iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Odešel ekonom a autor kuponové privatizace Tomáš Ježek

Tomáš Ježek byl český ekonom, politik, vysokoškolský pedagog a také poslanec v 90. letech 20. století České národní rady a Poslanecké sněmovny za Občanské fórum, pak za Občanskou demokratickou alianci a ODS, ministr vlády České republiky a bývalý. Ve věku 77 let zemřel jeden z otců kupónové privatizace Tomáš Ježek.

Do češtiny přeložil několik děl liberálního ekonoma Friedricha von Hayeka, mimo jiné Cestu do otroctví. K privatizaci a jejímu provedení se Ježek vyjadřoval i po mnoha letech. „Dnes bych se nepustil do díla, jehož celé provedení bych neměl plně v rukou a musel se spoléhat na lidi, kteří tehdy pracovali na špičce federálního ministerstva financí. Opožděný a ještě koncepčně vadný zákon o investičních společnostech a investičních fondech byl z jejich dílny. Tím se česká vláda a zejména mé ministerstvo privatizace dostaly do pozice rukojmích této právní normy,” uvedl v roce 2005 na dotaz, co by se snažil udělat jinak.

Ježek působil v prognostickém ústavu, kde se setkal s Václavem Klausem, který byl dalším z tvůrců privatizace. Za dalšího z otců kupónové privatizace bývá označován ekonom Dušan Tříska. Podle Ježka bylo cílem do transformace ekonomiky zapojit i obyčejné lidi. V roce 1989 byl u založení Občanské demokratické aliance (ODA). V roce 1990 byl zvolen za Občanské fórum do České národní rady. V letech 1990 až 1992 působil jako ministr pro privatizaci ve vládě Petra Pitharta. V letech 1995 až 1997 byl členem ODS. /r/