iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Lady Milena Grenfell - Baines mimořádné ocenění AHR ČR

Během slavnostní gala večeře v Clarion Congress hotelu v Olomouci byli 1. prosince oceněni profesionálové z oboru hotelnictví a gastronomie. Asociace hotelů a restaurací České republiky vyhlašuje každoročně cenu Hoteliér roku, Restauratér roku, cenu za odpovědný přístup k podnikání a ocenění pro mladé manažery a školy a diplomové práce studentů.

Mimořádné ocenění získala v letošním roce Lady Milena Grenfell-Baines, za celoživotní podporu vztahů mezi Velkou Británií a Českou republikou. Paní Grenfell - Baines se také významně a dlouhodobě podílela na organizaci výměnných pobytů českých a britských studentů hotelových škol. Kromě těchto aktivit proslavila na britském trhu českou remosku, podle které je také někdy přezdívána Lady Remoska.

Smyslem ocenění je každoročně nominovat profesionály, kteří dosahují mimořádných úspěchů nejen ve svém oboru, ale podporují také ostatní kolegy, vzdělávání, odpovědný přístup k podnikání. Již samotná nominace do této prestižní ankety je tedy uznáním ze strany odborné veřejnosti. V anketě Penzion roku AHR ČR hlasují pak samotní hosté.

Jména oceněných: Hoteliér roku za řetězcové hotely - Tomáš Rousek, NH Collection Olomouc Congress hotel. Hoteliér roku za nezávislé hotely – Petr Borák, Wellness & spa hotel Augustiniánský dům. Restauratér roku za samostatné restaurace – Bohumil Rydrych, Restaurace U Majáku. Restauratér roku za hotelové restaurace – Lukáš Koubek, F&B Solutions s.r.o./Divinis s.r.o./Nextdoor Zlatnická s.r.o.

Mladý manažer roku – Jana Kuličová, Hotel Ostrov. Odpovědný hotel / restaurace roku- Zátiší Group, Sanjiv Suri. Škola roku – Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Cena JUDr. Vladimíra Štětiny – Jiří Jindra za celoživotní přínos českému hotelnictví a gastronomii. Penzion roku – Penzion U Zámku Mělník. Nejlepší studentská práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu – Martin Řehák

V letošním roce se rozhodovalo z celkem 50 nominovaných osobností a členských subjektů, v soutěži Penzion roku bylo hodnoceno přes 150 penzionů samotnými hosty přes systém Previo. Anketa je postavena na kombinaci recenzí od ubytovaných hostů a hodnocení odborné komise, která navštíví 10 nejlepších penzionů. Komise je složena z 8 osob včetně předsedy, držitele loňského ocenění, zástupce médií a zástupců odborníků v hotelnictví a gastronomii. Hodnotí se úroveň služeb – kvalita, čistota, rozsah služeb, vybavení a další.

V anketě Škola roku se hodnotilo 10 hotelových škol z celé České republiky. Dále bylo hodnoceno celkem 22 studentských prací. Ceny v kategorii Restauratér roku předal Petr Kovařík, generální ředitel společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., která je také generálním partnerem AHR ČR, na anketě Penzion roku spolupracovala společnost Previo a cenu předal Pavel Kotas. Záštitu nad večerem a konferencí převzali primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., agentura CzechTourism a Ministerstvo pro místní rozvoj. Ing. Václav Stárek, AHR ČR

V LUHAČOVICÍCH UZAVŘELI NĚKTERÉ PRAMENY

I letos se s příchodem mrazů některé prameny v Lázních Luhačovice uzavřely. Neznamená to však, že lázeňští hosté, pacienti, návštěvníci Luhačovic přijdou o možnost vychutnat si světoznámé minerální vody, dopřát si koupele, inhalace, kloktání, nebo proplach dutin. Většina luhačovických minerálních vod v Lázních Luhačovice, a. s., je vedena „minerálkovody“ do lázeňských zařízení, kde jsou používány k jednotlivým procedurám, k dispozici jsou i k pití v pítkách. Nejvěhlasnější z minerálek Vincentka je k dispozici všem návštěvníkům celoročně k pití i v kryté stejnojmenné hale a to ohřívaná i studená. Navíc Vincentku čerpá ze samostatného vrtu i akciová společnost Vincentka, která ji plní do láhví a distribuuje po území celé ČR, ale i na Slovensko a do dalších zemí.

