iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Magistrát dohodu s Airbnb místo otravování pronajímatelů
in

Na problematiku sdílených služeb jsem upozornil výbor ZHMP pro legislativu, kde jsem i předložil první konkrétní návrh s cílem zpracovat za hlavní město Praha návrh zákona. S primátorkou jsme se dohodli, že se budeme inspirovat úpravou v Estonsku, kde stát spolupracuje s těmito firmami, ale bohužel Magistrát nebyl ani schopen zpracovat příslušný rozbor.

Předně by Rada hlavního města Prahy měla řešit problém, že klesá počet volných bytů a razantně se zvyšují ceny, což nevyřeší zákazem či regulací Airbnb, ale musí umožnit developerům stavět na rozvojových plochách, kde jsou dnes stavební uzávěry a roky se čeká na územní studii. Koalice ne úplně zdatně svádí zvyšování nájmů jen na Airbnb, když hlavní příčinou je blokování nové výstavby na brownfieldech.

Pokud jde o poplatek z ubytovací kapacity, hradí se 6 korun na den a při cenách kolem 2000 Kč za noc tato regulace opravdu nebude mít valný efekt. Naprosto nejjednodušší by bylo, aby Airbnb poskytoval data státu a rovnou z částky strhnul výši poplatku, aniž by se někdo musel registrovat k platbě poplatku. Takové dohody má Airbnb třeba i ve Wisconsinu. Výše poplatku by se pak dala zvýšit a nastavit tak, aby za luxusnější ubytování šel vyšší poplatek než 6 korun. Stačilo by změnit zákon o místních poplatcích tak, aby přenesenou poplatkovou povinnost měla přímo zprostředkující platforma nabízející byty v České republice.

Zejména je potřeba, aby se odlišilo příležitostné ubytování (např. do 30 000 Kč za rok), které není třeba zvlášť regulovat, a podnikání v ubytování, které by mělo mít standardní pravidla pro podnikatele, například požadavek kolaudace pro tento účel a vhodnost prostor, aby například nerušil velký počet střídajících se hostů sousedy. Tento problém opravdu nevyřeší vyšší zpoplatnění.

Zkrátka a dobře potřebujeme novou legislativu pro novou dobu, nikoliv intenzivnější vynucování starých zákonů. Vzhledem k tomu, že současná koalice Piráty do komise vůbec nepřizvala, nedá se moc divit tomu, že výsledek její činnosti je spíš pytlíkování než relevantní doporučení. Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy

SDÍLENÉ UBYTOVÁNÍ POD KONTROLOU?

Pracovní skupina zřízená magistrátem hl. m. Prahy včera doporučila radním zvážit zavedení přísnější regulace služeb nabízejících především turistům krátkodobé ubytování. Fenomén tzv. sdíleného ubytování připravuje pražskou pokladnu podle odhadů radnice ročně zhruba o 120 miliónů korun.

Vyplývá to z porovnání počtu nabízených nemovitostí přes nejznámějšího zprostředkovatele, webu Airbnb, a počtu subjektů, které jsou v Praze přihlášeny k placení místního poplatku za poskytování ubytovacích služeb. Z nich je zjevné, že většina hostitelů není k platbě místního poplatku hlášena a neplatí jej.

Přitom poskytovatelé sdíleného ubytování mají podle stávající legislativy rovněž povinnost odvádět místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, platit daň z příjmu a v drtivé většině případů také povinnost být držitelem živnostenského oprávnění. Pronajímatelé zřejmě spoléhají na to, že sdílené ubytování představuje zatím obtížně kontrolovatelnou oblast, u níž může být sporné, zda spadá pod živnost, a tudíž podléhá poplatkové povinnosti. „Velké množství poskytovatelů sdíleného ubytování v současné době o svých povinnostech neví anebo je považuje za nevyjasněné. Informovat o nich je první nutný krok, který musíme udělat, pokud chceme, aby své povinnosti začali plnit,“ upozorňuje vedoucí pracovní skupiny radní Jan Wolf.

Původní myšlenka sdíleného ubytování vznikla v rámci tzv. P2P neboli „pear to pear“ vztahů, kdy uživatel jinému uživateli prostřednictvím zprostředkovatelského webu dočasně poskytne část vlastních kapacit – v daném případě ubytovacích. Z ní se ale postupně stal výnosný byznys, který z velké části využívají investoři do nemovitostí, pro které je poskytování krátkodobého ubytování výrazně ziskovější než dlouhodobý pronájem.

Podle Wolfa rozšíření sdíleného ubytování snižuje dostupnost bydlení pro místní obyvatele, protože tisíce bytů, které byly využívány pro bydlení Pražanů, slouží dnes turistům. To omezuje nabídku nemovitostí pro obyvatele města a zvyšuje kupní ceny nemovitostí i nájemné.

„Odpovídající zpoplatnění sdíleného ubytování a kontrola dodržování povinností omezí výhodnost poskytování sdíleného ubytování a může přispět k utlumení stávajícího boomu na vyváženější úroveň. Vybrané finanční prostředky by mohly být využity k nápravě negativních jevů, které sdílené ubytování Pražanům přináší,“ dodal Wolf.

Pracovní skupina magistrátu popsala varianty regulace poskytování nemovitostí ke sdílenému ubytování. V úvahu přichází omezení poskytování ubytování pouze na nemovitosti, které hostitel zároveň obývá (zavedeno např. v Berlíně či Barceloně), omezení na určitý počet dní v roce (zavedeno např. v Amsterdamu a New Yorku), na určité období (zavedeno např. v Barceloně a Amsterdamu), na určité území nebo na stanovený počet hostů s ohledem na velikost nemovitosti (zavedeno např. v Amsterdamu). Dalším ve světě uplatňovaným řešením je zavedení licencí pro hostitele (byly zavedeny např. v Barceloně či Santa Monice). Varianty regulace by měli projednat radní. /r/