iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Tisk oslovuje téměř 8 milionů občanů České republiky

Výsledky výzkumu čtenosti MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí 2017, které byly prezentovány 8. 2. 2018, potvrdily vysokou a stabilní čtenost periodického tisku. Tiskové tituly zasáhly celkem 7 836 000 osob ve věku 12 -79 let, což znamená 89 % populace ČR v uvedeném věku. Proti výsledkům před rokem se celkový zásah tisku snížil pouze o 1 %.

Celkový zásah deníků a suplementů činil 68 %, celkový zásad časopisů pak 82 %. Čtenost tiskových titulů na vydání dosáhla 76 % populace. V případě deníků a suplementů je to 50 % a u časopisů 66 %. Odchylka od dat před rokem není v případě žádné skupiny tiskových titulů větší než 2 %.

Deníky a suplementy

Počet čtenářů na vydání ve 3. a 4. Q. 2017, Blesk 947 000, MF DNES 557 000, Sport 250 000, Právo 240 000, Aha! 211 000, Lidové noviny 195 000, Hospodářské noviny 157 000.

Celková čtenost sítě Deník ČR dosáhla 546 000 čtenářů na vydání. V rámci této sítě byl nejčtenějším Deník – Jihomoravský kraj se 75 000 čtenáři, následovaná Deníkem – Moravskoslezský kraj se 74 000 čtenářů a Deníkem – Střední Čechy a Pražským Deníkem se 70 000 čtenáři na vydání. Nejvíce se zvýšil počet čtenářů u Deníku – Vysočina o více než 27 % proti datům za 2. a 3. čtvrtletí 2017.

Nejčtenějším suplementem byl Blesk magazín TV s 1 237 000 čtenáři. Druhým nejčtenějším suplementem byl TV magazín s 953 000 čtenáři a dalším Magazín DNES + TV s 653 000 čtenáři. Nejvíce vzrostla čtenost suplementů Styl pro ženy o 13,9 %, Víkend Právo o 7,1 % a Ona DNES o 2,8 % proti předchozím výsledkům výzkumu.

Časopisy

Nejčtenějším placeným časopisem byl ve druhém pololetí 2017 týdeník Nedělní Blesk vydavatelství Czech news Center s 509 000 čtenáři následovaný týdeníkem Rytmus života vydavatelství Bauer Media s 489 000 čtenářů na vydání a TV Maxem stejného vydavatele se 425 000 čtenáři na vydání.

Proti výsledkům za předchozí období 2. a 3. čtvrtletí 2017 vzrostl nebo zůstal na stejné úrovni počet čtenářů na vydání u 42 sledovaných časopisů. Největší přírůstek čtenářů vykázal časopis ForMen vydavatelství CN Invest (+34,2 %), dále Chvilka v kuchyni vydavatelství Bauer Media (+20,8 %) a Popcorn vydavatelství Empresa Media (+20,8 %). O více než 10 % se zvýšil počet čtenářů u dalších šesti časopisů.

V hlavních žánrových skupinách, jako jsou například časopisy životního stylu pro ženy, byl ve druhém pololetí 2017 nejčtenějším titulem čtrnáctideník Žena a život vydavatelství Bauer Media s 285 000 čtenářů a nejvíce vzrostl počet čtenářů u dvouměsíčníku Kreativ vydavatelství Vltava Labe Media o +14,2 %. Mezi zpravodajskými týdeníky dosáhl největší čtenosti týdeník Reflex vydavatelství Czech News Center s 240 000 čtenářů na vydání, který zároveň zvýšil svoji čtenost o 0,4 %. Nejčtenějším časopisem pro ženy byl Blesk pro ženy vydavatelství Czech News Center, který dosáhl 421 000 čtenářů. Nejvíce se v této skupině zvýšila čtenost týdeníku Claudia vydavatelství Bauer Media o +7,3 %. Ve skupině časopisů o bydlení se stal ve 3. a 4. čtvrtletí 2017 nejčtenějším měsíčník Bydlení vydavatelství Business Media CZ, který četlo průměrně 85 000 čtenářů na vydání. Tento titul také proti minulým datům nejvíce zvýšil v rámci své žánrové skupiny počet čtenářů, a to o 16,4 %.

