iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

JUDr. Zdeněk Koudelka: Unie obhájců dělá dobrou práci

Prezident Unie státních zástupců kritizoval Unii obhájců a stěžoval si na ni předsedovi advokátní komory. Unie obhájců i státních zástupců mají stejné postavení – jsou to spolky, jejichž členové jsou právníci. Jako se občas poškorpí lidé, mohou se nepohodnout i spolky. Je však nové, že představitel jednoho spolku si stěžuje na spolek jiný předsedovi advokátní komory.

Naštěstí nežijeme ještě v totalitě, kdy měla prokuratura právo všeobecného dozoru nad socialistickou zákonností. Právo zasahovat do činnosti spolku nemají ani prokurátoři z dnešního státního zastupitelství, ani předseda advokátní komory.

Unie obhájců dělá v oblasti trestního práva dobrou práci. Kritika ze strany Unie státních zástupců je faktické ocenění boje proti zneužívání moci v trestním řízení některými státními zástupci. Advokáti v zájmu ochrany demokracie a právního státu musí bojovat proti zločinům páchaným lidmi v taláru.

Unie obhájců se výrazně angažovala v odhalování zločinů zneužití moci a manipulace v trestním řízení v oblasti svévolného vybírání soudů pro rozhodování o odposleších a vazbách, odhalila protiprávní užití odposlechů hovorů obhájců s klientem v trestním řízení a poukázala i na zločin zbavení svobody našeho občana s tím, že má být vydán do Íránu, když s vydáním nesouhlasil, což je zákonná podmínka. Státní zastupitelství za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tyto zločiny zneužívání moci nestíhá. Unie obhájců dělá čest advokátnímu stavu a pomáhá chránit práva lidí proti bezpráví státní moci. JUDr. Zdeněk Koudelka, ceskajustice.cz