iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Plzeňsko studii na zlepšení vody na přehradě Hracholusky

Ve spolupráci s obcemi se Plzeňský kraj zaměřil na zlepšení kvality vody na vodní nádrži Hracholusky, největší vodní ploše v kraji. Tato vodní nádrž je veřejností významně využívána k rekreaci. V poslední době se však potýká se zhoršením kvality vody a to v důsledku rozšíření sinic. Ty v důsledku rozmnožení barví vodu do zelena a výrazně pak zhoršují možnosti užívání vody občany. Příčinou rozšíření sinic je přísun živin do vodní nádrže v souvislosti s lidskou činností. Jde zejména o látky na bázi fosforu a dusíku.

„S ohledem na význam této nádrže pro celý region se Plzeňský kraj rozhodl připravit projekt, jehož cílem je stav kvality vody v nádrži zlepšit,“ uvedla radní pro životní prostředí Radka Trylčová. Prvním krokem bylo ve spolupráci se správcem vodního toku státním podnikem Povodí Vltavy spuštění rozsáhlého monitoringu jakosti povrchových vod a analýza, z jakých přítoků Mže se látky do nádrže dostávají.

Druhým krokem, jenž byl v těchto dnech zahájen, je zpracování detailní studie, která určí, jaká konkrétní opatření je třeba realizovat pro snížení vnosu fosforu a dusíku, což by se mělo projevit ve zlepšení stavu jakosti vody. Na základě výběrového řízení ji zpracuje sdružení společností VRV a.s. (Vodohospodářský rozvoj a výstavba) a DHI a.s. Studie zpracovaná odbornými firmami bude dokončena na podzim příštího roku. „Na základě této studie pak kraj hodlá podpořit realizační opatření, aby v následujících letech došlo ke zlepšení možnosti využívání nádrže pro rekreační účely. V důsledku zlepšení stavu vody na Hracholuskách pak očekáváme zvýšení cestovního ruchu a rekreace v oblasti a zároveň zvýšení celkového potenciálu regionu,“ upřesňuje Radka Trylčová. Mgr. René Zeithaml, oddělení mediální komunikace

VEDENÍ OSTRAVSKA PODĚKOVALO ČLENŮM PROJEKTU HODINOVÝ VNUK

Na Krajském úřadě v Ostravě proběhlo setkání s lidmi, kteří neváhají obětovat svůj volný čas pro dobrou věc. „Hodinoví vnuci“ pravidelně docházejí číst, povídat si a trávit čas se seniory. Vnášejí tak energii, závan mládí a osvěžení do životů těch, kteří by jinak na sklonku života zůstali úplně sami.

Myšlenka „Hodinových vnuků“ vznikla Bohumíně, kdy středoškolské studenty oslovil Ivan Sekanina, předseda spolku Počteníčko. Do projektu se zapojili studenti Gymnázia Františka Živného a Střední školy Bohumín. Dnešního setkání na krajském úřadě se kromě nich zúčastnili i studenti Matičního gymnázia Ostrava, kteří se do projektu přidali na začátku letošního školního roku. Poděkování dnes patřilo nejen studentům středních škol, ale i členkám Klubu seniorů Bohumín a čtecím babičkám z projektu „Počteníčko s babičkou“.

Na dnešním setkání předal všem přítomným dárky od Moravskoslezského kraje náměstek hejtmana Jiří Navrátil: „Přínos, který má projekt Hodinový vnuk pro seniory je ohromný. To je bez debat. Ale není to pomoc jednostranná. Středoškoláci mají skvělou příležitost se z povídání se seniory dovídat příběhy z naší historie. Žádné sebelepší učebnici se nevyrovnají konkrétní zážitky lidí, kteří zažili světovou válku nebo okupaci v srpnu 1968. Jsem tedy rád, že kraj tento projekt podpořil a věřím, že spolupráce bude pokračovat i dál.“