V rámci prezentace byla představena řada dalších průřezových informací z MEDIA PROJEKTu, které svědčí o vysokém zásahu tisku v reklamě zajímavých a bonitních cílových skupinách a ukazují také další kvality tisku. Jako příklad lze uvést sílu tisku při oslovení některých cílových skupin. Například zásah deníků je u lékařů a pracovníků ve zdravotnictví 67 % proti 62 % v průměrné populaci. V případě časopisů je to 87 % proti 82 % v běžné populaci. Zvláště silný je v této skupině zásah časopisů životního stylu pro ženy, který dosahuje 46 % proti 23 % v průměrné populaci. Tato data ukázal i jiné zajímavé poznatky. Například motoristické časopisy oslovují 10 % průměrné populace, ale 20 % techniků a IT pracovníků. Pevné postavení má tisk také u učitelů, kde deníky oslovují 69 % skupiny, časopisy životního stylu pro ženy 45 % či zpravodajské týdeníky, které mají zásah u 41 % skupiny proti 21 % u obecné populace.

Regionem s největším počtem stálých a pravidelných čtenářů deníků je Praha, kdežto u časopisů je to Vysočina. Nejloajálnější ke svým titulům jsou čtenáři programových časopis, zpravodajských týdeníků a sportovních titulů.

Délka čtení dosahuje u celostátních deníků 34 minut na vydání a největší je u časopisů pro ženy – čtení, křížovky, soutěže, kde činí 63 minut. Nejčastější opakované čtení pak vykazují suplementy s TV programem a tématické suplementy deníků.

Ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček představil prezentaci na téma životních fází lidí a jejich čtenářského chování, který kombinoval data MEDIA PROJEKTu s dalšími výzkumy.

Efektivita inzerce v časopisech

V rámci společné akce byly prezentovány také souhrnné výsledky výzkumu efektivity inzerce v časopisech StarchMetrix za rok 2017. Výzkumu, který probíhá od roku 2012, se dosud zúčastnilo celkem 53 269 respondentů, bylo dotazováno 6 701 reklam ve 302 vydáních 89 titulů.

Průměrné zaznamenání reklamy dosáhlo 59 %. V rámci těch, kteří reklamu zaznamenali, 86 % rozpoznalo značku inzerovaného produktu nebo služby, 88 % přečetlo alespoň část reklamního sdělení a u 65 % respondentů reklama vyvolala nějakou další akci. To ukazuje, že inzerce v časopisech má na spotřebitele silný motivační účinek z hlediska nákupního chování či získávání dalších informací o produktu.

Inzertním formátem s nejvyšším zaznamenáním (73 %) se ukázal booklet následovaný 2. a 4. stránkou obálky. Z hlediska umístění inzerce do žánrových skupin titulů vykazují nejvyšší procento zaznamenání inzeráty ve sportovních časopisech (74 %), titulech pro děti a mládež (66 %) a časopisech pro ženy (64 %). Velká část prezentace StarchMetrixu byla věnována vnímání a působení reklamy u jednotlivých věkových a dalších cílových sociodemografických skupin.

Reklamou s největším zaznamenáním v roce 2017 byla inzerce Dr. Max v časopisu Týdeník Květy z 11. 5. 2017, kterou zaznamenalo 97 % čtenářů. Další v pořadí byla reklama firmy Lidl v časopise Aha! pro ženy z 8. 8. 2017 se zaznamenáním 91 % a hranici 90 % dosáhl ještě inzerát Mattoni Spritz v týdeníku Sedmička ze 3. 8. 2017. Tisk je silné médium plošně zasahující populaci. Celkový zásah tisku je 7 836 000 osob. / Unie vydavatelů/

