iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Společný projekt ČVUT se sítí Effizienzhaus Plus Německa
in

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) se stalo prvním českým členem německé sítě Effizienzhaus Plus. Síť podpořila již 39 stavebních projektů v Německu a je známá svým intenzivním transferem výzkumných poznatků, které vznikly v souvislosti se stavbami energeticky plusových domů, do praxe. První demonstrační stavbou na území České republiky bude ZŠ a MŠ v Postřekově v západních Čechách.

Budovy jsou nedílnou součástí lidského života – udává se, že moderní člověk v nich stráví až 90 % času, navíc budovy celosvětově spotřebují asi 40 % energie. Když v roce 2012 vzniklo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, dostalo do odborného portfolia výzkum a vývoj zaměřený právě na to, aby se lidem v budovách lépe žilo a zároveň aby budovy spotřebovávaly co nejméně energie z neobnovitelných zdrojů. Bylo tedy přirozené sledovat celosvětový trend směřující k budovám s nulovou nebo dokonce kladnou energetickou bilancí, to znamená k takovým, jež jsou samy zdrojem energie.

V Německu byla založena v tomto smyslu iniciativa Netzwerk Effizienzhaus Plus, v rámci jejíchž aktivit byl v roce 2011 otevřen v Berlíně demonstrační energeticky plusový dům za účasti kancléřky Merkelová. Od té doby tato iniciativa díky spolufinancování ze Spolkového ministerstva životního prostředí (BMUB) podpořila 39 projektů v Německu a přispěla ke vzniku sítě partnerů, která intenzivně přenáší výzkumné poznatky ve stavitelství do praxe.

V červnu tohoto roku se členem stal první český subjekt, a to právě UCEEB. Propojení sítě Netzwerk Effizienzhaus Plus a ČVUT bylo výsledkem intenzivních jednání p. Lukáše Ferkla z ČVUT a p. Tadeáše Rusnoka z Německo-českého a Německo-slovenského hospodářského sdružení (DTSW) z Frankfurtu nad Mohanem, který ČVUT s Netzwerk Effizienzhaus Plus propojil. Síť Netzwerk Effizienzhaus je řízená pí. Petrou Altenovou z Německého ministerstva životního prostředí (BMUB) z Berlína, dalšími vedoucími partnery jsou p. Hans Erhorn z výzkumného institutu Fraunhofer IBP ze Stuttgartu, p. Peter Friemert z organizace ZEBAU z Hamburgu a p. Arnd Rose ze Spolkového institutu pro výzkum stavebnictví, měst a prostoru z Bonnu.

„ČVUT v Praze má za sebou celou řadu inovativních projektů, jako je například velmi úspěšný soutěžní dům Air House pro Solar Decathlon 2013, dostavba ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě nebo demonstrační dům Fénix Group v Jeseníku. Je tedy přirozené, že se snažíme v rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT naše aktivity rozšířit i do zahraničí. Německá Effizienzhaus Plus je pro nás silným partnerem, především díky obrovské základně znalostí a zkušeností”, říká o nových aktivitách Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB.

O podpoře energeticky plusových domů probíhala během letních prázdnin intenzivní jednání, a to nejen v Německu, ale i na půdě českých ministerstev. Dne 17. října se jako jejich výstup na UCEEB uskuteční bilaterální setkání českých a německých partnerů, kde bude finalizována konkrétní forma spolupráce. Cílem společných aktivit je propagovat dobrou stavební praxi a na příkladu demonstračních budov ukázat, že energeticky plusové domy jsou nejen technologicky proveditelné, ale i esteticky hodnotné, zapadají do kulturního prostředí a svým obyvatelům poskytují veškerý moderní komfort.

A aby nezůstalo jen u teorie, vědci z ČVUT ve spolupráci s německými kolegy již připravují první demonstrační stavbu – bude jí stavba ZŠ a MŠ v Postřekově v západních Čechách, jejíž zahájení se plánuje již na příští rok. Ing. Jana Simčinová

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM NA FOR ARCH V PRAZE

Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít TECHNOLOGICKÉ FÓRUM – jednodenní diskusní setkání investorů, developerů, projektantů, představitelů státní správy, samosprávy, akademické obce
a vystavovatelů. Na souhrnný přehled aktuálního vývoje stavebnictví v roce 2017 naváže diskuse k dopadům novely stavebního zákona, novým technologiím pro chytré budovy, prezentovány budou i informační modely budov BIM a rovněž možnosti získání státních dotací.

