iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Social Watch v OSN, zpráva o rozvoji v ČR

V úterý 18. července v sídle OSN v New Yorku představí Markéta Mottlová za Social Watch Česká republika stínovou zprávu o naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Dnes byla zpráva představena v Praze na tiskové konferenci. Ani po dvaceti sedmi letech se nepodařilo zvrátit zaostávání východní Evropy za starými zeměmi Evropské unie i přes to, že například naše země čerpá v dotacích z EU vyšší prostředky než nejchudší země planety v rámci rozvojové spolupráce.

Tuto zaostalost dnes politici využívají k tomu, aby omlouvali ostudnou nesolidaritu se zbytkem Evropy i světa. Dokončení strategie udržitelného rozvoje ČR 2030, která by měla být základem naší národní i mezinárodní politiky v rámci našich závazků, je chvályhodným krokem, zůstává však otázkou, nakolik se podaří najít sílu a politickou vůli ji implementovat.

LIDÉ: Pět let poté, co Ústavní soud zrušil neplacenou veřejnou službu, parlament připravil a schválil tuto formu nucené práce znovu. Prosadit slibovaný zákon o sociálním bydlení se nepodařilo. Genderové nerovnosti a násilí na ženách přetrvávají.

PLANETA: Česká republika nadále ulpívá na zaostalých fosilně-jaderných technologiích na úkor životního prostředí a udržitelnosti. Zákonodárci připravili občany o jejich právo na připomínky ke stavbám, které se týkají životního prostředí a mají na ně přímý vliv. Pozitivní vývoj by mohla přinést schválená revitalizace uhelných regionů.

PROSPERITA: Česká republika prochází konjukturou, která je tažena především spotřebou domácností. Tomu napomáhá zvyšování minimální mzdy i valorizace důchodů. Vysoká míra zaměstnanosti úspěšně skrývá problém pracující chudoby – ta postihuje čtvrtinu pracujících žen.

MÍR A SPRAVEDLNOST: Lichva a obchod s bagatelními dluhy jsou jedním z nejhorších problémů daných českou legislativou, který ukazuje na selhání práva a spravedlnosti v České republice. Exekuce dopadají negativně na ekonomiku již dnes a řešení následků se ponese ještě několik desítek let do budoucnosti. Nadále roste vývoz zbraní a vojenského materiálu, který je z velké části způsoben vyzbrojováním nedemokratických a diktátorských zemí. Česká republika se tak přímo podílí na zvyšování napětí ve světě a na porušování lidských práv.

PARTNERSTVÍ: Na úrovni obyvatel EU se stále nedaří navázat efektivní partnerství, které by dokázalo přispět k demokratizaci bývalé východní Evropy. Nezájem českého politického establishmentu doprovázený dlouhodobou ignorací demokratického deficitu na východě EU ze strany západní Evropy má za výsledek to, že ačkoli ekonomicky patříme do prvního světa, politicky jsme stále druhý svět, jako před rokem 1989.
Vládní i opoziční politici v souvislosti s odmítáním uprchlíků veřejně deklarovali snahu zvýšit tzv. rozvojovou pomoc s tím, že se bude pomáhat příjemcům přímo na místě a zabrání se tak migraci. Nakonec ale zůstalo jen u rétoriky.
Autoři a autorky: Jan Gruber, Radek Hábl, Markéta Mottlová, Milan Smrž, Ilona Švihlíková, Peter Tkáč, Tomáš Tožička, Saša Uhlová. Editor: Tomáš Tožička

ČR V OSN, ZPRÁVA O ROZVOJI AGENDY 2030

ČR představí v polovině července na půdě OSN zprávu o implementaci Agendy 2030 a jejích 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, dále jen „SDGs“) v České republice. Národní report byl připraven ve spolupráci s členy Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) a dalšími aktéry, kteří se zúčastnili jeho veřejného projednání.

Cílem Národní zprávy o plnění Agendy 2030 v České republice je přiblížit institucionální zakotvení Agendy 2030 v České republice a popsat principy a nástroje implementace globálních Cílů udržitelného rozvoje na národní úrovni s ohledem na národní kontext a priority. V rámci každé klíčové oblasti je představena národní vize rozvoje v horizontu do roku 2030 a popsán výchozí stav naplňování SDGs.

Z každé klíčové oblasti je dále vyzdvižena jedna "vlajková loď", tedy oblast, v níž Česká republika vykazuje nadprůměrné výsledky v rámci Organizace hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na základě dostupných indikátorů. Vedle úspěchů report popisuje i oblast, která pro Českou republiku představuje výzvu. Poslední část přibližuje další postup implementace a monitoring a reporting plnění Agendy 2030 na globální i národní úrovni.

Národní report vychází ze strategického rámce Česká republika 2030, který je hlavní platformou pro národní implementaci Agendy 2030 a SDGs v České republice. Tento dokument byl schválen vládou dne 19. dubna 2017. Zaměřuje se na šest klíčových oblastí (Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné Ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí) a přináší vizi rozvoje do roku 2030, která by se měla promítat do rezortních a regionálních strategií.

České aktivity v OSN představí ministr Brabec

Prezentace na Politickém fóru na vysoké úrovni (High-Level Political Forum - HLPF), kterých se v letošním roce zúčastní 44 členských států OSN, proběhnou v rámci zasedání HLPF pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) v červenci 2017. Českou delegaci na toto zasedání povede ministr životního prostředí a místopředseda vlády Richard Brabec.

Kromě něj bude aktivity České republiky v rámci plnění cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj prezentovat také zástupkyně nevládního sektoru Taťána Kuchařová (Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci) a zástupce soukromého sektoru Robin Dufek (JRK BioWaste Management, obchodní ředitel). Zapojení nejen státních aktérů je z hlediska plnění cílů udržitelného rozvoje klíčové a Česká republika se proto rozhodla jim poskytnout prostor a nabídnout spoluúčast v rámci národní prezentace.

„Naším záměrem bylo dát šanci malé nebo střední firmě působící v České republice, která přináší nový a inovativní přístup v řešení problémů v oblasti udržitelného rozvoje a umožnit jí v New Yorku reprezentovat český soukromý sektor. JRK BioWaste Management je tým mladých lidí, který za sebou má viditelné výsledky v oblasti odpadového hospodářství. Tím, že spolupracuje přímo s obcemi, kterým inovativní řešení v rámci snižování směsného komunálního odpadu nabízí, přispívá společnost také k budování partnerství mezi samosprávami a soukromými subjekty, které se řídí principy společenské odpovědnosti,“ vysvětluje Anna Kárníková, ředitelka Oboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. /r/