MUDr. Eduard Bláha, ředitel Lázní Luhačovice, a.s. k tomu říká: „Společnost Lázně Luhačovice spravuje 10 hydrogenuhličitano-chlorido-sodných-jodových minerálních pramenů, které vyvěrají na území Luhačovic. S příchodem mrazů obvykle v prosinci, nebo v listopadu některé prameny uzavíráme z praktických důvodů - aby nezamrzly. Na jaře v květnu se koná slavnostní otevírání pramenů, ale samotné prameny jsou přístupné již v březnu. Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích jsou volně a bezplatně přístupné široké veřejnosti. Stálá péče o ně si však vyžaduje značné finanční prostředky, které plně hradí akciová společnost Lázně Luhačovice.

Na zimu úplně uzavíráme prameny Dr. Šťastného a Nový Jubilejní. Ottovka v altánku se uzavírá taky, ale ta je v současné době dlouhodobě uzavřena z hygienických důvodů (bakteriální znečištění). Vincentka a Aloiska se na zimu neuzavírají a jsou přístupné veřejnosti v určených hodinách. Vincentka má navíc v zimě vytápěnou halu a pro komfort hostů je v hale k dispozici i ohřívaná. Obvyklá otevírací doba Vincentky v zimě je 7:30 - 11:00 a 13:00 - 17:30 hod. Aloiska je umístěna v altánku a ten je běžně přístupný. Na rozdíl od Vincentky se však návštěvníci mohou napít Aloisky i mimo otevíracích hodin a to u pítka umístěného po straně stavby, která pramen zastřešuje.“

Z deseti zmíněných minerálních pramenů je světově proslulá právě Vincentka, která je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo z pramene je ovšem nenahraditelný. Nejznámějšími luhačovickými léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen Dr. Šťastného, které jsou volně přístupné veřejnosti. V září 2013 byl slavnostně zpřístupněn pramen Nový Jubilejní. Další minerální prameny využívané k balneologickým účelům jsou Nová Čítárna, Nová Janovka, Elektra.

Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice nesou jména Jubilejní a Vladimír. Český inspektorát lázní je v roce 2015 označil za pozorované a záložní zdroje. V současné době nejsou používány k žádné léčbě. Teplota pramenů se pohybuje mezi 10 a 14 °C. Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. Mají vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. Využívají se k pitné kúře, inhalačním procedurám a k minerálním koupelím. Minerální prameny jako přírodní léčivé zdroje využívali lidé odpradávna k léčení nemocí a k posílení zdraví. /šk/

JAK ZLEPŠIT BEZPEČNOST NA ŠKOLÁCH

Zdravotníci, policisté a další odborníci, kteří se věnují prevenci rizikového chování na školách, hledají společnou cestu koordinované prevence na mezinárodní konferenci Návykové látky a bezpečnost ve školách, kterou dnes pořádá Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Národní protidrogová centrála Policie ČR (NPC).

Spolupráce nad bezpečnostními tématy v oblasti prevence rizikového chování je jednou z domén zdravotníků (adiktologů) a resortu ministerstva vnitra, kteří se nyní snaží společně bránit štěpení a resortismu jednotlivých úřadů. Konference určená policistům, zdravotníkům, učitelům a dalším profesím, které mají vztah k tématu bezpečnosti na školách, má ukázat, že cesta prevence musí být mezioborová a postupně také dostává na národní i mezinárodní úrovni společný rámec standardů kvality i standardů pro vzdělávání. Postupně se tak naplňuje jeden z cílů vytvořit pro prevenci společný rámec napříč resorty zdravotnictví, vnitra, školství, sociálních věcí, spravedlnosti atd.

„Problematika rizikového chování ve školním prostředí je jen zdánlivě partikulárním tématem. Ve svém kontextu se bezprostředně dotýká právní jistoty všech zainteresovaných stran, otázek úrovně právního vědomí a jeho rozvoje a ve svém důsledku i elementárních lidských práv. Institucionální slepota, nepřiměřené spoléhání na efekt nástrojů trestního či správního práva a naopak neschopnost či neochota mezioborového řešení rizikového chování jsou témata, která obklopují děti, pedagogy, rodiče i ostatní aktéry výchovně vzdělávacího procesu ve všech jeho souvislostech,“ uvedl ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) plk. Mgr. Jakub Frydrych.

To, že prevence může fungovat jedině v jednotném rámci, kde se účinky jednotlivých metod doplňují a propojují, potvrzují i zkušenosti ze zahraničí. Na konferenci, která na Klinice adiktologie proběhne 5. 12. 2017, vystoupí také například Wadih Maalouf z United Nations Office of Drugs and Crime (UNODS). Instituce nedávno vydala aktuální mezinárodní standardy pro prevenci, jejíž postupy nově nevztahuje jen na návykové látky, šikanu nebo sexuálně rizikové chování, ale například i na témata kolem bezpečnosti, např. držení zbraní. Tyto standardy kvality se postupně začínají používat v různých zemích a tvoří jeden z významných současných příspěvků tématu interdisciplinarity a spolupráce různých profesí na společném rámci prevence.

S fenoménem výskytu zbraní ve škole je na tom ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi relativně dobře. „Chceme ale upozornit, že nejen toto riziko vzrůstá, ale obecně se bezpečnost dětí i lidí, kteří s nimi pracují, stala zásadním tématem. Je potřeba řešit tyto problémy dříve, než začnou děti nosit tatínkovu devítku v tašce do školy, jen proto, že zbraň táta neměl zamčenou v trezoru. Je nutné s přípravami začít už nyní, protože se u dětí ve škole nože nebo tzv. boxery již dnes objevují,“ uvedl přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., do jehož dikce spadají také například problémy testování dětí ve školách, které má řadu legislativních úskalí. Zdravotníci upozorňují na různé přešlapy škol, které testují děti na přítomnost návykových látek plošně. Snaží se např. také upozornit, že není možné, aby ředitelé překračovali své pravomoci nakládáním s biologickým materiálem nebo vyloučili děti ze školy na základě výsledků screeningových testů.

„Dalším problematickým tématem je výskyt návykových látek ve škole. Čím dál víc dětí s drogami samo nakládá, tedy nosí je do školy, předává, sdílí nebo dokonce s nimi kšeftuje. Lidé si neuvědomují, že nejde o nějaké vnější nebezpečí cizích dealerů před školou, ale že distribuce probíhá ve třídách mezi dětmi navzájem. Prodávají si mezi sebou také léčiva, která přinesou z domova. Velkým a prakticky epidemiologicky nejrozšířenějším problémem českých škol je nadále šikana, která se stále částí pedagogů i rodičů podceňována. Velmi citlivým tématem je také úroveň právního vědomí a zdravotní gramotnost pedagogů,“ poukazuje prof. Miovský.

Propojení jednotlivých oblastí prevence se nyní prakticky odrazilo také ve vzniku prvního mezinárodního kurikula pro vzdělávání v prevenci nazvaného Universal Prevention Curriculum (UPS). Čeští odborníci na preventivní programy mají na mezinárodní úrovni dobré jméno, díky čemuž byla koordinací a dalším šířením tohoto typu vzdělání v Evropě pověřena právě Univerzita Karlova, dvě další univerzity takto působí ještě v USA. „Těší mě, že vznikl záměr, aby všichni, kdo se prevenci věnují, ať už jsou to učitelé, policisté či zdravotníci, byli v této oblasti dostatečně a jednotně vzděláni, tedy měli srovnatelné znalosti a dovednosti. Požadavky na univerzální vzdělání v této oblasti jsou oprávněné, stejně jako odborná potkávání zdravotníků s nezdravotnickými profesemi. Jsem rád, že naši zdravotníci svým dílem přispívají do diskuze a její výsledky následně přenášejí i do praxe,“ dodal děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Petra Klusáková, DiS., oddělení komunikace 1. LF UK

CERTIFIKÁT KVALITY ZA EVROPSKÝ PROJEKT

Tolerance, chápaní a poznávání odlišných kultur i náboženství, boj proti násilí, ale i zlepšování jazykových dovedností. To byly cíle evropského projektu No Enemies Violence – Equal Rights (NEVER), do kterého se zapojila Střední průmyslová škola Chrudim a za který nyní získala významné ocenění - národní certifikát Quality Label 2017, tedy značku toho, že škola odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Tříletého projektu NEVER, který probíhal v rámci programu Erasmus+ od roku 2014, se Střední průmyslová škola Chrudim účastnila společně s dalšími pěti školami. Těmi byly polské gymnázium v obci Dobrzejewice, turecká škola Lokman Hekim Anadolu Lisesi nacházející se v historickém městě Adana, italská škola Istituto di Istruzione superiore Francesco Degni ve městě Torre del Greco, portugalská škola Escola Profissional Amar Terra Verde se sídlem ve městě Vila Verde. Koordinátorem a předkladatelem projektu byla partnerská škola ze slovenského Martina.

