iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Cenou ČKAIT v soutěži Stavba roku Vzducholoď Gulliver
in

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě letos slaví 25. výročí. 25. ročník soutěže STAVBA ROKU byl vyhlášen 4. 10. 2017 v historické Betlémské kapli v Praze. Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT, předal Cenu ČKAIT 2017, kterou získala Vzducholoď GULLIVER. Stavba je umístěna nad industriální budovou Centra DOX v Praze 7.

CENY ČKAIT, které jsou udělovány v rámci jednotlivých soutěží v České republice, (STAVBA ROKU, nebo Český energetický a ekologický projekt | stavba | inovace, jsou drobným příspěvkem Inženýrské komory k podpoře technického rozvoje a inovací v českém stavebnictví.

Nejdůležitější soutěží z hlediska odborného a profesního je pro autorizované inženýry a techniky činné ve výstavbě Cena Inženýrské komory. Poprvé byla vyhlášena v roce 2004 a do roku 2016 bylo podáno 198 přihlášek. Z nich bylo vybráno a vyhlášeno padesát cen. Hlavním posláním soutěže o Cenu Inženýrské komory je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech oborů a specializací autorizace ČKAIT, které se mohou uplatnit ve stavební praxi, publicita těchto návrhů a představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Termín odevzdání přihlášek do XIV. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory je 31. říjen 2017 pro inženýrské návrhy připravené nebo realizačně dokončené v letech 2015 – 2017. Cena Inženýrské komory za XIV. ročník bude vyhlášena na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2018.

CENU ČKAIT v rámci soutěže STAVBA ROKU 2017 udělenou návrhu a realizaci Vzducholodi GULLIVER předal Ing. Robert Špalek zástupcům oceněné stavby. Architektonický návrh stavby je z dílny prof. arch. Martina Rajniše (Huť architektury), byl inspirován ředitelem DOX Leošem Válkou. Leoš Válka svůj sen – vzducholoď - dva roky s architektem Rajnišem připravoval. Ing. Zbyněk Šrůtek z firmy TIMBER DESIGN, s. r. o., navrhl konstrukční řešení dřevo-ocelové konstrukční části vzducholodě (je 42 metrů dlouhá a 10 metrů široká) včetně zastřešení ETFE folií. Generálním dodavatelem konstrukce byla firma STYLBAU, s.r.o. Stavba byla v roce 2016 otevřena pro širokou veřejnost. Jsou zde pořádány kulturní akce nejrůznějšího charakteru; i ze zahraničí, přednášky, inspirativní setkání s literárními autory, hudební večery. Přihlašovatelem do soutěže STAVBA ROKU 2017 je firma STYLBAU, s. r. o.

ČKAIT tento rok slaví 25. výročí svého založení, stejně jako celostátní soutěž STAVBA ROKU. Proto se ČKAIT rozhodla, že k tomuto slavnostnímu datu vydá publikaci s názvem Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 1992–2017. Kniha mapuje historii vzniku Komory, jejích orgánů, představuje složení členské základny, činnost oblastních kanceláří ČKAIT ad. Knihu obdrželi při předávání Ceny ČKAIT 2017 oceněné osoby. Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT

PARDUBICKO SPOLUPRACUJE SE ZAKARPATÍM A ŠKOLSTVÍ

Navázat spolupráci v oblasti středního školství a jednat o jejích konkrétních formách se vydala do Zakarpatské oblasti Ukrajiny delegace z Pardubického kraje. U kulatého stolu v Užhorodě se s řediteli několika ukrajinských středních odborných škol sešli krajský radní pro školství Bohumil Bernášek, zastupitel kraje a poslanec Parlamentu ČR Václav Snopek, vedoucí odboru školství Martin Kiss, ředitel Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jan Ptáček a ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického Třemošnice Jana Sýkorová. Naše delegace měla pak možnost navštívit některé z užhorodských a mukačevských středních škol.

Téměř před pěti lety navázal Pardubický kraj partnerství se Zakarpatím a za tu dobu se podařilo uskutečnit řadu projektů, které tomuto regionu pomáhají se rozvíjet. „Dosud se jednalo hlavně o technickou pomoc základním a mateřským školám v Zakarpatí. Nyní by náš kraj chtěl navázat spolupráci i mezi středními školami, a to především těmi odbornými. Začali jsme hledat styčné plochy v oblasti pedagogické práce, výměny zkušeností učitelů, odborného výcviku a jeho návaznosti na praxi," řekl radní Bohumil Bernášek.

"Kontakt se může týkat například stáží učitelů nebo studentských výměnných praxí. Partnerské straně jsme také nabídli zvyšování kvalifikace ukrajinských žáků při krátkodobých pobytech u nás, během kterých mohou získat certifikát, a samozřejmě jejich účast na školských soutěžích v Pardubickém kraji," upřesnil radní Bernášek.

Dvě školství, podobné nesnáze

Vedoucí odboru Martin Kiss ředitelům zakarpatských středních škol představil vzdělávání v Pardubickém kraji, ale i nesnáze, se kterými se školství potýká a které jsou podle ukrajinských ředitelů velmi podobné těm jejich. Je to například nerovnoměrný vývoj počtu žáků nebo nesoulad mezi tím, které obory jsou atraktivní pro studenty a po kterých je poptávka na trhu práce. Představeny byly i formy podpory technického vzdělávání. "Každoročně pořádáme projekt TECHNOhrátky, jehož cílem je motivovat žáky k technickému vzdělávání, podporujeme také soutěže jako Řemeslo/Skill nebo Hledáme nejlepšího mladého chemika. Samozřejmostí je podpora spolupráce škol a firem," uvedl Martin Kiss.

"Setkání na Ukrajině bylo pokračováním iniciativy, která vznikla v minulých letech. Nyní však konečně došlo k jednáním a následná spolupráce byla konkretizována," uvedl krajský zastupitel a poslanec Václav Snopek. První a nejbližší společnou aktivitou by tak mohla být účast ukrajinské strany na soutěži v kosmetické a kadeřnické tvorbě. "V nejbližších dnech bude směřovat pozvání pro mukačevskou školu na soutěž Kalibr Cup, která se uskuteční v únoru v Lanškrouně," konkretizoval radní Bernášek.

Projekt umožňující stáže

„Z ukrajinských škol si odvážíme naprosto rozdílné zkušenosti, než od jiných partnerů, kde se děti učí pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Na Ukrajině šlo především o poznání toho, že ne všude se mají lidé tak dobře jako u nás," řekl ředitel Jan Ptáček. Velmi dobře hodnotila nové kontakty i ředitelka školy z Třemošnice Jana Sýkorová: „Podařilo se navázat spolupráci s oborově podobně zaměřenou školou, s jejímž vedením jsme se dohodli na vypracování projektu, který umožní stáž jejich žáků na naší škole." Bc. Karolína Frýdová, oddělení komunikace a vnějších vztahů