iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Na severu Moravy ocenili nejlepší zdravotní sestry

Jména nej… zdravotních sester v regionu jsou známa. Vítězky ankety Moravskoslezská sestra 2017 včera (12. 10.) na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava převzaly certifikáty a dary. Ocenění jim předali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer, zástupci zdravotnických zařízení a partneři ankety.

Do třetího ročníku ankety se zapojilo 24 zdravotnických zařízení z Moravskoslezského kraje, nominováno bylo celkem 58 zdravotnických pracovníků. Podmínkou pro zařazení do ankety byla minimálně pětiletá praxe v oboru, v kategorii Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči pak 25 let.

Kandidáty na titul v pěti hlavních kategoriích (Sestra u lůžka, Ambulantní a domácí péče, Paliativní a hospicová péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči) nominovali odborníci. Veřejnost měla možnost hlasovat v kategorii Sestra veřejnosti a vybírat z patnácti finalistek svou nej… zdravotní sestřičku prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu Moravskoslezského kraje. Ankety se zúčastnilo 1 496 hlasujících, celkově rozdali 54 264 hlasů.

„Myslím si, že nejen odborná porota, ale i lidé, kteří hlasovali v anketě, měli při vybírání vítězek těžkou práci. Zvolit mezi nominovanými ty nejlepší je těžké, protože všichni, kdo pracují ve zdravotnictví, si zaslouží úctu a poděkování. Gratuluji všem, nejen vítězkám, poraženým v této soutěži není nikdo. Pořádáním ankety chceme poděkovat všem zdravotním sestrám za náročnou práci a záchranu zdraví,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Vítězové jednotlivých kategorií: Sestra u lůžka: Nytrová Helena, Nemocnice s poliklinikou Havířov. Ambulantní a domácí péče: Zouharová Monika, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Paliativní a hospicová péče: Koppová Libuše, Medica. Porodní asistentka: Kanioková Jana, Nemocnice s poliklinikou Havířov. Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči: Němcová Anna, Nemocnice s poliklinikou Havířov. Sestra veřejnosti: Ovčařová Libuše, Nemocnice Třinec.

V ČESKÉM TĚŠÍNĚ KNIHOVNA KRAJE

Knihovnou Moravskoslezského kraje se stala Městská knihovna Český Těšín, čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy a Místní knihovna v Raškovicích. Ocenění vítězům soutěže Knihovnická K2 2017 byla dnes (12. 10.) předána v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Soutěž Knihovnická K2 2017 byla vyhlášena letos v červnu. Na ocenění bylo navrženo celkem 13 knihoven.

Nositelkou titulu Knihovna Moravskoslezského kraje se stala Městská knihovna Český Těšín. Patří mezi špičkové veřejné knihovny v kraji, její činnost se neomezuje pouze na služby čtenářům, ale knihovna pořádá i řadu dalších akcí - např. Mezinárodní festival spisovatelů, Mezinárodní festival Čtení nad Olzou, projekt Bez stereotypů – Češi a Poláci o sobě navzájem a další. Spolupracuje také s knihovnou v Daruvaru (Chorvatsko) v programu Sister Libraries. Městská knihovna v Českém Těšíně je vzorovou ukázkou skvělé komunitní knihovny, jejíž činnost má mezinárodní přesah a význam.

„V dnešní uspěchané době čtení nepatří mezi nejoblíbenější činnosti, hodně lidí si raději pustí film, děti si hrají na počítačích hry. Je to ale velká škoda, čtení je nesmírně důležité. Jsem proto velmi rád, že v našem kraji funguje tolik knihoven, které se stávají srdcem všestranného kulturního života ve městech a obcích, vedou čtenářské kroužky pro děti, věnují se společnému čtení dětí a rodičů, organizují vycházky, besedy. Čtenáři tak získávají všeobecný přehled. Učí se lépe vyjadřovat, vnímat text, koncentrovat se a při čtení pohádek si udělat čas pro sebe i svou rodinu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu Lukáš Curylo.

Čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků a promyšlenou péči o uživatele s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné propojení služeb knihovny s Malou galerií a Památníkem Raškovice s důrazem na akce týkající se paměti místa.

Dalšími nominovanými knihovnami byly např. Kulturní centrum Bílovec za zpřístupnění rekonstruovaných prostor srovnatelný s mnoha zahraničními knihovnami, K3Bohumín – středisko knihovna za mimořádnou aktivitu v propagaci dětského čtenářství nebo Knihovna Třinec za prezentaci výtvarného umění a zapojení veřejnosti do stavby nové knihovny a knihovny z Karviné, Havířova, Břidličné, Bolatic, Brušperku, Petřvaldu a Frenštátu pod Radhoštěm.

Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny (Místní knihovna Holasovice) a zástupce Výboru pro kulturu a památky zastupitelstva Moravskoslezského kraje. PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista

CHYTRÁ SOUTĚŽ NA SEVERU MORAVY

Pilotní ročník soutěže Moravskoslezského kraje o nejlepší chytrá řešení v zavádění inteligentních technologií, které lidem v regionu přinesou pohodlnější život, ušetří čas i peníze, má své vítěze.

„Hlaste se všichni, koho nebaví nekonečně dlouho trčet v dopravní zácpě a pak ještě hledat parkoviště, kdo chce na zastávkách a v městské hromadné dopravě wifi, komu by se hodilo dobít si mobil na koupališti ze sluneční energie nebo si mobilem půjčit na ulici elektrokolo či se chtěl na přesný čas objednat k lékaři, a máte nápad, jak to chytře udělat.“ Na tuto výzvu náměstka hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakuba Unucky během dvou a půl měsíců zareagovalo se svými inovativními nápady 35 podnikatelů a spolků. Přihlásit do pěti kategorií soutěže (debyrokratizace, zdravotnictví, infrastruktura, doprava, úspory) mohli nový nebo již existující produkt či technologii. Moravskoslezský kraj na program vyčlenil 2,5 milionu korun, za chytrá řešení mohly velké korporace i mladí lidé s pájkou v ruce získat od 50 do 500 tisíc korun.

„Naše koncepce chytrého regionu vychází z dlouhodobé vize zlepšit lidem v našem regionu kvalitu života s pomocí využití moderních technologií. Jedním z prvních konkrétních kroků, jak se tomuto cíli přiblížit, je právě podpora inovativních projektů,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák „Vyhlášením soutěže jsme chtěli dát prostor talentovaným lidem, kteří mají skvělé nápady, aby je mohli realizovat s finanční pomocí kraje právě v našem regionu a nemuseli hledat uplatnění jinde. Jsem rád, že se jich přihlásilo tolik,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Hodnotitelská komise za inovativní projekty ocenila 7 subjektů. „Nejkvalitnější byla oblast dopravy, kde na dotaci dosáhly 3 subjekty. Nejvíce přihlášek přišlo do kategorie zdravotnictví. Vítězný zdravotnický projekt získal od hodnotitelů celkově nejvíce bodů,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Na to, abychom byli skutečně chytrým regionem, chceme jít jinak než ostatní, kteří mají koncepce vypracované pouze na papíře. Soutěž je prvním důkazem, že chceme v zavádění chytrých technologií do praxe udávat tempo ostatním krajům. Existuje u nás řada firem i jednotlivců, kteří mají špičkové nápady, a to nejen v českém, ale i celosvětovém měřítku. A právě ty, kteří hledají řešení, jak posunout náš kraj dál, je třeba podpořit,“ míní náměstek hejtmana Jakub Unucka.

MEDAILONKY VÍTĚZŮ

Zdravotnictví: Vítěz: Ústav vývoje a klinických aplikací. Projekt: SW aplikace pro vzdálený skupinový monitoring fyziologických funkcí.

Popis projektu: Zejména sociálním a zdravotnickým zařízením, typicky léčebnám dlouhodobě nemocných budou poskytnuty 4 telemedicínské terminály, které obsahují např. měření EKG, glukometr, oximetr, spirometr, teploměr, tlakoměr… Tyto terminály snímají naměřené hodnoty do portálu pacienta s jeho lékařskou kartou (software) a lékař tak na dálku může sledovat fyziologické funkce pacienta a konzultovat jeho zdravotní stav. Systém tak šetří čas a peníze, které by byly nutné např. na přepravu těžce pohyblivého pacienta, pro kterého by byl navíc převoz nepříjemný nebo neproveditelný, a na cestu lékaře do specializovaného zařízení.

Doprava: Vítěz: ELEKTRO-PROJEKCE, s.r.o. Projekt: Vybudování a analýza dobíjecích míst v Moravskoslezském kraji.

Popis projektu: Na vybrané budovy v majetku kraje bude nainstalováno 7 wallboxů. Jsou to malé rychlodobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola, které dokážou nabít za krátký čas až 80 procent baterie s dojezdem až na 50 kilometrů. Tyto wallboxy chce firma instalovat na krajské nemocnice i na místa, kam lidé jezdí např. na výlety. Tato dobíjecí místa budou zároveň zanesena do mapové aplikace upřesňující dobíjecí místa v MSK.

Úspory: Vítěz: Energo Solutions, s.r.o. Projekt: Zero Waste City

Popis projektu: Jde o malý start-up, vývoj aplikace, která bude mapovat dostupné kontejnery na tříděný odpad, sběrné dvory a místa, kam lze ukládat odpad. V návaznosti na tuto aplikaci bude v Ostravě osazeno několik desítek odpadkových košů QR kódy. Pokud občané uvidí někde plný koš, nasnímají přes aplikaci QR kód a upozorní tak technické služby, které se mohou rychle postarat o úklid.

Debyrokratizace: Vítěz: Garvis solution, s.r.o. Projekt: Online rezervační systém pro veřejnou správu.

Popis projektu: Společnost poskytne několik licencí svého softwarového řešení systému Reenio pro vybrané instituce veřejné správy na území MSK, např. obcím, finančním úřadům, apod. Jedná se o webovou aplikaci, přes kterou si může občan zarezervovat konkrétní datum a čas návštěvy úřadu či instituce pro svá jednání. Tento systém umožní registraci žadatelů, kteří mohou na základě své rezervace dostávat upozornění SMS zprávou. (Např. kdy mají podat jaký dokument úřadům, atd.)

ICT Infrastruktura: Vítěz: ha-vel internet, s.r.o. Projekt: Metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring životního prostředí v MSK regionu.

Popis projektu: Tým vývojářů společnosti vyvine speciální webovou a mobilní aplikaci s vizualizací a intepretací dat získaných ze 40 senzorů hluku s komunikačním rozhraním sítě LoRa a 40 senzorů teploty a vlhkosti vzduchu s komunikačním rozhraním sítě LoRa. Občané se mohou v rámci aplikace zaregistrovat a na e-mail jim budou chodit aktuální hodnoty hluku, či teploty v Ostravě, včetně vizuálních map. Na základě těchto dat tak mohou uzpůsobit svoje oblečení, styl jízdy atd.

CHYTRÁ KONCEPCE KRAJE

Koncepci a vizi Moravskoslezského kraje Chytřejší kraj ocenila nejen porota národní soutěže Chytrá města pro budoucnost titulem Chytrý region, její přínos už v praxi začínají pociťovat občané. Moravskoslezský kraj se po vzoru světových měst rozhodl hlásit k moderním trendům a vybudovat tzv. chytrý kraj. Vypracoval vlastní strategii, jak má rozvoj chytrého regionu vypadat a jak toho dosáhnout. A nezůstala jenom na papíře. Koncepce sbírá nejen ocenění v nejrůznějších soutěžích, ale v praxi začíná lidem šetřit čas a peníze.

„Za pomoci moderních technologií zlepšit kvalitu života obyvatel. To je to hlavní, proč to všechno děláme,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

„Strategie i akční plán obsahují ambiciózní projekty, které jsou řešeny koncepčně ve filozofickém rámci toho, co je a není chytré. Není to jen o počtu chytrých laviček a počtu senzorů na parkovištích, je to o vzniku chytrého prostředí, které tvoří základ pro tyto dílčí chytré komponenty. Samozřejmě že se budeme bavit i o těch chytrých lavičkách a lampách, ale až v momentě, kdy kraj bude pokryt wifi signálem, budeme mít fungující datové analytické centrum a hlavně řešit běžnou agendu a rozhodovat za pomocí metodiky chytrého regionu. Jinými slovy, když se bude kupovat parník na Slezskou Hartu, bude jezdit na elektrickou baterku, protože krajská strategie chytrého regionu předpokládá rozvoj elektromobility obecně, nejen u aut,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Předpokládá, že se do vytváření prostředí pro chytrý region zapojí i místní podnikatelé, kteří si na tom vytvoří svůj byznys. „Hodně lidí tak může najít uplatnění a dobře placenou práci v nových oborech,“ míní náměstek hejtmana Jakub Unucka. Dodal, že strategii pro krajský úřad nevypracovala „na míru“ externí firma, ale na její tvorbě se podílely stovky odborníků v rámci expertních týmů ustavených v rámci úřadu a nově vzniklého oddělení rozvoje chytrého regionu.

Oblasti rozvoje chytrého regionu, kterým se MSK prioritně věnuje: OBLAST: INFRASTRUKTURA, Máme v plánu: Wi-Fi síť

Pokrytí kraje bezplatným signálem v in-dooru (budovy krajských příspěvkových organizací a vnitřní prostory autobusů a vlaků) je aktuální prioritou. V rámci krajského úřadu je bezplatná Wi-Fi již samozřejmostí. Všechny soutěžené tendry na veřejnou dopravu budou obsahovat podmínku poskytovat Wi-Fi cestujícím zdarma.

Vysokorychlostní datová síť: Chceme vytvořit komplexní a flexibilní páteřní síť propojující krajské příspěvkové organizace s krajským úřadem (všechny budovy v majetku MSK budou propojeny optickými kabely). Na tuto síť se budou moci připojit další instituce (například obce).

V realizaci: Datové analytické centrum, Oficiálně vzniklo v srpnu letošního roku, v tuto chvíli v něm pracuje tým datových analytiků kraje, VŠB-TUO, kteří využívají kapacity superpočítače VŠB-TUO. Pracuje se s daty především z oblasti dopravy. (V rámci nových tendrů máme podmínku, že data o počtu cestujících atd. musí dopravci poskytovat kraji). Plánem je, aby se datové analytické centrum rozšířilo a začalo navrhovat celé systémy inteligentního řízení dopravy. Např. zelené vlny napříč krajem, zvýhodnění vozidel záchranných složek, MHD, apod.)

Realizováno: Krajská IoT (internet věcí): V září Moravskoslezský kraj pilotně spustil svou síť internetu věcí, kterou dává volně v dispozici podnikatelům. Jako vůbec první jsou připojeny senzory pro měření meteorologických podmínek a podmínek in-dooru (snímače pohybu, či průtoku vody, apod.). Naměřená data použijeme mimo jiné pro krajem pořádaný listopadový Hackaton pro žáky středních škol (jako podporu technického vzdělávání).

OBLAST: DOPRAVA, Máme v plánu: Elektromobilita: V Moravskoslezském kraji chceme vybudovat síť dobíjecích a rychlodobíjecích stanic pro elektromobily i elektrokola. V rámci obnovy vozového parku bude kraj preferovat právě elektromobily a stávající elektroflotilu tak rozšíří jak pro potřeby zaměstnanců krajského úřadu, tak příspěvkových organizací kraje. Taktéž všechny autobusy i vlaky v krajských tendrech budou preferovány jako elektrické. Do roku 2020 chceme na území kraje alespoň dvě plnící stanice na vodík.

Chytré parkování: Zvažujeme pilotní projekt chytrých parkovišť, včetně návazného navigačního systému připravujeme v Ostravě, a to v rámci parkovacích ploch u krajem vlastněných nemocnic. V návaznosti na další jednání budeme parkovací síť rozšiřovat hlavně o parkovací místa u nádraží ČD. Jako první v řadě chystáme připojit nádraží ve Svinově.

V realizaci: Monitoring dopravních toků: Pomocí digitálního měření „naskenujeme“ všechny silnice a komunikace, které kraj vlastní a spravuje, čímž zjistíme jejich reálný stav. Tyto snímky zaneseme do tzv. „geoportálu“ (interaktivní mapy, která bude komplexně shromažďovat data) spolu s daty získanými vybudovanou sítí meteohlásek (ty v reálném čase budou měřit teploty, srážky apod.). Vše se bude shromažďovat v nově vzniklém tzv. Dohledovém centru, jehož operátoři nasměrují řidiče tak, aby doprava byla plynulá a bezpečná. Do Dohledového centra může pak každý občan zavolat a zjistit například optimální trasu pro své cesty.

Realizováno: Laserové měření vrstev asfaltu na rekonstruovaných krajských silnicích. Lépe zkontrolovat firmy, jestli při opravách silnic nešidí na materiálu a rekonstruují cesty přesně podle projektu. To je důvod, proč se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo nechat měřit na vozovkách asfaltové vrstvy.

OBLAST: ÚSPORY: Máme v plánu: Chytré odpadové hospodářství: Chceme zavést nové systémy ve sběru, přepravě i třídění odpadu, využívající QR kódy, systematické plánování svozu, RFID technologie a jiné, včetně sítě chytrých odpadkových košů a aplikací pro občany, ve kterých najdou třeba informace o nejbližším velkoobjemovém kontejneru. V realizaci:Senzorické měření kvality ovzduší. Kraj pomocí IoT vybuduje měřící síť senzorů, které budou v reálném čase měřit a vyhodnocovat stav ovzduší na různých místech regionu. Realizováno: Inteligentní měření a energetický management budov

Již nyní kraj u všech svých budov měří spotřeby energií a centrálně nakupuje elektřinu. Na této bázi jsme ušetřili již skoro 100 mil. Kč. Samotný krajský úřad jde příkladem a na své střeše má již instalovaný fototermický systém, který v budoucnu ještě zdokonalí na fotovoltaický s bateriovým systémem, do kterého se získaná energie bude ukládat. V rámci Moravskoslezského energetického centra již pracují tzv. validátoři budov, kteří při každé rekonstrukci krajské budovy navrhují úsporná opatření na bázi chytrých technologií a další úsporná opatření (kogenerační jednotky, rekuperační systémy, apod.)./mch/