Setkání na krajském úřadě proběhlo v příjemné a uvolněné atmosféře, studenti, ale i čtecí babičky vyprávěli své zážitky, vzájemně si vyměňovali postřehy a zkušenosti, došlo i na společné focení a neformální povídání u občerstvení. Unikátní projekt „Hodinový vnuk“ se z Bohumína a Ostravy rozšířil i do dalších míst republiky, například do Prahy nebo Brna. Je skvělou příležitostí k tomu, jak se mohou generace navzájem obohacovat. v Bohumíně vznikl unikátní projekt, kterým se k dnešnímu dni inspirovali středoškoláci v Ostravě, Praze, Brně, ale i dalších místech republiky. Moravskoslezský kraj poskytl projektu dotaci ve výši 200 tisíc korun. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí

CENTRUM TECHMANIA, CESTA K VĚDĚ

Plzeňské Techmania science center je v České republice ojedinělým projektem, který napomáhá veřejnosti rozvíjet osobní vztah k vědě a technice. Nejen žáci a studenti mohou v této experimentální stanicí pro zvídavé objevovat možnosti lidského poznání. Centrum slouží veřejnosti už pět let a jeho vybudování podpořila Evropská unie.

Necelých deset milionů korun z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad získala na vybudování Techmania Science Center stejnojmenná obecně prospěšná společnost. „Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši 9,3 milionu korun. Celkové náklady přitom dosáhly částky 10,7 milionu korun,“ řekl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Doplnil, že se centrum budovalo čtyři roky.

Science center systematicky nabízí stálé i putovní expozice, jejichž doménou je interaktivnost. Projekt „Techmania science center – restaurování regionálních průmyslových exponátů“ zvýšil kvalitu stálé muzejní expozice restaurováním několika kulturních památek. Mezi tyto významné movité kulturní památky patřila například lokomotiva, trolejbus nebo parní stroj. Aby byla expozice pro návštěvníky co nejatraktivnější, byly vystavované objekty doplněny interaktivním informačním panelem a doprovodným informačním systémem - mapou k lokalizování exponátů

„Projekt přispěl ke zvýšení atraktivity plzeňského regionu. Do Plzně jezdí rodiny s dětmi z celé České republiky, aby navštívily Techmanii a hravou formou se dozvěděly více informací o různých vědeckých objevech. Návštěvnost se zvýšila celoročně, což je velmi významné,“ sdělil Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Ivana Kerlesova

BEZPEČNÝ INTERNET

Také Pardubický kraj se zapojil do celostátního projektu Kraje pro bezpečný internet. Ten umožnil žákům škol a pedagogům získat kvalitní vzdělávání v oblasti zvládání nástrah a hrozeb při práci s počítačem, tabletem i mobilním telefonem. Úspěšní účastníci, kteří prošli e-learningovýmn kurzem a správně zodpověděli kvízové otázky, byli zařazení do slosování. Dnes vylosování výherci a také pokročilí řešitelé obdrželi v sídle Pardubického kraje hodnotné ceny od společností Microsoft, Gordic a kraje z rukou radního pro školství Bohumila Bernáška.

„V celé republice se letos zaregistrovalo přes 30 tisíc žáků, z nichž v soutěžním kvízu bodovala jen něco víc než polovina. Je tedy vidět, že i mladí lidé mají v této oblasti velké rezervy a nástrahy, které internet vytváří, trochu podceňují,“ řekl Bohumil Bernášek a pokračoval: „ Vylosovali jsme oceněné z 1422 úspěšných účastníků ze 43 základních a středních škol z Pardubického kraje. Jsem velmi rád, že informovat v této problematice mezi žáky stoupá a velmi děkuji organizátorům i sponzorům soutěže“.

Prostřednictvím e-learningových lekcí, kvízů a soutěží pro žáky všech věkových kategorií projekt nenásilnou formou připravuje žáky na správné reakce na nebezpečné situace. Lekce lze dobře využít v hodinách práce s počítači i v tématech primární prevence v ostatních předmětech. Obsah lekcí je velmi dobře zpracován formou interaktivních metod a doplněn videozáznamy. V devíti připravených e-learningových kurzech jsou zpracována aktuální témata typu sociální sítě, kyberšikana, sexting, stoolking atd. Podruhé byl spuštěn i kvíz PLUS pro pokročilejší řešitele. Pět nejrychlejších žáků, kteří úspěšně kvíz vyřešili, se v počítačové učebně Pardubického kraje ve finálovém kole utkalo o hodnotné ceny. /p/