iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Regiony chtějí víc peněz, kompetence a zabezpečení

Zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR jednali v úterý večer v Praze. Na pořadu jednání hejtmanů a starostů obcí a měst byla mimo jiné témata spojená s problematikou financování oprav silnic nižších tříd, systému národních dotací a příspěvků, novely zákona o střetu zájmů, požadavků na státní rozpočet pro rok 2018 či změn rozpočtového určení daní pro kraje.

O společných prioritách krajů a obcí jednala předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová, místopředseda Jiří Běhounek a členové Rady Martin Netolický, Ivo Vondrák a Ladislav Okleštěk.

„Nadále trváme na tom, že i pro příští roky je nezbytné, aby kraje měly dlouhodobě zajištěné finanční prostředky na rekonstrukce silnic nižších tříd. Například v našem kraji máme deficit na silnicích nižších tříd okolo 15 miliard korun a jsem přesvědčený, že situace v ostatních krajích je obdobná. Peníze, které nám v posledních třech letech poskytl stát, rozhodně nestačí na zajištění optimálního stavu silnic, ale společně s prostředky, které dáváme jako kraj z vlastních zdrojů nebo využijeme z evropských fondů, jsou pro nás nesmírně důležité. Mohli bychom se dostat do stavu, že bychom bez těchto prostředků museli uzavřít havarijní mosty, což by způsobilo velké problémy například při dopravní obslužnosti autobusovou dopravou,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Ten zmínil také společný postup obou asociací směrem k vládě. „Shodujeme se se Svazem měst a obcí, že je nutné požadavky směrem k vládě předkládat společně a dostat tyto požadavky do programového prohlášení. Na našem posledním jednání jsme jako definovali téměř sto požadavků, mezi které patří příspěvek na rekonstrukce silnic nižších tříd, finance na platy v sociální oblasti či školství. Tyto požadavky předáváme Svazu měst a obcí, který je pro nás v území důležitým partnerem,“ řekl Netolický.

Rada Pardubického kraje se v minulém týdnu připojila k iniciativě na změnu zákona o střetu zájmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která se dotýká veřejných funkcionářů na všech úrovních, zabývají se touto novelou také obě asociace. „Velký problém s kolegy spatřujeme především u neuvolněných funkcionářů. Již nyní dostáváme informace, že neuvolnění radní na obcích rezignují na své funkce. Proto musíme řešit, zda je ze zákona nevyjmout a nechat oznámení pouze na funkcionářích, kteří činnost vykonávají jako uvolnění. Například lidé pracující v bankovním sektoru mají často ve smlouvě mlčenlivost o svých majetkových poměrech. Rádi bychom také po vzoru soudců přesunuli poskytnuté informace z veřejné do neveřejné části,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Dalším z projednávaných témat byla určitá forma regionalizace národních dotačních programů například na rekonstrukce místních komunikací, mateřských a základních škol. „Shodujeme se, že je nutné na krajské úrovni administrovat prostředky rozdělované na lokální projekty, protože kraje nejlépe znají potřeby ve svém regionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň zmínil jeden konkrétní případ. „Kraje se před časem přihlásily k příspěvku na dotaci Ministerstva vnitra na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukce požárních zbrojnic dobrovolných hasičů. Navyšováním dotace ze strany státu se jako kraje dostáváme do rozpočtového tlaku, což je dlouhodobě neudržitelné. Musíme jednoznačně deklarovat, že máme určitý finanční strop, přes který není možné jít,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Hejtmani se zástupci Svazu měst a obcí řešili také otázku změny zákona o rozpočtovém určení daní, což by regionům zajistilo potřebné finanční prostředky. „Druhou variantou, která byla potvrzena podpisem společného prohlášení obou asociací, je změna ústavy spočívající v ustanovení, že převedení pravomocí na kraje a obce musí být doplněné přesunem finančních prostředků. Cílem AK ČR a SMO ČR je vyvolat jednání s premiérem o této změně,“ dodal k úternímu jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

VĚZNI MÍROVA VYROBILI PLYŠÁKY

Vězni z mírovské věznice vyrobili 850 plyšových hraček, které v předvánočním čase putují do všech vozidel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a dětských oddělení pěti krajských nemocnic akutní. V úterý byly hračky z rukou zástupce ředitele Věznice Mírov Romana Mišáka předány v Pardubicích a Ústí nad Orlicí zástupcům Pardubického kraje.

„Spolupráce se narodila poté, co jsem na základě myšlenky vybudovat v Králíkách věznici začal navštěvovat jednotlivá zařízení a seznamoval se s jejich chodem. Kromě Světlé nad Sázavou, Pankráce a Pardubic jsem navštívil také mírovskou věznici, kde jsem viděl výrobky vězňů z terapeutických dílen. S panem plukovníkem Mišákem jsme se dohodli, že bychom hračky nabídli našim nemocnicím a záchrance, protože obdobný systém funguje dlouhodobě v sousedním Olomouckém kraji, ve kterém se Mírov nachází,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Vnímám určitou symboliku v tom, že odsouzení vězni vyrábějí hračky pro děti, které se dostanou do složité situace například při dopravní nehodě nebo jsou hospitalizovány v našich nemocnicích,“ doplnil Netolický, na jehož slova navázal radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Pro děti je dopravní nehoda, ale i hospitalizace v nemocnici velká psychická zátěž a hračky pomohou zmírnit stres a odvedou pozornost dětí jiným a příjemnějším směrem. Doufám, že i v rámci nápravy vězňů může pomoci, že pomáhají dobré věci,“ uvedl Valtr.

Spolupráci s Pardubickým krajem si pochvaluje také zástupce ředitele mírovské věznice Roman Mišák. „Jsem rád, že se nám daří rozšiřovat spolupráci kromě Olomouckého také na Pardubický kraj. Naši vězni tak mohou svojí prací posloužit dobré věci a hračky, které naši vězni vyrobí, věnovat zdarma těm, kterým udělají radost,“ uvedl 1. zástupce ředitele Věznice Mírov Roman Mišák s tím, že výroba jedné hračky trvá okolo třiceti minut.

Plyšáci potěší děti na záchrance i v nemocnicích

Pardubický kraj plyšové hračky, které získal z Věznice Mírov, přerozdělí mezi vozidla Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a dětská oddělení nemocnic akutní péče v regionu. „V našich nemocnicích využijeme hračky jako dárek pro děti, které budou opouštět ambulance. Budeme rádi, když na vyšetření nebo pobyt v nemocnici nebudou vzpomínat pouze v negativním smyslu, o což se samozřejmě vždy snažíme,“ uvedla ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková. Ředitel tří nemocnic na východě kraje Tomáš Julínek by byl rád, aby se zpětná vazba dostala od dětí zpět k vězňům.

„S věznicí zůstaneme v kontaktu i nadále, protože potřeba plyšových hraček je na dětských odděleních velká. Vnímáme tento předvánoční dárek jako milý začátek spolupráce,“ uvedl Tomáš Julínek. Hračky se kromě nemocnic dostanou také do vozidel Zdravotnické záchranné služby. „Myšlenka vybavit naše výjezdové stanice plyšovými hračkami není nový. Dříve jsme byli odkázáni na dary soukromých osob a jeden podnikatelský subjekt. Bohužel však tyto dary nedostačovaly potřebě, kterou v rámci kraje máme. Doufám, že nám tento dar vydrží alespoň rok, protože by to znamenalo minimum dětí při dopravních nehodách a našich zásazích,“ řekl ředitel ZZS PAK Igor Paar. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje