iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Karlovarsko nabízí Senior karty, zvýhodněné ceny zboží

Karlovarský kraj začíná nabízet Senior Pasy, které umožní lidem využívat a čerpat zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech ČR. Senior Pasy mají podobu plastové karty nepřenosné na jinou osobu a kraj je na základě registrace vydá zdarma všem lidem ve věku od 55 let. Výrobu a distribuci karet financuje Karlovarský kraj s příspěvkem z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

„Velmi jsme se snažili připravit a spustit projekt Senior Pasů v našem kraji v co nejkratším čase. Doufám, že přinesou našim seniorům díky zajímavým slevám spoustu podnětů k péči o jejich zdraví, k trávení volného času, k účasti na výletech. Chceme, aby Senior Pasy pomohly starším občanům být co nejdéle aktivní, protože jsme vděční za jejich dlouholetou práci, za jejich zkušený pohled na svět.

Budeme se nyní snažit, aby se co nejvíce lidí zaregistrovalo a aby získali Senior Pas nejen prostřednictvím registračního formuláře v zářijových Krajských listech, ale i na internetových stránkách projektu, kraje či na akcích, které budeme pořádat v jednotlivých městech. O spolupráci požádáme také všechny starosty, aby nám pomohli informace šířit,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová s tím, že do konce roku by mohli držitelé Senior Pasu využívat až 63 různých slev a nabídek, nyní je jich 23.

Dne 1. října 2017 bude také pro seniory z Karlovarského kraje (ale i další zájemce) připravena oslava Mezinárodního dne seniorů. Karlovarský kraj ve spolupráci se společností Sun Drive Communications, držitelem licence, uspořádá v Karlových Varech společensko-kulturní odpoledne, v rámci kterého se účastníci budou moci zaregistrovat a získat Senior Pas. Bohatý program nabídne vystoupení Vladimíra Hrona, ale i zdravotně preventivní část s možností nechat si například změřit krevní tlak a cukr. Na tuto akci naváže série dalších „zastávek“ se Senior Pasy v různých městech kraje.

„V příštím roce samozřejmě budeme chtít získat další poskytovatele zvýhodněných služeb a připravit pro držitele Senior Pasu řadu akcí. Na počátku roku 2018 také plánujeme v rámci Senior Pasů poskytnout lidem z našeho regionu kompenzaci na pořízení dálniční známky ve výši poloviny její hodnoty, abychom občanům usnadnili cestování napříč krajem po D6, především z Karlových Varů do Chebu, kde nikdy nemělo dojít ke zpoplatnění úseku, který vede takzvaně odnikud nikam,“ zdůraznila hejtmanka.

Nabízené slevy prostřednictvím Senior Pasů se pohybují v rozmezí 5–50 procent a jsou zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělávání, vstupy do muzeí, galerií i spotřební nákupy. Od roku 2013 je projekt otevřen pro seniory z celé České republiky. Nyní je v něm zapojeno více než 250 tisíc seniorů a 2408 poskytovatelů. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

NA PARDUBICKU DOTACE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V letošním roce dostanou pracovníci v sociálních službách konečně vyšší platy srovnatelné s ostatními profesemi. Zastupitelé Pardubického kraje projednali rozdělení navýšení dotací od státu, a to v souvislosti s navýšením platů v tomto i loňském roce.

Pardubický kraj obdržel v červenci z Ministerstva práce a sociálních věcí částku 61 755 tisíc korun na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nařízením vlády o navýšení platů, dle kterého se platy pracovníků v sociální oblasti zvýší o 23 procent. Toto dofinancování však nepokrývalo navýšení platů z roku 2016. Díky značnému úsilí krajů došlo k navýšení dotací i za toto období, a to jak na platy, tak i na mzdy, a proto se týká i nestátních neziskových organizací, církevních organizací a ostatních právních forem poskytovatelů sociálních služeb.

„Doufali jsme, že ministerstvo uvolní ještě další prostředky v zájmu zachování spravedlivého odměňování pracovníků v sociálních službách. Neboť v sociální oblasti je potřeba navyšovat jak platy, tak i mzdy, a zároveň je nutné tato navýšení pokrýt finančními prostředky,“ uvedl k situaci krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „I když k prohlášení o dalším dodatečném navýšení prostředků došlo teprve 1. září, tak na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 11. září jsme předložili návrh na rozdělení všech téměř 110 milionů korun, aby poskytovatelé služeb věděli, jaké dotace obdrží, a aby dle nich mohli navyšovat mzdy a platy svým pracovníkům,“ dodal radní Šotola.

V letošním roce tak na sociální služby pro Pardubický kraj bylo celkem vyčleněno téměř 583 milionů korun. To je sice nejvyšší částka od doby platnosti zákona o sociálních službách, nicméně několik let byli poskytovatelé kvůli nízkým dotacím nuceni držet mzdy na minimální úrovni a nedocházelo k žádnému nebo jen minimálnímu rozvoji sociálních služeb.

„Pro další období bude nezbytně nutné, aby návrh pro financování sociálních služeb do státního rozpočtu na rok 2018 zahrnoval veškeré letošní dotace a případné plánované zvyšování platů a mezd. Pracovníci v sociálních službách si zaslouží, aby měli jistotu nejen práce, ale také adekvátní odměny za vykonanou náročnou práci,“ řekl Pavel Šotola.

NA PARDUBICKU ZVÝŠÍ PLATY VE SVÝCH ORGANIZACÍCH

Česká vláda letos s platností od 1. července novelizovala některé platové záležitosti, které se týkají i zaměstnanců příspěvkových organizací Pardubického kraje. Došlo k úpravám tabulek, navýšení platů u dělnických profesí, hospodářských pracovníků včetně ředitelů, a k přeřazení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků do tabulky zdravotnických profesí. Pardubický kraj vyčíslil dopad těchto změn do rozpočtu roku 2017 na téměř 8 milionů korun. Příští rok bude výše doplatku záviset na zdrojích ze státního rozpočtu.

„Ještě před pár dny to vypadalo o něco dramatičtěji, chyběly nám i peníze na navýšení platů v sociálních službách platné od 1. listopadu 2016. Ty však naštěstí na poslední chvíli od ministerstva obdržíme,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

„Přesný dopad na rozpočet příštího roku bude záviset především na dotacích z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby, které poskytují organizace zřizované krajem, a dále na pokrytí navýšení platů zdravotníků v souvislosti se změnou úhradové vyhlášky,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kromě oblasti sociální a zdravotní se změny týkají také zaměstnanců v organizacích zřizovaných odborem dopravy a odborem kultury, sportu a cestovního ruchu.

„Je důležité, aby lidé, kteří poskytují služby nám všem, byli zaplaceni srovnatelně s ostatními profesemi. Problémem jsou samozřejmě zdroje, které je na navýšení platů potřeba zajistit. Navýšení platů neznamená jen prostý nárůst nákladů o pět nebo 23 procent, ale je třeba zaplatit odvody na sociální a zdravotní pojištění, nebo třeba nárůst povinného přídělu do kulturního a sociálního fondu, což jsou další související náklady organizací,“ dodal hejtman Martin Netolický. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů