iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ministr vnitra Metnar, hejtman Vondrák a spol. blahopřáli

Stejně jak minulý rok navštívil na Štědrý den ráno hejtman kraje Ivo Vondrák zástupce Integrovaného záchranného systému . Celkem navštívil 12 stanic nejen v Ostravě, ale například i v Třinci, kde Všem poděkoval za celoroční profesionální nasazení. Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, policejním prezidentem Tomášem Tuhým, primátorem Ostravy Tomášem Macurou a představiteli záchranných složek strávili vánoční dopoledne návštěvami stanic Integrovaného záchranného systému.

"Ne všichni si mohou dnešní sváteční den užít doma s rodinou. O naše bezpečí se samozřejmě i během svátků starají hasiči, policisté i záchranáři. Jejich práce je třeba si vážit a je na místě jim právě v tento sváteční den poděkovat," řekl hejtman kraje Ivo Vondrák. Pracovníkům Integrovaného záchranného systému předal dárky od Moravskoslezského kraje, popřál jim poklidné svátky, a dodal, že věří, že je o letošních Vánocích bude čekat co nejméně výjezdů.

CELNÍCI KONTROLOVALI EET

V průběhu minulého týdne proběhla ve všech krajích rozsáhlá kontrolní akce v souvislosti s dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb. Od 10. 12. do 17. 12. celníci prověřili stovku hotelů, motelů, penzionů, hodinových hotelů a na základě hrubého porušení uzavřeli další dvě provozovny a uložili pokuty na místě ve výši 12 500 korun.

Porušení zákona o evidenci tržeb zjistili kontroloři ve 27 případech. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky a nezaslání údajů o platbě. Dalších sedm porušení zjistili u prodejců a v pohostinství. Porušení budou projednána ve správním řízení o uložení pokuty. Podnikatelům hrozí pokuta až 500 tisíc korun.

Okamžité uzavření provozovny spočívá v informování kontrolované osoby a současném vyvěšení rozhodnutí o uzavření provozovny a to na všech vchodech daného objektu. Uzavření provozovny není forma sankce. Poplatník je celním orgánem vyzván ke zjednání nápravy, provozovna je uzavřena a poplatník nesmí provozovat činnost, na kterou se vztahuje zákonná povinnost. V případě splnění zákonných podmínek (např. získání autentizačních údajů, pořízení technického zařízení pro evidenci tržeb) může být provozovna otevřena. Od spuštění EET celní orgány provedly téměř deset tisíc kontrol a uzavřely 10 provozoven. Mjr. Ing. Martina Kaňková, tisková mluvčí