledních letech se zvyšuje potřeba odborníků v bezpečnostních oborech. Proto jsme rádi, že můžeme pro studenty bezpečnostních oborů uspořádat profesní soutěž, jakou je i Memoriál Jana Lewinského a tím přispět ke zvyšování kvality budoucích odborníků.“ doplnila jedna z hlavních organizátorů Memoriálu PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Ing. Ida Skopalová