KAUZA MILIARDOVÉ ZAKÁZKY ABSURDNÍ

Jednotlivé příspěvkové organizace hlavního města vypisují rozsáhlé tendry, neinformují o tom ale pražské zastupitele ani radní. Minulý rok například Technická správa komunikací vypsala zakázku za 16 miliard, o které věděl pouze náměstek Dolínek. „Současný stav je naprosto netransparentní. Je absurdní, aby zastupitelé ani radní nevěděli, že nějaká příspěvková organizace vypsala zakázku za miliardy,“ uvádí předseda pirátských zastupitelů Adam Zábranský. Naposledy současný stav vedl k tomu, že si paní primátorka s náměstkem Dolínkem vyměnili několik ostrých názorů a zakázku v TSK zrušili. Primátorka Krnáčová ani ostatní členové rady totiž o zakázce nevěděli.

Piráti se proto obrátili na pražskou radu s požadavkem, aby město nastavilo pravidla pro transparentní informování příspěvkových organizací a městských firem o vypisovaných zakázkách.

„Požádal jsem pražskou radu, aby zavedla pravidla pro všechny městské společnosti a příspěvkové organizace o povinnosti informovat radu o veškerých veřejných zakázkách, které vypíší, pokud jejich celková hodnota převyšuje určitou sumu,například 20 milionů Kč. Touto cestou by se k informacím dostali i opoziční zastupitelé a měli by tak větší možnost kontrolovat nakládání s prostředky města. Praze by to pomohlo, byla by o něco transparentnější,“ dodává Zábranský.

Praha má několik stovek příspěvkových organizací (např. Zoologická či Botanická zahrada) a několik desítek firem (pokud počítáme i dceřiné a vnukovské firmy). Mezi největší z nich patří např. Pražská plynárenská, Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Technická správa komunikací. Firmy zajišťují pro město jeho základní funkce tak, jako by to měl dělat úřad. Na rozdíl od něj jsou však pod menší kontrolou veřejnosti, neboť jako obchodní společnosti mají volnější pravidla ke své činnosti než pražský magistrát. Adam Zábranský, předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu

PARDUBICKO PŘEDSTAVILO NA VELETRHU NOVOU KNIHU

Izraelský Tel Aviv hostí v těchto dnech již 24. ročník mezinárodního veletrhu International Medirerranean Tourism Market (IMTM). Ve spolupráci s agenturou CzechTourism se na tomto veletrhu na stánku České republiky představují i zajímavosti Pardubického kraje. IMTM představuje významný veletrh cestovního ruchu pro oblast středomoří a je určen zejména pro odbornou veřejnost, což pro zástupce z Pardubického kraje představuje ideální příležitost získat důležité kontakty a vazby v této oblasti.

„Díky mnoha přímým leteckým linkám z Tel Avivu do Prahy a následné skvělé dopravní dostupnosti Pardubického kraje z české metropole je Izrael jednou ze zemí, kde má smysl náš region prezentovat. Od kolegů z CzechTourismu jsme se navíc dozvěděli, že mezi Izraelci je mimo jiné velká poptávka po klasické turistické nabídce pro rodiny s dětmi v Evropě. A protože právě tato oblast patří mezi naše profilové cílové skupiny v oblasti turismu, věříme, že touroperátory z východního středomoří naše nabídka zaujme,“ uvedl krajský radní pro cestovní ruch René Živný.

Pro izraelské návštěvníky veletrhu byla připravena nová krajská publikace s názvem Stopy Židů v Pardubickém kraji. Ta mapuje historii a významné mezníky v soužití židovské menšiny s většinovou komunitou na různých místech v kraji. A těch je opravdu hodně, zdaleka se nejedná pouze o Svitavy a kontroverzního zachránce asi 1200 Židů Oskara Schindlera. „V některých částech kraje to jsou skutečně jen stopy, protože hodně synagog či židovských hřbitovů bylo zrušeno, ale například v Heřmanově Městci je synagoga s rabínským domem nádherně opravena a slouží nyní kulturním účelům,“ upozornil radní Pavel Šotola a pokračoval: „Na několika místech v kraji vyrostly v posledních letech také památníky holocaustu. Ideálním místem by pro toto téma byla do budoucna právě bývalá Schindlerova továrna v Brněnci.“ Kniha Stopy Židů v Pardubickém kraji vyšla nyní ve druhém doplněném vydání v češtině s anglickým a hebrejským překladem a v Tel Avivu ji radní Pardubického kraje slavnostně představili. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

