iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

ÚS SR nařídil Kiskovi jmenovat ústavní soudce

Ústavní soud ve věci stížností pěti kandidátů rozhodl, že postupem prezidenta byla porušena jejich práva na přístup k voleným a jiným funkcím za stejných podmínek. Již v roce 2015 ústavní soud vyhověl stížnostem tří neúspěšných kandidátů, které Kiska původně odmítl. Slovenský prezident v reakci své dřívější rozhodnutí ohledně jejich nejmenování potvrdil. Podle ústavy sněmovna předkládá prezidentovi dvojnásobný počet kandidátů, než je volných míst ústavních soudců.

V současnosti ústavnímu soudu chybí tři soudci, aby dosáhl plného stavu 13 soudců. Slovenský ústavní soud rozhoduje například o souladu zákonů s ústavou nebo o stížnostech obyvatel a firem na porušení jejich základních práv a svobod.

Slovenský ústavní soud ve středu vyhověl stížnostem pěti neúspěšných kandidátů na ústavní soudce, které odmítl jmenovat prezident Andrej Kiska. Příslušný senát zároveň nařídil hlavě státu vybrat tři nové soudce ze všech původních kandidátů, a to včetně těch, kteří stížnost vůči rozhodnutí prezidenta nepodali.

Spor o obsazení postů ústavních soudců na Slovensku začal v roce 2014, kdy Kiska odmítl pět ze šesti kandidátů, které schválil parlament. Později prezident nevybral ani z dalších dvou kandidátů, kterými byli poslanci vládních sociálních demokratů premiéra Roberta Fica. Prezident to shodně zdůvodnil jejich nedostatečnou odbornou způsobilostí. Kiska se kvůli tomu dostal do konfliktu již s předchozí jednobarevnou Ficovou vládou.

„Prezident u kandidátů založil svá rozhodnutí o jejich nejmenování na pochybnostech o jejich schopnosti vykonávat funkci soudce ústavního soudu způsobem, který nebude v rozporu s posláním ústavního soudu. Tedy na požadavku, který z ústavního textu nevyplývá,“ uvedl soud. Dodal, že s ohledem na právní řád neobstojí například zdůvodnění prezidenta, že kandidáti na ústavní soudce neprojevili zájem o ústavní právo.

Ústavní soud zároveň vrátil do procesu jmenování nejen zmiňovanou pětici kandidátů na ústavní soudce, ale i další dva kandidáty, kteří ústavní stížnost proti rozhodnutí prezidenta nepodali.

„Senát ústavního soudu se rozhodl vyřešit tuto výjimečnou situaci tak, že vrátí situaci jmenování na úplný začátek. Všichni kandidáti navržení prezidentovi Národní radou od roku 2014 zůstávají kandidáty na soudcovskou funkci,“ řekl ve zdůvodnění verdiktu soudce ústavního soudu. Dodal, že tím bude zajištěno, aby prezident mohl vybírat z co nejširšího počtu kandidátů.

Podle ústavního soudu je prezident povinen vybrat ústavní soudce z předložených kandidátů, jež splňují ústavou dané předpoklady na výkon funkce. „Prezident je návrhem (parlamentu) vázán a volnou ruku má jen ve výběru v rámci navržené skupiny kandidátů,“ uvedl soud.

VE FEDERACI ADVOKÁTŮ EVROPY VIDOVIČOVÁ MÍSTO ŠTROSE

Evropská federace advokátních komor je nezisková organizace, která sdružuje advokátní komory členských států Rady Evropy. Popud k jejímu vzniku daly zejména francouzské advokátní komory a další významné evropské advokátní komory, které v r. 1986 založily Konferenci ústředních advokátních komor, jejímž nástupcem se v r. 1992 stala FBE. Jejími členy jsou regionální nebo národní advokátní komory, individuální členství však neexistuje. V současné době FBE sdružuje cca 250 advokátních komor, reprezentujících přibližně 800 000 advokátů. FBE sídlí ve Štrasburku.

Česká advokátní komora na posledním jednání představenstva rozhodla o tom, že jako člena Evropské federace advokátních komor vystřídá Davida Štrose advokátka Lenka Vidovičová. Komora to zdůvodňuje tím, že chce obecně v mezinárodních organizacích dávat přednost členům svého vedení. Komora proto také vyměnila zástupce v Mezinárodní unii advokátů.

V zápise z představenstva ČAK uvádí jako další důvod výměny Štrose za Vidovičovou i fakt, že Štros Komoru v mezinárodní organizaci zastupuje přes deset let. Pražský advokát na sebe před sněmem ČAK upozornil její kritikou. „Komora by měla zajišťovat nastavení férových podmínek pro vstup do řemesla a následného nastavení minimálního standardu poskytování právních služeb a dohlížet na bezpodmínečné dodržování pravidel, včetně etických, poskytování právních služeb svými členy. Úkolem komory ale není neférově bránit pokradmou kartelizací vstupu mladých kolegů do řemesla a není ani úkolem komory zajišťovat minimální životní standard svých členů,“ uvedl Štros v komentáři k novele zákona o advokacii. Na jeho názory nesouhlasně reagoval člen představenstva Radim Miketa.

Komora také vyměnila zástupce v Mezinárodní unii advokátů, kdy Martinu Doležalovou střídá Martin Maisner. UIA organizuje v průběhu celého roku na různých místech světa semináře, výukové programy a další akce, které slouží k celoživotnímu vzdělávání. Akce, které UIA organizuje, umožňuje rovněž účastníkům potkávat se s kolegy a navazovat obchodní vztahy, ceskajustice.cz