iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Komora autorizovaných inženýrů, techniků slaví 25 let

ČKAIT představí svoji novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti jejího předsedy, Ing. Pavla Křečka. Založili jsme nový směr pro odbornou veřejnost – platformu pro dialog mezi státní správou a vystavovateli veletrhu FA a odbornou veřejností. Stavebnímu managementu je určena KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017, kde ČKAIT je odborným garantem. A STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT je přichystané zodpovědět návštěvníkům veletrhu otázky a problémy navrhování, provádění a užívání staveb.

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM se uskuteční 20. 9. 2017, od 8.30 hod., v Kongresovém sále PVA EXPO v Letňanech. Jedná se o diskusní setkání investorů, developerů, projektantů, představitelů státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů o aktuálních tématech ze stavebního oboru. Letošní startovní ročník otevře ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která bude obhajovat přínosy novely stavebního zákona. Zjednoduší novela agendu a zkrátí dobu přípravy staveb? Jakým tlakům budou čelit stavební úřady? Ovlivní práci projektantů? Nejen na tato témata přijdou diskutovat Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Václav Matyáš, prezident SPS, Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR, Jiří Polanský, makroekonom České spořitelny a další hosté.

Pavel Křeček, předseda ČKAIT, k TECHNOLOGICKÉMU FÓRU sdělil: „Doufám, že to nebude předvolební mítink ANO, jak jsem jej v poslední době zažil. Doufám, že to bude věcná debata nad schváleným stavebním zákonem. Ale především že se potkají vrcholoví představitelé českého stavebnictví.“.

Ministr životního prostředí Richard Brabec zahájí druhý diskusní blok výhledem a možnostmi dotačních titulů využitelných pro chytrá města. Jaký vliv má BIM na právní předpisy či stav přípravy státní správy na dané změny? Účast v diskusi přijali mj. náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, ekonomický manažer MÚ Litoměřice Jaroslav Klusák, vedoucí oddělení VDC (Virtual Design and Construction) Skanska Josef Žák.

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017 se koná 19. 9. 2017, od 10.00 hod. do 15.00 hod. Je umístěna do Vstupní haly II, Kongresového sálu PVA EXPO v Letňanech.

Největší konference ředitelů projektových společností v České republice (7. ročník), kterou připravuje společnost CEEC Research a GRAITEC, je tradičně zařazena do programu FOR ARCH, jako její zahajovací konference.

Pozvání na tuto konferenci přijali odborníci z nejrůznějších sfér stavebnictví. Jsou připraveni diskutovat s odbornou veřejností v počtu 600 účastníků o aktuální situaci v sektoru projektové přípravy, nových zakázkách, klíčových připravovaných legislativních změnách.

Za předsednickým stolem se ve dvou diskusních panelech vystřídají: Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, Richard Brabec, ministr životního prostředí, Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Miroslav Kohout, Country Manager Graitec, Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ladislav Krumpolec, generální ředitel Weber, Libor Suchánek, generální ředitel Sulko, Jan Smola, generální ředitel Heluz, Jiří Vacek, ředitel CEEC Research, Dan Ťok, ministr dopravy ČR, Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Jiří Kroupa, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR ad. Účastníkům konference bude prezentována studie projektových společností 2017.

STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT

Po celou dobu konání veletrhu budou vybraní odborníci poskytovat bezplatně informace pro návštěvníky v rámci Stavebního poradenského centra, a to v Hale 1, sektoru E. Součástí poradenského centra je výstava odborných stavebních časopisů vydávaných v ČR, které k tomuto účelu zapůjčuje stavební odborná knihovna ČKAIT. Návštěvníci veletrhu tu najdou také prodejnu odborné stavební literatury z produkce vydavatelství ČKAIT a dalších vydavatelů. Největší zájem návštěvníků se váže na služby poradenského centra; možnost vybrat si nezávislého odborníka, poradit se s ním, zkonzultovat právní či technický problém spojený s přípravou stavby, jejím prováděním, se stavebními úpravami stávajících staveb, či s provozem staveb. Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT

PORADENSKÁ CENTRA NA FOR ARCH

Říká se, že dobrá rada je drahá. To ale neplatí pro poradenské služby, které návštěvníkům nabídne letošní mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017. V období od 19. do 23. září budou mít zájemci možnost získat v prostorách areálu PVA EXPO PRAHA u specializovaných stánků bezplatné poradenství pokrývající široké pole stavebních témat a oborů. Ať už se budou otázky týkat oken a stínící techniky, kamen a topných těles, dřevostaveb, zabezpečení objektů nebo problematiky nového stavebního zákona, můžete si být jisti, že si od nezávislých odborníků odnesete velmi cenné rady a informace.

Jedním z poradenských center bude například stánek CECHU KAMNÁŘŮ ČR v HALE 7, sektor D, u kterého se zájemci dozvědí detailní informace o stavbě nových topidel, opravách starých krbů, sporáků či kamen a který rovněž poskytne orientaci v aktuální nabídce krbových vložek. Zkrátka nepřijdou ani návštěvníci, kteří plánují vyměnit nebo opravit okna, instalovat nebo vylepšit stínění oken, či kteří dosud váhají s výběrem dobré a spolehlivé montážní firmy. Těm všem rádi nabídnou odpovědi na všechny jejich otázky odborníci z PORADENSKÉHO STŘEDISKA PRO OKNA A STÍNICÍ TECHNIKU v HALA 3, sektor C.

Problematiku nového stavebního zákona a dalších předpisů ve výstavbě, otázky správního řízení a projektové dokumentace vysvětlí zájemcům specialisté ze STAVEBNÍHO PORADENSKÉHO CENTRA ČKAIT v HALA 1, sektor E. Cenné rady zde bude možné získat také v záležitostech posouzení a odhadu nemovitostí, stavebních vad a vlivu vnitřního prostředí staveb na zdraví, včetně alergenních faktorů, plísní a roztočů. Návštěvníci letošního veletrhu FOR ARCH se mohou těšit také na nový obor zaměřený na aktuální trendy a technologie v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov i bezpečnostních služeb. S orientací v tomto oboru pak pomohou odborníci v rámci PORADENSKÉHO CENTRA MINISTERSTVA VNITRA ČR v sektor B, HALE 4, kteří návštěvníkům poskytnou praxí vyzkoušené rady z oblasti ochrany majetku a osob. Zároveň zde bude prezentován dlouhodobý preventivní projekt nazvaný „Bezpečná země“, který společně realizuje Ministerstvo vnitra ČR, Cech mechanických zámkových systémů ČR a Policie ČR.

V HALE 5, sektor D se také otevře PORADENSKÉ CENTRUM DŘEVOSTAVEB, jejichž obliba v České republice rok od roku stoupá a které rozhodně patří mezi stavby a technologie budoucnosti. Cenné informace zde návštěvníkům poskytnou mimo jiné Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, zástupci webového portálu PROFISPORTAL a časopisu DŘEVO&STAVBY. Otázky týkající se návrhů, výstavby a provozu veřejných i rodinných bazénů zodpoví zájemcům PORADENSKÉ CENTRUM ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN ČR v sektor A, HALY 5.

Další velkou novinkou letošního ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH bude speciální mobilní sál GRAND PRIX v HALE 1, sektoru F, kde v půlhodinových intervalech představí vystavovatelé nové technologie a výrobky zařazené do soutěže. Nad rámec technologií GRAND PRIX představí ukázky z praxe i firmy Metrostav a.s., Lasselsberger, s.r.o., OHL ŽS a.s., Baumit, spol. s r.o., Ekospol, Heluz cihlářský průmysl. Návštěvníci se na veletrhu FOR ARCH dále budou moci přesvědčit, že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století. Důkazem toho jsou inovativní produkty a služby, které ohleduplněji využívají energie, zvyšují komfort zákazníků a šetří jejich výdaje. Příkladem je chytrý termostat tado° schopný naučit se zvyky celé rodiny, nebo dodávka fotovoltaické elektrárny na klíč, včetně výhodného financování. Jana Lavičková