iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

První videokonferenční spojení ČR s vesmírnou stanicí ISS

V pondělí 4. prosince v 16.40 hodin se v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí uskuteční historicky první videokonferenční spojení s vesmírnou stanicí ISS v České republice. Stane se tak prostřednictvím projektu ESERO, jehož je Fakulta elektrotechnická partnerem. Spojení proběhne v rámci akce Voláme do vesmíru, určené primárně žákům a pedagogům základních a středních škol.

Samotný program pro základní a střední školy začíná již ve 13.00 hodin a je sestaven z přednášek a pokusů, zahrnujících témata vesmír, mimozemský život a fyzika. Mezi vystupujícími budou zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, ESA, nebo Akademie věd České republiky. Na závěr akce je připraveno představení skupiny ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) s názvem Vidět zvuk, slyšet světlo.

V 16.40 hodin se pak poprvé spojí videokonferečním hovorem Česká republika s vesmírnou stanicí ISS. Videohovor se zástupcem ISS Paolem Nespolim bude trvat 20 minut a bude probíhat v anglickém jazyce.

Organizátor spojení Dr. David Sedláček z katedry počítačové grafiky a interakce komentuje nadcházející událost následovně: „Rozhodně se bude jednat o jedinečnou událost, která je těžko realizovatelná mimo prostředí Fakulty elektrotechnické ČVUT. Museli jsme splnit náročné podmínky na videotechniku a v posledním týdnu projít sérií testů spojení. Vše se nám výborně povedlo, a nic nebrání úspěšnému pondělnímu spojení. Akce se bude také živě přenášet na stránkách Fakulty elektrotechnické ČVUT a přímo na stránkách ESA v sekci education.“ Ing. Libuše Petržílková

ZDRAVOTNÍKEM ROKU ORTOPÉD MUDR VASTL

V sobotu 2. prosince se v prostorách Městského domu kultury v Sokolově uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety „Zdravotník Karlovarského kraje 2017“. Ceny vítězům předala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová spolu s radními. Do ankety bylo možné nominovat zdravotníky, kteří poskytují své služby na území Karlovarského kraje, a to v nemocnicích, privátních ambulancích, lázních i ostatních zařízeních. „Naší snahou je vyzdvihnout a ocenit nelehkou práci a nasazení těch, kteří dennodenně pomáhají zachraňovat lidské životy a starají se o zdraví našich obyvatel.

Dělají to mnohdy na úkor svého volného času s vypětím všech sil. Nejenom oceněným, ale všem našim zdravotníkům patří mé velké poděkování,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Na krajský úřad bylo doručeno celkem 159 hlasovacích lístků. „Rád bych poděkoval všem, kteří nám zaslali nominace. Vybrat vítěze nebylo rozhodně jednoduché, protože v našem regionu máme celou řadu zdravotníků, kteří jsou vysoce erudovaní a svou práci vykonávají opravdu skvěle. Věřím proto, že si anketa získá svou tradici a v příštím roce budeme moci ocenit další osobnosti z oblasti zdravotnictví,“ dodal radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Během slavnostního večera byli vyhlášeni držitelé ocenění ve čtyřech kategoriích a další osobnosti z oblasti regionálního zdravotnictví obdrželi od hejtmanky mimořádné ceny. Pro přítomné v sále byl připraven bohatý kulturní program, v němž nechyběla hudební a taneční vystoupení skupin Ajn Kesl Buntes, Mirákl nebo zpěváka Martina Maxi.

Přehled vítězů ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2017: 1. Kategorie: Lékař, MUDr. Oldřich Vastl st., primář ortopedického oddělení v Nemocnici Sokolov. Oceněn za dlouholetou vysoce odbornou činnost v oboru ortopedie, rozvoj operativy a profesionální přístup k pacientům. 2. Kategorie: Zdravotní sestra Martina Kalendová, vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Nemocnici Sokolov. Oceněna za mimořádné organizační schopnosti a odborné znalosti, školící činnost, zajišťování zdravotnické pomoci při nejrůznějších akcích a obětavý a empatický přístup k pacientům.

3. Kategorie: Zdravotník. Pavel Benda, zdravotník v Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří. Oceněn za dlouholetou profesionální péči o seniory, zodpovědný a přitom přátelský přístup ke klientům a ochotu jim vždy pomoci. 4. Kategorie: Řád bílého pláště (cena je udělována významné osobnosti v oblasti zdravotnictví, která se zasloužila o rozvoj zdravotních služeb v Karlovarském kraji, o popularizaci ochrany zdraví, léčby a péče o pacienty, záchranu lidských životů, nebo osobnosti, jež svůj život zasvětila pomoci nemocným či jejich rodinám)

In memoriam - MUDr. Ivana Jarošová, bývalá primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení a oddělení intenzivní resuscitační následné péče v Nemocnici Ostrov. Oceněna za mimořádné zásluhy v rozvoji následné intenzivní péče a vybudování v republice naprosto ojedinělého oddělení, které dodnes pomáhá pacientům se i přes nepříznivé prognózy vrátit zpět do běžného života.

Mimořádné ocenění hejtmanky:

MUDr. Ondřej Farka, pediatr, alergolog, imunolog, privátní praxe v Chodově, Kraslicích a služby v Nemocnici Sokolov. Oceněn za dlouholetou profesionální práci pediatra a rovněž alergologa, empatický přístup k dětským pacientům a jejich rodičům a provozování dnes již bývalého klubu alergiků a astmatiků. MUDr. Marek Veinfurt, internista, privátní praxe v Karlových Varech. Oceněn za vysoce odbornou práci v interním oboru a obětavý přístup k pacientům.

MUDr. František Matějovič, internista a gastroenterolog v Nemocnici Cheb. Oceněn za dlouholetou profesionální práci v oboru gastroenterologie, významnou činnost v oblasti prevence rakoviny, zejména pak v propagaci screeningového programu kolorektálního karcinomu.

Dagmar Zunová, bývalá vedoucí laboratoře v Nemocnici Cheb. Oceněna za celoživotní odbornou činnost v laboratoři. Bc. Miroslava Korseltová, vrchní sestra interního oddělení v Nemocnici Cheb. Oceněna za dlouholetou vysoce profesionální práci zdravotní sestry, obětavý a laskavý přístup k pacientům a snahu o zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zdravotnický personál a zvýšení prestiže jeho povolání. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

UMĚLCI NA FESTIVALU V KRUMLOVĚ

Představí Piotra Beczału se Sondrou Radvanovsky, Javiera Perianese, Jiřího Bártu, muzikálové hvězdy z Broadwaye, unikátní barokní divadlo, swingový večer ve stylu Las Vegas, kapelu Čechomor i Lúčnicu. Již po sedmadvacáté se v Českém Krumlově uskuteční multižánrová hudební přehlídka evropského významu - Mezinárodní hudební festival, který vedle špiček současné zahraniční a tuzemské hudební scény představí i mladé talentované umělce. Mezi 20. červencem a 11. srpnem nabídne celkem 22 hudebních produkcí různých žánrů - operní galakoncert, symfonické a komorní koncerty, varhanní koncert, autentickou interpretaci, swing, muzikál i crossover.

To vše jako vždy na atraktivních místech Českého Krumlova, které hudební zážitky umocňují - v Zámecké jízdárně a Maškarním sále, pod širým nebem v Pivovarské zahradě, Klášterní zahradě, Zahradě Kooperativy či Zámecké zahradě, i v atmosféře kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné v areálu bývalého minoritského kláštera. Prodej vstupenek pro veřejnost bude zahájen 8. prosince 2017 ve 12 hodin. Členové Klubu přátel MHF ČK budou moci vstupenky nakupovat již od 1. prosince 2017. I v letošním roce předprodej vstupenek probíhá ve dvou časových pásmech, která jsou cenově odlišena – do 31. května 2018 jsou ceny vstupenek nižší, včasný nákup vstupenek tedy přináší možnost úspory.

Netradiční zahájení v zámecké zahradě a operní galakoncert pěveckých hvězd

Festival zahájí výtvarně pojatá hudební féerie, na níž vystoupí Cigánski Diabli, Christiane Noll a Hugh Panaro, Jiří Bárta, Sooyeon Kim ad. Druhý festivalový večer bude patřit dvěma světovým pěveckým hvězdám, které spojuje Metropolitní opera a další prestižní pódia, polskému tenoristovi Piotru Beczałovi a kanadské sopranistce Sondře Radvanovsky. Doprovodí je PKF – Prague Philharmonia pod vedením Leoše Svárovského.

Program koncertu naplní repertoár, se kterým oba pěvci sklízejí úspěchy po celém světě. Z dalších velkých osobností klasické hudby na letošním ročníku vystoupí například vynikající španělský klavírista Javier Perianes s Filharmonií Bohuslava Martinů a dirigentem Manuelem Hernández-Silvou, nebo korejská violoncellistka Mee-Hae Ryo, která se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Christiana Schulze zahraje jeden z nejkrásnější violoncellových koncertů – Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll.

Festival vzdá rovněž poctu několika osobnostem, jejichž výročí si v roce 2018 připomeneme. Devadesáté výročí úmrtí Leoše Janáčka uctí Wihanovo kvarteto koncertem z jeho tvorby, a hold významné české hudební osobnosti Emilu Friedmannovi Kossuthovi, od jehož narození uběhne v příštím roce sto deset let, vzdá za doprovodu Jihočeské filharmonie německá houslistka Tanja Becker-Bender. S komorními programy vystoupí nejuznávanější český violoncellista současnosti Jiří Bárta, renomovaný kytarista Pavel Steidl, soubor Concilium Musicum Wien nebo varhaník Jaroslav Tůma. Festival dává pravidelně příležitost také mladým laureátům interpretačních soutěží. Vítězka soutěže Pražského jara 2017, houslistka Olga Šroubková, zahraje se Sukovým komorním orchestrem. Mgr. Kateřina Viktorová, Mgr. Tomáš Hais