iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

JUDr. Zdeněk Koudelka: Zneužívání trestního řízení

V lednu 2018 předseda vlády Andrej Babiš pronesl slova o možnosti manipulace trestního řízení u nás, když si lze objednat trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Obdobně vyjádřil obavu z manipulace s trestním stíháním na případu předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové prezident republiky Miloš Zeman.

Za současného vedení státního zastupitelství dochází ze strany některých státních zastupitelství k zneužívání moci. Za nepotrestaný zločin zneužití moci hodnotím jednání Krajského státního zastupitelství v Brně, které nechalo zbavit svobody občana z důvodu údajného vydání do Íránu, kam jej však bez jeho souhlasu vydat nelze. Za zneužití moci považuji dlouhodobý výběr soudců rozhodujících o vazbě a odposleších ze strany vrchních státních zastupitelství mimo příslušnost těchto soudů. Zneužitím moci je i použití odposlechů rozhovorů obhájců s obviněným, což zákon zakazuje. Anebo ponechání obviněného v koluzní vazbě po skončení zákonné lhůty.

Za vrchol právní neznalosti považuji snahu Vrchního státního zastupitelství v Praze vyvozovat trestní odpovědnost, protože prý údajně účinností zákona o pozemních komunikacích z roku 1997 u nás došlo ke znárodnění majetku bez náhrady a pokud se státní úřady takového majetku neujaly byl spáchán trestný čin. Tvrdit, že po účinnosti Listiny základních práv a svobod u nás byly vydány znárodňovací zákony, je nepochopení základních ústavních principů.

Kdo jiní, než vrcholní představitelé výkonné moci mají zajistit nápravu. Jestliže je předseda vlády Andrej Babiš přesvědčen o možnosti manipulace s trestním řízením, má požadovat nápravu po ministru spravedlnosti. Pokud toho ministr není schopen, má navrhnout jeho odvolání. Je-li prezident republiky přesvědčen o manipulaci s trestními kauzami, má požadovat nápravu po předsedovi vlády. Pakliže toho předseda vlády není schopen, nemá jej prezident udržovat na postu předsedy vlády. JUDr. Zdeněk Koudelka, ceskajustice.cz