Žáci se během tří let účastnili výměnných pobytů na zahraničních školách, kde poznávali místní kulturu a setkávali se s vrstevníky i zástupci škol a místních komunit. „Do zahraničí vyjížděli čtyři studenti. Vždy se jednalo o pět dní pobytu, které byly plné různorodých aktivit,“ řekla realizátorka projektu na SPŠ Chrudim Jana Vozarová s tím, že každá škola připravovala program na určité téma. „Italská škola se zaměřovala na problematiku imigrantů, portugalská na začleňování potomků jiných kultur a slovenská na romskou problematiku. Naše a polská škola se zabývaly tématem boje proti násilí,“ uvedla Jana Vozarová.

Střední průmyslová škola Chrudim přivítala zástupce pěti škol v říjnu minulého roku. „Přijela skupina zhruba 40 účastníků. Jedním z úkolů bylo například seznámit partnerské školy s principy křesťanství, proto jsme zorganizovali besedu s knězem, který je zároveň naším absolventem. Součástí programu byla i návštěva azylového domu či šicí dílny, kde se lidé na pokraji společnosti začleňují do pracovního procesu,“ uvedla Jana Vozarová a dodala, že během pobytu návštěvníkům také představili Chrudim a navštívili s nimi Ležáky, muzeum barokních soch na Kuksu nebo Židovské muzeum v Praze. „Na konci pobytu se uskutečnil Den přátelství, který zahrnoval tři workshopy – jazykový, taneční a kulinářský, ve kterých jsme měli představit českou kulturu,“ vysvětlila koordinátorka projektu. Studenti ze zahraničních škol si tak zatančili některé české lidové tance, naučili se několik českých výrazů z oblasti přátelství a uvařili si kynuté ovocné knedlíky.

Každý den během všech pobytů museli účastníci dokumentovat a v rámci takzvaného eTwinningového projektu, který je na program Erasmus+ navázaný, publikovat výstupy z vykonávaných aktivit.

„Účast v projektu určitě splnila svůj účel. Naši žáci se podívali do jiných zemí, seznámili se s odlišnými kulturami, nové poznatky předali svým spolužákům a navázali nová přátelství. To, že jsme díky projektu získali evropský certifikát kvality, je pouze pomyslnou třešničkou na dortu,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy Chrudim František Mihulka. „Těší mě, že se škola technického zaměření pustila do aktivity tohoto druhu. Vedení školy i studentům patří velká gratulace k získání certifikátu a poděkování, že úspěšně dokončili tento velmi časově náročný projekt,“ uzavřel radní pro školství Bohumil Bernášek. Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů

OCENĚNÍ TALENTŮ PARDUBICKA

Velká koncentrace velmi nadaných mladých lidí se včera sešla v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu při příležitosti udělování cen Mladý talent Pardubického kraje. Pamětní list a odměnu ve formě poukázky si za své úspěchy odneslo dvanáct žáků a studentů. „Poděkování za úspěchy patří nejenom samotným oceněným, kteří na nich mají samozřejmě největší zásluhy, ale také všem, kteří těmto talentům poskytují potřebné zázemí, tedy rodinám a školám,“ řekl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

„Těší mě, že se zde schází talenti ze sportovních, humanitních, přírodovědných, uměleckých i technických odvětví a paleta šikovných žáků je tak velmi pestrá. Všem přeji, aby je jejich zájmy a odbornosti provázely celý život a motivovaly je do další práce,“ uvedl vedoucí odboru školství Martin Kiss.

Ocenění Mladý talent Pardubického kraje je program podpory nadaných žáků, který vyhlašuje odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Cenu, na jejíž udělení předkládá návrh škola, získávají žáci základních a středních škol, kteří dosáhli vynikajících umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích, pracovali na úspěšných projektech nebo dosáhli výrazných úspěchů v některém z oborů. V letošním ročníku bylo přijato 26 návrhů, komise z nich vybrala 12, a to 2 v kategorii žáků 5. – 9. tříd ZŠ a 10 v kategorii žáků středních škol. Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů