iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Severní Morava chce od Sobotky miliony na platy sester

Moravskoslezský kraj požádá Ministerstvo zdravotnictví o více než 47milionovou dotaci na zvýšení platů zdravotních sester pracujících ve směnném provozu. Žádost o peníze na ministerstvo pošle krajský úřad za 27 poskytovatelů zdravotní péče v regionu. Dnes (8. 8.) o tom rozhodli krajští radní. Vláda rozhodla o zvýšení platů zdravotních sester pracujících na směny a bez odborného dohledu o 2 tisíce korun od 1. července. Zvýšení se v Česku týká asi 43 tisíc lidí, tedy zhruba 40 procent středního zdravotnického personálu.

„V Moravskoslezském kraji požádalo 27 poskytovatelů zdravotní péče o dvoutisícový příplatek pro 3062 pracovních úvazků, což představuje 47,171 milionu korun. Přidáno dostanou zdravotní sestry, kterých se vládní nařízení týká, už ve výplatě za červenec. Než přijdou peníze od státu, budou placeny z prostředků jednotlivých nemocnic,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že krajský úřad nyní počká na rozhodnutí ministerstva o žádosti, mělo by přijít do 15 dnů.

„Předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví naši žádost vyřídí kladně. V září by pak krajští zastupitelé mohli schválit smlouvy s jednotlivými poskytovateli lůžkové péče. Až peníze ministerstva přijdou na účet kraje, budou individuální dotace jednotlivým žadatelům vyplaceny,“ dodal náměstek hejtmana Martin Gebauer.

PRAKTCKÉ LÉKAŘE POTŘEBUJÍ V REGIONECH

Nedostatek praktických lékařů by měl pomoci řešit společný projekt Moravskoslezského kraje, krnovské nemocnice a Horního Benešova na Bruntálsku. Všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařů pro děti a dorost nabízí kraj také individuální dotaci na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním.

Cílem dotace je získat kvalifikované lékaře pro zajištění primární zdravotnické péče obyvatel Moravskoslezského kraje a zlepšit tak její dostupnost. „Statistické údaje ukazují, že průměrný věk všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je 56 let. To může časem znamenat problém v zajišťování primární péče o pacienty. Dotacemi chceme podpořit vzdělávání mladých, zatím ještě neatestovaných, praktických lékařů, kteří v budoucnu tuto péči v regionu zajistí. Je důležité, aby se zkušení lékaři věnovali svým nástupcům, předali jim své znalosti a zkušenosti. Chceme jim to usnadnit a motivovat je,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Dodal, že letos už kraj přispěl na vzdělávání sedmi lékařům, kteří o individuální dotaci požádali, celkově přes 363 tisíc korun. Mezi úspěšnými žadateli byla i jedna lékařka z Bruntálska, kde je nedostatek praktiků velmi citelný. I proto chce v této části regionu vedení Moravskoslezského kraje vyzkoušet unikátní projekt.

„Dohodli jsme se s vedením krnovské nemocnice, kterou zřizuje kraj, a představiteli Horního Benešova, že v tomto městě zřídíme čtyři ambulance – dětskou, gynekologickou, zubní a ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Horní Benešov zajistí budovu a potřebné prostory, Moravskoslezský kraj ordinace kompletně vybaví, včetně potřebné zdravotnické techniky. Poté vypíšeme výběrové řízení na poskytovatele zdravotní péče. Pokud by se nenašel žádný zájemce, pomohla by s personálním obsazením krnovská nemocnice,“ popsal plány náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Předpokládá, že by tyto ordinace mohly pacientům začít sloužit už příští rok. Moravskoslezský kraj počítá s náklady zhruba 4,5 milionu korun.

200 TISÍC NA VYHOŘELÝ KOSTEL

Krajští radní posvětili dotaci farnosti Střítež na obnovu ohněm zničeného kostela v třinecké části Guty. Na odstranění následků požáru a přípravu projektové dokumentace uvolnili 200 tisíc korun z krajského rozpočtu.

„Historická škoda je sice v případě zničení jednoho z nejstarších dochovaných dřevěných kostelů v republice nevyčíslitelná, nicméně se chceme alespoň částečně podílet na obnově této unikátní památky našeho regionu,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje s tím, že krajský úřad vydal Třinci osvědčení o konání veřejné sbírky na obnovu kostela, která běží od dnešního dne.

„Přispět finanční pomocí pokládáme u této tragédie za samozřejmost. Vzhledem k uměleckohistorickým, ale i duchovním hodnotám kostela Božího Těla v Gutech je v zájmu Moravskoslezského kraje, aby vyšel farnosti vstříc a podílel se případně i na samotné obnově kulturní památky ze 16. století. Věřím, že se společnými silami podaří stavbu obnovit s co nejmenšími problémy,“ sdělil Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Dřevěný kostel Božího Těla v Gutech u Třince je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

87 MILIONŮ NA ZLEPŠENÍ BRUNTÁLSKA

Další výjezdní zasedání krajských radních se konalo tentokrát v Bruntále. Po jednání na městském úřadu navštívili společnost Osram a Alfun a setkali se se zástupci místních spolků.

„Díky výjezdním zasedáním rady mimo sídlo krajského úřadu se můžeme osobně potkat s představiteli místních samospráv, klíčovými zaměstnavateli i představiteli spolkového života a vyslechnout, co je trápí a s čím jim můžeme pomoci nebo co se jim naopak podařilo. Jsou to vždy inspirativní setkání, která jsou pro nás užitečná,“ říká Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Peníze z krajského rozpočtu letos umožní například stavební úpravu tělocvičny ve Střední odborné škole Bruntál (1,5 milionů korun), rekonstrukci sociálního zázemí v dílnách Střední průmyslové školy a Obchodní akademii (1, 5 milionů korun), opravu opevnění Hradu Sovinec (téměř 6 milionů korun) nebo restaurování zámecké expozice zámku v Bruntále (3 miliony korun).

Do sociální oblasti na Bruntálsku Moravskoslezský kraj v nejbližších třech letech investuje 87 milionů korun na realizaci transformace organizace Sagapo. Ta zahrnuje realizaci tří projektů: vybudování domova pro osoby se zdravotním postižením, výstavbu sociálně terapeutických dílen s administrativou na Uhlířské ulici a vybudování chráněného bydlení na ulici Hybešova.

Do opravy silnic letos na Bruntálsku poputují z krajského rozpočtu 4,3 miliony korun na opravu mostu v Moravské Hartě, téměř 4 miliony korun do oprav úseků silnic Dlouhá Stráň a Vidly, kraj také spolufinancuje opravy silnic, hrazené z větší části ze Státního fondu dopravní infrastruktury, za téměř 25 milionů korun ve Světlé Hoře, Mezině – Razové a Křišťanovicích.

„V současné době se v našem regionu stále více zaměstnavatelů potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Bruntálsko sice tyto lidí má, ale je zde pořád nedostatek pracovních příležitostí. Proto neinvestujeme pouze do dopravy, sociální oblasti či školství, ale také do rozvoje podnikatelských nemovitostí, kdy se snažíme o rovnoměrné zajištění nabídky průmyslových zón,“ dodává hejtman MSK Ivo Vondrák.

Na Bruntálsku a Krnovsku leží průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr, na kterou se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu a průmyslová zóna Bruntál - Sever. Tu kraj podpořil desetimilionovou dotací na vybudování doprovodné infrastruktury. V lokalitě je několik významných podniků, které zaměstnávají přibližně dva tisíce lidí (Osram, Alfun). Kraj chce i nadále podporovat podnikatelské prostředí a nabízet tyto plochy investorům. Příští výjezdní zasedání krajských radních je naplánováno na září v Novém Jičíně. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí

UNIKÁTNÍ FAJNA DÍLNA

V úterý 8. srpna se v areálu dolu Hlubina po roce příprav otevřou pro veřejnost první tři provozy městského řemeslného inkubátoru Fajna Dílna. Jde o jedinečný projekt zaměřený na podporu řemesel pomocí veřejně přístupných sdílených dílen, který bude sloužit nejen domácím kutilům, školní mládeži, ale i začínajícím živnostníkům a podnikatelům v řemeslných oborech. Za projektem, který je součástí strategického plánu města fajnOva, jsou statutární město Ostrava, Vysoká škola báňská Ostrava a spolek Hlásím se k továrně.

„Pro město jde o velmi důležitý projekt, kterým chceme napomoci zvýšení řemeslné zručnosti široké veřejnosti, rozjezdu podnikání nových živnostníků a snad i naplnění hesla, že ‚řemeslo má zlaté dno‘,“ říká ostravský primátor Tomáš Macura a doplňuje: „V našem městě i regionu je mnoho technicky a manuálně zdatných lidí, kteří léta pracovali v zaměstnaneckém poměru v tradičních oborech a buďto o práci přišli nebo se sami zamýšlejí, co dál. Současně máme v porovnání s jinými částmi republiky menší počet samostatných podnikatelů, a to včetně těch v řemeslných oborech. Naším záměrem je, aby Fajna Dílna v tomto směru zafungovala jako jakýsi katalyzátor.“

První tři dnes otevřené řemeslné provozy Fajne Dílny jsou zaměřeny na keramiku, textil a 3D tisk. Součástí textilní dílny je i práce s kůží a papírem, 3D tisk obsahuje možnost naučit se pracovat se systémem Arduino. V první polovině roku 2018, po adaptaci památkově chráněné budovy Kompresorovny, přibydou i provozy dřevovýroby a kovovýroby.

Náměstkyně primátora Iveta Vozňáková, která je současně i předsedkyní předsednictva spolku Řemeslný inkubátor, říká: „Ze školních osnov se bohužel vytratily předměty, které podporovaly řemeslnou zručnost. Jsem přesvědčena, že právě v přátelském prostředí Fajne Dílny budou moci trávit společný čas děti spolu s rodiči a prarodiči a budou se od nich učit řemeslné zručnosti, kterými jsme byli vždy pověstní. Věřím, že Fajna dílna také zlepší prostředí pro rozvoj podnikání tak, jak se k tomu město Ostrava zavázalo ve svém strategickém plánu.“

Město se při přípravě Fajne Dílny inspirovalo podobnými projekty v tuzemsku i zahraničí, ale v porovnání s nimi chce jít ještě dál.

„Důležitou skutečností je nejenom fakt, že všechny dílny jsou vybaveny profesionálními stroji, které si běžný kutil nebo i začínající řemeslník nemůže jen tak pořídit, ale také, že návštěvníkům k dispozici budou vyškolení mistři a instruktoři,“ říká Gabriel Duda, výkonný ředitel spolku Řemeslný inkubátor, který Fajnou Dílnu provozuje. A to je právě i hlavním smyslem fungování Fajne Dílny - podpořit začínající živnostníky v řemeslných oborech. Ti si totiž do začátku nebudou muset pořizovat vlastní drahé vybavení a ve Fajne Dílně si svou podnikatelskou činnost budou moci jednoduše vyzkoušet. K tomu dostanou i příslušný vzdělávací servis v podobě workshopů a odborných seminářů, které jim pomohou v jejich začátcích. „Do budoucna počítáme i se zprostředkováním kurzů v oblasti účetnictví a daní, aby začínající řemeslníci byli připraveni opravdu na všechno,“ doplňuje Gabriel Duda.

Uživatelé jednotlivých dílen se stanou členy Fajne Dílny, přičemž si budou moci vybrat z tarifů HOBBY a PROFI, kdy každý tarif má trochu jiné možnosti. Pokud si někdo bude chtít nějakou dílnu jen tak nezávazně vyzkoušet, má možnost se přijít podívat vždy ve středu, kdy tento den bude určen jako veřejnosti zcela otevřený. Organizovány budou i workshopy, na kterých budou lektoři vyučovat, jak si vyrobit konkrétní výrobky. /r/