iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Nová linka z Pardubic do Londýna, z Brna do Mnichova
in

Společnost Ryainair – jednička mezi evropskými leteckými dopravci – od 5. září 2017 zahájila provoz v Pardubicích a první let na nové lince do Londýna. Z důvodu velké poptávky startují lety na této lince, která spojí Pardubice s Londýnem 3 x týdně, ještě před začátkem zimního letového řádu 2017-18. Letiště Stansted je přestupní branou pro cesty do celé Evropy.

Při příležitosti zahájení letů do nejnovější české destinace na letiště v Pardubicích, nabízí Ryanair letenky za cenu od 249 Kč, a to pro cesty uskutečněné v září a v listopadu. Letenky za tyto ceny lze zakoupit na webových stránkách společnosti Ryanair a to pouze do čtvrteční půlnoci (7. Září 2017). Denis Barabas, Obchodní a marketingový manager společnosti Ryanair pro Střední a Východní Evropu, k tomu řekl:

“Jsme velice potěšeni, že můžeme oficiálně zahájit provoz rozšířeného zimního letového řádu z Pardubic a novou linku do Londýna – Stansted. Čeští zákazníci a návštěvníci Východních Čech se mohou těšit na ještě nižší ceny letů, pokud si zakoupí letenku na dovolenou s předstihem, takže právě teď je nejlepší čas na zakoupení letenek z Pardubic.

Na počest této události, uvolňujeme místa na naší lince z Pardubic do Londýna – Stansted do prodeje za cenu od 249 Kč, pro cesty uskutečněné v září a v listopadu. Letenky za tuto cenu je možné zakoupit do čtvrteční půlnoci (7. Září 2017). A protože místa za tyto úžasně nízké ceny budou velice rychle vyprodána, zákazníci by měli ihned navštívit naše webové stránky www.ryanair.com a tím si zajistit, že o tuto příležitost nepřijdou.“ Olga Pawlonka, Ryanair DAC

LETY DO MNICHOVA V NOVÝCH ČASECH

Pozitivní zprávu přinese zimní letový řád brněnského letiště, který začne platit od 29. října 2017. Jihomoravskému kraji a městu Brnu se podařilo vyjednat se společností BMI Regional vhodnější časy večerní linky mezi Mnichovem a Brnem. Nově bude večerní linka z Brna ve všední dny odlétat v 19:00 a v Mnichově přistávat ve 20:05. V neděli bude čas odletu z Brna 18:15 a přistání v Mnichově v 19:20. Cestujícím tak vznikne možnost k přestupu na návazné lety z Mnichova do naprosté většiny evropských destinací a na některé dálkové spoje do Asie a Latinské Ameriky.

„Nyní odlétá večerní linka z Brna ve 21:45 a v Mnichově přistává ve 22:50, tedy až po poslední odletové vlně dále do světa. Je využívána převážně cestujícími, jejichž cesta v Mnichově ten den končí. Nově oznámené dřívější časy přilákají velmi důležitý segment cestujících, kteří v Mnichově budou přesedat na návazné lety do svých konečných destinací a tím také stoupne vytíženost linky. Zvýší se počet destinací dosažitelných z Brna s jedním přestupem a především bude u většiny destinací doba cesty „od dveří ke dveřím“ i s přestupem v Mnichově kratší,“ komentoval zlepšení letového řádu jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.

“Jsem rád, že se daří zlepšovat služby pro cestující na lince, kterou Brno podporuje. Nové časy poskytnou podnikatelům a manžerům z Brna a Jihomoravského kraje možnost vykonat cestu téměř komkoli po Evropě s pouze jedním noclehem mimo domov a bez zdlouhavé a často nevyzpytatelné cesty na letiště ve Vídni a Praze,” řekl primátor města Brna Petr Vokřál.

Časy poledního spoje zůstávají nezměněné: odlet z Mnichova v 10:55, z Brna ve 12:30. Kombinace tohoto spoje s novými časy večerní linky nabídne cestujícím širší a komfortnější možnosti cestování. Spojení s využitím nových večerních časů již bylo uvolněno do prodeje prostřednictvím rezervačních systémů a též na stránkách www.flybmi.com a www.lufthansa.com.

“Letecké spojení mezi Brnem a Mnichovem jsme zahájili v listopadu 2015 ve spolupráci s německou Lufthansou s frekvencí jednou denně a od jara 2017 s frekvencí dvakrát denně. Během roku 2016 využilo tuto linku přes 12 tisíc cestujících. V roce 2017 dosáhne linka stejného počtu přepravených cestujících již koncem léta. Tento nárůst potvrzuje správnost našeho úsilí rozvíjet leteckou dostupnost Brna a dodává nám optimismus i do budoucnosti,” okomentoval nárůst počtu cestujících v jihomoravském vzdušném přístavu Fabrice Binet, obchodní ředitel společnosti BMI Regional. Monika Brindzáková, tisková mluvčí

HOSPODAŘENÍ PRAHY SKONČILO PŘEBYTKEM

Hospodaření vlastního hl. m. Prahy k 30. 6. 2017 skončilo přebytkem ve výši 7,2 mld. korun. Tato úspora vznikla plněním celkových výdajů pouze na 39,8 % upraveného rozpočtu, kde běžné výdaje byly plněny na 47,4 % a kapitálové výdaje na 15,4 %.

Objem příjmů naopak dosáhl 60,2 %.Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitoly 03 – Doprava (37 % celku) a 04 – Školství, mládež a sport (27 % celku). Největšího objemu dosahují kapitálové výdaje v kapitole 02 – Městská infrastruktura (45,8 % celku) a v kapitole 03 – Doprava (13,6 % celku).

Nižší čerpání schválených prostředků u kapitálových výdajů je dáno mimo jiné přísnějšími pravidly při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo v minulých letech obvyklé, nebo jsou problémy např. při výkupech pozemků.

„Výsledky plnění rozpočtu metropole ukazují plynule pokračující trend z prvního čtvrtletí. Příjmy města, které byly oproti plánu o 6,3 mld. korun vyšší, nadále posiluje položka daňových příjmů, kde za hodnocené období vlastní hlavní město Praha přijalo o 2,4 mld. korun více než loni.

Co se týče investic, větší dynamika čerpání se projeví až v datech zachycujících období prázdnin, kdy jsou celkové výsledky díky zvýšené intenzitě realizace zajímavější,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

K nejvyššímu navýšení rozpočtu došlo u přijatých transferů ze státního rozpočtu včetně dopředu zaslaných transferů pro školy a školská zařízení na období prázdnin.

Například MŠMT poskytlo 10,6 mld. korun na přímé náklady na vzdělávání a 693 mil. korun pro soukromé školy. Ministerstvo dopravy uhradilo 108 mil. korun na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 719 mil. korun na neinvestiční nedávkové transfery na sociální služby nebo 24 mil. korun na příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ministerstvo financí poskytlo 45 mil. korun na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů v zastupitelstvu hl. m. Prahy