iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ve Svitavách nový závod za 2,5 miliardy firmy Schaeffler
in

Německá rodinná firma Schaeffler má pobočky v 50 zemích světa. Nyní navázala na své působení v Lanškrouně a otevřela svůj 75. závod. Umístěn je v nové průmyslové zóně ve Svitavách a měl by zaměstnat postupně až tisícovku lidí. Mohutná investice v hodnotě 2,5 miliardy získala investiční pobídku státu, ale pomoc poskytlo i město Svitavy a v neposlední řadě také Pardubický kraj. Slavnostní pásku proto přestřihl spolu s dalšími hosty hejtman Martin Netolický.

Slavnostního zahájení se zúčastnili také 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní pro školství Bohumil Bernášek. „Město Svitavy vytvořilo podmínky pro vznik průmyslové zóny a hledalo investory, kteří by pomohli snížit tehdy více než 12procentní nezaměstnanost v regionu. Starosta David Šimek se obrátil s některými problémy na mě a mým prostřednictvím i na předsedu vlády, který tehdy do kraje zavítal. Problém spočíval v poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu, který tehdy činil 70 milionů korun. Díky této iniciativě se podařilo změnit legislativu a zachránit tak investici za 2,5 miliardy korun,“ řekl Martin Netolický a popřál firmě, aby i při nynější nízké nezaměstnanosti na Svitavsku sehnala dostatek kvalitních pracovníků a zaměstnancům zase dobré pracovní podmínky.

Firma Schaeffler vyrábí díly pro automobilní a strojírenský průmysl a hlavní výrobky svitavského závodu jsou určené k termomanagementu motorů, a to jak spalovacích, tak elektromotorů. Proto by podnikání neměl ohrozit ani možný budoucí přesun automobilek k motorům na baterie. Firma se rozhodla také spolupracovat se Středním odborným učilištěm ve Svitavách, kde je mimo jiné i vyhledávaný obor plastikář. Díky jejímu vstupu na místní trh práce se také zvýšila konkurence a zvedají se platy v okolních firmách. Z dotačního titulu Pardubického kraje vznikla u závodu nová zastávka autobusů. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

PADUBICKO VYTVOŘÍ METODIKU PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Pardubický kraj připravuje od roku 2018 změny v poskytování individuálních dotací, které jsou udělovány v průběhu celého roku mimo stanovené grantové tituly. Jako teprve druhý kraj v České republice chce tímto krokem zamezit například debatám o oprávněnosti prodlužování termínů při realizaci dotace či jejich účelnosti. Jedná se například o dotace v oblasti krizového řízení, sportu, cestovního ruchu, školství, sociálních věcí či zemědělství a životního prostředí.

„Bohužel nám začíná být vyčítáno, že se snažíme vycházet vstříc žadatelům v případě prodloužení plnění dotace i přesto, že se jedná o zcela objektivní důvody spojené například s klimatickými nebo technologickými podmínkami. Nechováme se totiž jako jiné auditní orgány, které nařizují vrácení dotace, odvod nebo penále. Nechceme být však napadáni, že poskytujeme peníze, které dlouho leží na účtu žadatele po dobu, kdy není plněno. Vždy totiž finance poskytujeme předem ihned po podpisu smlouvy,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se jedná například i o dotace na podporu spolků, zájmových sdružení či zlepšování infrastruktury cestovního ruchu.

„V případě individuálních žádostí mimo programové dotace chceme přijmout závaznou metodiku pro žadatele, která bude předložena na prosincovém jednání krajského zastupitelstva. Chceme totiž, aby všichni, kteří kraj o finanční příspěvek žádají, více dbali na přípravu projektu a zamezilo se nutnosti řešit prodloužení realizace, byť mohou být důvody jakkoliv objektivní,“ sdělil hejtman Netolický. „Podobnou metodiku má podle našich informací v současné době pouze Jihomoravský kraj, takže je patrné, že se nejedná o obvyklé řešení, avšak jednoznačně k němu chceme přistoupit tak, aby podle metodiky mohlo být postupováno již od příštího roku,“ dodal hejtman Netolický. Mgr. Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje

JAK ZDOKONALIT TRADIČNÍ LIDOVÉ ZVYKY

Pardubického kraje a Souboru lidových staveb Vysočina se zástupci většiny muzeí v Pardubickém kraji sešli v krásném prostředí Hernychovy vily, tedy v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Tématem byla podpora tradiční lidové kultury a možné zapojení jednotlivých muzeí do její dokumentace a propagace.

„V Pardubickém kraji jsme pověřili koordinací péče o tradiční lidovou kulturu Soubor lidových staveb Vysočina a finančně na to přispíváme,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek a pokračoval: „Od roku 2013 společně tvoříme krajský seznam statků nemateriální kultury a od roku 2015 udělujeme titul Nositel tradice. Nominace z řad odborníků i veřejnosti posuzuje odborná komise a jednou ročně je vyhlašujeme na Pardubickém kraji. Letos byla například na seznam zapsána ruční výroba žinilkových textilií v Hlinsku, ale je tam i tradiční výroba dýmek, loutkářství, masopustní obchůzky a další stále živé zvyky jako stínání kohouta nebo velikonoční věnečky.“

Cílem setkání bylo oslovit pracovníky muzeí, ale i místních samospráv, zda vědí ve svém okolí o dalších kandidátech na zapsání do seznamu statků nemateriální kultury nebo o řemeslnících, kteří pokračují v nějaké tradiční výrobě. V současné době je v této oblasti více zastoupena západní část kraje. V té východní, jak se ukázalo v debatě se zástupci muzeí, byly často lidové tradice přerušeny buď výměnou obyvatelstva v Sudetech, nebo rozvojem průmyslu. Přesto je stále ještě pár tradičních výrobců, kteří by mohli na titul Nositel tradice aspirovat a někde se na venkově vracejí i ke starým zvykům, které by stálo za to zdokumentovat.

„Přidanou hodnotou Nositelů tradice je oficiální visačka, kterou mohou dávat na své výrobky a která je dokladem tradičních lidových postupů. Výrobci navíc mohou předvádět své umění na našich akcích na Veselém kopci,“ dodala vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová. Pardubický kraj v letošním roce podpořil také putovní výstavu Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje, která bude postupně doplňována. Je možné si ji objednat na pracovišti Souboru lidových staveb Vysočina v Hlinsku. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

PĚT DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA BYDLÍ V BYTĚ

Všechny dětské domovy a dětská centra v Pardubickém kraji mají od loňského roku zpracované transformační plány. Finančně méně náročná opatření už začínají postupně uplatňovat. Radní Pardubického kraje a člen Řídícího transformačního týmu Pavel Šotola se tento týden osobně přesvědčil o prvních výsledcích v Dětském domově v Poličce.

„Tady je na první pohled vidět hodně změn, a to jak stavebních, tak provozních. Mám velkou radost z toho, jak dobře spolupracuje Dětský domov s městem Polička, od kterého dostal do pronájmu pěkný byt v domku, kde sídlí Městské lesy ve vedlejší obci Pomezí. Prvních pět dětí se tam mohlo už přestěhovat a celá skupina tam spolu s pracovníky Domova hospodaří jako rodina,“ řekl Pavel Šotola po návštěvě budovy Domova a potom i bytu.

Také v samotném Domově to už vypadá trochu jinak. „Předělali jsme jednotlivé místnosti v přízemí a v prvním patře na dvě bytové jednotky. Dole máme cvičné kuchyňky a obývací kouty a nahoře ložnice. Zrušili jsme dlouhou chodbu, která připomínala ústav, dnes jsou byty s více ložnicemi a sociálním zařízením odděleny příčkami a mají vlastní vstupy,“ vysvětlila ředitelka Domova Miroslava Přiklopilová.

Na rekonstrukci sociálního zařízení přispěl v loňském roce i Pardubický kraj. „Nabídli jsme Domovu, že vyměníme sanitární zařízení. Nakonec se dostalo i na nové obklady, a tak mají nyní v hlavní budově slušně vybavené koupelny a záchody,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek, pod kterého dětské domovy oborově spadají.

Po vypracování transformačních plánů se ovšem změnil i způsob práce s dětmi. „Nyní se děti podílejí na spoustě činností, na kterých se dříve nepodílely, určitě jsou samostatnější i spokojenější a líbí se to i našim zaměstnancům. Každý ví, kde má své místo a ke komu patří a na koho se může obrátit, když má nějaký problém nebo se chce třeba podělit o nějakou radost,“ konstatovala ředitelka zařízení.

V obci Pomezí, kde bydlí děti v bytě v takzvané hájence, panovaly zpočátku ze společného soužití obavy. Ty se však brzy rozplynuly, k žádným konfliktům zde nedochází. „Myslím, že tady pracovníci postupovali velmi citlivě. Hned po nastěhování s dětmi připravili malé občerstvení a šli se představit všem sousedům. Kdo chtěl, tak je mohl poznat, a to ne jako děti z děcáku, ale jako sousedy, kteří mohou v případě potřeby i pomoct. Jednou třeba soused potřeboval před deštěm narychlo shrabat seno, tak přišly děti na pomoc a dostaly malou sladkou odměnu, jindy jim sousedka přinesla velikonočního beránka. Tak se buduje vzájemná důvěra. Doufám, že se to podaří i na dalších místech v kraji,“ dodal Pavel Šotola. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

NAVÝŠÍ PLATY, DOTACE PRO VENKOV NEOMEZÍ

Ve čtvrtek se v Chrudimi uskutečnilo již XIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje, které organizuje společnost Regionservis. Samosprávu Pardubického kraje na této tradiční akci zastupoval hejtman Martin Netolický. Ten více jak stovku starostů seznámil s průběhem příprav krajského rozpočtu na rok 2018, vyhlašovanými programovými dotacemi či problematikou financování rekonstrukcí silnic nižších tříd.

„Je na nás kladen velký rozpočtový tlak kvůli navyšování platů a mezd, což je dopad předvolebních slibů. Pro náš kraj tyto nárůsty znamenají okolo 100 milionů korun. Náš kraj si však i s tímto poradí, protože nechceme, aby se výdaje vyvolané centrální úrovní projevily v regionu. Podaří se nám zachovat všechny grantové programy na stejné úrovni, jako tomu je v letošním roce s tím, že u Programu obnovy venkova navýšíme celkovou částku na 63 milionů korun. Chceme i nadále pokračovat v podpoře pojízdných a venkovských prodejen, budování veřejných prostranství či opravách kostelíků a veřejných budov,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ten se také zmínil o investicích do oblasti dopravní infrastruktury. „Vzhledem ke konzervativnímu nastavení rozpočtu předpokládáme znovu zlepšené inkaso daní, které budeme chtít opět vrátit do regionu pomocí investic například do silniční sítě, která je v našem kraji podinvestována částkou 13 miliard korun. V době, kdy mám každý týden jednání se starosty ohledně rekonstrukcí silnic, nám stát říká, že již nedostaneme finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj náš kraj v minulých třech letech získal 700 milionů korun. Budeme tak svědky každoročního opravování silnic první třídy a chátrání komunikací nižších tříd,“ sdělil hejtman Netolický přítomným starostům./zn/