PARDUBICKO PLÁNUJE VÝSTAVU OBRAZŮ ODSOUZENÝCH

Spolupráce Pardubického kraje a Věznice Pardubice? Na první pohled se může tato myšlenka jevit jako stěží představitelná, avšak již dnes jsou vidět první výsledky. O další možné spolupráci hovořil v úterý hejtman Martin Netolický s ředitelem věznice Josefem Pšeničkou. V rámci terapeutických dílen vězni vyrábějí mimo jiné také plyšové hračky, které posloužili jako dárek na nedávno ukončené dětské olympiádě, která se konala právě v Pardubickém kraji.

„Panu řediteli patří velký dík za zorganizování výroby plyšových klokanů, kteří posloužili v rámci zimní dětské olympiády, protože právě klokan byl maskotem této akce. Díky vězňům si soutěžící z našeho kraje odnesli kromě sportovních zážitků také milou připomínku v podobě této hračky. Ukazuje se, že při oboustranném zájmu mohou být vězni přínosem také pro město či kraj, ve kterém vykonávají svůj trest. Mohou být užiteční například při odstraňování živelních katastrof, pomoci při úklidu města či obce nebo při vybraných řemeslných pracích.

Dobrou zkušenost s vězni má i náš Zámek Pardubice, kde vězni například pomáhali s úklidem zámeckých valů,“ uvedl hejtman Martin Netolický a nastínil další možnou spolupráci. „Otevřeli jsme s panem ředitelem téma další možné prezentace činností odsouzených. Budeme chtít proto jednat o možnosti výstavy obrazů jednotlivých vězňů, jelikož řada z nich je skutečným uměleckým dílem a pozornost si zcela jistě zaslouží,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se v říjnu loňského roku seznámil s chodem tohoto zařízení pro více jak 850 vězňů. V rámci své návštěvy si zároveň prohlédl celý areál včetně pracovní zóny a terapeutických dílen. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

VE VYSOKÉM MÝTĚ OPRAVENÁ TĚLOCVIČNA

Hodiny tělesné výchovy budou pro studenty Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto zase o něco příjemnější. Ve středu zde totiž byla po stavebních úpravách slavnostně otevřena tělocvična, a to za účasti zástupců Pardubického kraje i stavební firmy Stafi Finalizace Staveb, která projekt realizovala.

Cílem stavebních prací, které probíhaly v rámci evropského projektu „Realizace úspor energie“, bylo snížení spotřeby energie na provoz a vytápění ve školní tělocvičně. „Celkové náklady na projekt činily 8,4 milionu korun. Z toho 1,5 milionu jsme získali z evropských fondů, zbytek, tedy přibližně 6,9 milionu financoval Pardubický kraj ze svého rozpočtu,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek, který se otevření zúčastnil.

Budova tělocvičny procházela stavebními úpravami od června do prosince minulého roku. Došlo k zateplení obvodových zdí i otvorových výplní s izolačními dvojskly nebo trojskly, včetně žaluzií. Renovací prošla také střecha, okapy, hromosvody, podlaha a další. Tělocvična i sousedící posilovna se dočkaly účinné cirkulace vzduchu. „Na původní tělocvičně bylo znát, že je ze 70. let, čemuž odpovídalo i vytápění nebo stav podlahy, navíc byla energeticky velmi ztrátová. Jsem proto rád, že nová moderní tělocvična odpovídá současným požadavkům,“ řekl ředitel školy Pavel Vacek. Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů