iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Ceny Duhová křídla lidem ze sociálních služeb

Pardubický kraj spolu s Národní radu osob se zdravotním postižením udělily už popáté ceny Duhová křídla těm, kteří mají za sebou výjimečnou práci v sociálních službách. Poskytovatelem sociálních služeb roku 2017 se stala farma Apolenka ze Spojila, z Profesionálů vybrala porota Gabrielu Bělkovou z rehabilitačního centra Lentilka v Pardubicích, mezi Dobrovolníky a filantropy zvítězil František Švadlenka ze Svazu tělesně postižených a Zvláštní cenu za celoživotní práci obdržela Miluše Horská, ředitelka školy Svítání.

„Všem bych chtěl nesmírně poděkovat za jejich práci, neustálou energii a nápady, které do ní přinášejí. Díky nim se posouváme dopředu s kvalitou služeb i s pochopením individuálních potřeb uživatelů služeb. Protože i pomáhat se musí umět. Někdy to chce i velkou empatii a trpělivost, vše nejde tak rychle, jak bychom si představovali, ale rozhodně díky takto zapáleným lidem děláme v sociálních službách velký pokrok,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Ten letos udělil i jednu speciální cenu navíc: „Patří Tomáši Rybičkovi, který je obyvatelem Domova pod hradem Žampach. Přes své velmi vážné postižení nádherně maluje štětcem připevněným v čelence na hlavě a nyní stojí i za filmem Tomáš, který se stal nejlepším filmem mezinárodního filmového festivalu Mental Power Prague Film Festival 2017,“ dodal Pavel Šotola.

Slavnostní odpoledne v pardubickém ABC klubu doprovodila vystoupení klientů sociálních služeb z celého kraje, které vybrali organizátoři z celoročního festivalu Pod duhovými křídly. „Představili se tanečníci z Domova sociálních služeb Slatiňany, s pohádkou ze života včelích medvídků přijely děti z lanškrounské speciální základní školy, horu energie přivezla mládež z nízkoprahového klubu Díra ze Svitav, náladu zklidnili s úsměvem, písničkou a texty Jiřího Suchého senioři z Heřmanova Městce.

S motýlím tancem nás potěšili tanečníci z Oblastní charity v Poličce, Evropou jsme si zaputovali společně s vystupujícími z Domova na rozcestí Svitavy, a Denní stacionář Slunečnice z Pardubic předvedl, jak Karel nese čaj. Na závěr zahrála všem účastníkům folk-folklórní kapela Trdlo, která letos slaví už 35 let na pódiu,“ informovala Radka Svatošová z krajské pobočky Národní rady osob se zdravotním postižením.

Ocenění: Poskytovatel sociální služby Apolenka z. s.: Apolenka již dlouhá léta poskytuje hiporehabilitaci i pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Pracovníci Apolenky mají ke svým klientům velmi profesionální i lidský přístup. V areálu Apolenky nacházejí zázemí i ostatní členové pečujících rodin. Apolenka je tedy ideálním místem pro integraci.

Profesionál, Mgr. Gabriela Bělková: Ředitelka integrační školky a rehabilitačního centra LENTILKA se zasloužila o rozvoj pracovišť pro děti s postižením od raného věku včetně služby sociální prevence. Velkou zásluhu má na vzniku a rozvoji služeb pro cílovou skupinu osob s diagnózou PAS - poruchy autistického spektra, intenzivně se věnuje regionální a krajské sociální politice pro osoby s postižením.

Dobrovolník/Filantrop: František Švadlenka: Pan Švadlenka je dlouhodobý dobrovolný funkcionář STP. I přes své vlastní zdravotní problémy si vždy najde čas na práci pro druhé. Od roku 1991 organizoval a vedl rekondiční pobyty, je předsedou krajské organizace Svazu tělesně postižených pro Pardubický kraj. Od roku 1979 pracoval ve Svazu invalidů, kde od roku 1981 do roku 1988 vykonával funkci předsedy.

Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením: Mgr. Miluše Horská. Paní Horská je člověkem, který celý svůj život pracuje ve prospěch osob se zdravotním postižením. Díky jejímu pracovnímu nasazení funguje již 25 let škola, která za jejího působení skoro desetinásobně zvýšila svou kapacitu. Škola si zachovala velmi osobní přístup k žákům, a jejich rodičům. Velký dík jí patří za propojování světů lidí s handicapem a ostatní populace.