Letošní ročník Technologického fóra 2017 zahájí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, dále vystoupí ministr životního prostředí Richard Brabec a mnoho dalších významných osobností. Akce se koná 20. září v PVA EXPO PRAHA.

V pořadí osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH nabídne ve svém programu mezi velkými novinkami také jednodenní diskusní setkání TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017, které si klade za cíl vytvořit platformu pro dialog mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a vystavovateli na veletrhu FOR ARCH a odbornou veřejností na straně druhé. Svým působením chce také podpořit vzdělávání a představit související legislativu k aktuálním tématům. Všem zúčastněným umožní načerpat odborné a praktické informace o aktuálních trendech ve stavebnictví týkající se nejnovějších technologií a produktů nabízených na českém i světovém trhu.

Odbornými partnery tohoto dlouhodobého projektu jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz měst a obcí ČR a Hospodářská komora ČR.

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 se uskuteční v druhý den konání veletrhu FOR ARCH, ve středu 20. září, v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA. Úvodní sekce stručně nastíní aktuální vývoj ve stavebnictví s přihlédnutím k indexu stavební produkce, počtu stavebních zakázek a stavebních povolení, stavu bytové výstavby a makroekonomickému kontextu. Na toto téma pak naváže diskusní blok zaměřený na dopady novely stavebního zákona, který se bude snažit odpovědět na dotazy, jak daná novela ovlivní současné postupy státní správy, projektantů a stavebních úřadů, jaký bude její přínos pro dodavatelské stavební firmy, jakým tlakům budou čelit stavební úřady a zda tato novela přinese slibované zrychlení a zjednodušení schvalovacích procesů.

"Jsem ráda, že mohu prezentovat přínosy naší novely stavebního zákona, na níž jsme spolu s týmem odborníků pracovali téměř tři roky a která přinese změny k lepšímu větším i drobným stavebníkům. Zásadním přínosem této akce bude fakt, že jsou k jednomu stolu přizváni zástupci investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a v neposlední řadě i samotní vystavovatelé", upřesňuje Karla Šlechtová, panelistka prvního bloku Technologického fóra 2017.

Druhý diskusní blok Technologického fóra 2017 prezentuje nové technologie pro chytré budovy a možnosti, jak se do trendu chytrých měst zapojit. V jeho rámci budou probírány aktuální technologie pro správu budov, problematika digitalizace pro stavební praxi, její vazba na stavebnictví 4.0, nebudou chybět ani praktické příklady chytrých měst. Možnosti dotačních titulů využitelných pro chytrá města detailně rozebere ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. "Smart Cities jsou projektem pro naši budoucnost, ale ne dalekou. Ministerstvo životního prostředí podporuje zvyšování odolnosti měst vůči negativním dopadům změny klimatu, a to zejména energetickými úsporami, čistou mobilitou, využíváním dešťové a odpadní vody, zelení ve městech a obecně všemi inovativními projekty," říká k tématu veletrhu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Problematiku informačního modelu budovy (BIM), jeho vlivu na právní předpisy a přípravy státní správy na dané změny pak ve svém příspěvku osvětlí náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. „Moderní technologie zasahují do našeho soukromí a stále více do celé společnosti. Chytré město je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, jenž se opírá o využití moderních technologií ke zlepšení kvality života a zefektivnění veřejné správy. BIM patří mezi nástroje významně podporující rozvoj těchto aktivit. Každá stavba je součástí nějakého většího celku s návazností na své okolí. Použití BIM v takovémto případě zlepší koordinaci a informovanost o těchto vazbách – při návrhu, provedení stavby a sledování jejího "chování" při užívání a dalších souvisejících aktivitách,“ představuje v souvislostech informační model budov ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Další velkou novinkou letošního ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH je sjednocení všech dosavadních souběžných veletrhů – pod hlavičkou FOR ARCH se tak staly součástí jednoho celku. Návštěvníci se na veletrhu FOR ARCH dále budou moci přesvědčit, že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století. Důkazem jsou inovativní produkty a služby, které ohleduplněji využívají energie, zvyšují komfort zákazníků a šetří jejich výdaje. Příkladem je chytrý termostat tado° učící se zvyky celé rodiny, nebo dodávka fotovoltaické elektrárny na klíč, včetně výhodného financování. Zároveň se již nyní mohou návštěvníci těšit na zbrusu nový obor veletrhu zaměřený na aktuální trendy a technologie v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostních služeb a kybernetické ochrany. Jana Lavičková