Cena Pavla Šotoly: Tomáš Rybička. Tomáš Rybička je obyvatelem Domova pod hradem Žampach. Mimořádné ocenění radního Pavla Šotoly dostal za vítězné video z mezinárodního filmového festivalu Mental Power. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÍNA

Titul „Víno Jihomoravského kraje 2017“ získala čtyři regionální vína. Dvě bílá vína suchá a dvě červená vína suchá zvítězila v soutěži, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj. Vína budou reprezentovat region jižní Moravy při oficiálních akcích. Soutěž „Víno Jihomoravského kraje 2017“ proběhla ve spolupráci s Národním vinařským centrem a Svazem vinařů ČR.

Hodnoticí odbornou komisi sestavil Jihomoravský kraj z řad vinařských odborníků. Jedním ze členů laické komise byl i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. „Vybraná vína získala certifikát Víno Jihomoravského kraje 2017 a budeme je následující rok využívat k prezentačním účelům Jihomoravského kraje nejen u nás, ale zejména při zahraničních cestách. Jihomoravská vína jsou bezesporu na špičce toho, čím se může náš region pochlubit,“ řekl hejtman Šimek.

Vína oceněné titulem „Víno Jihomoravského kraje 2017“: Cuvée President (Ryzl. vlaš.) pozdní sběr 2015, VINSELEKT MICHLOVSKÝ, Perná, Veltlínské zelené, pozdní sběr, 2015, ZNOVÍN ZNOJMO, Tasovice, Svatovavřinecké, pozdní sběr, 2015, Vinum Moravicum, Ořechov, Rulandské modré, výběr z hroznů 2013, Vinařství Kněží hora, Strážnice.

Ucházet o titul Víno Jihomoravského kraje 2017 se mohla vína vyrobená z hroznů révy vinné, které mají původ ve vinicích na území Jihomoravského kraje, kde také proběhlo jejich zpracování. Každý výrobce mohl přihlásit pouze dvě vína ze své produkce, a to v případě, že garantuje dodání 800 lahví o objemu 0,75 l od jednoho druhu u bílých vín a 500 lahví o objemu 0,75 l od jednoho druhu u červených vín. Soutěžilo celkem 64 vzorků vín, z toho 44 v kategorii bílých vín a 20 v kategorii červených vín.

VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců tradičně pořádá setkání platformy integrace cizinců v Jihomoravském kraji, které je vždy zaměřeno na konkrétní téma. Obsahem setkání v pondělí 16. října 2017 bude „Vzdělávání dětí cizinců v Jihomoravském kraji“.

Na setkání, které se koná v Administrativním a školicím centru v Brně, Cejl 73 od 9 hodin, přijali pozvání a své příspěvky přednesou odborníci z řad neziskových organizací, Masarykovy univerzity, Národního institutu dalšího vzdělávání. Na dotazy budou připraveni odpovídat zástupci úřadů, do jejichž kompetence vzdělávání dětí-cizinců spadá.

„Hlavním důvodem je, že se na Centrum pravidelně obrací ředitelé škol z celého Jihomoravského kraje a žádají o radu, jak začlenit cizince do kolektivu školy a jak ho vzdělávat, pokud má nedostatečnou znalost českého jazyka. Dalším důvodem pro konání takových setkání je absence přehledného souhrnu informací o možnostech podpory školám a dětem-cizincům, který by mohli ředitelé škol a výchovní poradci využít, aby se v této problematice zorientovali,“ řekla vedoucí Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců Lenka Herčíková. Setkání je zaměřeno především na ředitele mateřských, základních a středních škol, výchovné poradce, pracovníky Pedagogicko-psychologických poraden a studenty pedagogických oborů.

O aktuálnosti tématu svědčí i fakt, že kapacita sálu, ve kterém se setkání koná, byla již zcela naplněna. Věříme, že tímto setkáním přispějeme k lepší orientaci škol a školských zařízeních v možnostech podpory, týkající se žáků-cizinců na jejich školách, že účastníci dostanou fundované odpovědi na své dotazy a vzájemně si vymění své zkušenosti. Monika Brindzáková, tisková mluvčí

ROLE REGIONŮ PO ROCE 2020?

V rámci týdne evropských institucí Open Days navštívili Brusel také zástupci Pardubického kraje. V Pražském domě, který je stálým bruselským sídlem hlavního města Praha, se například uskutečnilo jednání České národní delegace ve Výboru regionů. Stálým členem této poradní evropské instituce je 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Jako hosté se jednání zúčastnil také hejtman Martin Netolický a krajský zastupitel Oldřich Jedlička, kteří se v rámci pracovního programu setkali s řadou bruselských odborníků na kohezní politiku a čerpání evropských fondů. Tato problematika se zaměřením na pokračování kohezní politiky po roce 2020 byla hlavním tématem celé cesty.

„Nastavení čerpání evropských fondů po roce 2020 je jednoznačně záležitostí, kterou je nutné řešit již nyní, protože pokud nebudeme jako kraje aktivní, můžeme přijít o možnost rozhodovat si o prioritách čerpání. Jako Asociace krajů musíme sehrát klíčovou úlohu při jednáních o tak zvané územní dimenzi, a proto jsme se rozhodli obnovit setkávání územních partnerů, mezi které patří například Svaz měst a obci, Sdružení místních samospráv či Spolek pro obnovu venkova a další. Musíme se snažit směřovat debatu tam, kam chtějí zástupci místních a krajských samospráv. Naším cílem je vytvořit integrované nástroje pro jednotlivé kraje (ITI pro kraje), což je z mého pohledu jednoznačně lepší variantou než současné situace, kdy jsou nositelem ITI aglomerace a koordinátorem záležitostí, které se týkají širšího okolí je magistrát, tedy v našem případě město Pardubice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Nyní můžeme debatovat o nastavení statistických NUTS II regionů v souvislosti s nastavením kohezní politiky tak, aby co nejvíce krajů spadalo do kategorie 75 procent HDP unie. Nicméně nyní ještě nevíme, zda toto kritérium bude stanoveno či jaká na něj bude kladena důležitost. Sama Evropská komise v tom stále nemá jasno. Jednou z variant je, že bude vytvořena jedna velká kohezní politika pro všechny bez ohledu na bohatý nebo chudý region,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Jednou z důležitých otázek v rámci čerpání evropských fondů po roce 2020 jsou finanční prostředky na modernizaci dopravní infrastruktury. „V současné době je možné pro čerpání zahrnout pouze silnice nižších tříd, které navazují na evropsky významné dopravní cesty. Pokud by se nám podařilo pro příští programové období zajistit, aby bylo možné čerpat na dopravní infrastrukturu i v periferních oblastech, pomohlo by nám to zaplnit bílá místa, která v současné době financujeme z krajského rozpočtu. Nedojde-li k dohodě s evropskými institucemi, bude muset celou tíži nákladů převzít stát,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že je nezbytně nutné řešit financování dopravní sítě jako celku. „Jakmile jednou budeme mít infrastrukturu, a to nejen dopravní, na úrovni Rakouska, budeme jako regiony více řešit obecná témata. Momentálně však máme přes 30 procent silnic druhé třídy v havarijním stavu, u silnic třetích tříd je to až 70 procent,“ řekl hejtman.

Ten také informoval zástupce DG REGIO či Stálého zastoupení ČR při EU o novince ve způsobu zadávání veřejných zakázek na modernizaci silnic. „Nově jsme vedle kritéria ceny, které bylo dlouhodobě jediným možný, zařadili také kritérium délky realizace celé stavby. Jsme totiž přesvědčeni, že je nutné tlačit stavební firmy do co největšího výkonu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování staveb. Evropská komise svým sdělením z 2. října dokonce tento přístup doporučila,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Na závěr pracovního programu se delegace Pardubického kraje setkala s Tamarou Katuščák, která působí na Velvyslanectví České republiky v Bruselu. Mezi témata setkání patřila především ekonomická výměna mezi oběma státy, spolupráce na lokální a regionální úrovni nebo záležitosti cestovního ruchu. „Meziročně došlo k nárůstu belgických turistů v České republice o šest procent. Proto budeme chtít s ambasádou spolupracovat na propagaci našeho regionu při různých příležitostech,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal o aktuální politickou situaci v Belgii a rozdělení kompetencí mezí federální a regionální úrovní.

Program delegace Pardubického kraje v Bruselu: Jednání s Jaroslavem Strakou, administrátorem pro oblast dopravy z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální a urbánní politiku (DG REGIO). Účast na jednání České národní delegace ve Výboru regionů.Jednání s Jakubem Mazurem a Evou Srnovou, oddělení kohezní a finanční politiky na Stálém zastoupení České republiky při EU.

Setkání s Michaelou Stahl, zástupkyní vedoucího oddělení pro Českou republiku a Slovensko na DG REGIO. Jednání s Tamarou Katuščák, obchodní radovou velvyslanectví České republiky v Belgii. Setkání s Tomášem Nejdlem, členem kabinetu eurokomisařky pro regionální politiku Coriny Cretu.